(Trønderdebatt)

Da er valgkampen over for denne gangen, noen er fornøyde med resultatet, andre mindre fornøyde. Jeg hører vel til i gruppen for de som er litt misfornøyd, men ikke verre enn at jeg overlever. Det er vel andre som er mer misfornøyd enn meg.

En ting jeg har satt utrolig pris på i valgkampen, er den fine tonen og det kollegiale forholdet som har vært mellom politikerne på tvers av partilinjene. Jo da, noen små «sleivspark» har vi kommet med (også jeg), men alt i alt har det vært få spark under beltestedet. Det gjelder ikke bare oss som var på listene, men også blant demokratiets virkelige helter. Alle de som har stått på stand, delt ut brosjyrer, stekt vaffelkaker og snakket varmt om sitt parti. Det har også vært en god tone blant alle disse, noe som er utrolig viktig om vi skal lykkes med å få folk til å engasjere seg i politikken også i fremtiden.

Jeg vil rette en stor takk til dere alle, enten der er valgets vinnere, tapere, listetopper eller frivillige. Alle har dere gjort en uvurderlig innsats for at vi skal ha et fungerende demokrati i Norge, og alle er dere like viktige. Jeg håper alle som driver med politikk kan få oppleve en valgkamp fylt med så mange hyggelige mennesker som den jeg har opplevd i Trøndelag.

Takk for kampen, så treffes vi til neste omgang om to år.