Tema

fredag 19.06 2020

Vindkraftmotstandere arrangerer tur til Innvordfjellet

I strålende sommervær inviteres det til en timeslang gåtur til Sandmovatnet på Innvordfjellet, hvor det blir både appeller og informasjon om utbyggingsplanene for vindturbiner.

lørdag 13.06 2020

Uheldig mistenkeliggjøring i NA-leder

I sin lederartikkel 10. juni omtaler avisa Ytre Vikna 2 og antyder at lokale grunneiere, NTE og Sarepta Energi har noe å skjule.

fredag 12.06 2020

Ber regjeringa undersøke vindkraftkonsesjoner – fremmer forslag på Stortinget

– Dette forslaget får konsekvenser for Innvordfjellet og Ytre Vikna 2

SV vil ha full gransking av vindkraft-planene på Innvordfjellet og Ytre Vikna 2. Årsaken er at de mener konsesjonen kan være gitt på feil eller mangelfullt grunnlag.

Vil ta stilling til om det er grunnlag for å be om ny konsekvensutredning angående vindkraft på Ytre Vikna 2

Under kommunestyremøtet torsdag la Svein Kåre Johansen fra MDG fram sin interpellasjon angående det planlagte vindkraftfeltet Ytre Vikna 2.

onsdag 10.06 2020

Motstanderne krever ny konsekvensutredning om vindkraftverk på Håven: Gir ut informasjonsavis til alle i Nærøysund

– Jeg har våkna, sier Sara-Marie Ulsund Stiksrud, mens hun legger avisa i en av de mange postkassene hun skal innom på ruta si.

tirsdag 09.06 2020

NA MENER:

NA mener: «Både motstandere og tilhengere av vindkraft ville vært best tjent med full åpenhet. Det gjelder også grunneierlaget, NTE og Sarepta»

20 grunneiere leier ut 9,6 kvadratkilometer til vindkraft – hvem de er og hva de får holdes hemmelig

Begge partene nekter å gå ut med hva grunneierne sitter igjen med av leieinntekter og kompensasjon for NTEs storsatsing på Ytre Vikna.

Liste over grunneiere på Ytre Vikna 2-feltet

NA har ikke fått tilgang til oppdatert grunneierliste. Denne lista er basert på grunneierlista fra 2002, i tillegg til at vi har søkt i kartverket og funnet hvem som er grunneiere innenfor de 9,6 kvadratkilometerne der vindkraftverket planlegges å bli oppført.

mandag 01.06 2020

Varsler søksmål for å få stoppet åtte vindkraftprosjekt

Vindkraftverket i Sørmarkfjellet i Flatanger er et av prosjektene som nå skal forsøkes stoppet av Motvind Norge.

Etter en måneds reise på havet kom lasteskipet til Namsos med siste del av en spesiell leveranse

Mange sperret øynene opp da «BBC Fortune» kom seilende inn Namsenfjorden i går, lastet med de siste delene til det som skal bli til 12 vindturbiner.

fredag 29.05 2020

Mener Ytre Vikna 2-vedtak er ugyldig og brudd på flere lover

Sammen med NJFF Nord-Trøndelag har Naturvernforbundet i Trøndelag sendt inn klage til Olje- og Energidepertamentet. De mener vedtaket om frist for igangsetting av Ytre Vikna 2-feltet er brudd på energiloven og naturmangfoldsloven.

torsdag 28.05 2020

Full krig mellom Telenor og NTE: Må stanse arbeidet med oppføring av vindmølle

Namdal tingrett forbyr NTE å utføre arbeid med oppføring av en av vindmøllene på Hundhammerfjellet inntil endelig avgjørelse foreligger. Nå har selskapet anket saken til lagmannsretten.

onsdag 13.05 2020

Til Motvind Nærøysund:

Å gå tilbake på gitte konsesjoner skaper en meget uheldig presedens

I dag er innstillingen til vindkraft blant folk flest annerledes enn den var for bare noen år siden.

mandag 11.05 2020

Mener sentrale lokalpolitikere er mot utbygging: – Skal vi virkelig gjennomføre dette, bare av redsel for å bli saksøkt av NTE?

