Tema

torsdag 02.04 2020

Skal fjerne gjenværende oljekjeler i kommunen

Vil bruke 21,5 millioner på å fjerne oljekjeler

Namsos kommune vil sette av 21,5 millioner kroner på utfasing av gamle oljekjeler.

Kjøper tomt i Kleppen til 8,8 mill.

– Markedspris for ei i tomt i Kleppen blir hva vi kommer fram til i forhandlinger med grunneier.

onsdag 01.04 2020

Alle de som leier bolig av kommunen får tilbud om å kjøpe

Namsos kommune disponerer til sammen 389 boliger. Nå gis rådmannen fullmakt til å selge boliger som ikke lenger er hensiktsmessig for videre tildeling og utleie.

tirsdag 31.03 2020

Vil bruke 85 mill. for å kjøpe Forsikringsgården

Kommunestyret i Namsos har sagt ja til å bruke 85 millioner kroner til kjøp av Abel Margrethe Meyers gate 10.

mandag 30.03 2020

– Håper å bruke dette mer etter korona-krisen

Ordfører Borgny Kjølstad Grande i Grong beskriver video-møter som en ny og uvant måte å drive politikk på.

– Det går veldig bra å drive kommunepolitikk på video

Ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan er ikke i tvil: Han gir tommel opp for kommunepolitikk via video.

søndag 29.03 2020

Gir formannskapet mer makt på grunn av pandemien

Namsos kommunestyre gir formannskapet midlertidig fullmakt til å vedta saker som skulle vært avgjort av kommunestyret.

lørdag 28.03 2020

Her oppretter kommunen ti nye sykeheimsplasser i tilfelle koronautbrudd

Dette bygget blir mottak for håndtering av inn til 10 smittede sykeheimspasienter under en pandemi.

onsdag 25.03 2020

Flere kirkegårder må ha plass til nye graver

Det begynner å bli trangt om gravplassen

Gravplassene i Vemundvik og Klinga er i ferd med å gå tom for ledige plasser til kistegraver. En løsning kan være å kalke gamle graver.

Vil kunne tas i bruk på kort varsel

Heimen på Otterøya kan bli koronasykeheim

Tidligere Otterøy bo- og servicesenter – også kjent som Heimen – ble lagt ned i 2015, men kan snarlig bli gjenåpnet med sykeheimsplasser for pasienter med koronavirus.

Namsos kommunestyre logger seg på

Kommunestyremøte fra stresslessen

Vi vet ikke om representantene sitter i morgenkåpa eller i dress og slips torsdag morgen når ordføreren slår klubba i bordet, men da gjennomføres et ordinært kommunestyremøte i Namsos på en ekstraordinær måte.

torsdag 05.03 2020

Slyngstad ferdig som rådmann i Leka kommune

Arbeidet med å skaffe en erstatter starter umiddelbart.

onsdag 04.03 2020

Kulturhuset har fått nytt navn

Under tirsdagens kommunestyremøte røpet ordfører Amund Hellesø at kulturhuset i Nærøy fra nå av skal hete Nærøysund kulturhus.

fredag 31.01 2020

– Har vært en institusjon i Vikna-politikken

På Frps årsmøte ble Harald Holand takket av etter å ha sittet hele 44 år i kommunestyret i Vikna.

onsdag 18.12 2019

Bruker fond for å få Leka-budsjettet i balanse

Nå starter prosessen med å etablere samsvar mellom inntekter og utgifter i Leka kommune.

fredag 13.12 2019

Mindretallet vil kutte mer og utsette investeringer

Mindretallet i Nærøysund kommunestyre maner til større forsvarlighet i budsjettet enn både rådmannen og ordføreren foreslår i sine budsjettforslag for 2020.

søndag 08.12 2019

Kun åtte lokalpolitikere i Namdalen er under 25 år

Yngve (18) er yngst av de yngste

Av 216 medlemmer i de namdalske kommunestyrene er kun åtte av dem under 25 år. Nå ønsker de at flere på sin alder involverer seg i politikken.

onsdag 06.11 2019

Willy Hansen fikk medhold

Med ti mot fem stemmer vedtok Leka kommunestyre å inngå leieavtale med Willy Hansen Service AS, om leie av «kongeplenen» på Skeishavna.

torsdag 24.10 2019

Historisk øyeblikk i kommunestyresalen

Klokka 09.15 torsdag morgen banket Trygve Sandvik klubba i bordet og overlot plassen til den første ordføreren i den nye kommunen, Arnhild Holstad.

