Tema

tirsdag 14.01 2020

Langer ut mot NHO-sjefens vindkraftutspill

– Oppfordrer til overgrep mot samene

Torgeir Strøm, SV- politiker og nestleder i Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen, er kraftig provosert over at NHO vil ha flere vindmøller i Trøndelag.

torsdag 09.01 2020

Vindkraftindustrien sikler etter:

Innvordfjellet, Otterøyfjella og Bymarka i Namsos

First we take Manhattan and then we take Berlin, synger Leonard Cohen. Først tar vi Innvordfjellet, så Otterøyfjella og deretter Bymarka i Namsos, hvisker vindkraftindustrien.

torsdag 05.12 2019

– NVEs nye krav er gledelig

Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen har håp om at NVEs nye fristkrav vil føre til stopp i framtidige utbyggingsplaner av vindkraftverk.

NTE: – Får ikke konsekvenser for oss

NVEs nye fristkrav får ikke konsekvenser for NTEs vindmøllesatsing i Ytre Namdal.

NVE: Ikke forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk etter 2021

Zephyr: Vil fortsette planene på Innvordfjellet

Zephyr vil ikke legge vekk utbyggingsplanene på Innvordfjellet, selv om NVE ikke vil gi forlenget frist for å sette i gang vindkraftverk utover 31. desember 2021.

tirsdag 03.12 2019

Vindkraft for bedre klima

Hogne Hongset etterlyser bevis på at økt eksport av fornybar energi til Europa er et viktig klimatiltak.

torsdag 28.11 2019

Vindkraftmotstandere markerte seg i hovedstaden

– Vi har kriget i Oslo

Med kjetting og hengelås stengte Torbjørn Lindseth og andre vindkraftmotstandere symbolsk Børsen i Oslo.

onsdag 27.11 2019

Tilsvar til Kroepelien og Isachsen:

Direktører med lite fakta!

tirsdag 26.11 2019

Fiksjon og fakta om vindkraft

Mer fornybar energi er nødvendig for å løse klimaproblemene, og bidrar til lavere strømpriser for både vanlige folk og industribedrifter.

fredag 22.11 2019

Løgnaktig bruk av statistikk!

Det sies at løgn har tre former: nødløgn, svart løgn,- og statistikk.

onsdag 20.11 2019

Vi skal lytte til motvinden

Hvis en kun leser nyhetsoverskrifter og kommentarfelt, er det lett å få inntrykk av at det norske folk har utviklet full allergi mot vindkraft. Men de fleste meningsmålinger tyder på noe annet.

mandag 18.11 2019

Sentrale politikere snur ryggen til begivenhetene:

Fra natur til industri

Vindindustrien er blitt forsøkt framstilt som både bærekraftig, fornybar og miljøvennlig. Virkeligheten oppfattes ikke slik. De negative konsekvensene av industriell vindkraft er sterkt underkommunisert.

onsdag 13.11 2019

Fredes Innvordfjellet?

Hvor lenge skal innbyggere holdes på pinebenken?

onsdag 06.11 2019

Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen

Viktig seier i vindkraftkampen

tirsdag 22.10 2019

Etter at rammeplanen for vindkraft ble vraket:

Hvilken vei blåser vinden?

Etter en stormfull høringsrunde har regjeringen nå valgt å skrote Nasjonal ramme for vindkraft. Det i seg selv er ikke en god nyhet.

torsdag 17.10 2019

Regjeringa dropper vindkraftplan

– Nå kan utbyggerne gå under jorda og jobbe i det skjulte for å få gjennomført planene sine

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringa skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Regjeringa snur etter massiv motstand: Dropper rammeplan for vindkraft

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringen skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

søndag 13.10 2019

Nekter å gi opp kampen – se vindkraftmotstandere hindre anleggsarbeiderne

Aksjonistene som protesterer mot vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet i Flatanger med «gå sakte»-aksjon langs anleggsvegen.

onsdag 09.10 2019

Lokale vindkraft-motstandere samlet seg til vardetenning på Spillumsaksla

Aktivist: – Jeg er villig til å gå i fengsel

Med Namsos i ryggen strekker de armene opp i været. Over 100 møtte opp for å demonstrere mot utbygging av vindkraft i kommunen.

fredag 04.10 2019

La havørna leve

Vindkraft har lenge vært et omstridt tema innen norsk energipolitikk.

Utfordrer NVE og Statnett

Sinnet mot nye vindkraftverk vil garantert bli enda større enn på Sørmarkfjellet

Forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft i Norge ble presentert 1.4.19. Vi stiller oss undrende til at Namdalen med sine 11 involverte kommuner i det hele tatt er vurdert som g  egnet til vindkraftproduksjon.

torsdag 03.10 2019

Distriktene trues

De rikes regjering

Olje og Energidepartementet ga NVE i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget viste, ikke overraskende, at store deler av Midt-Norge kan dekkes med vindturbiner.

