Tema

søndag 15.09 2019

Grete Mo blir fagsjef oppvekst ved årsskiftet

Hun blir Overhallas nye skolesjef

Grete Mo tar med seg lang erfaring, både som rektor og kommunestyrepolitiker, i ranselen når hun tar fatt på oppgaven som fagsjef oppvekst i Overhalla fra nyttår.

onsdag 21.08 2019

En god skole er mer enn god undervisning

søndag 18.08 2019

Ferien er over – Bydelsserien sparkes i gang

Bydelsserien i fotball er tilbake etter sommerpausen. Mandag starter fotballen for fullt i Namsos.

torsdag 15.08 2019

For noen av de nye elevene kilte det litt ekstra i magen på første skoledag

– Jeg tror dette blir veldig bra og artig, men jeg er veldig spent. Det kiler i magen, sier tredjeklassing Victor Nordstrand på Kolvereid skole.

onsdag 17.07 2019

Disse kommune får støtte for å bekjempe barnefattigdom

Regjeringa har bevilget 302 millioner til «Nasjonaltilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» – rundt én million av disse pengene går til tiltak i vårt distrikt.

fredag 05.07 2019

Sommerfestene står i kø, politiet oppfordrer foreldre til å sette klare grenser

Sommeren har gjennom år vist seg å være tida der politiet er mest i kontakt med mindreårige som utforsker alkohol. Nå som arrangementene står i kø oppfordrer de foreldre til å sette klare grenser.

onsdag 19.06 2019

Hållingene vil ha mer tid før de bestemmer seg

Politikerne på Høylandet trenger mer tid før de bestemmer seg for hvordan de skal samarbeide med nabokommunene.

tirsdag 07.05 2019

Regjeringa setter av penger til pakkeforløp på ADHD

Inspirert av Namsosmodellen

Statsministeren kom med løfte om penger til pakkeforløp for ADHD-pasienter da hun besøkte Sykehuset Namsos.

mandag 06.05 2019

Helse Nord-Trøndelag bedret ventetida for barn og unge innen psykisk helse i mars

Ventetida på veg nedover

For første gang i 2019 peker pilene riktig veg for ventetida innen barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag.

onsdag 10.04 2019

Etter omorganiseringa går det bedre for barnevernet

I 2016 startet Barnevernet i Indre Namdal en prosess med omorganisering. Det har gitt svært positive effekter.

torsdag 21.03 2019

–71 dager er altfor lenge å vente på behandling for barn og unge

– Det er viktig å starte behandling for å unngå at problemene vokser seg store, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen om ventetidene innen barnepsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag.

mandag 18.03 2019

SV krever endringer for barnefamilier som får sosialstønad

– Dagens system er ikke rett. De som trenger barnetrygda mest, er de som får minst

SV vil at også barnefamiliene som mottar sosialstønad skal få utbetalt full barnetrygd.

onsdag 06.02 2019

Ida Mathilde (17) er frustrert over å måtte brette ut livet for stadig nye saksbehandlere i barnevernet

17 år gamle Ida Mathilde Dahl Andersen Folladal har måttet forholde seg til ti ulike saksbehandlere i løpet av de ti årene hun har vært tilknyttet barnevernet.

Det var de målretta lappene som hjalp meg

Leserinnlegg

mandag 07.01 2019

Sier opp samarbeidsavtaler med Grong

Bare timer før 2018 ble historie, sa Høylandet opp avtalene kommune har med Indre Namdal om barnevern og PPT.

Flatangerordføreren er glad for at sambygdingene står på for å øke folketallet

Etterlengtet babyboom

Man skulle nesten tro flatangerordfører Olav Jørgen Bjørkås hadde gjort statsministerens ord til sine – ett år på forskudd.

I 2018 ble det født 14 nye flatangringer. Så høye fødselstall har det ikke vært i kystkommunen på 17 år

Ny giv gir arbeidsplasser og mange nyfødte

Ungdommen flytter heim igjen, får jobb – og mange barn. I fjor ble det født mange flere flatangringer enn på lenge. Og tre søsken bidro til befolkningsveksten med hver sin nydelige baby.

torsdag 03.01 2019

Barnevernet må bli prestisjeprosjekt

Innspill

onsdag 05.12 2018

TILSVAR

Vi treng alle heimearbeidande mødre

MENING

onsdag 21.11 2018

Pusser opp uteområdet ved Namsos ungdomsskole for 1,5 millioner kroner

Stort løft for bedre utemiljø

I 2010 startet Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Namsos ungdomsskole et prosjekt for å bedre uteområdene ved skolen. Nå – åtte år etter – er det snart ferdig.

fredag 26.10 2018

200 barn trenger fosterheim

Det et stort behov for flere fosterheimer i Midt-Norge.

torsdag 18.10 2018

La hodene i bløt for å bedre rus- og psykiatrihelsetjenestene

Hvordan kan tilbudet innenfor rus- og psykiatrihelsetjenestene i Namdalen bli bedre? Stikkordene her er: Dialog og samhandling mellom instansene.

torsdag 28.06 2018

Åpent brev fra ledergruppa innenfor oppvekst i Namsos kommune

Takk, ryddige sjef!

