Ta fagfolk med på råd, i god tid før neste anbudskonkurranse

Fjord Viking

Fjord Viking Foto:

Av
DEL

MENINGER De fleste av oss har vel fått med seg at det blåser friskt i debatten rundt den nye hurtigbåten som overtok driften på sambandet Leka-Rørvik-Namsos fra 1.februar i år.

Jeg har noen tanker rundt dette, men i stedet for kun å diskutere hurtigbåten Fjord Viking har jeg et inderlig ønske om at Trøndelag fylkeskommune tar lærdom av denne saken, og leverer et tilbud til namdalingene ved neste korsvei som er i tråd med intensjonene i vedtaket nedenfor.

Hovedutvalget for transport fattet et vedtak i 2018 hva angår bestilling av hurtigbåttjenester. AtB fikk her en klar bestilling:

«AtB må i anbudsgrunnlaget sikre at materiellet tilfredsstiller grunnleggende forventninger til sikkerhet, universell utforming, komfort og sjøegenskaper samt de forventninger brukerne har til transporttilbudet. Det bør stilles krav om at materiellet skal betjene sambandet og følge rutetabellen under normale forhold. Likeledes bør det stilles krav som sikrer materiellets driftsregularitet i dårlig vær.»

Så kan man diskutere om AtB har fulgt opp vedtaket i Hovedutvalget. Jeg har mine klare meninger om nettopp det…

Uansett; så vidt jeg har fått med meg lyses det ut en ny konkurranse i 2023, gjeldende fra 2024. I den sammenheng er de fristende å komme med noen betraktninger:

At et fartøy er godkjent for fartsområde 5 (liten kystfart) betyr ikke automatisk at fartøyet tilfredsstiller intensjonene i Hovedutvalgets vedtak. Jeg kan få sertifisert en 5-meters båt for liten kystfart – med passasjerer.En liten båt gir mindre komfort enn en større. Dette er vel et kjent faktum for de fleste av oss. Vi har en utfordrende kyststrekning, med en del «ruskevær»; En større båt en dagens ville gitt passasjerene en bedre opplevelse. Ingen tvil om det.En større båt vil generelt ha færre kanselleringer, i forhold til vær, enn en mindre. «Tekniske» kanselleringer øker med økende antall motorer installert – og alder på utstyret.En båt med 18,5 meters lengde tilfredsstiller (etter min mening) ikke Hovedutvalgets intensjoner, ref. vedtak ovenfor. Dette kan imidlertid ikke dagens operatør lastes for.

Så hva gjør vi annerledes neste gang?

Om fylkeskommunen ikke selv har tilstrekkelig kompetanse på utforming og drift av hurtigbåt så med denne kompetansen innhentes! Hva med å starte med å ta en prat med de som har skoene på – og som kjenner hvor skoen trykker? Hva med å ta en prat med skipsførerne som har 10-30 års erfaring fra dette sambandet? På fjellet lytter man til erfarne fjellfolk, hvorfor skal ikke denne regelen gjelde på sjøen? Å lytte til fagfolk er aldri feil.

Nordland fylkeskommune satser på en modell der de selv som står som eier av fartøyene, og leier disse ut til operatøren. Kan dette være veien å gå for Trøndelag? NFK har, as we speak, 3 hurtigbåter i bestilling. Disse skal settes i drift på værutsatte strekninger på Nordlandskysten. NFK har tatt en aktiv rolle, og setter selv opp spesifikasjonene på fartøyene. Deretter settes de ut på anbud. De får den båten de bestiller, og som tilfredsstiller kravene til komfort, sikkerhet og sjødyktighet.Trøndelag fylkeskommune har et selvpålagt mål om å redusere miljøavtrykket, og har initiert prosjektet «Fremtidens hurtigbåt».

Det er prisverdig at fylkeskommunen er bevisst på miljø, og samarbeider med clustre som ser på alternative fremdriftsløsninger, men det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Kort fortalt er det fremdeles dieselmotoren som gjelder. Det finnes ingen annen, god løsning p.t. Når det er sagt så har det skjedd mye på teknologifronten de senere årene, noe som bidrar til lavere utslipp fra dieselmotoren.

Kort oppsummert:

Ta fagfolk med på råd, i god tid før neste anbudskonkurranse.

Definer bruken av båten.

Lag en gjennomarbeidet kravspesifikasjon.

Ta oppfølging/byggetilsyn på alvor.

Engasjer fagpersoner.

Innhent erfaringer fra Nordland.

Avvikle AtB.

Utfordrer herved alle politiske partier å bidra til et felles løft for å sikre et godt, offentlig reisetilbud for alle brukergrupper i regionen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken