Det har kommet inn utrolig mange høringssvar og det er publisert flere leserinnlegg. Det er veldig bra! Engasjement blant folk er helt nødvendig i både lokalmiljø og på nasjonalt og regionalt nivå. Enkelte er kanskje enige i noen av de foreslåtte endringene, men disse hører man lite fra, og det ligger vel i sakens natur. Det er vanlig å si fra når man er uenig i en sak, ikke så vanlig hvis man er enig.

Mange har mye å si om jobben som kommuneadministrasjonen og arbeidsgruppen har gjort for å forberede saken om mulig ny skolestruktur. Mange har allerede også gjort seg opp en mening om politikerne og hva disse mener og hva deres motiver er. Jeg kan minne om at foreløpig har ikke politikerne i Namsos kommune hatt saken oppe til behandling. Inntil videre jobber vi med å sette oss inn i hele saken, og må gjøre det fra alle sider.

Jeg er overbevist om at kommuneadministrasjonen og arbeidsgruppen har jobbet hardt og godt med en vanskelig sak. Det betyr ikke at vi er enige om hva som blir den beste løsningen til slutt, men at vi respekterer jobben som er gjort og anerkjenner at alle parter faktisk jobber for Namsos kommunes og innbyggernes beste, innenfor de rammer man har.

Noe jeg stadig legger merke til: I kommentarfelt og leserinnlegg, i mange aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, kan det se ut som om respekten for andres jobb, rolle eller meninger er sviktende (jeg tenker ikke spesielt på skolestruktur-saken). Mange mener tydeligvis at de har bedre forståelse og kunnskap enn andre som kanskje har jobbet i lengre tid med en sak, og uttaler seg i skarpe ordelag om andres dumskap, ondskap eller bakenforliggende motiver.

Dette leder meg til hovedmotivet for dette innlegget: Det er nytt kommune- og fylkesvalg neste år. I disse dager jobber de politiske partiene med å rekruttere kandidater til å stå på valglister. Dette er ingen enkel oppgave; det er svært sjelden at noen kommer og melder seg selv som aktuell! Mange sier nei, med forskjellig begrunnelse. Jeg kan forstå at folk kvier seg for å si ja. Mange er redd for at det er krevende ifht. tidsbruk og ifht. det å sette seg inn i kompliserte saker. Mange vil komme til å mene noe om den oppgaven du utfører som lokalpolitiker, og noen er mer nådeløse enn andre.

Men hvis du er et engasjert menneske, og ønsker å være med på å opprettholde det fantastiske demokratiet vi er så heldige å ha i landet vårt, da skal du vurdere det sterkt! Det er interessant og givende å få være med på å påvirke i din egen kommune. Kommunestyret består av vanlige, forskjellige mennesker, både når det gjelder alders- og yrkessammensetning, og slik må det være. Det er dessverre ofte mangel på unge voksne i et kommunestyre. Hvis du er engasjert forelder i skolestruktur-saken, eller har meninger om barnehage, hvorfor ikke ta med dette engasjementet inn i kommunestyret?

Der kan du påvirke mye mer enn i hvilket som helst leserinnlegg; du får en stor mulighet til å la din stemme høres, både overfor andre politikere og administrasjon. Tenk på det!