Tema

fredag 12.10 2018

Trønderbilene svarer på kritikken fra NA på lederplass

Kollektivtransportens kompleksitet

TILSVAR

torsdag 11.10 2018

Med USA i ryggen

LEDER

Sveinung Stensland (H) svarer leder i NA

Kritikk på autopilot

Bayer om høst, elg og jakt

Du kan ikke unngå det

Flere må bry seg

Innspill:

NA-spaltisten utfordrer: «Si hei, da vel!»

onsdag 10.10 2018

På tide å ta folk på alvor

LEDER

tirsdag 09.10 2018

Løfter ikke sykehusene

LEDER

Vær raus mot bonden i år!

Verdensdagen for psykisk helse har i år som budskap «Vær raus». Og i år er kanskje året for å være litt ekstra raus mot den norske bonden?

mandag 08.10 2018

Miljøbomba Trident Juncture

Retten til likt helsetilbud

Innspill

fredag 05.10 2018

Anne om dagens eksamensregler:

«Eksamen slik den er nå kan og vil ødelegge fremtiden for mange skoleelever»

Innspill

torsdag 04.10 2018

Er det virkelig ingen namdalske kvinner som er verdig et sitat på Festplassen?

Leserinnlegg

onsdag 03.10 2018

Trussel på PC-en

Leserinnlegg

Namsen kan sette spiss på Melamartnan

Leserinnlegg

tirsdag 02.10 2018

Ansvarlig alkoholhåndtering i Trøndelag

Forebygging virker

Innspill

mandag 01.10 2018

– Jeg og min familie gikk gjennom et rent helvete

Les Emilies sterke appell.

Ulven, politimannen og skytteren

ROVDYR

Rosa Sløyfe-aksjonen er i gang

Temaet er vanskelig å snakke om. Derfor løfter Rosa sløyfe på dyna.

KRONIKK

Klimaendringer kommer

APPELL

fredag 28.09 2018

Kommentar:

Ja takk! Begge deler.

Så ble det som forventet – i tråd med beste Ole Brumm-ånd. Nærøysund kommune får to likestilte kommunesentre. Noe annet var egentlig utenkelig.

torsdag 27.09 2018

Postombæring

Regjeringa vil ta fra deg avisa

For egen regning

Livet går videre i Oslo

onsdag 26.09 2018

Namsos Venstre om den nye regionreformen

"Vi kan ikke la angsten for det ukjente og nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene"

Samlet ordførerkorps stiller krav til responstid

Namdal regionråd vil ha samme krav til responstid i utkantene

tirsdag 25.09 2018

Namsos kommune tar ikke ansvaret for egne skianlegg

Leserinnlegg.

Fagdirektør om ambulansetjenesten i Trøndelag

Trygghet for liv og helse

Innspill

Vi trenger en større tilskuddspott for å få laks fra vei til sjø

Med mer penger kan både tradisjonelle prosjekter og nødvendige nyvinninger som Hav Line drive side om side. Hvis vi skal få ned klimautslippene må vi stå sammen om de gode løsningene, ikke kjempe mot hverandre. 

mandag 24.09 2018

Etterlyser handling fra Namsos kommune

Mer frihet og læring

Innspill

fredag 21.09 2018

Åpent brev til klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen:

Manglende værobservasjoner fra Nordøyan fyr og Sklinna fyr går på sikkerheten løs

Innspill

Staten prioriterer millionstøtte til prosjekt som kan bryte med norsk lov

Leserinnlegg

onsdag 19.09 2018

Krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken:

Smertegrensa er nådd

tirsdag 18.09 2018

Villaksen i Norge - spydspissen i reiselivet

Innspill

mandag 17.09 2018

Legeforeningen om fastlegeordningen:

Etterlyser handlekraft

Om nye Namsos:

Det ligger et sagasus over Bangsund

– Lege Eriksen undergraver legestanden

Innspill

fredag 14.09 2018

Stopp Natos krigsøvelse «Trident Juncture»

Leserinnlegg

torsdag 13.09 2018

Ivar – bare en av mange

For egen regning

Snikprivatisering for en todelt helsetjeneste

INNLEGG:

Leder i Namsos Venstre:

Den dyrebare laksen

INNSPILL

onsdag 12.09 2018

Fra dag til dag – om å kjenne seg igjen

tirsdag 11.09 2018

Mangel på kunnskap: Naturvernforbundet på bytur

Innspill:

mandag 10.09 2018

Milliondryss i Namdalen

LEDER

fredag 07.09 2018

Trist innspill fra Ulvig i rovdyrdebatten

Leserinnlegg

Svar til Anne Ulvig

Leserinnlegg

torsdag 06.09 2018

Mangel på samfunnsansvar

Leserinnlegg

tirsdag 04.09 2018

Fantasi om behandlingsvalg

Innspill

søndag 02.09 2018

Leder Anne Ulvig i Grong Høyre om rovdyrpolitikken

Etter flere tiår som berørt av rovdyrpolitikken, sitter jeg igjen med null tillit til forvaltningen.

