Tema

mandag 06.01 2020

Klare støtte til Lakseveg Nord

SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag.

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for Region Namdalen.

torsdag 12.12 2019

Fem millioner kroner til planlegging i perioden 2020–2022

Lakseveg nord på kartet

Fylkestinget i Trøndelag sa torsdag ja til å gå videre med utredninger av Lakseveg nord fra Flerengstrand til Gartland.

onsdag 27.11 2019

– Et stort skritt i riktig retning

I disse tider fattes det prinsippvedtak som fører Lakseveg Nord-prosjektet nærmere realisering.

torsdag 31.10 2019

Positivt møte om Lakseveg nord

Settenøy jobber for å få Lakseveg-prosjektet inn i Nasjonal transportplan.

tirsdag 29.10 2019

Inviterer næringsliv og politikere til møte om Lakseveg Nord: – Prosjektet er på overtid

Siden 2006 har det vært over 30 dødsfall på strekninga mellom Flerengstranda og Gartland. Det må være drivkrafta for å sette i gang vegprosjektet, mener Vegforum Trøndelag.

onsdag 02.10 2019

Skadene på Foldabrua skapte krevende forhold for næringslivet

Lederen av Namdalskysten næringsforening er klar i talen: – Infrastrukturen vår holder ikke mål – nå må Lakseveg Nord få høy prioritet.

tirsdag 23.04 2019

Laksevegen Nord og havnedirektøren i Rørvik

Fergefri Fv769 og/eller Fv770 – Laksevegen nord

fredag 12.04 2019

– Dette valget er det mest realistiske og rimeligst for samfunnet

Havnedirektør Asle Andersen føler at folk gjør seg opp meninger om laksevegen på feil grunnlag.

– Vi må ikke spore av nå

Fylkespolitiker Pål Sæther Eiden (H) støtter næringslivets innspill om Lakseveg nord, og tror det kan bli mulig å få tilskudd som minsker behovet for bompengefinansiering.

Næringslivsaktører i Ytre Namdal om trasevalget for Lakseveg Nord:

Ulønnsomt å kjøre om Namsos

MENINGER

tirsdag 12.03 2019

Samferdsel

«Lakseveg nord» i en regional pakke

torsdag 07.03 2019

NA mener: «Fv 769 vil uansett være et blindspor»

NA-leder

onsdag 06.03 2019

– Håper regionrådet ser bort fra dette

Rune Arstein (H) synes ikke noe om det han kaller en omkamp fra Venstres side.

Signerer opprop for laksevegen

Næringslivet reagerer sterkt på Venstres utspill om å skape fergefriforbindelse og inkludere fylkesveg 769 i Lakseveg nord.

tirsdag 05.03 2019

Venstre vil inkludere fylkesveg 769 i «Lakseveg nord»

Fergefri forbindelse

Venstre mener fergefri fjordkryssing av Follafjorden og ny kystveg mellom Namsos og Nærøysund bør utredes som en del av «Lakseveg nord».

torsdag 21.02 2019

Lakseveg nord: Nå er det Namdalens tur

tirsdag 19.02 2019

Frokostmøte om laksevegen:

– Jeg kan si det med en gang: Skal vi få til dette må dere stå sammen

Fylkesadministrasjonen er klar i talen: For å få realisert laksevegen er det avgjørende å stå samlet.

onsdag 13.02 2019

Startskudd for bomprosjektet Lakseveg nord i 2022?

Innen 1. oktober skal prosjektgruppa legge fram forprosjekt til en bompengefinansiert Lakseveg nord, Gartland-Flerengstrand. Om alle biter faller på plass, kan startskuddet gå i 2022.

tirsdag 29.01 2019

– Må stå sammen for å realisere laksevegen

Trøndelag fylkeskommune ønsker å se på om det er mulig å få realisert prosjektet Lakseveg nord med oppstart i 2022/2023. Det vil i såfall forutsette ei bred oppslutning fra næringsliv og politisk nivå, og derfor inviterer Namdalskysten næringsforening til frokostmøte.

mandag 19.11 2018

Nå er det Namdalen sin tur til å få store vegprosjekt

Et samlet Namdal regionråd har satt ned ei gruppe som skal jobbe for Laksevegen Nord mellom Flerengstranda på Vikna og E6 på Gartland.

torsdag 15.11 2018

Klart for prosjekt Lakseveg nord

Vurderer bompenger

Namdal regionråd skal over helga ta stilling til opprettelsen av ei gruppe som skal jobbe med planlegging, finansiering og organisering av vegoppgradering fra Vikna og til E6.

mandag 26.02 2018

For næringsliv og politikere i Ytre Namdal er samferdselsvalget tatt:

Raskest mulig inn til E6

For politikere og næringsliv i Ytre Namdal har «lakseveg nord» fra Gartland til Flerengstrand førsteprioritet. Men ny «Foldahavsveg» diskuteres gjerne.