Ny ordfører konstituert på Leka

20 år etter hun ble konstituert forrige gang – kunne Elisabeth Helmersen (Ap) igjen ta på seg ordførerkjedet torsdag.

Behandlet saker i formannskap og kommunestyre før konstituering

Da det konstituerende kommunestyremøtet i Leka kommune skulle starte, kom beskjeden om at det som snart er det gamle formannskapet og kommunestyre skulle ha møte først.

tirsdag 15.10 2019

Historisk kommunestyremøte i Nærøysund:

Det politiske landskapet i Nærøysund er klart

Tirsdag ble Amund Hellesø (Ap) konstituert som ordfører i det første kommunestyremøtet i den nye kommunen.

søndag 29.09 2019

Fylkesmannen ber Leka kommune behandle lovlighetskontrollene

Før 1. desember skal Fylkesmannen ha tilsendt lovlighetskontrollene etter behandling i Leka.

tirsdag 24.09 2019

Da de begynte å jobbe på tomta fant de gamle miljøsynder, nå søkes det om over en million i støtte til ekstraordinære kostnader

Brukstomta næringspark søker Bindal kommune om et tilskudd på over en million kroner. – Det er uheldig, mener rådmannen.

onsdag 11.09 2019

Slik blir det nye kommunestyret i Leka

Slik blir det nye kommunestyret i Namsskogan

Dette er det nye kommunestyret på Høylandet

Her er det nye kommunestyret i Namsos

mandag 24.06 2019

Skal gjennomføre faktaundersøkelse om varslersaken

Formannskapet i Leka sier de ønsker å avslutte saken så fort som mulig.

onsdag 19.06 2019

Vil ha gratis skoleskyss til alle ungene – hele året, uansett hvor de bor

Forholdene for elevene som må gå til skolen på Otterøya, er så dårlige at Namsos-politikerne vil ta grep – i påvente av at det bygges gang- og sykkelveg.

tirsdag 18.06 2019

Vil bygge ny kunstgressbane på Austafjord

For fem år siden var den eneste løsninga for å få til kunstgressbane for barn og unge på Austafjord å arve det gamle kunstgresset til Rørvik idrettslag. Nå vil Senterpartiet i Vikna bygge ny.

onsdag 29.05 2019

Nesten full oppslutning om skoletomta til hallen

Mot Harald Holands (Frp) ene stemme valgte kommunestyret skoletomta for plassering av den nye idrettshallen på Rørvik.

Fire millioner til bredbåndutbygging i grender

Vikna kommune vil bruke nær halvparten av overskuddet på vel 20 millioner, og hele fire millioner kroner går til bredbånd i grender.

mandag 27.05 2019

Politisk skikk og bruk

Kommentar

torsdag 23.05 2019

Kaos om habilitetsspørsmål

Ordføreren erklærte seg inhabil i varslingssaken

Åtte måneder etter at det kom et varsel mot ordføreren og rådmannen, har ordfører Per Helge Johansen erklært seg inhabil i det videre arbeidet med varslingssaken.

Kraftige motsetninger i Leka kommunestyre

Ordfører med sterke ord

Ordfører Per-Helge Johansen (Sp) sparte ikke på kruttet da han svarte på et spørsmål fra Mari-Anne Hoff (SV) i kommunestyremøtet torsdag.

torsdag 02.05 2019

– Det er maktmisbruk. Det er ikke noe annet ord for det

I februar leverte mindretallet i Leka kommunestyre to saker til lovlighetskontroll, men tre måneder etterpå har sakene ennå ikke blitt behandlet.

torsdag 04.04 2019

Leka kommunestyre bare droppet leieavtalen de vedtok med Willy Hansen i fjor

Nå kontakter han advokat

– Jeg er skuffet og forbannet. Nå kontakter jeg advokat og krever dekket alle utgifter til arkitekter og en masse tidsbruk!

mandag 25.03 2019

Miljøpartiet i Nærøysund stiller med historiens første valgliste

Miljøpartiet de Grønne Nærøysund har bestemt seg for å stille liste til kommunestyrevalget for første gang i Ytre Namdal, og håper på stort oppmøte på nominasjonsmøte torsdag.

torsdag 07.03 2019

Vil utvikle Grytbogen og ikke selge eiendommen

Nærøypolitikerne ser store muligheter for utvikling av Grytbogen og akter ikke å selge den store skogeiendommen.