Leserinnlegg

fredag 31.08 2018

Verdifulle Namsen

NA leder

torsdag 30.08 2018

Stolthet, glede og plikt

For egen regning:

onsdag 29.08 2018

Naturvernforbundet svarer tidligere fylkesskogsjef Sellæg

Skogvern er viktig!

Idrettsledere om «søppelpost» i meldingsboka

fredag 24.08 2018

Stopp presset

Skolestart

Norske selskap bygger norske veier

Sellæg om skogpolitikk og råstofforsyning:

Pressgrupper er ødeleggende for Bygde-Norge

Innspill

«Shit, så lang du er!»

torsdag 23.08 2018

Ny Rørvik kirke – et bygg kun for de kristne?

Del kirka med alle

INNSPILL

onsdag 22.08 2018

Nei til lisensjakt på bjørn!

Leserinnlegg

Hvorfor har kommunen stort grøntareal der som ingen bruker?

Leserinnlegg

Hverdagsrasismen – hvor kommer den fra?

Hverdagsrasismen

KRONIKK

mandag 20.08 2018

Når roboter overtar jobbene, må da Staten øke skattene?

Leserinnlegg

tirsdag 14.08 2018

Namsosskolen skal skinne!

INNLEGG

mandag 13.08 2018

Trump på norsk

BAYER

NHO vil ikke fjerne selskapsskatten

TILSVAR

fredag 10.08 2018

Drømmen om FM

LEDER

Drømmen om FM

LEDER

torsdag 09.08 2018

SE FORSKJELLEN FRA 90-TALLET OG I DAG

Var alt så mye bedre før? Var det mer liv i Havnegata? Kanskje...

FOR EGEN REGNING

Namsos SV om byutvikling

«Når hverken Namsos kommune eller næringslivet lykkes må en spørre: Hva vil folk ha?»

tirsdag 07.08 2018

LEDER:

Problemet Sandberg

mandag 06.08 2018

Byens sentrum må videreutvikles

Innspill

fredag 03.08 2018

FOR EGEN REGNING

Vegvisere inn i folkekirka

Hemmelige tjenester

Dør Namsos sentrum?

torsdag 02.08 2018

«Det amerikanske forsvaret brukte Monsen som fasit da de utviklet GPS»

«Årsaken til at vi har søkt flytting av skolekrets, er at vi ikke mener det er forsvarlig sosialt at Amanda skal begynne på skole i Gravvik»

Innspill

tirsdag 31.07 2018

UNIVERSELL UTFORMING

Geilin må tilpasses bevegelseshemmede

Utlendingene flyr til Trøndelag

Stor vekst i antall turister som kommer med fly

fredag 27.07 2018

CO2-sommeren

For egen regning

torsdag 26.07 2018

Laksefiske i Namsenvassdraget

Til laks kan Namsen alle gjæra

INNLEGG

NA-SPALTIST

Godt sagt

Solsky bekjennelser

Ukeslutt

onsdag 25.07 2018

Rovdyr må ikke innskrenke beiteretten

I beitesesongen må vi få stående fellingstillatelse på rovdyr i prioriterte beiteområder.

Tør du tenke smart – og bli digital?

Bli digital eller bli borte?

mandag 23.07 2018

Nav-sjefen mener velferdsstaten er truet

Trussel kan bli mulighet

Velferdsstaten er truet! Når toppsjef Sigrun Vågeng i NAV med slike ord slår alarm høres det på ingen måte bra ut. Løsningen på trusselen kan være forsterket innsats fra grunnplanet. Over hele landet, Namdalen inkludert!

torsdag 19.07 2018

Om NA, Valmyra motorpark og ulyd i Ytre Namdal!

Hvem tar ansvar for trafikksikkerheten?

Leserinnlegg

onsdag 18.07 2018

Solstikk hos Vegvesenet?

NA mener

Uverdig å ikke stelle rundt minnelunden

Leserinnlegg

torsdag 12.07 2018

Hvem har ansvaret for et friskt liv?

Kronikerne trenger støtte

Innspill

onsdag 11.07 2018

«Vi mener at Amdal tegner et unyansert bilde»

Replikk

mandag 09.07 2018

Stolt kultur nede med brukket rygg

Namsen bare for et fåtall

Innspill

Innbrudd i Trøndelags kornkammer

Høy fart viktigere enn mat

Innspill

torsdag 05.07 2018

Svar til NA leder

Mirakelpredikanter og kvakksalvere

Leserinnlegg

Penger til kommunekassa bidrar til vekst i oppdrettsnæringen

Innspill

Problemer blir tiet om – mange lider

Leserinnlegg

mandag 02.07 2018

Om arbeidsforhold

Ta Konsek-rapporten på alvor!

Leserinnlegg

Bønn til Namsos kommune

Gi oss en nattpatrulje som fungerer

Leserinnlegg

fredag 29.06 2018

Innbyggerne forskjellsbehandles

Meningsinnlegg

torsdag 28.06 2018

«Vi gir derfor full støtte til oppvekstsjef Svein-Arild Rye»

Leserinnlegg