Tema

fredag 22.11 2019

Budsjettforslaget for nye Namsos «slakter» aktivitørtjenesten

Unødvendig av rådmann

NA MENER

Dette er bare starten

torsdag 21.11 2019

Trenger vi voksne å gi julegaver til alt som kan krype og gå av slekt og venner?

onsdag 20.11 2019

Kutter i tilbud til de svakeste:

Skammelig av rådmann i Namsos

Den 19.11.19. kan jeg lese på første siden i NA at Namsos kommune ved rådmann satser 8 millioner kroner på skolemat og nettbrett. Det er jo fantastisk, at kommunen har råd til dette.

tirsdag 19.11 2019

Konduktøren som aldri gir opp

onsdag 13.11 2019

NA på lederplass

Levende kystsamfunn

tirsdag 12.11 2019

Slipper pasientene unna?

Kommentar

onsdag 06.11 2019

Hvem skal snakke om oppdragelse?

tirsdag 05.11 2019

Smartere bruk av strømnettet

Elektrifiseringen av Norge vil gi folk lavere energikostnader. For å få til dette, trenger vi en ny prismodell for nettleie.

By, land og havbruk

«Statskassas behov for penger må være underordnet»

mandag 04.11 2019

Mer å rutte med for studentene

Norske kommuner - bytt til elbil nå

Sauen må tilbake på middagsbordet!

Nav-skandalen:

Hvem kan vi stole på nå?

Eget NAV-ombud i Trøndelag er nødvendig

søndag 03.11 2019

«Vi gratulerer Terje Adde med velfortjent heder»

fredag 01.11 2019

Presisering

Statsløse flyktninger bor i uakseptable forhold - det er et skrik om hjelp

Leserinnlegg

tirsdag 29.10 2019

NA sier at flyttingen av frivilligsentralenes midler til kommunene er et forslag fra meg. Det er ikke riktig.

mandag 28.10 2019

«Mye taler for et nødvendig lederskifte i Venstre til våren»

NA mener

lørdag 26.10 2019

Norge må bli kvitt unødvendig plast

Hvert eneste år havner åtte millioner tonn søppel i havet. Det er som om en full søppelbil tømmer 15 tonn plast ut i havet hvert minutt, hvert døgn, året gjennom

fredag 25.10 2019

Kjøttskam i by og land

NA MENER

Frivillighetsentraler – ja, takk!

Vi har Frivilligsentraler over hele landet. Det er bra!

Staten bidrar til konkurransevridning gjennom sin lovpålagte lostjeneste.

Tjenesten koster mellom 0 og 15 000 kroner i timen: - Forskjellsbehandling

Mens det mange steder langs kysten er gratis å få den lovpålagte losen om bord, koster det dyrt andre steder. Dette er statlig konkurransevridning.

Kommunene må være forberedt slår Fylkesmann i Trøndelag fast:

Invester i barn og unges psykiske helse

God psykisk helse i barndommen er en viktig grunnpilar for god psykisk helse og livskvalitet i voksenlivet, derfor bør vi investere mer i barn og unges psykiske helse - det er lønnsomt for den enkelte og for samfunnet!

onsdag 23.10 2019

Prioriter rusomsorg i 2020!

tirsdag 22.10 2019

Ja vel statsråd, er det dette du egentlig vil?

KOMMENTAR

tirsdag 15.10 2019

Bare en frisør....?

fredag 11.10 2019

Om noen er i tvil:

Norsk Revy er ikke på flyttefot

De som leste Trønder-Avisa tirsdag, kan få et inntrykk av at Norsk Revy er på vei bort fra revybygda Høylandet. Det er vi ikke.

Kraftskatt – er utvalet på rett spor?

Vasskraft er ein av Noreg sine viktigaste naturressursar, og vil også i framhaldet vera ryggrada i energisystemet vårt.

Regjeringas demens-svik

Omtrent 80 000 eldre lever med demens i dag. I takt med at flere folk i landet blir eldre vil tallet øke.

torsdag 10.10 2019

Folk var bekymra for klimaet for 49 år siden også - bare les dette diktet fra Finn Tangen

Marthe Tangen har sendt inn dette diktet, som hennes far Finn Tangen skrev det året hun ble født - i 1970.

