Gå til sidens hovedinnhold

Takk for maten!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Landbruket har nylig levert et krav som markerer starten på årets jordbruksforhandlinger. Statens svar på dette kravet blir framlagt tidlig i mai, og det blir spennende å følge forhandlingene som vil gå fremover med mål om et godt resultat før 17. mai.

Det er framsatt et krav fra bøndenes organisasjoner som passer til den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt. Det er et krav og et budskap som må innfris om det fortsatt skal være matproduksjon i hele landet. Nå er det klart for et inntektsløft!

I tillegg er det naturlig at årets forhandlinger inneholder en egen investeringspakke. Denne pakken er nødvendig for å sikre fornyelse og investeringer i næringa og for å møte framtidige krav som skal sikre en fortsatt trygg og god kvalitet. Investeringspakken skal sikre at matproduksjonen kan opprettholdes uten krav til at gårdene og produksjonene stadig må bli større.

Effektiviseringen i landbruket har vært enorm i mange år. Kravet til omstilling overgår muligens all annen næringsvirksomhet i landet. Stortinget har også gitt klare krav til omlegging og tilpasninger av eksempelvis lausdrift i melk- og kjøttproduksjon. Det har resultert i at utstyr, bygg- og anleggsbransjen har fulgt opp med gode, tekniske og innovative løsninger for å bidra i utviklingen av norsk matproduksjon for framtiden. Derfor er det avgjørende at investeringspakken i forhandlingene får et skikkelig løft både for leverandører til gården men ikke minst for å opprettholde trua på fremtidig matproduksjon for nye generasjoner. De siste to årene har denne bransjen opplevd at pengesekken som støtter utviklingen har gått tom tidlig på våren. Dette gir langt fra et statlig bidrag og støtte til måloppnåelse.

Det må legges til rette for at landbrukets næringsvirksomhet skal bli enda viktigere framover. Det er avgjørende for å opprettholde lokal sysselsetting og bosetting. En variert bruksstruktur gir de beste muligheter til å produsere maten på en bærekraftig og klimavennlig måte. Hovedpunktene i årets krav er et kraftig inntektsløft, styrke de produksjonene som har dårligst inntektsutvikling, øke norskandelen og høyere sjølforsyning, sikre et produksjonsmangfold i hele landet og gode velferdsordninger. Dette er viktige punkter som har betydning for hvordan landbruket utformes. Dette er viktig for verdiskaping, sjølforsyning og evne til å forsyne det norske markedet med mat. Dette er viktig for Trøndelag!

Senterpartiet forventer at regjeringa strekker seg langt for å imøtekomme jordbrukets krav denne våren!

Kommentarer til denne saken