Tema

lørdag 01.08 2020

Endret utkast etter innspill fra St. Olavs: Leger med krass kritikk etter å ha blitt utelatt fra diskusjonen om helse-millionene

Gruppa som jobber med ny fordelingsnøkkel mellom sykehusene i Helse Midt, har endret utkastet etter innspill fra St. Olavs som ønsker mer til seg selv enn det Magnussen2-modellen foreslår. Dette skjedde uten involvering fra helseforetakene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

søndag 24.05 2020

Konserntillitsvalgt og ordfører oppgitt over signalene fra departementet

– Ille og foruroligende

Ordfører Arnhild Holstad mener det er foruroligende at Justis- og beredskapsdepartementet bruker antall flybevegelser i vurderinga av hvem som skal få landingsplass for det nye redningshelikopteret.

torsdag 21.05 2020

Slik svarer Justis- og beredskapsdepartementet på utsettelsen av helikopterplattform

– Saken er fortsatt under behandling

Mens kritikken hagler over utsettelsen av utbygging av ny helikopterplattform ved Sykehuset Namsos, svarer Justis- og beredskapsdepartementet at Namsos er et av stedene der det vurderes tilpasninger.

onsdag 20.05 2020

Åtte kjemper om å få avtale: Skal produsere 2,5 millioner åndedrettsvern

Åtte leverandører inviteres til videre deltakelse i hasteanskaffelse. Den utvalgte skal produsere 2,5 millioner åndredrettsvern i en toårsperiode.

tirsdag 19.05 2020

Regionrådet opprørt over at helikopterplattform på sykehuset er utsatt

– Hårreisende og særdeles uakseptabelt

Leder Stian Brekkvassmo i Namdal regionråd er ikke nådig etter utsettelsen av utbygging av helikopterplattform ved Sykehuset Namsos.

mandag 11.05 2020

Vil opprette beredskapslager for legemidlerlegemidler

De regionale helseforetakene skal etablere beredskapslager for legemidler for primær- og spesialisthelsetjenesten.

onsdag 06.05 2020

Ordfører etter ny utsettelse av utbygging av helikopterplattform

– Nå må departementet gripe inn

Ordfører Arnhild Holstad er tindrende klar: Helse- og omsorgsdepartementet må gripe inn og sørge for at det blir utbygd ny helikopterplattform ved Sykehuset Namsos.

mandag 04.05 2020

Direktør: – Vi er frustrerte og utålmodige

Administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag er frustrert over utsettelsen.

Utbygging av ny landingsplass for helikopter utsatt for fjerde gang

– Nå må noe skje. Dette er alfa og omega for Namsos som akuttsykehus

Konserntillitsvalgt Frank Grydeland er opprørt. Utbygging av helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos er utsatt for fjerde gang.

søndag 26.04 2020

Usikker på årsak til økt responstid for ambulansetjenesten

Ambulansetjenestene i Midt-Norge hadde ei økning på over 4.000 oppdrag fra 2018 til 2019. Samtidig har responstidstallene ei negativ utvikling.

fredag 24.04 2020

Helsetopp: Mulig pandemitopp til høsten

Midt-Norge kan få en pandemitopp i oktober eller november, hvis tiltakene for å begrense smitte av koronavirus lykkes.

torsdag 16.04 2020

Ny rapport: Sykehusene i Midt-Norge vil ved en pandemitopp ha over 600 innlagte pasienter med Covid-19

Sykehusene i Midt-Norge vil ved en pandemitopp kunne ha 622 innlagte pasienter med Covid19-smitte. Av disse vil 166 ha behov for intensivbehandling.

mandag 06.04 2020

Ikke norske ambulanser på svensk side

Midtnorske ambulanser vil framover i svært begrenset grad kunne ta oppdrag inn i Sverige på grunn av restriksjoner og smittevernhensyn.

onsdag 18.03 2020

Over 1.000 har meldt seg til helsetjeneste i Trøndelag

Mandag ettermiddag etterlyste Helse Midt-Norge ekstra helsepersonell. På halvannet døgn har over 1.000 meldt seg.

mandag 20.01 2020

Overlege ved Sykehuset Levanger:

Personjakt foran fakta?

onsdag 27.11 2019

– Det viktigste er at sykehusene i Namsos og Levanger styrkes

Ingvild Kjerkol er klar i sin tale om Helse Trøndelag: – Helse Midt-Norge burde begynne med det som Stortinget har vedtatt; legge mer planlagt behandling ut fra St. Olavs til de mindre lokalsykehusene. 

Elin Agdestein om Helse Trøndelag:

– Administrasjonen må legges til norddelen av fylket

– De administrative ledelsesfunksjonene i et Helse Trøndelag må legges til nordddelen av fylket, sier stortingspolitiker Elin Agdestein.

tirsdag 26.11 2019

Vil utrede sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital til Helse Trøndelag

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, vil utrede å samle Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital til ett regionalt helseforetak.