Mytebygging om jegere

«Hver høst kommer det leserinnlegg fra ulike dyrevernere, der jakt og jegere framstilles som et onde som truer norsk natur»

Innspill

onsdag 09.10 2019

Varsko om heltid: «Hva de har gjort, bør flere ta lærdom av»

fredag 04.10 2019

Kommentar:

På grunn av min glitrende bukse ble jeg kalt homo og truet med juling

Kjemp for Namdal tingretts fremtid

Utfordrer NVE og Statnett

Sinnet mot nye vindkraftverk vil garantert bli enda større enn på Sørmarkfjellet

Forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft i Norge ble presentert 1.4.19. Vi stiller oss undrende til at Namdalen med sine 11 involverte kommuner i det hele tatt er vurdert som g  egnet til vindkraftproduksjon.

torsdag 03.10 2019

Soundtracket til barndommen min er mammas strikkepinner som klirrer mot hverandre

Så dette var en skuffelse?

FOR EGEN REGNING:

Videregåendeelever på Namdalskysten får tidlig smaken på arbeidslivet:

«Det er nå jeg virkelig har lært»

Videregående skoler på Namdalskysten har suksess med virkelighetsnær undervisning i bedrift. For kompetanse er mer enn teoretisk kunnskap. Det er også praktiske ferdigheter.

En enkel telefonsamtale kan være effektiv start til å få tilbake tryggheten i hverdagen

Fikk ikke tale i Overhalla

Vindmøller i fjell og kirker

Romanfiguren Don Quijote forvekslet vindmøller med onde kjemper. For vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth er dagens vindturbiner nettopp det; onde kjemper reist av kapitalinteresser som kjører med grønne sertifikat.  

onsdag 02.10 2019

«En ny sykehusdirektør kommer ikke til dekket bord. Konfliktnivået fjernes ikke over natta»

tirsdag 01.10 2019

Vindmøller i fjell og kirker

Domstolkommisjonens forslag om å nedlegge Namdal tingrett

Håper vi kan gå sammen!

mandag 30.09 2019

«Dessverre er vi blitt vant til slike forslag som nok en gang skaper uro»

Hvordan har vindkraftutbyggerne klart det? Det må ligge mye grums i det grønne skiftet

fredag 27.09 2019

Jenny tok ordet og vant

Jenny Aunsmo Romstad holdt en engasjert og sterk appell om bekjempelse av høyreekstremisme og vant skole- finalen i konkurransen «Ta ordet!»

Større rovviltregioner – en fordel både for rovdyr og beitenæring

Større og færre rovviltregioner vil gi rovviltnemndene et bedre grunnlag for forvaltning av rovdyr. Dette vil komme både rovdyr og beitenæring til gode. Samtidig er det helt naturlig å endre rovviltregionene i lys av regionreformen.

Pride og organisasjonen FRI

Norsk Sykepleierforbund frykter for sykehusenes muligheter for å rekruttere og beholde sykepleiere

«Namdalsregionen mister et godt tilbud og elever blir tvunget til å flytte ut fra byen for å gå på skole andre steder»

Innspill:

onsdag 25.09 2019

Bent Høies ord på Nyhetsmorgen 23. september traff som en knyttneve i magen

Kan etikkarbeid forebygge sykefravær i helse- og omsorgssektoren?

En førstegangsvelgers betraktninger og oppfordringer til de folkevalgte i Nye Namsos

Er det så galt å gi pårørende valgfrihet, Kjerkol?

Gratulerer med valget

tirsdag 24.09 2019

Sebastian – snakker for seg og andre «nerder»:

Det må være lov å skryte

Sebastian snakker på vegne av "nerdene"

- Dette fører til at mange av oss som gjør en stor innsats, mister lysten til å gjøre en innsats på skolen, fordi det «er ikke noe nøye med gode karakterer».

Når sist skrøt du til noen om et mål i håndball, eller en annen sport? Om en ny rundetid, eller en pallplassering? Og når sist skrøt du av en eller ei som fikk en sekser på en prøve?

Samarbeid for andre enn seg selv

mandag 23.09 2019

Vær så snill – gi de unge muligheten

Kommentar

Pårørende skal ikke stå alene med ansvaret for sine nærmeste!

Kommentar til dokumentaren «En kamp mot vindmøller» på NRK1

Ja til lokal frivillighet

fredag 20.09 2019

Ambulansetjenesten må hylles:

"Dessverre så ser vi at beredskapen svekkes"

21. september er de ambulanseansattes dag og Fagforbundet gratulerer alle ambulansearbeidere, paramedisinere og ansatte på AMK med dagen.

torsdag 19.09 2019

Utdanningsforbundet:

- Vi aksepterer ikke kutt i alderspensjonen for uføre!

