Tema

mandag 29.06 2020

Økokrim låner fiskekrim-ekspert i kampen mot uærlige aktører

Nærings-og fiskeridepartementet øker innsatsen mot fiskerikriminalitet, og skal i året framover samarbeide med Økokrim mot uærlige aktører i fiskerinæringa.

onsdag 24.06 2020

Nytt utdanningstilbud kommer Ytre Namdal til gode

– Det er ingen tvil om at dette blir måten å drive kompetansebygging på framover, sier Halvor Mortensen, som ikke tror det blir noe problem å få fylt opp plassene nå som et nytt og fleksibelt utdanningstilbud kommer til Ytre Namdal.

mandag 22.06 2020

Nord universitet vil tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra januar 2021

I første omgang er det Ytre Namdal som får nyte godt av det nye tilbudet.

torsdag 11.06 2020

I mange tiår ble det færre og færre kilenotfiskere – nå har trenden snudd for fullt

Etter flere dårlige år der laksen uteble og fiskerne falt i fra, har pila de siste årene bare pekt oppover for kilenotfisket. Høye laksepriser og økt interesse rundt villaksen har ført til at flere gjør som Ola Aaring (58) i sommermånedene.

Forlik om havbruksmillioner

Over en milliard kroner mer til havbrukskommunene

Nærøysund kommune kan få mer enn dobbelt så mange havbruksmillioner i 2020 enn det som var foreslått. Slik vararordfører og landsstyremedlem i Frp, Terje Settenøy legger fram forliket er det snakk om en økning fra 40 til 90 millioner kroner.

fredag 05.06 2020

Amund Hellesø, Arnhild Holstad, John Einar Høvik, Elisabeth Helmersen, Ap-ordførere i kystkommuner i Namdalen:

Pengene er våre

torsdag 28.05 2020

Delikat utenlandsavtale kan sikre Aakervik minimum seks millioner

På veggen henger det som i de neste månedene skal sikre Geir Pedersen og M. Aakervik millionbeløp fra den franske hovedstaden.

onsdag 13.05 2020

Sjømatnæringa kan senke skuldrene – grunnrenteskatten er avlyst

Nå har vi fått på plass det avgiftsregimet som sjømatnæringa og kommunene har etterspurt for å drive med oppdrett langs norskekysten.

onsdag 06.05 2020

Fiskeridirektoratet om lakserømningen fra Bjørøya 10. april:

Karakteriseres som stor rømning

8.895 laks på 5,5 til 6 kilo rømte fra oppdrettsanlegget til Bjørøya AS 10. april. Det karakteriserer Fiskeridirektoratet som en stor rømning.

Pelagisk forening:

Fiskefarse

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H):

Himmel og helvete i norske fiskerier

fredag 24.04 2020

Kritisk til oppdrett ved Sklinna

Det er ikke bare fiskeriinteresser som gjør at Vikna og Omegn Fiskarlag frarår oppdrettslokalitet ved Sklinna. Frykten for at de store hekkekoloniene av sjøfugl forstyrres er like avgjørende for protesten.

onsdag 22.04 2020

Kuttet soya fra Brasil og reduserte utslipp med 36 prosent: – Fullt mulig å produsere fiskefôret i Trøndelag

Daglig leder Vibecke Bondø i Salmonor tar til motmæle etter øko-bonde Michael Bucksaths krasse kritikk mot oppdrettsnæringa. Hun forteller at Salmon Group har satt inn en rekke miljø- og klimavennlige tiltak.

tirsdag 21.04 2020

Trakk seg fra MDG: Mener koronakrisen viser hvorfor oppdrettssatsinga ikke er bærekraftig

– Man får ingen venner i Ytre Namdal av å si det, men oppdrettsnæringa er et sjansespill. Med koronakrisen blir det enda mer tydelig, sier Michael Bucksath.

onsdag 15.04 2020

Flere hundre tonn i manko etter tidenes dårligste sesong: – Det er det verste året vi har hatt

Få båter, lite fisk og elendig vær har preget årets vinterfiske i Vikna. Ragnvald Pettersen på Rørvik Fisk har aldri opplevd maken – og på salteriet er det langt mindre jobb enn normalt.

