Tema

torsdag 21.05 2020

Overformynderi eller fornuft?  

torsdag 27.02 2020

Skal utrede pris og konsekvenser ved å heve friksjonskravet

Settenøy fikk gjennomslag for utredning om økt vintervedlikehold.

fredag 31.01 2020

– Har vært en institusjon i Vikna-politikken

På Frps årsmøte ble Harald Holand takket av etter å ha sittet hele 44 år i kommunestyret i Vikna.

fredag 06.09 2019

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten) unge er mer enn bare idrett!

torsdag 05.09 2019

Psykisk helse - eldreomsorg

onsdag 04.09 2019

Nærøysund Frp om bolyst:

Da sier de at det skal gå til fellesskapet, men felleskapet er jo vi, huseiere.

Skal vi øke bo og bli-lysten i Nærøysund er det flere faktorer som spiller inn.

fredag 16.08 2019

Listhaug ønsker vindmølleutbyggerne «dit pepperen gror»

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) mener økt satsing og effektivisering av eldreomsorgen er vegen å gå for Nærøysund kommune. Vindmølleutbyggingen har hun imidlertid ikke sansen for.

mandag 12.08 2019

Terje Settenøy (Frp):

De fleste eldre har det godt i Vikna!

mandag 05.08 2019

Nærøysund FrP har mottatt en rekke henvendelser om situasjonen på sykestua

– Trist at de kommer til oss

Terje Settenøy og styret i Nærøysund FrP har sendt inn spørsmål til helse- og sosialsjefen i Vikna – etter å ha mottatt flere henvendelser fra ansatte og pårørende ved Rørvik sykestue.

onsdag 31.07 2019

– Sterke kommunesenter vil holde liv i grendene

Høyre og FrPs ordførerkandidater i Nærøysund går langt i å støtte Amund Hellesø (Ap) sitt utspill om at sentralisering innafor Nærøysund kommune er et uinteressant spørsmål, selv om de mener det er viktig med bosetting i hele kommunen.

onsdag 24.07 2019

Godt og sikkert vann i springen, en selvfølge?

tirsdag 23.07 2019

Svar til Jan Morten Røsseth fra Terje Settenøy

Vindkraft i Nærøysund kommune - la oss se litt på realitetene

mandag 13.05 2019

Helse Midt Norge hindrer god hørselsomsorg

onsdag 20.03 2019

Hoksrud kommer til Rørvik lørdag for å snakke om eldreomsorg

Nye Nærøysund kommune bør søke om å bli med på statlig, finansiert eldreomsorg. Lørdag kan folket drøfte forslaget på Rørvik.

fredag 18.01 2019

Lilly (89) på Frp-lista: – Jeg er så engasjert at jeg ikke klarer å holde kjeft

I sitt 90. år står Lilly Olsen på valg for Nærøysund Frp, men i følge henne selv er det ingen sensasjon.

tirsdag 25.12 2018

Terje Settenøy er Nærøysund Frps ordførerkandidat

Nominasjonskomiteen for Nærøysund Frp har nå avsluttet sitt arbeid, og presenterer ei liste med 34 kandidater.

onsdag 12.12 2018

Frp-Terje dro til Stortinget: – Saken er et kroneksempel på hvordan politikk kan slå feil

– Gradering av pleiepenger er i prinsippet bra, men reglementet må utredes og gjøres om, sier leder Terje Settenøy i Nærøysund Frp.

mandag 22.10 2018

Settenøy valgt til leder i Nærøysund Frp

Terje Settenøy er valgt til leder i Nærøysund Frp.

fredag 21.09 2018

Åpent brev til klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen:

Manglende værobservasjoner fra Nordøyan fyr og Sklinna fyr går på sikkerheten løs

Innspill

fredag 24.08 2018

– Det virker som for lang svartid er regelen, ikke unntaket

Leder Terje Settenøy i Nærøysund Frp mener kommunen har bygd seg opp en ukultur gjennom flere år når det gjelder kommunikasjon med innbyggerne.

mandag 07.05 2018

Nærøysund Frp stiftet

Terje Settenøy blir leder for det nye partiet.