Tema

onsdag 06.11 2019

Pålegger Fylkesmannen å være ferdig med reguleringsarbeidet til mars

Reguleringsarbeidet med ny gang- og sykkelveg på Marøya skal være ferdigstilt innen mars etter forslag fra Pål Sæther Eiden (H). Det skal også vurderes en utvidelse av 60-sonen.

tirsdag 10.09 2019

Nærøysund blir godt representert i fylkespolitikken

Terje Sørvik (Ap), Terje Settenøy (Frp), Steinar Aspli (Sp) og Pål Sæther Eiden (H) har alle fått plass i fylkestinget etter valget.

torsdag 29.08 2019

– Et liv i koffert går fort og på kryss og tvers

Å drive valgkamp i Trøndelag kan være stressende nok – om du ikke bor ytterst i det store fylket.

mandag 22.07 2019

Høyreleder med klar tale:

Snakk om egen politikk, Sandvik!

Fylkesordføreren har de siste månedene hatt diverse innlegg i avisene i Trøndelag hvor han har kranglet med Senterpartiet om hvem de skal samarbeide med etter valget.

onsdag 03.07 2019

Svarer Tore O. Sandvik

«Det dreier seg om å sette pasienten – ikke systemet – i førersetet»

Det er grunn til å glede seg over at norske sykehus behandler stadig flere og at ventelistene går ned. Ikke minst er regjeringens reform, fritt behandlingsvalg, viktig.

torsdag 27.06 2019

Hyppigere avganger på Trønderbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen:

"Vi har store forventninger til SJ"

Etter at Arbeiderpartiet i fylkestinget sørget for å svekke bussrutetilbudet i distriktene kan vi nå glede oss over at togtilbudet i regionen kan bli bedre etter at regjeringen har konkurranseutsatt driften av togene i regionen.

fredag 12.04 2019

– Vi må ikke spore av nå

Fylkespolitiker Pål Sæther Eiden (H) støtter næringslivets innspill om Lakseveg nord, og tror det kan bli mulig å få tilskudd som minsker behovet for bompengefinansiering.

torsdag 11.04 2019

Høyrepolitiker vil flytte vindmøllene til sjøs

Pål Sæther Eiden mener tiden er kommet for at Trøndelag skal ta på seg sjefsrollen for utvikling av vindmøller til havs.

«Trøndelag bør derfor sette seg i førersetet og gå foran i utviklingen av havvind i Norge»

Interpellasjon om Havvind av Høyre-politiker Pål Sæther Eiden.

tirsdag 26.03 2019

Spør om vegkryss på Spillum

Ombygging av vegkryss på Spillumstranda industriområde for å tilpasses modulvogntog, blir berørt i fylkeskommunens hovedutvalg for veg i april.

mandag 19.11 2018

Arbeidsgruppe skal vurdere framtida for Namdal rehabilitering IKS

Rehaben under press

Namdal rehabilitering på Høylandet står i reell fare for å miste inntekter. Noe som i verste fall kan føre til at det ikke er økonomisk grunnlag for videre drift.

fredag 05.10 2018

Sæther Eiden nominert som Høyre-topp

Nominasjonskomiteen i Trøndelag Høyre innstiller Pål Sæther Eiden (49) fra Vikna som Høyres fylkesordførerkandidat.

mandag 03.09 2018

Bekymring for kraftsituasjonen i Ytre Namdal

Høyres gruppeleder i fylkesutvalget, Pål Sæther Eiden, vil ta opp kraftsituasjonen i Ytre Namdal på utvalgsmøtet 11. september.

tirsdag 17.07 2018

Lei av stadig asfalteksperimentering

Etter flere år med dårlig dekke på fylkesveg 17 mellom Foldereid og Kongsmoen er tålmodigheten til fylkespolitiker Pål Sæther Eiden fra Vikna nå brukt opp.

tirsdag 19.06 2018

Vil etablere «Nye Trønderske Veier AS» for å få mer ut av vegkronene

– Vi må lære av Nye Veier

Høyre, Frp og Venstre vil etablere selskapet Nye Trønderske Veier AS når fylkeskommunen overtar administrasjonen av fylkesvegene fra Statens vegvesen i 2020. Det skal gi mer veg for hver bevilget vegkrone.

tirsdag 22.05 2018

Åtte av tolv Høyre-politikere vil ta en ny periode i fylkespolitikken

Ønsker seg førsteplassen på lista

Pål Sæther Eiden sikter seg inn mot å bli Høyres listetopp foran valget i 2019, og tror de borgerlige overtar makta i Trøndelag.

mandag 02.04 2018

– Dette er ikke god nok. De har reparert noe som overhodet ikke fungerer

Fylkespolitiker Pål Sæther Eiden (H) innrømmer at han kjører med hjertet i halsen på Fv. 17 mellom Kongsmoen og Foldereid.

– Dette er ikke godt nok. De har reparert noe som overhodet ikke fungerer

Fylkespolitiker Pål Sæther Eiden (H) innrømmer at han kjører med hjertet i halsen på Fv. 17 mellom Kongsmoen og Foldereid.

torsdag 25.01 2018

- Det er litt Øst-Europa-følelse når du kommer til Steinkjer. Det er veldig grått.

Uttalelsen kommer ikke fra en namdaling, men politiker Tommy Reinås fra Stjørdal som er medlem av fylkestinget.

onsdag 13.12 2017

Nord-Trøndelag fylkeskulturpris til Saemien Sijte

Siste stikk til sørsamisk kultur

Historiens siste fylkeskulturpris i Nord-Trøndelag ble onsdag tildelt Saemien Sijte.

fredag 29.09 2017

Viknaværingen Pål Sæther Eiden ble valgt til Høyres gruppeleder i nye Trøndelag

Fra Høyre-vind til storm

Fylkesordfører Pål Sæther Eiden fra Vikna ble denne uka valgt til Høyres gruppeleder i nye Stor-Trøndelag fylkesting. Det utløste ikke bare Høyre-vind, men storm!

tirsdag 26.09 2017

Pål Sæther Eiden vinner maktkamp i Høyre

Pål Sæther Eiden (H) får toppvervet på borgerlig side i Trøndelag. Men den viktigste maktkabalen er fortsatt ikke lagt.

torsdag 04.05 2017

Høyre mener dagens PD-regime skader oppdrettsnæringa i regionen

– Ei utvikling vi ikke liker

Torsdag hadde styret i Trøndelag Høyre møte på Rørvik, og en av mange aktuelle saker på dagsordenen var høringa til den nye PD-forskriften.