Enkelte dager den siste uka er det registrert over 6.000 koronasmittede pasienter i Norge. Det er det høyeste tallet noen gang. Samtidig har vi fått større utbrudd også i Namdalen, egentlig for første gang under hele pandemien. Heldigvis stiger ikke antall svært syke og døde så fort, men det er fare for at kapasiteten i det norske helsevesenet blir sprengt. Antall innlagte er også på det høyeste nivået hittil. Derfor var det på riktig at regjeringa nå satte i verk enda strengere smitteverntiltak. De ser heldigvis ut til å ha hatt bra effekt, og smitten er allerede flatet ut.

Det er imidlertid vaksineringa som bør være det viktigste tiltaket. Derfor er det bra at kommunene blir tildelt mange nye doser med vaksiner slik at enda flere av oss kan få den tredje oppfriskningsdosen raskere enn først planlagt. Det viser alvoret i situasjonen at Forsvarets sanitet settes inn for å hjelpe kommuner som trenger bistand.

Namsos har så langt sagt at de ikke trenger slik bistand, men det sier også noe om at kommunene har gjort en formidabel jobb med vaksineringa så langt. I Namsos har pensjonister og frivillige stilt opp for å organisere vaksineringa, og det har fungert svært godt og effektivt. Nå må de stille opp igjen for å vaksinere gjennom jula, hvis vi skal nå målet om å få vaksinert alle over 45 år med tredje dose innen midten av januar.

Denne romjulsgaven bør alle som kan ta imot. Det er bare på den måten vi kan få åpnet samfunnet igjen, og kanskje få en tilnærmet normal hverdag. Det er den uvaksinerte delen av den norske befolkninga som utgjør den største utfordringa for helsevesenet. Poenget er at nesten ingen friske og fullvaksinerte utvikler alvorlig korona-sykdom.

Det er ingen klok strategi å tvinge folk til å vaksinere seg, men de som nå velger å ikke ta vaksinen av egne hensyn, og ikke har medisinske grunner, bør kjenne på et stort ansvar. Hele samfunnet stiller nå opp for å hindre nedstenging. Ved ikke å ta vaksine velger en også å stå utenfor fellesskapet. Det får konsekvenser for andre enn en selv. Vi er heldige som har muligheten til å få en gratis, effektiv vaksine, og et helsevesen og frivillige som stiller opp.

Takk for gaven!