tirsdag 14.04 2020

Lakserømminga ved Bjørøya kunne fort ha gått mye verre:

Ni meters rift i nota

Helgas lakserømming fra oppdretter Bjørøya AS kunne fort ha fått et fatalt utfall. Det viser seg nemlig at rifta i nota var kjempestor.

mandag 06.04 2020

Mattilsynet truer nok en gang med redusert produksjon på grunn av luseplager

Mattilsynet har sendt ut varsel om mulig reduksjon av produksjonen ved oppdrettslokaliteter i Flatanger og Leka. Begge lokalitetene eies av oppdrettsgiganten Mowi.

mandag 23.03 2020

Ett hjerteinfarkt, to hjertestans og vekttap på 17 kilo til tross – torskekvota skal opp

I en sjark på Svolvær i Lofoten sitter Kjell Ove Walø (54) og venter på bedre vær. Siden han og sønnene startet familiebedrift i høst har det meste gått galt.

onsdag 04.03 2020

Dyretragedien i oppdrettsnæringen trenger ny politikk

Nylig har flere medier tatt til orde for at det haster med å rydde opp i lakseoppdrettet.

mandag 24.02 2020

Bjørnar Sæternes:

Havforskningsinstituttet gjør noe uklokt med sin artikkel på forskning om innvirkningen av taretråling

tirsdag 18.02 2020

Ett skritt nærmere oppdrett i Kolvereidvågen

Kommunestyret i Nærøysund har vedtatt endringer i arealformålene for ytre del av Indre Follafjord.

torsdag 13.02 2020

Deler på penger fra Havbruksfondet

Namsos og Nærøysund skal dele på framtidige inntekter fra Havbruksfondet for de områdene som ble omfattet av justering av kommunegrensa ved årsskiftet.

onsdag 12.02 2020

Vil møte næringas behov med nytt tilbud

YNVS skal nå tilby akvakultur som VG2-kurs.

Nei til mer oppdrett i Indre Follafjorden

Nytt fagskoletilbud skal løfte kvaliteten i trøndersk havbruk

Ved å kombinere teknologi, biologi og ledelse skal fagskolen i Rørvik øke kompetansen i havbruksnæringa. Behovet i næringa er kartlagt, og nå er det nye studietilbudet sjøsatt.

fredag 07.02 2020

Havbruksskatten kan ødelegge kystsamfunn over hele Norge

Vi er tre NNN-tillitsvalgte i fiskeindustrien som ønsker å fortelle hvor fortvilte vi er over forslaget om å innføre havbruksskatt.

søndag 26.01 2020

23 ansatte permittert hos SinkabergHansen

På grunn av redusert antall slakteklar laks i vinterperioden permitterer SinkabergHansen 23 ansatte i slaktefabrikken.

onsdag 22.01 2020

M. Aakervik AS kjøper alle aksjene i Norsk Villaks AS

Størst i Norge på villaks

Aakervik i Namsos blir størst i Norge på mottak og leveranse av villaks etter å ha inngått avtale om oppkjøp av Norsk Villaks AS på Otterøya.

tirsdag 21.01 2020

Vil øke produksjonen fra 6,5 til ti millioner smolt

Til sammen er det planlagt investeringer for en halv milliard på Osan.

torsdag 16.01 2020

Nye muligheter for Folla Maritime i Flatanger

Leverer elektriske båter

Båtbyggerne i Folla Maritime skal levere to av landets første helelektriske båter til havbruksnæringa.

Ny lakselusforskrift på høring

Mattilsynet mener dagens forskrift har gått ut på dato, og at en ny, tilpasset dagens kunnskap og teknologi må på plass.

torsdag 09.01 2020

Inngår torskeavtale som kan bety opp mot 35 nye arbeidsplasser

Namdal Settefisk og Namdal Torsk har inngått et samarbeid med Norcod om drift, slakting, videreforedling og salg av oppdrettstorsk.

onsdag 08.01 2020

Bekymret uten grunn?

