Tema

torsdag 02.04 2020

643.000 kroner til nye flytekaier

Museet Midt fikk ja på søknaden om tilskudd til etablering av to flytekaier i Sør-Gjæslingan.

onsdag 11.03 2020

Koronaforebygging på de videregående skolene

Elev- og personalturer avlyses, russen bedt om å unngå større forsamlinger

Trøndelag fylkeskommune tar grep for å hindre smitte av koronaviruset på de videregående skolene.

mandag 02.03 2020

Fv. 17/720 åpner snart for trafikk

Vegene i prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm åpner for trafikk i slutten av uke 11 eller begynnelsen av uke 12.

torsdag 06.02 2020

Inviterer andreårselever til gratis vaksine

Fylkeskommunen ønsker å fjerne egenandel på vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse, og betaler 300 kroner per elev.

torsdag 23.01 2020

Fylkeskommunen må betale 6,1 millioner i mudringserstatning

Namsosbrua har påført Moelven Van Severen økte kostnader til mudring utafor selskapets kai. Fylket som vegeier må dekke de økte kostnadene. Det er konklusjonen i en fersk dom fra Namdal tingrett.

onsdag 15.01 2020

Fly Namsos/Rørvik-Trondheim over til fylkeskommunen

Fylket overtar ansvaret for flyruter i 2022

Fylkesutvalget har gått inn for at Trøndelag fylkeskommune overtar ansvaret FOT-rutene til flyplassene i Namdalen når nye kontrakter trer i kraft.

torsdag 09.01 2020

Følg Trøndelagsmøtet fra klokka 11

I dag samles sentrale samfunnsaktører i Trøndelag - til Trøndelagsmøtet på Hell.

torsdag 12.12 2019

Historiens første inkluderingspris i Trøndelag til namdalsk prosjekt

Trøndelag fylkeskommunes første inkluderingspris gikk til prosjektet «Vennskap og kunnskap i åkeren», et samarbeid mellom Namsos Røde Kors, Dun andelslandbruk og Namsos frivilligsentral.

onsdag 11.12 2019

Skolebarn ned til seks-sju år usikret i skolebussen

Frykter det kan skje alvorlige ulykker

Enkelte skoledager er skolebussen så full at små barn må stå i midtgangen.

Campus Namdal i fylkestinget

Avklaring våren 2020

Våren 2020 vil fylkestinget i Trøndelag si endelig ja eller nei til å gå inn i et samarbeid om Campus Namdal.

fredag 15.11 2019

Vil utbedre Geisnes fergekai

Trøndelag fylkeskommune ønsker å sette av 30 millioner kroner for å utbedre Geisnes fergekai snarest.

onsdag 13.11 2019

Fylkeskommunen trekker anken: – Dette har vært en belastende sak for mange

Trøndelag fylkeskommune trekker anken til Høyesterett om betaling av saksomkostninger i saken om mobbing av lærer Christer Rognerud.

fredag 08.11 2019

Mobbing av ansatte

NA mener

torsdag 07.11 2019

Ny runde om Campus Namdal i Namsos formannskap

– Etablering av et Campus Namdal på Nexans-tomta vil bety mye for byutviklinga

Namsos formannskap går inn for at overtakelse av Olav Duun vgs. blir en del av vurderingene rundt et framtidig Campus Namdal.

søndag 06.10 2019

Følte seg mobbet og trakassert på arbeidsplassen

Lærer tilkjent erstatning

Lærer Christer Rognerud har fått «medhold av betydning» av Frostating lagmannsrett i mobbe- og trakasseringssaken han anla mot sin tidligere arbeidsgiver – Trøndelag fylkeskommune.

fredag 04.10 2019

Er det slik at skolebarn fra Mebygda ikke er verdt like mye som barn som bor i tettbebygde strøk?