Svein Kåre Johansen (MDG) er kritisk til at dagens politikere i Nærøysund føyer seg etter det 17 år gamle vedtaket om å vindkraftutbygging i Ytre Vikna.

torsdag 07.05 2020

Hans Øines svarer Ola Borten Moe om vindkraft:

Det ungdommen trenger nå er løsninger som de tror på er gjennomførbare.

tirsdag 21.04 2020

Ber kontrollutvalget vurdere Lauritzens habilitet i vindkraft-sak

Motstandere av det planlagte vindkraftverket i Ytre Vikna har bedt kontrollutvalget i Nærøysund vurdere Espen Lauritzens (Sp) habilitet i den politiske behandlingen av utbygginga.

Trakk seg fra MDG: Mener koronakrisen viser hvorfor oppdrettssatsinga ikke er bærekraftig

– Man får ingen venner i Ytre Namdal av å si det, men oppdrettsnæringa er et sjansespill. Med koronakrisen blir det enda mer tydelig, sier Michael Bucksath.

fredag 03.04 2020

Her losses vindmølle-elementer fra Kina

Torsdag kveld la den 140 meter lange lastebåten «Janis» til kai i industrihavna i Namsos. Om bord hadde den elementer til vindmølleparken på Hundhammerfjellet i Nærøysund.

torsdag 02.04 2020

– Formannskapet byr opp til bråk

Vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth er klar i talen etter vedtak i formannskapet tirsdag: – De ber om mer bråk, med viten og vilje.

tirsdag 24.03 2020

NTE svarer Naturvernforbundet:

Det må produseres mer fornybar energi og det må spares

søndag 22.03 2020

Naturvernforbundet:

Sats på energieffektivisering i staden for Ytre Vikna vindpark

tirsdag 17.03 2020

Åpent brev til 17 ordførere, som eiere av NTE:

En skamplett ikke bare for NTE, men alle som ikke stoppet vindkraftprosjektet

Vi er kjent med at NTE har konsesjon på å utvide vindkraftverket på Vikna, Vikna II. Med dette brevet utfordrer vi eierne av NTE til å bruke sin eiermakt til å stoppe bygginga av dette vindkraftverket.

tirsdag 10.03 2020

Svarer NTE og Brandsås:

På tide å løfte blikket

NTE v/ Kenneth Brandås ønsker å bygge vindkraftverk på Ytre Vikna fordi "vi må velge de prosjektene som har minst mulig negativ påvirkning på natur og miljø.

mandag 09.03 2020

Trenger vi å rasere Namdalskysten for å møte klimakrisen?

NTEs energidirektør Kenneth Brandsås hevder i sitt leserinnlegg i NA 3. mars at vi mangler kun 15 TWh for å fullelektrifisere Norge. 11 av disse kan komme fra realistisk opprusting av vannkraftverk og vindkraftkonsesjoner som allerede er gitt.

torsdag 05.03 2020

– Flertall for nei til Zephyr i Flatanger

Flatanger kommunestyre kommer til å stemme nei til at Zephyr skal få utsatt frist for Innvordfjellet vindkraftverk.

tirsdag 03.03 2020

Har sagt opp avtale med ordføreren

Zephyr AS har sagt opp grunneieravtalen de hadde med ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger om leie av grunn til vindkraftutbygging.

Rådmannen i Flatanger kommune står fast på vindkraftvedtak

Vil gi forlenget frist på Innvordfjellet

Rådmannen i Flatanger anbefaler å gi Zephyr frist til 31. desember 2023 med å sette i drift vindkraftverk på Innvordfjellet.

Arnfinn Monsen (SV):

Rasering av naturen?

