Tema

onsdag 23.10 2019

Ikke registrert synlige skader

Aquatraz-merden som slet seg i de sterke vindkastene i Eiterfjorden tirsdag, er trygt tilbake i rammefortøyningen.

fredag 11.10 2019

Midt-Norsk Havbruk overtar andre generasjon Aquatraz

Torsdag ble Aquatraz G2 slept nordover til Namdalskysten for å settes i drift ved lokaliteten Kyrøyan i Vikna kommune.

mandag 15.07 2019

Skal samarbeide om laksesalg for å styrke posisjonen i markedet

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya slår sine slaktevolumer sammen.

onsdag 10.07 2019

– Det er veldig fint å få prøve seg i arbeidslivet

Midt-Norsk Havbruk trenger 15 sommervikarer for å dekke opp behovet – men har tatt inn hele 27. Det står i sterk kontrast til resten av landet, hvor unge sliter med å få sommerjobb.

onsdag 19.06 2019

Havbruks-safari for studenter og næringsliv

Tirsdag og onsdag ble det arrangert Aquatech-safari, og studenter fra hele landet kom til Ytre Namdal for å lære om havbruksnæringa.

tirsdag 14.05 2019

Fiskeridirektoratet har gitt sine endelige tilsagn til elleve søkere

Fikk utviklingstillatelser

MNH Produksjon var det ene av elleve selskaper som fikk endelig tilsagn om utviklingskonsesjoner. Fiskeridirektoratet mottok 104 søknader.

tirsdag 02.04 2019

Moen Marin leverte raskt da Midt-Norsk Havbruk fikk behov for ny lokalitetsbåt

Oppdrettskatamaranen «Karoline» settes nå i arbeid lengst nord i Trøndelag.

onsdag 27.03 2019

Oppdrettseventyret på Island

Roald skriver sin egen saga

– Da vi kom hit i 2015 sto de og sløyde fisk slik vi gjorde i Fjølvika i 1980, sier Roald Dolmen. Fire år etter er det norskeide oppdrettsselskapet Ice Fish Farm i ferd med å bli det største på Island.

– Ingen kan konkurrere med laksen vår

På østkysten av Island finnes det ikke lus. Det gjør laksen herfra til verdens fineste.

– Vi hadde aldri vært her uten Roald og hans team

De islandske eierne er ikke i tvil. Å få inn norske investorer har vært avgjørende for å bygge opp lakseoppdrett på Sagaøya.

fredag 22.03 2019

Midt-Norsk Havbruk AS får økt produksjonsvolum på Island

Fiskeldi Austfjarda HF (ICE), som eies med 62,06 prosent av NTS ASAs datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS, har fått tillatelse til å øke produksjonsvolumet i Berufjordur og Faskrudsfjordur på Island til 20.800 tonn laks pr år.

tirsdag 22.01 2019

Namdalske oppdrettsselskap investerer for svimlende summer

Midt-Norsk Havbruk vil satse for til sammen 365 millioner

Med det nye settefiskanlegget på Osan kommer Midt-Norsk Havbruk til å være helt selvforsynt med smolt. Utbygginga til 265 millioner har ferdigstillelse i sommer, og like etter er håpet å starte opp med trinn to.

Havbruksnæringa i Namdalen bruker ufattelige summer på å utvikle seg:

Investerer 3,5 milliarder for framtida

Lokale oppdrettsselskap investerer for totalt opp til 3,5 milliarder kroner i Namdalen i 2018 og 2019.

onsdag 09.01 2019

Miljøvernforbundet advarer Leka

fredag 23.11 2018

Her døpes den ultimate oppdrettsbåten på miljøvennlig vis

Da Midt-Norsk havbruk AS høytidelig døpte sin nye båt fredag, fikk den navn etter en nestor i namdalsk oppdrett.

