NAMSOS: Sjåføren, en mann fra Innherred, var på tur nordover da han ble stoppet av politiet på E6 i Grong i mai i år. Fartsmålinga viste en hastighet på 94 km/t i 80-sone.

Han fulgte ikke med på speedometeret, men erkjenner at det gikk fortere enn fartsgrensa.

Undervegs på kjøreturen hadde han tatt amfetamin, selv om han visste at han ikke hadde lov til å kjøre bil etter å ha tatt amfetamin.

Blodprøve tatt av sjåføren halvannen time etter kjøringa, viste viste et amfetaminnivå i blodet på 2,895 – noe som kan sammenliknes med en promille på over 0,5.

I retten måtte han dermed svare for både ruskjøring og for fartsovertredelse.

– I skjerpende retning vektlegges at kjøringen skjedde over en lang strekning på E6 med relativt mye trafikk. Siktede har ved sin kjøring utsatt seg selv og andre for stor fare, skriver tingretten.

I formildende retning vektlegges mannens tilståelse.

Nå har Trøndelag tingrett konkludert:

  • Betinget fengsel i 18 dager, det vil si at han slipper å sone, så lenge han holder seg i skinnet i to år.
  • Videre dømmes han til å betale ei bot på 36.000 kroner, og fradømmes retten til å kjøre bil for en periode på 14 måneder.
  • Han pålegges også å gjennomføre full ny førerprøve som vilkår for å få tilbake retten til å kjøre bil etter tapsperioden.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.