Tema

torsdag 02.07 2020

Statsministeren på banen i rovdyrkrisen: Sauebønder spente på om bjørn blir tatt ut

Randi i Harran og Ole Roald i Namsskogan mistet til sammen 636 sau i fjor. Nå håper de at statsministeren kan få stoppet en ny blodig sommer

Mens kopplammene stimler rundt Randi Lund innenfor innhengninga på gården, venter sauebonden i Harran i spenning på om statsministeren holder ord og tar tak i den betente rovdyrdebatten.

onsdag 01.07 2020

Får møte statsministeren

Namdal regionråd får møte statsminister Erna Solberg etter sommerferien.

tirsdag 30.06 2020

For en måned siden ønsket namdalsordførerne et hastemøte med Erna Solberg om rovdyrkrisen – nå forventer de at statsministeren kommer på banen

Her står 11 opprørte ordførere og krever at statsminister Erna Solberg kommer på banen – for å finne ei løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr i Grong og Namsskogan.

Her er purrebrevet til statsministeren

Namdal regionråd har i dag sendt et nytt brev til statsminister Erna Solberg.

mandag 08.06 2020

Har startet prosess for å styrke Namdal regionråd for framtida: – Det er kjempeviktig at vi legger en strategi sammen

Etableringa av Namdal regionråd har gitt Namdalen en sterkere stemme nasjonalt. Nå skal det ses nærmere på hvordan de kan utvikle samarbeidet til å stå enda sterkere.

fredag 29.05 2020

Vil finne ei løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr

Ber om å få rovdyrmøte med statsministeren–

Namdal regionråd ber om et møte med statsminister Erna Solberg snarest mulig – for å finne ei løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr i Grong og Namsskogan.

tirsdag 19.05 2020

Regionrådet opprørt over at helikopterplattform på sykehuset er utsatt

– Hårreisende og særdeles uakseptabelt

Leder Stian Brekkvassmo i Namdal regionråd er ikke nådig etter utsettelsen av utbygging av helikopterplattform ved Sykehuset Namsos.

tirsdag 12.05 2020

Her er søkerne til lederstillinga i regionrådet

Åtte personer har søkt jobben som ny administrativ leder i Namdal regionråd.

tirsdag 28.04 2020

Bare innspurten gjenstår for namdalingen Ragnar

Han har jobbet tett på og med namdalsk samfunnsliv i rundt 45 år. Til høsten overleverer han stafettpinnen til en ny administrativ leder for Namdal regionråd.

tirsdag 07.04 2020

Regionrådet søker ny daglig leder etter Ragnar Prestvik

Namdal regionråd starter jobben med å finne Ragnar Prestviks etterfølger.

onsdag 18.03 2020

– Alle må gå i frivillig karantene

Leder Stian Brekkvassmo (Ap) i Namdal regionråd er forberedt på at mange namdalinger vil bli smittet av koronaviruset. Nå ber han om at alle setter seg selv i frivillig karantene.

mandag 16.03 2020

Regionrådslederen frykter store mørketall av korona-smittede i Namdalen – vurderer å stenge grenser

I Namsos kommune er 21 personer testet for koronavirus siden begynnelsen av mars. Leder Stian Brekkvassmo i Namdal regionråd frykter store mørketall på antall koronamittede i Namdalen.

søndag 15.03 2020

Ingen registrerte smittetilfeller i Namdalen – setter ikke inn egne tiltak

Foreløpig har Namdal regionråd besluttet å ikke gjennomføre tiltak ut over nasjonale restriksjoner.

onsdag 05.02 2020

Politimesteren i Trøndelag varsler endringer: Namdalen kan miste sin egen namsmann

Etter innføring av politireformen har det blitt færre politifolk i Namdalen, nå kan en av politiets sivilrettslige funksjoner forsvinne fra regionen.

tirsdag 04.02 2020

Namdal regionråd med bekymringsmelding til politimesteren

Forlanger tydelige svar

Onsdag møtes politimesteren i Trøndelag og Namdal regionråd for å diskutere politiets responstid og beredskap i Namdalen.

torsdag 30.01 2020

– Tror vi klarte oss ganske bra

Stian Brekkvassmo i Namdal regionråd føler han fikk godt utbytte av sine fem tilmålte minutter på Stortinget.

onsdag 22.01 2020

Skal utvikle Namdalen til en næringsvennlig region

– Vi kan ikke sitte og «kauke» på hjelp. Vi må selv definere hva vi vil være

Med bistand fra det verdensomspennende nettverket PricewaterhouseCoopers (PwC), skal Namdalen få hjelp til ei historisk satsing på å bli en næringsvennlig region.

onsdag 27.11 2019

– Et stort skritt i riktig retning

I disse tider fattes det prinsippvedtak som fører Lakseveg Nord-prosjektet nærmere realisering.