Historien om beskatning av oppdrett og Senterpartiets krokodilletårer

Jeg leser i avisene at det er stor bekymring rundt mulighetene for ekstrabeskatning av oppdrett og havbruk.

mandag 06.01 2020

Oppdretterne rasler med sablene etter skatteforslag

Tilleggsskatt på 40 prosent bekymrer

De lokaleide oppdrettsselskapene på Namdalskysten bidrar hvert år med 340 millioner kroner til fellesskapet. Forslaget om å innføre en ekstraskatt for havbruksnæringa vil rasere verdiskapinga i distriktene, frykter næringa.

mandag 23.12 2019

Fadesen i Bergen:

Stortaren er viktig for et rikt liv i Namdalen!

Overdreven høsting av stortare skapte frustrasjon i førjulstida. Fiskeridirektoratet i Bergen er kjerringa mot strømmen. Absolutt alle andre vil ta mer hensyn til tareskogenes store betydning som oppvekstområde for truet kysttorsk, annen fisk, marine arter og sjøfugl.

fredag 20.12 2019

Hentet julekveita på 500 meters dyp

– Det blir ikke store lønna, men kveitefiske er noe du gjør for spenningens skyld

For mange er jul synonymt med kveite. Fisker Martin Kjølstad gjør sitt for at alle som vil skal få tak i julekveita.

onsdag 18.12 2019

Funn av listeriabakterie i fisk som senere er foredlet

Trekker tilbake røkt røye fra markedet

Einerrøkt røye fra Lisnadder pakket 25. november 2019 trekkes tilbake fra markedet. Produsenten oppfordrer folk som har kjøpt produktet til å sjekke pakningen de har i kjøleskapet.

fredag 06.12 2019

Endrer navn og profil

Moen Marin Group blir Moen-Gruppen

Moen Marin Group skifter navn til Moen-Gruppen AS og forsterker samtidig et snart 100 år gammelt varemerke.

onsdag 04.12 2019

Salmosea satser på lukket merd

FiiZK (tidligere Botngaard) skal levere en lukket ventemerd med vannrensing til Salmosea. Merden skal benyttes til hold av slaktefisk med PD og lus.

Oppdrettsselskap satser klimavennlig

Tre hybrid-anlegg til fôrflåtene skal gi Salmonor en mer miljøvennlig profil.

søndag 01.12 2019

Forsker på nedsatt nyrefunksjon hos fisk

Hva er det som gjør at laks får nedsatt nyrefunksjon, og hva kan oppdrettsnæringa gjøre for å forhindre eller redusere forekomsten av det i settefiskanlegg? Det skal Aqua Kompetanse nå forske på.

fredag 29.11 2019

Salgssummen skal investeres i lokal næringsutvikling

Moen Marin selges

Scale Aquaculture kjøper 100 prosent av aksjene i båtbyggeren.

Møt stammødrene og fedrene til framtidas lakselusbekjempere

Verdens første i sitt slag klekkes om et halvt år

Namdal rensefisk var først i verden med et eget avlsprogram på rognkjeks. Nå er de i ferd med å velge ut første generasjon stamfisk som blir foreldre til neste generasjons lusespisere.

onsdag 27.11 2019

Fiskeribladet beklager overfor fagredaktør i Grong

Fiskeribladet har beklaget overfor fagredaktør Kristin Bøhle i Grong, for å ha kommet med urettmessig kritikk og påstander om at skoleelever lærer at gen fra mennesker er brukt til å få oppdrettslaks til å vokse raskere.

fredag 22.11 2019

NOPREC etablerer forskningslab på Matmortua:

Vil gjøre plastsøppel til klingende mynt

Norwegian Plastic Recycling skal bruke ti millioner kroner på å sette standarden for plastgjenvinning.

Salmonor kjøper seg inn i eksportkjempe

Havbruksselskapet kjøper 8,5 prosent av Seaborn.

onsdag 20.11 2019

Lars Berg-Hansen selger Norseaqua til Cageeye

– Babyen min er blitt voksen og har flyttet ut, men det er riktig for Norseaqua og riktig for meg, sier 29-åringen.

fredag 15.11 2019

Ja til verdiskapning, arbeidsplasser i distriktene og norsk konkurransekraft

Økt beskatning av havbruksnæringen vil sinke norsk verdiskapning, svekke norsk konkurransekraft og føre til færre norske arbeidsplasser. Det kan ikke Høyre stille seg bak.

torsdag 14.11 2019

Svakere i tredje kvartal

NTS ASA bokførte driftsinntekter på 410,5 millioner kroner i årets tredje kvartal. Driftsresultatet ble likevel kraftig svekket.

tirsdag 12.11 2019

Fra Kina til Nærøysund for å dele erfaringer om havbruk

Næringslivet i Nærøysund har fått en link til Kinas største havbruksfylke etter en delegasjon tok turen til det som blir Norges største havbrukskommune tirsdag.