Zephyr:

Avtalen med Flatanger kommune står fast!

Vi leste i Namdalsavisa 12. februar at journalist Grete Holstad (Adresseavisen) kommer med feilaktige påstander om utbygging av kai på Utvorda i forbindelse med vindkraftprosjektet på Innvordfjellet. Vi ønsker å slå fast en gang for alle at Zephyr ikke går vekk fra noen punkter i avtalen med Flatanger kommune, heller ikke i forhold til bygging av kai på Utvorda.

Roger Walaunet om vindmøller på Håven i Vikna:

Å ta til motmæle i denne debatten er vel trolig en form for sjølpining

NTE svarer Hogne Hongset

Men her er det jo mye vi er enig i, Hogne Hongset

Kenneth Brandsås, NTE:

Vi trenger norsk fornybar energi for å møte klimakrisen

mandag 02.03 2020

Hogne Hongset:

Heldigvis ser det nå ut til at grasrota har begynt å få nok, både av naturrasering og av manipulerende argumentasjon!

Energidirektør Kenneth Brandsås i NTE skriver i Namdalsavisa 1.3. under tittelen «Klokka tikker – vi må handle». Det er som å høre andre «vindbaroner» lenger sør i landet. Der er den tikkende klokken allerede plassert som et 6 meter langt display ute i naturen.

søndag 01.03 2020

Klokka tikker – vi må handle

Selv om arbeidet med utvidelse av Ytre Vikna vindpark har ligget i bero i flere år, har faktagrunnlaget blitt supplert og oppdatert flere ganger, senest i 2012.

Skal NTE sette spikeren i kista for den samiske kulturen i Trøndelag ?

Ja, klokka tikker … men for hvem?

Til taktfast tikking fra dommedagsklokka framlegger konsernsjef Stav og energisjef Brandsås i NTE budskapet for oss (NA 27. februar): Klokka tikker, dommedag er nær – kun en løsning kan redde verden - flere vindturbiner i norsk natur NÅ!

torsdag 27.02 2020

Forutsigbare rammer for vindkraft i Flatanger

Zephyr har utviklet Innvordfjellet vindkraftverk i 13 år med støtte fra Flatanger kommune og grunneierne.

tirsdag 25.02 2020

Senterpartiets Lauritzen er grunneier i Ytre Vikna 2-feltet – men vil ikke si hvor mye erstatning han får

Senterpartiets Espen Lauritzen er blant 16 grunneiere som får erstatning og leieinntekter fra NTE for det som blir Namdalens største vindkraftverk.

mandag 24.02 2020

– Konsekvensanalysen til NTE er foreldet, og framstår i dag så elendig at den knapt tåler dagslys

Nærøysund-politikeren Kjartan Tørum (SV) mener mye er forandret siden han selv var med å vedtok vindkraftutbygging av Ytre Vikna 2-feltet i 2003. Han mener NTE framstår som vindkraftbaroner som kun er ute etter å mele sin egen kake.

torsdag 20.02 2020

Marita (42) får Namdalens største vindkraftverk utafor døra – vurderer å flytte

NTE har nå konkrete planer om minst 42 nye vindturbiner i Ytre Vikna innen 2024. Om det blir en realitet, ser ikke Marita Kristel Buschman Wahl noen annen utveg en å flytte fra stedet.

– Vertskommuner må få bedre betalt for vindkraftproduksjon

Vertskommuner må få bedre betalt for vindkraftproduksjon, mener Nærøysund-ordfører Amund Hellesø.

tirsdag 18.02 2020

Minst 42 nye vindturbiner planlagt i Ytre Vikna innen 2024

Nå tar NTE i bruk konsesjonen i Ytre Vikna som de fikk utdelt i 2009.

tirsdag 11.02 2020

Vindkraftanlegg eller ikke:

Skal vi ha dårlig samvittighet?

fredag 07.02 2020

Leverte underskriftslister til ordføreren

Over 1.200 sier nei

Underskriftskampanjen mot å utsette oppstart på Innvordfjellet avluttes mandag. Allerede nå er det klart at Namsos vil anbefale nei til forlenget oppstartsfrist.

onsdag 05.02 2020

Vi skal oppføre oss som folk!