NA MENER

onsdag 18.09 2019

Nye regler vil mørklegge gatelys en rekke steder

Mange gatelys driftet i fylkeskommunal regi blir nedlagt eller må overtas av kommunene.

onsdag 24.07 2019

Vi trenger mer videregående skole for pengene

fredag 28.06 2019

Får mer penger til utbygging av bedre bredbånd og mobildekning i Trøndelag

– Vi er glad for tildelinga

Trøndelag får ekstrabevilgning på 9,5 millioner kroner fra i NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

onsdag 19.06 2019

Tilskudd til vannregion

torsdag 13.06 2019

Pendlerbåt Leka-Rørvik kan bli en god løsning

mandag 13.05 2019

Trafikksikkerhetsutvalget på besøk i Ytre Namdal

– Jeg har bodd på Marøya i 25 år og ser ei trist utvikling. Vegen er ei dødsfelle

Beskjeden fra grendelaget og utbyggingsaktørene på Marøya var enstemmig og klinkende klar: utviklinga går bare en veg, og gang- og sykkelveg er avgjørende.

tirsdag 09.04 2019

Fikk svar at Ranem bru ikke er prioritert

Utbedring av Ranem bru er ikke en prioritert sak med det første.

tirsdag 26.03 2019

Ønsker avklaring rundt organiseringa av tjenesten i Ytre Namdal nå i vår

Både Nærøy, Vikna, Leka og Trøndelag fylkeskommune må i løpet av våren bestemme seg for framtidig organisering av PP-tjenesten. Lokalisering er heller ikke avklart.

onsdag 20.03 2019

Ny rektorjobb for Strandheim

De sju fagskolene i Trøndelag blir slått sammen til en ny organisasjon, Trøndelag høyere yrkesfagskole. Odd-Inge Strandheim blir skolens første rektor.

tirsdag 05.03 2019

Her er Trøndelags første vegdirektør

Eva Solvi (63) blir direktør for den nye vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune.

mandag 04.03 2019

Vil ha Namdalen på samferdselskartet

I løpet av våren skal kommunene i Namdalen komme med sine innspill til ny samferdselsstrategier for Trøndelag

torsdag 28.02 2019

Kraftsituasjonen i Lierne

– Vi kan ikke sitte stille og vente på at ting skal skje

Libyggen er seg selv lik. Kommer det ikke mer strøm til Sørli, så kan de like godt lage den selv.

Trøndelag kan bli prøvefylke for førerprøve i videregående

Teoriprøve og praktisk førerprøve kan bli lagt til de videregående skolene. Utspillet kommer fra fylkestinget etter en interpellasjon fra Steinar Aspli.

mandag 25.02 2019

Pensjonistpartiet: - Alvorlig tabbe av Trøndelag fylkeskommune

Pensjonistpartiet er irritert over at Rørvik ikke er hørt om ruteendringer

tirsdag 29.01 2019

– Må stå sammen for å realisere laksevegen

Trøndelag fylkeskommune ønsker å se på om det er mulig å få realisert prosjektet Lakseveg nord med oppstart i 2022/2023. Det vil i såfall forutsette ei bred oppslutning fra næringsliv og politisk nivå, og derfor inviterer Namdalskysten næringsforening til frokostmøte.

søndag 06.01 2019

Får tilskudd for at folk kan møtes i friluft

tirsdag 18.12 2018

Kirsten Indgjerd Værdal (61) blir ny fylkesdirektør

Værdal er tilsatt som ny direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune.

tirsdag 27.11 2018

Skal utvide fagskolen

mandag 26.11 2018

Fylkesrådmannen vil selge en lekter til en million kroner til Namsos

– Dette var på tide

Et årelangt arbeid ser ut til å få en ende; Namsos vil få en universelt utformet hurtigbåtkai.

søndag 25.11 2018

Foreldre i Bangdalen er mildt sagt opprørte over flere hendelser knyttet til skoleskyss denne høsten

Karen Sofie (15) fikk ikke være med bussen

Onsdag morgen ble 15-åringen bedt om å forlate skolebussen på Klinga. Årsak: Hun hadde latt lillesøster Linnea få busskortet sitt.

fredag 09.11 2018

Dyrt å bo nært sykehuset

Får ikke dekket kjøring

Da trøndelagsfylkene ble slått sammen ved årsskiftet, ble det også gjort endringer i takstsonene for buss. For mange pasienter som bruker egen bil til og fra sykehuset får dette stor betydning.

tirsdag 06.11 2018

Trøndelag utvikler fagtilbudet for blå sektor på Namdalskysten

Trøndelag fylkeskommune satser 2,1 millioner på at Ytre Namdal fagskole skal bli spydspissen for kompetanseheving i blå sektor i hele Trøndelag. Skolen har nå startet jakta på den som skal lede havromsatsinga.

mandag 24.09 2018

Fortviler over at sønnen er blitt fratatt skoleskyssen

Fortviler over at sønnen er blitt fratatt skoleskyssen

William Kristoffer Sletten Akseth (14) bor 24 meter for nærme skolen. I år nektes han fri skoleskyss av den nye fylkeskommunen – og han er ikke alene om å stemme i klagesangen.

tirsdag 18.09 2018

Fem millioner kroner i tilskudd til Sør-Gjæslingan

Et tilskudd på fem millioner kroner skal ruste opp offentlig eide bygninger og vedlikeholde kulturlandskapet i Sør-Gjæslingan.

