Tema

tirsdag 20.08 2019

Samlokaliseringssynergier vurderes

Arbeidet med å utrede Campus Namdal pågår for fullt, og saken skal opp i hovedutvalg for undervisning i Trøndelag fylkeskommune 28. august.

torsdag 27.06 2019

Tusen takk, namdalinger

Nå er det endelig klart – Nord universitet skal fortsatt ha et bredt helsefaglig studiemiljø i Namsos. Det vedtok styret onsdag 26. juni

onsdag 26.06 2019

Styret behandler nå strukturdebatten – rektors forslag får støtte

Rektors nye forslag om studiestruktur debatteres nå. Følg debatten direkte!

fredag 21.06 2019

Nord-rektoren har snudd – Namsos består som studiested

Nord-rektorens endelige forslag til ny studiestedsstruktur er klar.

mandag 17.06 2019

Om å bygge samfunn

«Den veien er det både Levanger og Bodø bør gå, ikke forsøke «å rappe» det som naboen har klart å få til»

I den debatten som nå er kommet opp om Universitetsanleggets i Namsos fortsatte eksistens, mener jeg det er en del samfunnsviktige elementer som ikke er kommet godt nok fram.

onsdag 12.06 2019

Raseringen av Nord universitet:

«Folk står ikke i kø for å flytte til steder der kompetansemiljøene brytes ned»

Det var en gang at det offentlige hadde som mål å bygge landet. Utbyggingen av utdanningsinstitusjonene var et viktig virkemiddel. Det var da!

søndag 02.06 2019

Ber universitetsstyret beholde Campus Namsos

Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag mener det blir helt feil å redusere sykepleierstudiet i Namsos til et deltidsstudium.

tirsdag 28.05 2019

– Små miljø med kompetanse

– Små miljø kan også levere god kompetanse. Det har blitt en sannhet at det er et svakt miljø med dårlig rekruttering ved Campus Namsos. Men det stemmer ikke!

onsdag 08.05 2019

Avgangselever : – Kunne ikke tatt sykepleien noe annet sted enn i Namsos

Sykepleierstudent Ina Cecilie Henriksen (22) har studert i Levanger tidligere. Dette ønsker hun ikke andre Namsos-studenter må gjøre i framtida.

torsdag 02.05 2019

Tar Nord-debatten til ministernivå

Ingvild Kjerkol tar debatten om Campus Namsos opp til utdanningsministeren – og helseministeren.

tirsdag 30.04 2019

Slik definerer rektor de tre ulike nivåene på studiestedene

I rapporten som universitetsrektoren har lagt fram, legges det opp til tre ulike nivåer på utdanningen i Nord universitet. Namsos foreslår hun skal være et utdanningssted - mens styret nå har pålagt henne å utrede om Namsos kan bli et hakk høyere - som studiested. I dag er Namsos definert som en campus. I innledningen til rapporten slås det også fast at et studiested skal ha minst ett sterkt forskningsmiljø.

Styret åpner for at Namsos består som studiested

Styret i Nord universitet krever nye utredninger for å se på mulighetene for at Namsos består som permanent studiested.