Raseriet må aldri gå ut over uskyldig

tirsdag 04.02 2020

Si nei til vindkraftverk på Innvordfjellet - nå!

Nå står mye på spill for Namdalen.

Norsk Vind svarer generalsekretæren i Norsk Friluftsliv:

Heimdal mangler globalt perspektiv

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv er kritisk til kampanjen vår, Klokka tikker. Han tar opp viktige spørsmål. Vi er helt enige i at vindkraft ikke er den eneste løsningen. For å redde klimaet og naturen må vi bruke alle de løsningene vi har.

mandag 03.02 2020

Villedende PR-kampanje om vindkraft

En massiv reklamekampanje fra Norsk Vind AS underslår at vindindustrien vil ødelegge enorme uberørte naturområder. Dette er bevisst villedning.

fredag 31.01 2020

Naturvernforbundet i Namdalen:

Vil Namsos kommune bygge ned Innvordfjellet på gammel kunnskap?

tirsdag 28.01 2020

Utbyggerne har søkt om fristforlengelse på Innvordfjellet fram til 2023

– Det er viktig at man har en debatt, men den skal være på lovens premisser

På tur inn til formannskapet møtes vindkraftutbygger Zephyr av demonstranter fra Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen.

mandag 27.01 2020

Forskning om vindkraft og lavfrekvent støy:

Kan påføre mennesker store helseskader

I disse dager er Zephyr på frierferd i Namsos kommune og i Flatanger kommune. De ønsker å sikre seg at de får startet opp Innvordfjellet vindkraftverk.

tirsdag 14.01 2020

Langer ut mot NHO-sjefens vindkraftutspill

– Oppfordrer til overgrep mot samene

Torgeir Strøm, SV- politiker og nestleder i Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen, er kraftig provosert over at NHO vil ha flere vindmøller i Trøndelag.

torsdag 09.01 2020

Vindkraftindustrien sikler etter:

Innvordfjellet, Otterøyfjella og Bymarka i Namsos

First we take Manhattan and then we take Berlin, synger Leonard Cohen. Først tar vi Innvordfjellet, så Otterøyfjella og deretter Bymarka i Namsos, hvisker vindkraftindustrien.

torsdag 05.12 2019

– NVEs nye krav er gledelig

Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen har håp om at NVEs nye fristkrav vil føre til stopp i framtidige utbyggingsplaner av vindkraftverk.

NTE: – Får ikke konsekvenser for oss

NVEs nye fristkrav får ikke konsekvenser for NTEs vindmøllesatsing i Ytre Namdal.

NVE: Ikke forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk etter 2021

Zephyr: Vil fortsette planene på Innvordfjellet

Zephyr vil ikke legge vekk utbyggingsplanene på Innvordfjellet, selv om NVE ikke vil gi forlenget frist for å sette i gang vindkraftverk utover 31. desember 2021.

tirsdag 03.12 2019

Vindkraft for bedre klima

Hogne Hongset etterlyser bevis på at økt eksport av fornybar energi til Europa er et viktig klimatiltak.

torsdag 28.11 2019

Vindkraftmotstandere markerte seg i hovedstaden

– Vi har kriget i Oslo

Med kjetting og hengelås stengte Torbjørn Lindseth og andre vindkraftmotstandere symbolsk Børsen i Oslo.

onsdag 27.11 2019

Tilsvar til Kroepelien og Isachsen:

Direktører med lite fakta!

tirsdag 26.11 2019

Fiksjon og fakta om vindkraft

Mer fornybar energi er nødvendig for å løse klimaproblemene, og bidrar til lavere strømpriser for både vanlige folk og industribedrifter.

fredag 22.11 2019

Løgnaktig bruk av statistikk!