Namdalen trenger juridisk kompetanse

Gjennom flere runder har vi opplevd at nasjonale myndigheter vil endre domstolstrukturen ved å legge ned tingrettene.

mandag 04.11 2019

Stian Brekkvassmo ny leder i Namdal regionråd

I Namdalstinget mandag ble det nye regionrådet konstituert, samt at det ble vedtatt to uttalelser om nedleggelse av tingretten og skattlegging av vindkraftverk.

fredag 25.10 2019

Regionrådet ber Adressa sjekke fakta

Feil framstilling om sykepleierstudiet i Namsos

Namdal regionråd reagerer kraftig på hvordan sykepleierstudiet og engasjementet blir framstilt i Adresseavisen fredag.

onsdag 16.10 2019

AtB møtte Namdal regionråd

Bussruter ut på anbud

I midten av november får vi vite hvordan busstilbudet og tilbringertjenesten i Namdalen i hovedtrekk vil se ut de neste årene.

tirsdag 01.10 2019

Domstolkommisjonens forslag om å nedlegge Namdal tingrett

mandag 02.09 2019

Ingen debatt om vindkraftplan: – Det er nok nå

Det ble ingen debatt da Namdal regionråd mandag behandlet høringsuttalelsen til NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft på land.

tirsdag 25.06 2019

Namdal regionråd støttet kampanjen for Nord universitet i Namsos

Brukte 250.000 på PR-hjelp

Namdal regionråd bevilget inntil 250.000 kroner for å påvirke prosessen om Nords framtidige studiestedsstruktur. – Det ville vært galskap å ikke prøve, sier leder Amund Hellesø.

tirsdag 11.06 2019

Millionstøtte til historisk bokprosjekt

fredag 31.05 2019

Omlegging av ambulansetilbudet på Fosen

Støtter Osens kamp

Namdal regionråd støtter Osens kamp for å få etablert en ambulansestasjonen i kommunen når opptaksområdene for helseforetakene i Midt-Norge blir endret.

tirsdag 28.05 2019

– Små miljø med kompetanse

– Små miljø kan også levere god kompetanse. Det har blitt en sannhet at det er et svakt miljø med dårlig rekruttering ved Campus Namsos. Men det stemmer ikke!

Fremmet viktigheten av Nord i møte med statsråd for forskning og utdanning

– Rapporten er mangelfull

– Vi jobber hardt for å belyse de manglene vi mener rapporten fra dekanene ved Nord Universitet inneholder, sier leder i Namdal regionråd, Amund Hellesø.

mandag 27.05 2019

Namdalinger med eget telt i på matfestivalen

– Vi skal ha med prisen for beste stand heim

De namdalske utstillerne på Trøndersk matfestival i Trondheim satser på felles stand.

mandag 29.04 2019

Namsos er størst på helsefag

søndag 28.04 2019

Nord universitet må beholde sin campus i Namdalen!

mandag 01.04 2019

Vil ha mer Namdalsting

Flere politikere etterlyste mer tid til debatt og mer tid til å bli kjent på tvers av kommunegrensene.

Valg av vegtrase tema under Namdalstinget

V og KrF mot strømmen

Namdalstinget er enige i de aller fleste politiske saker. Bortsett fra veg. Mandag var det ting på Høylandet.