Etablerer ny frivillighetspris

søndag 09.09 2018

Alle barna får skoleskyss – unntatt disse fem – de må gå hjem...

De bor i samme boligfelt – men fem av 13 barn i Ramsvikskogen blir nektet skoleskyss.

fredag 07.09 2018

Politikere vil på studietur til København og Skottland

Både hovedutvalg for veg og hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune ønsker å flytte sine kommende hovedutvalgsmøter til København.

tirsdag 04.09 2018

Styrker satsing på ungdom og utdanning

Trøndelag fylkeskommune og Nav Trøndelag styrker samarbeidet for at flere ungdommer skal fullføre videregåedne opplæring.

tirsdag 14.08 2018

Tore O. går for gjenvalg

Fylkesordfører Tore O. Sandvik forklarer hvorfor han har tatt det valget han har tatt.

torsdag 09.08 2018

Kan ikke love snarlig løsning

Han gir ingen lovnad om raske penger, men vegeieren er enig i at det ikke er holdbart at du må kjøre bil for å krysse Namsen sikkert.

torsdag 14.06 2018

«Det er mye smått og stort vi skal bry oss med på fylkestinget.»

Lyser ut fire kontrakter om vegvedlikehold

Åpner for små entreprenører

Fylkestinget har vedtatt å lyse ut fire nye driftskontrakter for vegvedlikehold de neste fem årene. Ytre Namdal er et av områdene hvor det kan åpnes for mindre entrepriser.

Trøndelag fylkeskommunes med selvironisk og samlende musikkvideo

Artistene stilte opp gratis på fylkeskommunens nye musikkvideo

Med et budsjett på 500.000 kroner har Trøndelag fylkeskommune skapt ei låt de håper skal skape samhold i Trøndelag.

onsdag 13.06 2018

Viste politikerne at Namsos er langt mer enn bare rock

Fylkespolitikerne kom til rockebyen, men reiste heim i visshet om at kulturlivet i Namsos er mye mer enn bare rock.

Sagt på tinget

May Britt Lagesen (Ap) vil ha en åpnere fylkeskommune

– Folk må få vite hva som foregår

Fylkeskommunen er blitt mindre tilgjengelig for folk flest etter sammenslåinga, mener Arbeiderparti-toppen. Hun er bekymret for både fylkeskommunens legitimitet og rekruttering av framtidige politikere.

mandag 11.06 2018

Fylkestingets sommermøte i Namsos

Åge rocket i gang fylketstingets sommermøte

Åge Aleksandersen og ordfører Arnhild Holstad ga politikerne den råeste åpninga av et fylkesting noensinne, ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Miljøpartiet de Grønne vil bevare Samfunnshuset

Framtida til Namsos samfunnshus vil bli et tema under fylkestingets møte i Namsos onsdag og torsdag.

mandag 30.04 2018

Blir først i landet med skolebevis på mobilen

Trøndelag fylkeskommune innfører digitale elev- og lærlingebevis fra skolestart i august 2018, som første fylkeskommune i landet.

tirsdag 06.03 2018

Flere velger byggfag

Den første oversikten over søknader til videregående opplæring i Trøndelag viser at flere vil ta yrkesfag. Særlig byggfag har økt.

torsdag 01.03 2018

Brukte opp kai-fondet for å opprettholde dagens kollektivtilbud

Løsning i sikte for ny hurtigbåtterminal i Namsos

Ikke før hadde Arbeiderpartiet brukt opp kaifondet i Namsos, kom de med løsninga som de reisende med hurtigbåten MS Foldafjord har slitt med i åtte år.

Brukte opp kai-fondet for å opprettholde dagens kollektivtilbud

Løsning i sikte for ny hurtigbåtterminal i Namsos

Ikke før hadde Arbeiderpartiet brukt opp kaifondet i Namsos, kom de med løsninga som de reisende med hurtigbåten MS Foldafjord har slitt med i åtte år.