Innspill

«Vi gir derfor full støtte til oppvekstsjef Svein-Arild Rye»

Leserinnlegg

mandag 14.05 2018

52 har søkt om plass på feriecamp

fredag 11.05 2018

Har inngått regionalt samarbeid med Helse Midt-Norge om BUP

Stor forbedring i ventetid

Barne- og ungdomspsykiatrien har senket ventetida med 30 prosent på en måned. – En betydelig bedring, sier medisinsk fagsjef i Helse Nord-Trøndelag.

mandag 30.04 2018

Nytt prosjekt skal bøte på mangelen av fosterheimer i Trøndelag

Håper flere vil åpne dørene for fosterbarn

Mangel på fosterheimer i Trøndelag gjør at Bufetat nå drar ut i distriktene for å rekruttere nye fosterforeldre.

tirsdag 17.04 2018

Helse Nord-Trøndelag står i stor fare for å ikke klare kravene til helseminister Bent Høie

Barne- og ungdomspsykiatrien har store problemer med å oppfylle kravet på ventetid. Nils Kvernmo mener direktør Torbjørn Aas nå må søke hjelp hos Helse Midt-Norge.

onsdag 11.04 2018

Dømt for samleie med 14-åring

Gutten i 20-årene hevder han var sikker på at jenta var over 16 år. Nå er han dømt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

torsdag 05.04 2018

To kommuner i pluss, en hadde merforbruk

Barnevernet i minus

Mens Vikna og Leka holdt seg innenfor budsjettrammene, hadde Nærøy et overforbruk på knappe to millioner til barnevernstjenesten i 2017.

onsdag 21.03 2018

Baby-boom i Flatanger fører til at barnehagen må bygge ut – bare fire år etter at den ble totalrenovert

Det er ikke bare næringslivet i Flatanger som er i vekst om dagen. Det samme gjelder tilveksten av nyfødte, og det gjør at Vangan barnehage nå må bygges ut.

Baby-boom i Flatanger fører til at barnehagen må bygge ut – bare fire år etter at den ble totalrenovert

– Dette hadde vi aldri trodd for fire år siden

Det er ikke bare næringslivet i Flatanger som er i vekst om dagen. Det samme gjelder tilveksten av nyfødte, og det gjør at Vangan barnehage nå må bygges ut.

tirsdag 13.03 2018

Vil utvide barnehage på Lauvsnes

mandag 12.03 2018

Nytt styre skjerper oppfølginga av BUP

Absolutte krav om at ventetida må ned innen psykisk helsevern.

tirsdag 13.02 2018

Namsskogan betaler dobbelt så mye som nabokommunen for å leie oppvekstsjef

Sjekk den heftige prisforskjellen

Mens Røyrvik må betale Lierne snaut 33.000 kroner for å bruke skolesjefen deres to dager i uka, må Namsskogan ut 30.000 mer for samme tjeneste fra Grong.

torsdag 18.01 2018

Men hva skal babyen hete? Vi trenger din hjelp...

tirsdag 16.01 2018

Fem søker jobb som oppvekstsjef

onsdag 10.01 2018

FLATANGER:

Leter etter ny oppvekstsjef

onsdag 20.12 2017

Fra 398 i 2016 - til 326 i 2017

20 prosent nedgang i fødsler

På ett år har antall fødsler på Sykehuset Namsos blitt redusert med nærmere 20 prosent. Overlege Helge Brobak frykter nå konsekvenser.

En av de siste som fødte i Namsos i 2017

– Føler en enorm trygghet

Maren Kristin Landsem (31) er en av de siste som føder på Sykehuset Namsos i 2017. – Fødetilbudet i byen har alt å si, sier hun.

mandag 18.12 2017

Deler ut 10.000 kroner til årets første trønder

Nyttårsbarnet som blir født i Trøndelag, når Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slår seg sammen får en ekstra hyggelig hilsen fra fylkeskommunen.

torsdag 02.11 2017

NA-spaltisten om pappalivet

«Jeg vasker ikke lenger hendene etter å ha skiftet bleie...»

fredag 06.10 2017

Omfattende barnevernssak etter barnedødsfallet

Overhalla får krisetilskudd

Barnevernstjenestens arbeid etter barnedødsfallet i Overhalla i sommer er så omfattende og kostnadskrevende at Fylkesmannen har gitt kommunen 800.000 kroner i kriseskjønn.

tirsdag 26.09 2017

18 dager over ventetidsmålet

Ventetida på BUP skal være på maks 40 dager. Nå ligger den på 61.

tirsdag 05.09 2017

Barneombudets oppfordring

Gå til valg for barna

tirsdag 01.08 2017

Ny mobbelov innført

Tirsdag trådte den nye mobbeloven i kraft. Barneombudet er glad for at loven skjerpes, men helt fornøyd er ombudet ikke.

tirsdag 18.07 2017

Regelbrudd i barnehage vil bli rettet opp

torsdag 22.06 2017

Brev fra barnevernet ble liggende ubesvart hos lege i fem måneder

– Det som har skjedd er ikke bra i det hele tatt

Da legen ble syk, ble brevet fra Barnevernet liggende ubesvart i mer enn fem måneder. Til slutt så barnevernet seg nødt til å klage til fylkeslegen.