Føringstilskuddet er reddet

Regjeringa snur i striden om føringstilskudd.

torsdag 31.10 2019

SkaMik fra Namdalskysten styrker sin avdeling i Trondheim

Fra 1. november er Silas Spence i gang som teknisk sjef.

onsdag 30.10 2019

Det grønne skiftet har kommet til Bjørøya

Elektrifisering av norsk havbruk kan spare CO₂-utslipp tilsvarende 150.000 personbiler. Bjørøya bidrar allerede til å redusere næringas klimaavtrykk. For havbruksselskapet i Flatanger er det grønne skiftet dessuten god økonomi.

Setter gull-standarden for sølvkveita

«Gudefisken» var lenge et mysterium for norske oppdrettere. Nå har Sterling White Halibut ambisjoner om å mangedoble produksjonen av oppdrettskveite. Grunnlaget legges ved Reipholmen utenfor Rørvik.

Blir tang og tare morgendagens hverdagskost?

Elevene ved Val og Ytre Namdal videregående skole samarbeider om det som kan bli et nytt norsk havbrukseventyr.

DNA-tester og kjønnsbestemmer framtidas fisk

De siste ukene har det vært hektisk aktivitet og lange dager på Mowi sitt anlegg på Kongsmoen

Teknisk avdeling på SinkabergHansen har utviklet seg til å bli et nyskapende fagmiljø

Hallgeir er ikke lenger alene

Mye har skjedd siden Hallgeir Pedersen begynte alene på teknisk avdeling for nesten 20 år siden.

Latskap resulterte i unik oppfinnelse

Osvald Bakke (57) tok saken i egne hender etter flere år med irritasjon og slit i fiskebåten. Nå satser han rubbel og bit på sin nyutviklede garngreier.

Krystad back in business

Ola Krystad er bokstavelig talt vant til å stå i stormen. Ikke en gang orkan hindrer Krystad og hans nye mannskap fra å legge fra kai – og få jobben gjort.

fredag 25.10 2019

Omfattende luse-utbrudd i Namdalen – Mattilsynet beskriver situasjonen som dramatisk og setter inn alle ressursene de har

Mattilsynet har varslet oppdretterne i Namdalen om at det blir utslakting dersom det ikke blir kontroll på situasjonen. Nå har oppdrettsnæringa også fått seg et ekstra problem, i form av en ny type lus.

Havbruksfondet har krympet. Namdalskommuner får 160 millioner mindre enn i fjor

Havbruksfondet har krympet betraktelig fra i 2018 til i år – det betyr langt lavere inntekter til namdalske kommuner.

torsdag 24.10 2019

Salget av oppdrettslaks nådde nye høyder

Det ble solgt laks verdt 64,5 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2018.

Namdalske kommuner får 160 millioner mindre fra Havbruksfondet

Havbruksfondet har krympet betraktelig fra i 2018 til i år - det betyr langt lavere inntekter til namdalske kommuner.

onsdag 23.10 2019

– Vi har stor tro på at båttypen blir attraktiv i næringa

Onsdag ble «Lysholmen» levert fra Viknaslipen og satte kursen nordover mot Hammerfest.

Ikke registrert synlige skader

Aquatraz-merden som slet seg i de sterke vindkastene i Eiterfjorden tirsdag, er trygt tilbake i rammefortøyningen.

tirsdag 22.10 2019

Elevene brukte fysikk for å løse et kjent problem i oppdrettsnæringa

I dag brukes det både kjetting, spektratau og kran når bunnringen skal løftes flere meter opp i lufta for trenging av fisk. Elevene fra Rørvik skole foreslår at nota skal flyte opp selv.

fredag 11.10 2019

SinkabergHansen har utbetalt over to millioner i dusør

Takker frivillige etter uvanlig høy gjenfangst

12.600 av de rømte laksene til SinkabergHansen ble fisket opp. Det utgjorde over to millioner i dusør.

