Tema

mandag 28.05 2018

SinkabergHansen halverte driftsresultatet

Oppdrettsselskapet SinkabergHansen halverte sitt driftsresultat fra 2016. Det er PD-utfordringene som har gitt unormale tall, forklarer Finn Sinkaberg.

SinkabergHansen halverte driftsresultatet

Oppdrettsselskapet SinkabergHansen halverte sitt driftsresultat fra 2016. Det er PD-utfordringene som har gitt unormale tall, forklarer Finn Sinkaberg.

onsdag 13.09 2017

Nytt kontrollområde for PD

Mattilsynet planlegger å opprette et nytt kontrollområde for PD i Nord-Trøndelag.

fredag 25.08 2017

Stans urettferdigheten!

Mistanke om PD i Flatanger

Det er mistanke om Pancreas Disease i Flatanger kommune – i en lokalitet som drives av Bjørøya og Midt Norsk Havbruk.

onsdag 23.08 2017

Fiskeriministeren kommer til Rørvik for å presentere ny PD-forskrift

– Står veldig mye på spill

Den nye PD-forskriften som har vært ute på høring er nå klar. For Vikna FrP er det ingen tvil om at det er både viktig og riktig at Per Sandberg tar turen til Rørvik for å presentere den.

mandag 31.07 2017

Oppdretterne i Namdalen ett skritt nærmere mer forutsigbar drift

PD-forskriften mykes opp

Utslakting av all fisk i anlegg med sykdommen PD har vært måten å begrense smitten i Nord-Trøndelag. Nå gir fiskeriminister Per Sandberg Mattilsynet fullmakt til å ta andre metoder i bruk.

Fiskeriminister stanser utslakting

Nye grep mot PD

Utslakting av all fisk i anlegg med sykdommen PD har vært måten å begrense smitten i Nord-Trøndelag. Nå gir fiskeriminister Per Sandberg Mattilsynet fullmakt til å ta andre metoder i bruk.

tirsdag 11.07 2017

Slipper å slakte PD-fisk

Mattilsynet foreslår at fisk med PD-smitte i Nord-Trøndelag og på Helgelandskysten skal slippe utslakting og destruksjon og få stå og vokse seg slaktemoden.

onsdag 21.06 2017

PD-smitte bekreftet hos Marine Harvest

1,3 millioner fisk smittet

Nær 1,3 millioner fisk er bekreftet smittet med laksesykdommen pankreas disease (PD) ved Marine Harvest sitt anlegg i Feøyvika i Flatanger.

PD-virus påvist i Flatanger

Mistanken om PD-virus ved Marine Harvests anlegg i Feøyvika er bekreftet.

onsdag 24.05 2017

Enstemmig høringsuttalelse fra fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Full støtte til PD-forslag

PD-smittet laks må kunne stå i sjøen til den er slakteferdig, og vaksinering bør bli påbudt i den nordtrønderske buffersonen.

mandag 08.05 2017

Mistanke om PD i Øksinga

– En svært uheldig situasjon

SinkabergHansen har mistanke om PD på en lokalitet i Øksninga i Bindal.

Bekrefter PD-mistanke

Salmonor AS bekrefter at de på fredag 5. mai fikk informasjon fra Mattilsynet om mistanke om PD på lokalitet Risværgalten. Samme dag ble andre oppdrettsselskaper i området varslet om mistanken.