GRONG: 19. november vedtok kommunestyret i Grong å legge nye vannledning under Namsen mellom Mediå/Leksås og mellom Dal-Jørem.

Bakgrunnen er at det oppsto ledningsbrudd på ledningen fra Mediå til Grong/Leksås i juli i fjor.

Ifølge kommunedirektøren ble ledningen i sin tid etablert ved graving. Over tid har elva gravd og gjort at ledningen kom opp i elveløpet og bruddet oppsto. De var redde for at det samme ville skje ved Dal – ettersom ledningen her var etablert på samme vis.

Grong vannverksområde og Bergsmo vannverksområde er reservevannforsyning for hverandre.

Da ledningsbruddet oppsto mistet man denne muligheten. Derfor var det viktig å få boret og lagt en ny ledning.

Samtidig viste en at ledningen mellom Dal-Jørem var gammel og etablert ved graving på samme måte som ledningen ved Mediå. Sannsynligheten for at det samme ville skje der var derfor stor, og man valgte å bore ny ledning der samtidig.

Prosjektet har blitt gjennomført innenfor kommunestyrets vedtatte kostnadsramme på 1,316 millioner kroner, som er en besparelse på over 138.000 kroner.

Formannskapet har allerede gitt tommelen opp for kommunedirektørens innstilling om å godkjenne sluttregnskapet. Kommunestyret sluttbehandlet saken torsdag 22. april.