Kystfiendtlige høyrekutt

Midt-Norsk Havbruk overtar andre generasjon Aquatraz

Torsdag ble Aquatraz G2 slept nordover til Namdalskysten for å settes i drift ved lokaliteten Kyrøyan i Vikna kommune.

torsdag 10.10 2019

– Må vite hvordan det er tenkt før vi sabler det ned

Terje Settenøy (Frp) har tatt kontakt med både statssekretæren og Fiskeriministeren for å finne ut mer om kuttforslaget.

– Smålige kutt som får katastrofale følger

Fylkespolitiker Terje Sørvik lover å gjøre alt han kan for at forslaget om å kutte føringstilskuddet blir skrinlagt – men han erkjenner at det ser mørkt ut. Derfor har Trøndelag fylkeskommune en plan om det går så galt som han frykter.

onsdag 09.10 2019

Regjeringas forslag er dramatisk for fiskerne

– Dette slår føttene under oss småkarene som fisker heime, sier Jim Sæternes.

Håper å få nytt utdanningsprogram godkjent nasjonalt

I fylkesutvalget forrige uke stilte Henrik Kierulf (H) spørsmål om utdanningsprogrammet havbrukstekniker, og hva som kan gjøres for å opprette et sånt tilbud.

– Da vi fikk høre dette sa jeg: Dette er kroken på døra

I 2019 ble det avsatt 23,4 mill. kroner til føringstilskudd for frakt av fisk og skalldyr. Nå foreslår regjeringa å kutte tilskuddet – noe som i verste fall kan bety slutten for Rørvik Fisk.

mandag 07.10 2019

2,2 milliarder til marin forskning

Samt fem millioner til å øke innsatsen mot marin forsøpling.

tirsdag 17.09 2019

I samarbeid med kommunen kjørte oppdretterne ut laks til 1.600 barn og unge

– Jeg elsker laks, så dette var helt perfekt

Det var ingen tvil om hva som sto på lunsjmenyen i de fire skolene, 15 barnehagene og to oppvekstsentrene i Nærøysund kommune tirsdag.

torsdag 05.09 2019

«Hele» Namdalskysten raser over forslag som på nytt kan gi massepermitteringer i havbruksnæringa

Sist gang nedslakting av all oppdrettslaks ble gjennomført på Namdalskysten ble 100 ansatte i havbruksnæringa permittert. Nå har Mattilsynet på nytt gitt pålegg om «stamping out» i Namdalens produksjonsområde.

onsdag 04.09 2019

Mistanke om PD-sykdom i Vikna

Mattilsynet har mistanke om pankreassykdom (PD) i oppdrettsanlegg i Vikna.

mandag 02.09 2019

Kommunen, næringslivet og utdanningsinstitusjonene med stort fellesprosjekt:

Arrangerer sjømatuke under Nærøysundfestivalen

Nærøysund blir Norges største havbrukskommune, og det skal markeres med sjømatuke under Nærøysundfestivalen.

Kunnskapssenter for laks:

Oppdrettslaks i luftslott ved osen av Namsen

Leka Arbeiderparti om PD:

Samme sykdom bør håndteres likt enten man bor på Vestlandet eller i Ytre Namdal

lørdag 31.08 2019

Nærøysundretten lansert på havbruksdag

Flere hundre besøkende fikk smake på den nye Nærøysundretten da Salmonor visningssenter arrangerte havbruksdag lørdag.

onsdag 28.08 2019

Full støtte til sjøtransportsprosjekt

Terje Sørvik (Ap) fikk fullt gjennomslag for å støtte Kysthavnalliansens prosjekt om laks på kjøl til drøye 1,4 millioner kroner.

tirsdag 27.08 2019

Næringsministeren fikk med seg spennende forslag fra Rørvik

Næringsministeren skryter av det han kaller et kreativt næringsliv, og sier han skal diskutere lakseinsentivet med de andre departementene.

fredag 23.08 2019

Deltakerrekord på ny messearena: 28.000 besøkende

Over 28.000 personer fra 74 land besøkte Aqua Nor i løpet messeperioden. Aldri tidligere har så mange deltatt.