Rus, psykiatri og helsearbeid på dagsordenen i Nærøy kommunestyre

Mange pluss på helsesida

Det vanket en god del ros til rus- og psykiatritilbudet i Nærøy da revisjonsrapporten ble presentert. Og samtidig ga politikerne klarsignal til Friskhus-prosjektet, som skal gi ytterligere bedre helsetilbud.

torsdag 31.01 2019

Leka kommunestyre har full tillit til ordfører og rådmann

Har vedtatt å lukke varselet

Leka kommunestyre har vedtatt å lukke varselet mot rådmann og ordfører, og skriver at de har full tillit til dem i arbeidet framover.

– Nå må dere stå samlet

Det er rådet fra Senter for ledelse, som i dag har lagt fram rapporten sin for Leka kommunestyre.

onsdag 09.01 2019

Utsetter endelig beslutning om skoletomta

Tre aktører ønsker å bygge på skoletomta på Rørvik, men til det er bestemt om tomta er et reelt alternativ for ny idrettshall blir avgjørelsen stående på vent.

mandag 07.01 2019

Prioriterer bygging av fortau

Kommunestyret i Overhalla prioriterer fortau fra Fv 17 til helsesenteret når det gjelder trafikksikkerhetstiltak inneværende år.

onsdag 26.12 2018

Sørlie mener budsjettene ble for ambisiøse

Prosjektleder Hege Sørlie for Nærøysund kommune, mener både Vikna og Nærøy kommune burde vært mer sparsomme i sine budsjett for 2019.

fredag 21.12 2018

Viknas folkevalgte svikter fellesnemda

Vikna har ikke klart å stille fulltallig i noen av fellesnemdas møter denne høsten.

torsdag 20.12 2018

Politikerne snudde i siste liten

Olav slapp julegavetvang

Jonny Kongsmo og Olav Moen slipper å gå inn i det nye året som eiere av en veg de slett ikke vil ha.

tirsdag 18.12 2018

Økte tilskuddet til frivilligsentralene med 100.000 kroner

Gimle fortsatt på vent

Det ble ingen endringer i prioriteringslista for investeringer fra kommunestyret. Helsetomta, Hunn skole og Gimle kommer fortsatt i denne rekkefølgen.

fredag 14.12 2018

Utsetter planer og reduserer lånebehovet med 43 millioner: – Håper Nærøy tar signalene

Stor enighet da Vikna kommune vedtok historiens siste budsjett.

torsdag 13.12 2018

Rørte ikke den politiske sparegrisen

Julegave til barna

Driftstilskudd til Ungdomshuset Lagre og gratisbading for alle barn til og med 3. klasse var de mest konkrete endringene i namsosbudsjettet for 2019.

Rørte ikke den politiske sparegrisen

Julegave til barna

Driftstilskudd til Ungdomshuset Lagre og gratisbading for alle barn til og med 3. klasse var de mest konkrete endringene i namsosbudsjettet for 2019.

onsdag 17.10 2018

Senterstrukturen i Nærøysund kommune endelig vedtatt

Ei samla fellesnemnd stilte seg bak tilrådninga fra arbeidsutvalget om senterstrukturen i Nærøysund kommune.

søndag 07.10 2018

Håndplukket økonomileder før søknadsfristen gikk ut

Leka-ordfører Per Helge Johansen ringte rundt til kommunestyremedlemmene for å få ansatt ny økonomisjef i kommunen – i stedet for å ta opp saken i møte først. Det reagerer Mari-Anne Hoff (SV) sterkt på.

torsdag 20.09 2018

Tomt for brannstasjonen

Ny brannstasjon på Rørvik blir enten plassert ved rådhuset eller ved molobruddet.

Interessenter til skoletomta på Rørvik må melde seg før 1. desember

Innen 1. desember må interessenter til skoletomta – «indrefileten» – i Rørvik sentrum melde seg med forslag til utnyttelse av arealet.

torsdag 21.06 2018

Politikerne går for nye Rørvik kirke

Vikna kommunestyre har vedtatt planene for Fugl Fønix. I oktober starter bygginga av kirka til 46 millioner kroner.

fredag 15.06 2018

Være eller ikke være for nye Rørvik kirke

Om det skal bygges kirke på Rørvik skal bestemmes i kommunestyre neste uke. Alternativene er å bygge innenfor rammene som nå er satt, eller ikke bygge i det hele tatt.

mandag 04.06 2018

Ny runde om kommunale avgifter i Vikna

Kommunestyret i Vikna vil gi små boenheter mindre kommunale avgifter.