Det sies at løgn har tre former: nødløgn, svart løgn,- og statistikk.

onsdag 20.11 2019

Vi skal lytte til motvinden

Hvis en kun leser nyhetsoverskrifter og kommentarfelt, er det lett å få inntrykk av at det norske folk har utviklet full allergi mot vindkraft. Men de fleste meningsmålinger tyder på noe annet.

mandag 18.11 2019

Sentrale politikere snur ryggen til begivenhetene:

Fra natur til industri

Vindindustrien er blitt forsøkt framstilt som både bærekraftig, fornybar og miljøvennlig. Virkeligheten oppfattes ikke slik. De negative konsekvensene av industriell vindkraft er sterkt underkommunisert.

onsdag 13.11 2019

Fredes Innvordfjellet?

Hvor lenge skal innbyggere holdes på pinebenken?

onsdag 06.11 2019

Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen

Viktig seier i vindkraftkampen

tirsdag 22.10 2019

Etter at rammeplanen for vindkraft ble vraket:

Hvilken vei blåser vinden?

Etter en stormfull høringsrunde har regjeringen nå valgt å skrote Nasjonal ramme for vindkraft. Det i seg selv er ikke en god nyhet.

torsdag 17.10 2019

Regjeringa dropper vindkraftplan

– Nå kan utbyggerne gå under jorda og jobbe i det skjulte for å få gjennomført planene sine

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringa skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Regjeringa snur etter massiv motstand: Dropper rammeplan for vindkraft

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringen skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

søndag 13.10 2019

Nekter å gi opp kampen – se vindkraftmotstandere hindre anleggsarbeiderne

Aksjonistene som protesterer mot vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet i Flatanger med «gå sakte»-aksjon langs anleggsvegen.

onsdag 09.10 2019

Lokale vindkraft-motstandere samlet seg til vardetenning på Spillumsaksla

Aktivist: – Jeg er villig til å gå i fengsel

Med Namsos i ryggen strekker de armene opp i været. Over 100 møtte opp for å demonstrere mot utbygging av vindkraft i kommunen.

fredag 04.10 2019

La havørna leve

Vindkraft har lenge vært et omstridt tema innen norsk energipolitikk.

Utfordrer NVE og Statnett

Sinnet mot nye vindkraftverk vil garantert bli enda større enn på Sørmarkfjellet

Forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft i Norge ble presentert 1.4.19. Vi stiller oss undrende til at Namdalen med sine 11 involverte kommuner i det hele tatt er vurdert som g  egnet til vindkraftproduksjon.

torsdag 03.10 2019

Distriktene trues

De rikes regjering

Olje og Energidepartementet ga NVE i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget viste, ikke overraskende, at store deler av Midt-Norge kan dekkes med vindturbiner.

Fikk ikke tale i Overhalla

Vindmøller i fjell og kirker

Romanfiguren Don Quijote forvekslet vindmøller med onde kjemper. For vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth er dagens vindturbiner nettopp det; onde kjemper reist av kapitalinteresser som kjører med grønne sertifikat.  

tirsdag 01.10 2019

Vindmøller i fjell og kirker

mandag 30.09 2019

Fraråder nye vindkraft-konsesjoner i Namdalen

Hvordan har vindkraftutbyggerne klart det? Det må ligge mye grums i det grønne skiftet

søndag 22.09 2019

«Kjære dokk, no må vi begjynn å tænk»

Kraftsalve fra koret

Det er ikke vanlig kost at en søndagspreken i Den norske kirke får spontan applaus, men det fikk Torbjørn Lindseth under naturvern- og klimagudstjenesten søndag.

torsdag 19.09 2019

Vindkraftkommunene sier nei til flere møller på land

Mandag kommer kommunestyrene i Vikna og Nærøy til å si nei til NVEs forslag til ramme for vindkraftutbygging på land.

mandag 16.09 2019

Behersket optimisme

NA MENER

fredag 13.09 2019

Tør ikke slippe jubelen løs ennå: – Feiring og flaggheising lar vi foreløpig ligge

Alf Åge Teigmo på Utvorda, som har kjempet innbitt mot utbygging av Innvordfjellet, tar meldinga som en liten seier.