Nybåten er bygget helt i tråd med karene på dekk sine ønsker

Her døpes den ultimate oppdrettsbåten på miljøvennlig vis

Da Midt-Norsk havbruk AS høytidelig døpte sin nye båt fredag, fikk den navn etter en nestor i namdalsk oppdrett.

tirsdag 21.08 2018

Viderefører samarbeid med å inngå en langsiktig avtale

Midt-Norsk Havbruk viderefører samarbeidet med NorseAqua med å inngå en langsiktig avtale.

tirsdag 24.07 2018

Skal produsere 6,5 millioner smolt

Midt-Norsk Havbruk håper å være selvforsynt med smolt når det nye settefiskanlegget til 250 millioner står ferdig.

torsdag 21.06 2018

Namdalske oppdrettere kjøper lakse-tillatelser til 245 mill.

tirsdag 05.06 2018

Tidenes økonomiresultat for Midt-Norsk Havbruk AS

Tjente rekordmye uten medisinbruk

Gode priser og god kontroll med lusesituasjonen har gitt tidenes årsresultat for Midt-Norsk Havbruk. Og ikke et gram medisin er brukt i 2017.

fredag 11.05 2018

Øren leder Midt-Norsk Havbruk videre

Etter å ha vært konstituert i stillinga som daglig leder i Midt-Norsk Havbruk AS siden i mars, er Frank Øren nå ansatt i jobben.

lørdag 05.05 2018

Har utviklet nytt båtkonsept

Folla Maritime Service har utviklet et hurtiggående fartøy, som er innredet med åtte spesialstoler med demping – og beregnet for persontrafikk under tøffe forhold og høy fart.

tirsdag 27.03 2018

Lederskifte i Midt-Norsk Havbruk AS

Styret i Midt-Norsk Havbruk har avviklet arbeidsforholdet til daglig leder Tore Holand

Styret i Midt-Norsk Havbruk har avviklet arbeidsforholdet til daglig leder Tore Holand. Fra og med fredag 23. mars har Frank Øren tatt over styringa.

Lederskifte i Midt-Norsk Havbruk AS

Øren overtar – Holand avsatt

Styret i Midt-Norsk Havbruk har avviklet arbeidsforholdet til daglig leder Tore Holand. Fra og med fredag 23. mars har Frank Øren tatt over styringa.

onsdag 14.03 2018

Ny sjøkabel i Årsetfjorden

onsdag 28.02 2018

Formannskapet anbefaler avslag på søknad fra Midt-Norsk Havbruk

Vil ikke ha oppdrettsanlegg nord på Jøa

Formannskapet i Fosnes vil ikke gi Midt-Norsk Havbruk (MNH) konsesjon til et nytt anlegg utafor Hillstøa nord på Jøa.

Hevdet Foldafjorden er Norges mest undersøkte fjord:

MNH vil stå på søknaden

Foldafjorden er Norges mest undersøkte fjord, og innløpet til Kolvereidvågen egner seg særdeles godt for oppdrett. Alternativet for Midt-Norsk Havbruk er å flytte lokaliteten – og inntektene – ut av kommunen.

søndag 07.01 2018

Ønske om oppdrettsanlegg utenfor Jøa

Reagerer på nye oppdrettsplaner

Midt-Norsk Havbruk ønsker å etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Hillstøa, rett nord for Jøa. Det får Namsenvassdragets Elveeierlag til å reagere.

mandag 04.12 2017

Den første semi-lukkede stålmerden plasseres ved Vedøya utafor Jøa

Aquatraz i sjøen til våren

I mai neste år skal den første pilotmerden Aquatraz settes i sjøen ved Vedøya utafor Jøa. Midt-Norsk Havbruk er sentral i utviklinga og finansieringa av den semi-lukkede stålmerden.

Har inngått kontrakt om bygging av Aquatraz

Fosen Yard skal bygge den første utgave av havmerden Aquatraz der Midt-Norsk Havbruk er involvert.

mandag 13.11 2017

Tjente 166,9 millioner kroner siste kvartal

Tjente 166,9 millioner kroner siste kvartal

Børsnoterte NTS ASA hadde driftsinntekter på 387,0 millioner kroner i tredje kvartal.

fredag 25.08 2017

Mistanke om PD i Flatanger

Det er mistanke om Pancreas Disease i Flatanger kommune – i en lokalitet som drives av Bjørøya og Midt Norsk Havbruk.

torsdag 15.06 2017

Ingen debatt om NTS-oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk

Børsverdi på 3,6 milliarder

Med oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk har verdiene av aksjene i NTS ASA økt fra 1,2 til 3,6 milliarder kroner. Ikke rart det var mange smil på onsdagens ekstraordinære generalforsamling.