Gikk av med tidenes første frivilligpris fra Namdal regionråd

– En inspirasjon for andre namdalskommuner

Skage frivilligsentral er de første i historien som får Namdal regionråds frivilligpris.

mandag 04.03 2019

Vil ha Namdalen på samferdselskartet

I løpet av våren skal kommunene i Namdalen komme med sine innspill til ny samferdselsstrategier for Trøndelag

onsdag 20.02 2019

Har opprettet frivillighetspris: Ber om kandidater

Namdal regionråd vil ha kandidater til sin nyopprettede frivillighetspris

mandag 18.02 2019

Ønsker å viske ut skillene mellom aktørene i helsevesenet

Ulike helseaktører skal nå gå sammen for å skape helhetlige helsetjenester for namdalingene.

mandag 14.01 2019

Yngvild er ny rådgiver i regionrådet

torsdag 03.01 2019

– Universitetet er avgjørende for Namdalens framtid

Amund Hellesø kunne ikke vært mer tydelig i møtet med rektoren ved Nord universitet; Namdalen er avhengig av at campusen i Namsos overlever.

mandag 19.11 2018

Støtter historiesamling

Nå er det Namdalen sin tur til å få store vegprosjekt

Et samlet Namdal regionråd har satt ned ei gruppe som skal jobbe for Laksevegen Nord mellom Flerengstranda på Vikna og E6 på Gartland.

tirsdag 02.10 2018

Regionrådet er skuffet over Kystverket

Namdal regionråd er kritisk til at Kystverket ikke bidrar til å flytte laksetransporten i Ytre Namdal fra bil til båt.

onsdag 26.09 2018

Samlet ordførerkorps stiller krav til responstid

Namdal regionråd vil ha samme krav til responstid i utkantene

onsdag 19.09 2018

Vil bruke NTE-pengene til å utvikle hele Namdalen

Hver femte NTE-krone som betales ut til kommunene i Namdalen, skal brukes på tiltak som hele regionen får glede av.

onsdag 04.07 2018

Aksjonsgruppe krever svar fra direktøren i Helse Nord-Trøndelag

– Vil få en dominoeffekt for hele Namdalen

Arnhild Holstad ser med bekymring på den reduserte ambulansekapasiteten i Snåsa.

søndag 10.06 2018

Orienterte Namdal regionråd om politireformen

Vil møtes to ganger per år i felles politiråd

Regionlensmann Stein Erik Granli er klar på at Namdalen bør etablere et felles politiråd.

torsdag 07.06 2018

Kollektivsatsing i framtida

Namdal regionråd ga klare råd om hva Namdalen mener er viktigst for et fortsatt godt kollektivtilbud.

Namdal regionråds sommermøte

– Skal bompenger fortsatt være en strategi for å få fart i utbyggingene?

Innen 1. juli skal kommunene og regionrådet i Namdalen komme med sine innspill til en samlet vegstrategi for Trøndelag.

Namdal regionråd ønsker ny ambulanse-dialog med Helse Nord-Trøndelag

Namdal regionråd frykter at beredskapen i Namdalen svekkes dersom flere ambulansestasjoner forsvinner.

onsdag 25.04 2018

– To positive dager

– Det er trist hvis vi har en ordfører som oppfatter Namdals- tinget som lite nyttig.

mandag 23.04 2018

Fylkesordføreren besøkte Namdalstinget

«Namdal regionråd er det beste regionrådet i Trøndelag!»

– Namdal regionråd er det beste regionrådet i Trøndelag! Dere er i en særklasse når det gjelder å spille hverandre gode!

onsdag 31.01 2018

Søker fritak fra Overhalla-politikken

Rådmannen sier nei til Prestvik

Ragnar Prestvik begynte ved årsskiftet i jobben som daglig leder i Namdal regionråd. Nå har han søkt fritak fra sine politiske verv i Overhalla kommune.

torsdag 28.12 2017

Med hjerte for hele Namdalen

Ragnar Prestvik er namdaling på sin hals. Da passer det vel bra at det er han som skal holde orden på alle ordførerne i Namdal regionråd.

fredag 24.11 2017

Historisk dag da Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik

Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

Fylkesmann-lærling Frank Jenssen er imponert over det man har klart i Namdalen. – Men det er nå den store jobben starter.

Prestvik blir ny daglig leder i Namdal regionråd

Ragnar Prestvik blir daglig leder i Namdal regionråd.

torsdag 23.11 2017

Namdalen – i toppen av Trøndelag!

tirsdag 21.11 2017

Spennende regiondannelse – skaper muligheter for Namdalen

Nyttig politisk verksted

Innspill

søndag 01.10 2017

Vil gjerne ha både nytt og gammelt regionråd

Johansen mot strømmen

Leka kommunestyre går inn som medlem av nye Namdal regionråd. Ordføreren vil imidlertid beholde Ytre Namal regionråd, stikk i strid med de to andre kommunene.