Når SinkabergHansen skal investere 1,4 milliarder, betyr det tidenes største kontrakt for GL-bygg

En stor andel av kontraktene går til lokale aktører når SinkabergHansen skal investere omtrent 1,4 milliarder kroner i landets største oppdrettsregion. Denne uka kom viktige avtaler rundt laksefabrikken på Marøya og RAS-anlegget Svaberget Smolt i havn.

onsdag 21.08 2019

Miljøpris til Oppdretternes Miljøservice AS

– Plastrydding på kysten er bare ein liten del av det årets vinner totalt sett driver med, sa fiskeridirektøren under prisutdelinga.

– Vi blir lagt merke til

Som den største deltakeren på Trøndelagsstanden har næringslivet fra Namdalskysten et godt utgangspunkt for nettverksbygging.

tirsdag 20.08 2019

Fikk storfint besøk på Aqua Nor-messa

Kveite fra Vikna falt i smak da kronprinsen kom på besøk

Kronprins Haakon fikk servert kveite fra Vikna, med en smak av Mexico, da han besøkte Trøndelagsstanden på Aqua Nor.

torsdag 08.08 2019

Vil gjøre i fiskeriet som i landbruket

SV vil gi produsenter av fiske– og oppdrettsutstyr ansvar for å etablere en innsamlingsordning for brukt utstyr.

tirsdag 06.08 2019

Carl Ludvig følger i fotsporene til tippoldemor, tippoldefar, farfar og pappa

Carl Ludvig (21) gjør som tippeoldemor, oldefar, farfar og pappa

Da Carl Ludvik (21) begynte, ble han den femte generasjon i Skillingstad-familien som har arbeidet på fabrikken på Abelvær.

I nesten 20 år har fiskeværet Abelvær i Nærøy stått stille – men nå satser Mathias Brandtzæg på filetfabrikk med 30 ansatte

I generasjoner har Brandtzæg sørget for liv på Abelvær. Nå skal Mathias (67) vekke fiskeværet opp fra dvalen.

I over 200 år har Brandtzæg-familien sørget for fiskeproduksjon og handel på Abelvær. Nå er det igjen liv og røre på fabrikken etter nesten 20 år med fraflytting og stillhet på fiskeværet.

onsdag 24.07 2019

Svaberget Smolt har offentliggjort de første tegningene av hovedbygget på Svaberget

Grunnarbeidet på Svaberget er ferdig

Grunnarbeidet på Svaberget er ferdig, og til høsten begynner bygginga av Smolt-anlegget til 600 millioner kroner.

lørdag 20.07 2019

Har kontroll på 7.500 laks på rømmen

For halvannen uke siden rømte 49.000 laks fra merda til SinkabergHansen i Oksbåsen. Nå er 7.500 av disse fanget.

mandag 15.07 2019

– Den vedvarende rømminga er skummel. Teknologien og drifta er ikke god nok

For ikke lenge siden rømte 49.000 oppdrettslaks fra en merde i Oksåsbåsen. Det tilsvarer 10 prosent av det totale innsiget av villaks for hele norskekysten.

Skal samarbeide om laksesalg for å styrke posisjonen i markedet

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya slår sine slaktevolumer sammen.

fredag 12.07 2019

Kompiser fylte båten med rømt laks og fikk 36.000 kr i dusør

Andreas (22) har fiska opp 120 av de rømte laksene i Bindal, noe som gir ham en dusør på 36.000 kroner. Pengene vil han bruke på å rekruttere ungdom til laksefiske.

torsdag 11.07 2019

127 tonn oppdrettslaks på rømmen: – Et betydelig tap

SinkabergHansen har nå registrert hvor mange laks som rømte fra Oksåsbåsen tidligere denne uka.

tirsdag 09.07 2019

Regjeringa foreslår å avvikle samfiskeordninga

Av og til er en centimeter nok – nybåten til Odd Kristian er for kort

Dersom regjeringas forslag går igjennom, vil det få store konsekvenser for fisker Odd Kristian Myhre. Han har nettopp investert i en ny båt til 10,5 millioner.

Forsvarsministeren lot seg imponere av lufthavna, ungdommen og næringslivet

– Flyplassene i distriktene blir bare viktigere og viktigere. Det er Rørvik lufthavn et bevis på, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.