Rypa får lide

Dyr er ikke objekter for vår fornøyelse

Det trengs ikke bare et klimaopprør, det trengs et naturopprør - og det må begynne i vårt eget land.

Er Nord Universietet egentlig et sort hull?

«Hva er det som river og sliter i vår langstrakte nordnorske kyst?»

Et av de største mysteriene vitenskapen har å pusle med er de såkalte «sorte hull», der gravitasjons-kraften er så sterk at alt innenfor rekkevidde slukes og slippes aldri ut igjen.

onsdag 18.09 2019

Forventer kommunen at alle arbeidstakere med barn fra 1-5 år skal ha ferie hele julen?

Forventer kommunen at alle arbeidstakere med barn fra 1-5 år skal ha ferie hele julen?

Innspill

Politikerne som uteble i Nærøysund

«Vi er da mennesker med like stort behov for hjelp den dagen vi ringer 113 som de i storbyene»

tirsdag 17.09 2019

Det finnes mange måter å brenne inne på

"Funnene fra forskningen min viser at personer med funksjonsnedsettelser har begrensede muligheter for å ta styring i eget liv"

Skiltet henger der når du kommer hjem fra jobb. Midt på inngangsdøra og uten forvarsel. Grønt, 30 x 30 cm stort, med hvite bilder som forestiller en mann på båre og et kors

mandag 16.09 2019

Behersket optimisme

NA MENER

søndag 15.09 2019

Senterpartiet har nok snublet litt

fredag 13.09 2019

Jobben begynner i dag

Utdanningsforbundet:

Anerkjennelse vil utgjøre en forskjell

Hva betyr valget for neste valg?

Redningsskip på Middelhavet fører ikke til flere drukninger

Kan FM redde radio?

Vi har aldri hatt noe ønske om å «lage bål på gamle glør»

Det sies at det er «så vidt katta når nåva»

Ukeslutt:

torsdag 12.09 2019

Uttalelse fra Nærøysund SV:

Vi skylder våre velgere en ærlig og redelig begrunnelse på hvorfor vi velger å snu i denne saken.

Om valget i Nærøysund

NA lager bål på gamle glør – hvorfor?

Det siste Nærøysund og det første innvalgte kommunestyret trenger er «kommentarer» som gir næring til den gamle, og skadelige, knivingen mellom Nærøy og Vikna.

Namsosvalget

Nye Namsos trenger både en sterk posisjon og en sterk opposisjon

I følge artikkel i NA skjønner ikke grasrota i Sp hvorfor partiet ønsker å være i opposisjon framfor posisjon. De ønsker revurdering.

Valg-kommentar:

Viknaværingene tar alt

tirsdag 10.09 2019

Svar på NAs valgkommentar: «Sp svikter sine velgere i Namsos»

MENINGER

Takk for at du stemte  

NA mener

Valg-kommentar:

«Det er nesten så en synes synd på lokale venstrepolitikere i Namdalen»

Lokalvalget viste at det farer en rød-grønn klimabølge over hele landet. Uten Venstre. Partiet som alltid har satt merkelappen «miljøpartiet» på seg selv. De som er opptatt av miljøet bryr seg ikke om Venstre.

Sp svikter sine velgere i Namsos

VALG-KOMMENTAR:

Ikke hør på kokken

Sprellfersk sashimifisk er ikke alltid best!

Villfisk har parasitter, ofte mange arter og i høyt antall. Et par av artene kan gi oss alvorlig trøbbel. Følg derfor ikke ukritisk rådet stjernekokken Even Ramsvik gir i artikkelen «Jo villere, desto bedre» i fredagens NA.

mandag 09.09 2019

De sittende ordførernes festdag

NA MENER

«Russen fortjener ros for sitt initiativ»

søndag 08.09 2019

Vil fagforeningenes lovprisning av vindmøller gi lokale ringvirkninger?

fredag 06.09 2019

Gå og stem!

Valg for livet!

Heltid for alle eller for de få?

Vi tar fastlege-grep

Aps helsepolitiske talskvinne har åpenbart sansen for regjeringens politikk. Hun lover fastlege-grep som vi allerede er i gang med.

Hjertesukk fra ordføreren i Leka kommune

For egen regning