Tema

fredag 31.08 2018

I dag takket Sørvig for seg etter 26 år i kommuneledelsen

Fredag var det lederskifte i Namsos kommune da Ketil Sørvig hadde sin siste arbeidsdag som rådmann.

tirsdag 19.06 2018

Oppvekstenheten i Namsos kommune får kritikk i revisjonsrapport

Oppvekstenheten får kritikk i revisjonsrapport

I en ny revisjonsrapport får oppvekstavdelinga i Namsos kommune svak karakter i faget konflikthåndtering.

tirsdag 22.05 2018

Slutter som Namsos-rådmann

Ketil Sørvig orienterte tirsdag ordfører og formannskap om at han slutter i jobben som rådmann i Namsos 1. september.

onsdag 07.02 2018

Rådmannen i Namsos vil senke eiendomsskattesatsen

Rådmannen i Namsos vil senke eiendomsskattesatsen med 0,1 promille i forhold til budsjettvedtaket i desember.

torsdag 23.11 2017

Uvisst hva budsjettforliket vil bety i kommunene

Budsjettkameratene på Stortinget har inngått forlik om statsbudsjettet for 2018, som blant annet omfatter innføring av en ny lærernorm i grunnskolen – regninga går til kommunene.

tirsdag 14.11 2017

Namsosbudsjettet 2018 uten store overraskelser og en nøktern profil

Prioriterer folkehelse og trivselstiltak

Namsos forbereder seg på overgangen til en ny storkommune, noe budsjettet for 2018 bærer tydelig preg av.

tirsdag 18.04 2017

Seks kvinner og fem menn vil bli planlegger i Namsos kommune

I løpet av høsten skal en ny samfunnsplanlegger være på plass i Namsos kommune.

tirsdag 14.02 2017

Overskudd i fjor: 36,8 millioner kroner

Har 100 mill. på bok

Namsos kommune leverte for andre år på rad et historisk godt driftsresultat. Likevel varsler rådmannen fortsatt stramme tøyler.

fredag 27.01 2017

Millionlønn for rådmannen

Når Ketil Sørvig begynner som rådmann i Namsos kommune 1. februar, får han ei årslønn på én million kroner.

torsdag 26.01 2017

Ketil Sørvig blir rådmann for tredje gang

Ketil Sørvig (63) blir ny rådmann i Namsos kommune fram til kommune-sammenslåinga