Fikk ikke tale i Overhalla

Vindmøller i fjell og kirker

Romanfiguren Don Quijote forvekslet vindmøller med onde kjemper. For vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth er dagens vindturbiner nettopp det; onde kjemper reist av kapitalinteresser som kjører med grønne sertifikat.  

tirsdag 01.10 2019

Vindmøller i fjell og kirker

mandag 30.09 2019

Fraråder nye vindkraft-konsesjoner i Namdalen

Hvordan har vindkraftutbyggerne klart det? Det må ligge mye grums i det grønne skiftet

søndag 22.09 2019

«Kjære dokk, no må vi begjynn å tænk»

Kraftsalve fra koret

Det er ikke vanlig kost at en søndagspreken i Den norske kirke får spontan applaus, men det fikk Torbjørn Lindseth under naturvern- og klimagudstjenesten søndag.

torsdag 19.09 2019

Vindkraftkommunene sier nei til flere møller på land

Mandag kommer kommunestyrene i Vikna og Nærøy til å si nei til NVEs forslag til ramme for vindkraftutbygging på land.

mandag 16.09 2019

Behersket optimisme

NA MENER

fredag 13.09 2019

Tør ikke slippe jubelen løs ennå: – Feiring og flaggheising lar vi foreløpig ligge

Alf Åge Teigmo på Utvorda, som har kjempet innbitt mot utbygging av Innvordfjellet, tar meldinga som en liten seier.

Vil legge mer press på NVE

Fortsetter kampen

Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen vil legge press på NVE slik at konsesjonen for Innvordfjellet ikke blir fornyet.

Innvordfjellet vindkraftverk kan bli utsatt i ni år

Innvordfjellet vindkraftverk kan bli utsatt i ni år

Innvordfjellet vindkraftanlegg kan, slik det ser ut i dag, tidligst være i drift fra 2028. Om det da blir bygget.

fredag 06.09 2019

Politiet har henlagt «shit-saken» i Flatanger

Politiet har fått svarene på DNA-prøvene fra tilgrisinga av to anleggsmaskiner ved Sørmarkfjellet vindpark. Saken er nå henlagt.

torsdag 05.09 2019

Namsos og Flatanger SV til kamp mot videre vindkraftutbygging

– Feil å kalle dette grønn energi

Lokalpartiene er kritisk til de store ødeleggelsene i uberørt natur, og håper på reversering av vedtaket om videre utbygging.

onsdag 04.09 2019

«Kjeftsmella fra skogen» skal holde preken i kirka

Aksjonslederen mot vindkraft i Flatanger bannet på riksdekkende tv. 22. september skal Torbjørn Lindseth holde søndagspreken i Namsos kirke.

mandag 02.09 2019

Ingen debatt om vindkraftplan: – Det er nok nå

Det ble ingen debatt da Namdal regionråd mandag behandlet høringsuttalelsen til NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft på land.

fredag 30.08 2019

Rødt om energipolitikk

Oppgradering av vannkraft er et svært godt alternativ til naturødeleggende vindkraft

Forskere i programmet HydroCen på NTNU har funnet at det er svært mye å hente på å oppgradere eksisterende vannkraftverk.

torsdag 29.08 2019

Har rett til å bli hørt om vindkraft

tirsdag 27.08 2019

NRK-dokumentar om konflikten på Sørmarkfjellet: – Mange mener debatten snart er ferdig, men jeg tror vi bare er i startgropa

Namsosing og naturelsker Kjartan Trana har vært sentral i dokumentarfilmen som tar for seg den betente vindkraftutbygginga i Flatanger.

onsdag 21.08 2019

Fra ja til nei om vindkraft

Namdalen har tatt sin del

Karin Nordstad, tidligere ordfører i Vikna og nå listetopp for Miljøpartiet de Grønne i Grong, er ikke lengre tilhenger av vindkraftutbygging.

tirsdag 20.08 2019

Krever umiddelbar stopp i Sørmarkfjellet

Naturvernforbundet var i dag i møte med Olje- og energidepartementet, og krevde full stans i anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet i Flatanger/Osen, der det skal bygges vindkraftverk.

Stopp utbygginga av vindkraftverk på Innvordfjellet!

mandag 19.08 2019

Ni av ti namdalskommuner vil ikke ha flere vindmøller – nå er det bare Nærøy som ikke har svart

Forum oppfordrer Nærøy kommune til å engasjere seg i vindkraftsaken.

Arvesølvet må pusses

mandag 12.08 2019

Naturvernforbundet:

Området til vindkraft nord for Snåsavatnet må tas ut av nasjonal ramme

tirsdag 06.08 2019

Stopp vindkraftutbygginga på Sørmark- og Innvordfjellet

søndag 12.05 2019

– Skadeverk ødelegger troverdigheten til oss som aksjonerer i lovlige former

«Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen» mener skadeverk og tagging kan skade kampen mot vindkraftutbygginger på land.