Ingen kutt i kollektivtilbudet

Som forventet blir det ikke kutt i kollektivtilbudet i Namdalen i 2018.

onsdag 28.02 2018

Sp støtter flertallet og fremmer eget kollektivforslag

Torsdag skal Hovedutvalg for transport i fylket avvise rådmannens forslag om kutt i kollektivtilbudet i 2018.

fredag 23.02 2018

Vil bruke brupenger til Jøa på drift av kollektivtilbudet i Trøndelag

– Dette er en katastrofe for bruplanene

Omfattende kuttforslag fra transportkomiteen i Trøndelag fylkeskommune vekker sterke reaksjoner på Jøa. Øyboerne frykter blant annet at planene om bru til Jøa blir skrinlagt.

Dette er kuttforslagene

Her er kuttforslagene Hovedutvalget for transport skal behandle 1. mars:

Venstre: – Ikke rør brua til Jøa

Geir Olav Knappe i Namsos Venstre krever at Ap og Sp i Midtre Namdal «går ut i krigen» for å opprettholde arbeidet med bru til Jøa.

onsdag 14.02 2018

Fylkeskommunen skal spare. Det går ut over ferge og hurtigbåt i Namdalen

Fire daglige avganger kan forsvinne

Skremmende utsikter for rutene til både fergesambandet Hofles-Lund og for Foldafjord.

– Visste det ville bli store utfordringer

Hun fikk mye av æren for at Trøndelag ble samlet, og står støtt på at sammenslåing med Nord-Trøndelag som en aktiv part har gitt den beste løsninga også økonomisk.

Hovedutvalgsleder garanterer at Ap skal sikre tilbudet i Namdalen

Vil ikke kutte båttransport

Leder i hovedutvalg for transport i Trøndelag beroliger alle namdalinger: Ap og flertallsgruppa vil sikre at det ikke blir noen kutt verken i ferge- eller hurtigbåtsamband.

tirsdag 13.02 2018

Fylkeskommunen skal spare. Det går ut over ferge og hurtigbåt i Namdalen

Fire daglige avganger kan forsvinne

Skremmende utsikter for rutene til både fergesambandet Hofles-Lund og for Foldafjord.

torsdag 08.02 2018

Kåret til årets lærebedrift

Bjørøya AS i Flatanger ble årets lærebedrift og gjort ekstra stas på i Steinkjer rådhus torsdag kveld.

torsdag 25.01 2018

- Det er litt Øst-Europa-følelse når du kommer til Steinkjer. Det er veldig grått.

Uttalelsen kommer ikke fra en namdaling, men politiker Tommy Reinås fra Stjørdal som er medlem av fylkestinget.

tirsdag 09.01 2018

Storavtale til NTE

NTE har sikret seg strømleveransene til Trøndelag fylkeskommune og 13 kommuner lengst nord i fylket.

onsdag 03.01 2018

Deler ut sekk til førsteklassingene

Sør-Trøndelag fylkeskommune har hatt en lang tradisjon på å gi skolesekker til alle førsteklassingene. I 2018 utvides ordningen til hele Trøndelag.

torsdag 28.12 2017

Bor lengst ut i havet og lengst fra maktas sentrum

Setter vi oss i en bil utafor adressen til den nye fylkeskommunen, Erling Skakkes gate 14 i Trondheim, vil det ta seks timer før vi kan gå i land på Borgan utafor Vikna. Det gjør øya til stedet lengst unna adressen der mange store avgjørelser skal tas fra nyttår.

tirsdag 19.12 2017

Vil ikke svare på om de er kandidater

Anne Marit Mevassvik eller Terje Sørvik er åpenbare kandidater til å bli Ap-leder i Trøndelag.

mandag 16.10 2017

Skal ikle seg kjede til 100.000 kroner

Onsdag får fylkesordfører for Trøndelag, Tore O. Sandvik et helt nytt kjede rundt halsen. Kjedet har en prislapp på rundt 100.000 kroner.

onsdag 05.04 2017

– Regjeringa undergraver egen regionreform

Leder i Fellesnemda, Anne Marit Mevassvik, reagerer kraftig på at regjeringa åpner for at storbyene skal kunne overta kollektivtrafikken.

torsdag 23.03 2017

Blir kommunikasjonssjef i nye Trøndelag

Narve Nordmelan (51) er i dag kommunikasjonssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra 1. januar 2018 blir han sjef i Trøndelag fylkeskommune.

onsdag 01.03 2017

Fylkeskommunen

Valgte NTE som fiberpartner

NTE vant konkurransen om leveranse av fiberbasert bredbånd til nye Trøndelag Fylkeskommune.