tirsdag 03.04 2018

Turistkjøringa til Sør-Gjæslingan må stoppes ifølge kommunestyret på Leka

Politikerne vil stanse turistkjøring til Sør-Gjæslingan

Kommunestyret på Leka går hardt ut mot dagens ordning med egne sommerruter med anløp på Sør-Gjæslingan.

onsdag 28.03 2018

Jordmor får ikke vie ektepar

torsdag 08.03 2018

Rådmannen foreslår å oppheve vedtak om fritak for renovasjonsavgift for hybler

I utakt med lovverket

Etter store protester ble det i desember vedtatt at boenheter mindre enn 22 kvadratmeter skal fritas fra å betale renovasjonsavgift. Nå må vedtaket oppheves, og rådmannen vil lage nye avgiftsregler.

mandag 19.02 2018

Mer til Svenningmoen

onsdag 07.02 2018

Støtter idrettslaget med 220.400 kroner

Etter forslag fra Anne Grete Sagmo (Ap) gikk formannskapet i Overhalla inn for å gi 222.400 kroner i støtte til Overhalla IL.

onsdag 31.01 2018

Søker fritak fra Overhalla-politikken

Rådmannen sier nei til Prestvik

Ragnar Prestvik begynte ved årsskiftet i jobben som daglig leder i Namdal regionråd. Nå har han søkt fritak fra sine politiske verv i Overhalla kommune.

onsdag 03.01 2018

To år til storkommunen er et faktum – ordførertrioen vil fortsette

Slik blir det nye kommunestyret i storkommunen

Om to år er «nye» Namsos etablert. De tre ordførerne i Namsos, Namdalseid og Fosnes er alle villige til å fortsette sitt politiske engasjement – men bare en kan ta på seg ordførerkjedet etter 1. januar 2020.

tirsdag 02.01 2018

Fast frivilligsentral i Flatanger

torsdag 21.12 2017

Skal gå gjennom alle investeringsplaner

Barnehagen utsatt

Den planlagte utbygginga og ombygginga av Ranemsletta barnehage til omkring 23,5 millioner kroner ble utsatt på ubestemt tid.

torsdag 14.12 2017

Budsjettet for 2018 vedtatt med noen justeringer

Ingen store sprell

Kommunestyret i Namsos kan ikke beskyldes for å strø om seg med penger, men de fant rom for ekstra helsemillioner.

torsdag 26.10 2017

Vil likevel vurdere alternativer til modulbygg

Viknapolitikerne vil se på andre muligheter enn å bruke 15,5 millioner kroner på modulbygg for voksenopplæringa i Rørvik.

Også viknapolitikere er redd konsekvensene av tvangsbruk i sammenslåing:

Frykter ondt blod i mange år

Flertallet i Vikna ville ikke støtte Sps forslag om å søke reversering av Stortingets kommunesammenslåingsvedtak. Men frykten for at tvangsbruken vil skape mangeårig ondt blod i Ytre Namdal er stor.

onsdag 27.09 2017

Vies i kommunestyresalen

mandag 21.08 2017

Enige om å styrke samarbeidet

I forkant av det felles kommunestyre for Vikna, Nærøy, Leka og Bindal ønsket kommunene å ha temamøte om kommunereformen. Det ble starten på en dag med mye prat – og få avgjørelser.

mandag 19.06 2017

Kommunal skogeiendom i Botnan

Argumenterte sterkt mot fredning

Kommunestyret i Namsos trenger mer tid og ber rådmannen om ytterligere utredning før det tas stilling til vern av en skogeiendom i Botnan.

torsdag 15.06 2017

Valgte ny varaordfører

Fra 1. august er det to kvinner som skal lede politikken i Namsos kommune.

Innfører bompenger hele døgnet – sju dager i uka

Bomringen rives i 2019

Fra 1. september blir det bompenger hele døgnet i bomringen rundt Namsos. Kommunestyret ønsket ikke å innføre nytt system og forlenge innkrevinga fram til 2020.

onsdag 14.06 2017

SV uenig i omlegging av bompengesystemet

Fortsatt gratis kveld og helg

Namsos SV støtter ikke forslaget om å kreve bompenger døgnet rundt i bomringen rundt Namsos. Saken skal behandles av kommunestyret torsdag kveld.

onsdag 19.04 2017

Slutter som varaordfører - blir leder i næringsforeninga

Amund Lein går av som Høyres varaordfører i Namsos. 34-åringen begynner 1. august i stillinga som daglig leder i Namsos næringsforening.

fredag 07.04 2017

Stort flertall i Vikna kommunestyre støtter kirkeplanene

Jubel for «nye» Fugl Føniks

Venstre ville utsette saken, Fremskritts- partiet foreslo å stanse Fugl Føniks, mens et stort flertall i Vikna kommunestyre vedtok å gå videre med det nye kirkeprosjektet.

onsdag 29.03 2017

Ordføreren vil avvise forslaget fra Frp

Ordfører Arnhild Holstad (Ap) ber kommunestyret om å avvise Frps forslag til vedtak.