Vil legge mer press på NVE

Fortsetter kampen

Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen vil legge press på NVE slik at konsesjonen for Innvordfjellet ikke blir fornyet.

Innvordfjellet vindkraftverk kan bli utsatt i ni år

Innvordfjellet vindkraftverk kan bli utsatt i ni år

Innvordfjellet vindkraftanlegg kan, slik det ser ut i dag, tidligst være i drift fra 2028. Om det da blir bygget.

fredag 06.09 2019

Politiet har henlagt «shit-saken» i Flatanger

Politiet har fått svarene på DNA-prøvene fra tilgrisinga av to anleggsmaskiner ved Sørmarkfjellet vindpark. Saken er nå henlagt.

torsdag 05.09 2019

Namsos og Flatanger SV til kamp mot videre vindkraftutbygging

– Feil å kalle dette grønn energi

Lokalpartiene er kritisk til de store ødeleggelsene i uberørt natur, og håper på reversering av vedtaket om videre utbygging.

onsdag 04.09 2019

«Kjeftsmella fra skogen» skal holde preken i kirka

Aksjonslederen mot vindkraft i Flatanger bannet på riksdekkende tv. 22. september skal Torbjørn Lindseth holde søndagspreken i Namsos kirke.

mandag 02.09 2019

Ingen debatt om vindkraftplan: – Det er nok nå

Det ble ingen debatt da Namdal regionråd mandag behandlet høringsuttalelsen til NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft på land.

fredag 30.08 2019

Rødt om energipolitikk

Oppgradering av vannkraft er et svært godt alternativ til naturødeleggende vindkraft

Forskere i programmet HydroCen på NTNU har funnet at det er svært mye å hente på å oppgradere eksisterende vannkraftverk.

torsdag 29.08 2019

Har rett til å bli hørt om vindkraft

tirsdag 27.08 2019

NRK-dokumentar om konflikten på Sørmarkfjellet: – Mange mener debatten snart er ferdig, men jeg tror vi bare er i startgropa

Namsosing og naturelsker Kjartan Trana har vært sentral i dokumentarfilmen som tar for seg den betente vindkraftutbygginga i Flatanger.

onsdag 21.08 2019

Fra ja til nei om vindkraft

Namdalen har tatt sin del

Karin Nordstad, tidligere ordfører i Vikna og nå listetopp for Miljøpartiet de Grønne i Grong, er ikke lengre tilhenger av vindkraftutbygging.

tirsdag 20.08 2019

Krever umiddelbar stopp i Sørmarkfjellet

Naturvernforbundet var i dag i møte med Olje- og energidepartementet, og krevde full stans i anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet i Flatanger/Osen, der det skal bygges vindkraftverk.

Stopp utbygginga av vindkraftverk på Innvordfjellet!

mandag 19.08 2019

Ni av ti namdalskommuner vil ikke ha flere vindmøller – nå er det bare Nærøy som ikke har svart

Forum oppfordrer Nærøy kommune til å engasjere seg i vindkraftsaken.

Arvesølvet må pusses

mandag 12.08 2019

Naturvernforbundet:

Området til vindkraft nord for Snåsavatnet må tas ut av nasjonal ramme

tirsdag 06.08 2019

Stopp vindkraftutbygginga på Sørmark- og Innvordfjellet

søndag 12.05 2019

– Skadeverk ødelegger troverdigheten til oss som aksjonerer i lovlige former

«Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen» mener skadeverk og tagging kan skade kampen mot vindkraftutbygginger på land.