Galskap og raushet lokket ham heim

Selv ikke Kaptein Sabeltann kan dra Simen Bjørkli vekk fra Namdalen.

torsdag 04.05 2017

– Fint om Barneombudet blir med

Fylkesråden vil prøve å ta en busstur i Røyrvik før 17. mai. Han utfordrer Barneombudet til å bli med.

torsdag 27.04 2017

Lærdom av skandalen

tirsdag 28.03 2017

Stort behov for fosterheim til barn

Over 200 barn i Midt-Norge trenger fosterheim. Nå ønsker Bufetat å rekruttere fosterheimsfamilier.

torsdag 16.03 2017

Barnefattigdom bekymrer SV

Grong er blant kommunene med høyest andel fattige barn i fylket. Nå tar SV saken opp i kommunestyret.

torsdag 05.01 2017

Barnetrygd

Forskjellene øker

mandag 02.01 2017

BUP bruker for lang tid

Det tar for lang tid å utrede og stille diagnose ved barne– og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Namsos, ifølge Fylkesmannen.

onsdag 14.12 2016

Spiller på lag for ny ballbinge

Terråk IL og UL Fram samarbeider om å bygge ballbinge i bygda.

onsdag 16.11 2016

Godt er mer enn nok!

lørdag 22.10 2016

Leter etter husrom til mindreårige flyktninger i Namsos

Om et par uker kan de første mindreårige flyktningene komme til Namsos. Nå håper flyktningtjenesten på hjelp fra deg og meg.

søndag 02.10 2016

Vikna formannskap drøfter mottak av enslige mindreårige flyktninger

– For usikkert å si ja

Vikna kommune bør si nei til å bosette enslige, mindreårige flyktninger i 2016 og første halvdel av 2017, men kommunen kan ta imot inntil 45 ordinære flyktninger i perioden 2017–2019.

onsdag 21.09 2016

Statusrapport fra Midtre Namdal barnevern

– Vi er på rett veg

En ny statusrapport fra Midtre Namdal barnevern viser at de er godt i gang med en snuoperasjon, men de står fortsatt overfor noen utfordringer.

tirsdag 30.08 2016

Fortjener det beste

onsdag 15.06 2016

Risikerer ti års fengsel

En lærer fra Midtre Namdal er tiltalt for seksuell handling mot barn under 14 år etter den såkalte voldtektsparagrafen. Han risikerer å få ti år bak murene.

tirsdag 03.05 2016

Barnevernet er på jakt etter tilsynspersoner

– Vi trenger stadig flere

Behovet for tilsynspersoner tilknyttet barnevernet i Midtre-Namdal er stort. Derfor oppfordrer alle kommunene folk til å ta kontakt.

tirsdag 26.04 2016

Den skal tidlig logges på som god nettbruker skal bli

Nettvett for de yngste

Er du bekymret for at barna skal få ipadnakke eller hva de driver med på nettet? Da har Overhalla nettvettkurs for småbarnsforeldre.

lørdag 23.04 2016

17-åring prøvde seg med falsk ID

Under et arrangement på et hotell i Grong, prøvde en gutt å komme seg inn med falsk ID.

fredag 22.04 2016

Lærer siktet for sexovergrep

Politiet etterforsker alvorlige anklager om seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente som skal være utført av en lærer ved en skole i Midtre Namdal.

fredag 08.04 2016

Slå sammen eller ikke?

onsdag 06.04 2016

Lytt til barnehage-lærerne!

fredag 11.03 2016

Hvordan sikre gode demokratiske prosesser?

onsdag 13.01 2016

– Dette er slett ingen gammeltante-time

To dager i uka kjører Ruth Vendil Vatne og sønnen Mikkel fra Salsnes til Namsos for å få litt mosjon. Med barna som manualer kommer hun og tre andre mødre seg i form etter fødselen.

tirsdag 15.12 2015

Planer om asylmottak på Jøa

Ordfører Trygve Sandvik stiller seg positiv til planene om et mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Dun.

fredag 21.08 2015

Yter ikke forsvarlig tjeneste

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag retter kritikk mot Bufetat Midt etter omfattende tilsyn.