Stein T. Wolff (Frp) med interpellasjon om ledig kapasitet på Namsos helsehus

– Vi har behov for de seks ekstra plassene

Onsdag ettermiddag ble han utskrevet fra sykehuset – og torsdag kveld stiller han på kommunestyremøte i Namsos for å fremme sin hjertesak.

onsdag 15.03 2017

Mer avfall gir høyere pris

Denne tabellen viser at Midtre Namdal Avfallsselskap ikke er dyrest i Trøndelag.

mandag 13.03 2017

Marit Haugum Mo (Sp) er redd for hva som skjer når Overhalla mister lensmannen

Blir både forbannet og redd

Marit Haugum Mo (22) føler utrygghet over at lensmannen skal erstattes med politikontakt.

fredag 10.03 2017

Kommunen kjøper Skysstasjonen

Det går mot kommunalt kjøp av Høylandet skysstasjon. Saken skal avgjøres i kommunestyret torsdag.

onsdag 08.03 2017

Nærøy vil bevare industrihistorie

Kommunestyret i Nærøy vedtar torsdag trolig å bruke 30.000 kroner på prosjektet «Salsbruket – vern gjennom bruk».

– Ærede fru Holm: Nå holder det med dette usaklige tøvet

Innspill

fredag 17.02 2017

Må kunne gå eller sykle til politistasjon

onsdag 15.02 2017

Felles skatteoppkrever i Ytre Namdal

tirsdag 31.01 2017

Kjøper kontorlokaler i Carl Gulbranssons gate 7

torsdag 26.01 2017

50.000 mot tvangssammenslåing

Leka kommune vil bruke inntil 50.000 kroner på å kjempe mot tvangssammenslåing. I første omgang.

Betent sak fikk endelig vedtak i Leka kommunestyre:

Alle sa nei til oppdrett

Oppdrettsanlegg i Kleppråsa på Horta er ikke aktuelt. Leka kommunestyre fattet torsdag et enstemmig vedtak i den betente saken.

mandag 23.01 2017

Fylkesmannen påpekte lovbrudd

Ny taletid i kommunestyret

I fjor høst slo Fylkesmannen fast at Namsos kommunes praksis om taletid i kommunestyret var i strid med lovverket. Nå blir det endringer.

onsdag 18.01 2017

Spenstig forslag opp i kommunestyret

Amund vil møte folket

De er valgt av folket – derfor vil varaordfører Amund Lein ha møtevirksomheten ut til folket.

fredag 09.12 2016

Høyre ble stående alene om nei til Nexans-kjøpet

Høyres fire representanter var de eneste som stemte nei da Namsos kommunestyre torsdag kveld vedtok å kjøpe Nexans-anlegget for 28 millioner kroner.

torsdag 08.12 2016

Følg kommunestyret LIVE

Følg Nexans-saken og se hvem som får årets kulturpris.

tirsdag 06.12 2016

Avgjøres i kommunestyret torsdag

Går for Prudencegata

Torsdag kveld blir det garantert frisk debatt i Namsos kommunestyre. Da skal det nemlig avgjøres om gatestubben i Vestre Havn skal få navnet Prudencegata eller Canninggata.

mandag 28.11 2016

– Folk synes det er lekent

Namsos kommunestyre har tatt internett med storm med fenomenet Mannequin Challenge.

torsdag 24.11 2016

Kommunestyremøtet frøs fast...

Sjekk denne videoen fra torsdagens kommunestyremøte. Slik har du aldri sett lokalpolitikerne før.

Namsos-praksis i strid med loven

Namsos kommunestyre må endre sin taletidpraksis - og gjør det med umiddelbar virkning.

fredag 04.11 2016

Foreslår fortsatt begrenset taletid

Ordninga med fortsatt begrenset taletid i Namsos kommunestyre kan videreføres, med ei lita justering. Det er Venstre ikke fornøyd med.