mandag 12.06 2017

Kolvereidvågen på vent

søndag 11.06 2017

Får etablere ferskvannsdeponi

mandag 22.05 2017

Midt-Norsk Havbruk vil etablere seg i Kolvereidvågen

11 protestbrev mot oppdrettsanlegg

Protestene strømmer inn mot det planlagte oppdrettsanlegget i Kolvereidvågen. Ved høringsfristens utløp hadde kommunen mottatt 11 innsigelser.

fredag 19.05 2017

Grønt lys for økt smoltproduksjon i Nærøy

Osan settefiskanlegg får utvidet sin produksjonstillatelse fra 300.000 til 6.500.000 smolt.

torsdag 11.05 2017

Økt interesse omkring NTS ASA

Pila peker fortsatt oppover

Generalforsamlinga i NTS ASA fikk torsdag presentert tallene for første kvartal. De viser fortsatt vekst.

torsdag 27.04 2017

Mener kommunen har gjort en tabbe

– Arealplan for Kolvereidvågen er feil

Olav Urdshals mener at Nærøy kommune går utenom sin egen reguleringsplan om de tillater oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen.

tirsdag 25.04 2017

Kursoppgang på over 35 prosent siden oppkjøp ble offentliggjort

NTS-aksjen fosser fram på børsen

Børsverdien i NTS ASA har økt betraktelig siden oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk ble gjort kjent i forrige uke.

onsdag 19.04 2017

NTS-aksjen steg med 18,6 prosent etter oppkjøpet

Midt-Norsk Havbruk og NTS slår seg sammen

NTS ASA har i dag inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS (MNH).

tirsdag 04.04 2017

Midt-Norsk Havbruk døpte ny forflåte og avlusningslekter

Viste fram investeringene

Mandag ble den hittil største forflåten i Ytre Namdal døpt. Det ble også den nye avlusningslekteren til 60 millioner.

tirsdag 07.03 2017

Tillater oppdrett i Jøssundfjorden

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS tillatelse til å etablere et oppdretts- anlegg i Jøssundfjorden.

fredag 03.03 2017

Midt-Norsk Havbruk investerer på Island

Midt-Norsk Havbruk har tro på at de islandske fjorder har et stort potensial for lakseoppdrett.

onsdag 25.01 2017

Demokratiske prosesser i Leka

tirsdag 17.01 2017

Mistenker laksesykdom i Nærøy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i Eiterfjorden i Nærøy kommune.

mandag 24.10 2016

Positiv uttalelse fra Kystverket

søndag 25.09 2016

Midt-Norsk Havbruk AS vil rive og bygge nytt anlegg i Gravvik:

Smoltsatsing til 200 millioner

En av tidenes største næringssatsinger på land i Namdalen til rundt 200 millioner kroner kan bli vedtatt før jul.

torsdag 21.07 2016

Et gedigent skritt i lakseluskampen

Helt uten kjemikaliebruk lusebehandles fantastiske 200 tonn – eller 50.000 – laks i timen. Og det ved den hittil mest skånsomme, mekaniske behandling.

tirsdag 12.07 2016

Kaller det overskuddsdeling

De 110.000 kronene ansatte i selskapene Bjørøya Fiskeoppdrett og Midt-Norsk Havbruk får er overskuddsdeling styre og eiere har vedtatt.

onsdag 27.04 2016

TVISTEN RUNDT MIDT-NORSK HAVBRUK

Ikke i mål med forhandlingene

fredag 22.04 2016

Samarbeid mellom aktører er den nye trenden:

Felles front mot lakselus

Noen har ressurser på og kan håndtering av båt. Andre kan fisk og vil helst håndtere den selv. Trenden er derfor samarbeidsavtaler i lakseluskampen.

torsdag 03.03 2016

Langvarig strid mellom eierne i oppdrettsgigant

Ikke forkjøpsrett

Namdal tingrett har godkjent omstruktureringa på eiersida i Midt-Norsk Havbruk. Kravet fra to av aksjonærene om at prosessen skulle ha utløst forkjøpsrett, er dermed avvist.

torsdag 21.01 2016

Får starte oppdrettsanlegg utenfor Otterøya

Bjørøya AS og Midt-Norsk havbruk AS får starte lakseoppdrett ved Stamnesodden (nordspissen av Otterøya) ytterst i Raudsunda.