Tema

fredag 20.04 2018

Noen dyrker sitt hat mot oppdrettsnæringen, men de overser realitetene

Et hav med muligheter

Innspill

tirsdag 10.04 2018

Nytt anlegg klart ved årsskiftet

Overhalla Betongbygg fortsetter samarbeidet og bygger nytt smoltanlegg med Sundsfjord Smolt.

Slik skal oppdrettere, transportører og havner møte framtidas voksende godsvolumer

Oppdrettere, transportører, havner og offentlige myndigheter vil teste ut sjøtransport for å unngå framtidig trafikkaos og redusere klima- og miljøutslipp.

torsdag 15.03 2018

Havbruksnæringa gir ringvirkninger langt unna merdekanten

At milliardene som strømmer inn i havbruksnæringene gir arbeidsplasser for mange, er det liten tvil om. Næringa gir også ringvirkninger langt unna merdekanten.

onsdag 14.03 2018

– Vi fiskere må vise mer stolthet for eget yrke

Trond Harald Iversen er 35 år, eier to fiskebåter og flere kvoter, har mye gjeld og elsker yrket sitt. Han innrømmer at han for sjelden snakker positivt om det å være fisker.

Lusespiserkoden er ennå et mysterium

Kjemi fungerer ikke lenger. Spyling stopper veksten på laksen i perioder. Oppdretterne har gått tilbake til biologien.

Flere hoder tenker smartere sammen

– Bygget har allerede båret frukter og fungert over all forventning. Her diskuterer vi nye ideer i felleslunsjen som gir nye prosjekter.

Havbruksnæringa gir ringvirkninger langt unna merdekanten

At milliardene som strømmer inn i havbruksnæringene gir arbeidsplasser for mange, er det liten tvil om. Næringa gir også ringvirkninger langt unna merdekanten.

Bjørge Ramfjord måtte finne seg en hobby. Den har nå gitt åtte arbeidsplasser.

Fra hobby til ISO-sertifisering

Bjørge Ramfjord var sjømann med mye fritid og dermed startet han en bedrift. I dag har han åtte ansatte, og sjømannsjobben er lagt på hylla.

OMS er små, men gjør mange viktige jobber

Mestre i logistikk

Oppdretternes Miljøservice AS (OMS), er ikke store, men det de gjør er viktig for oppdretterne og for miljøet.

Stian Foss Helsø (16) er lykkelig. Han er der han vil være – Midt i Lofotfisket

Guri Kunna videregående skole på Frøya tar turer på Lofotfisket med naturbrukselevene sine hvert år. Det gir innblikk i fiskerifaget.

I forkant av teknologisk utvikling

Midt-Norsk Havbruk AS bruker tid og penger på å være i framsetet når det gjelder teknologisk utvikling innen havbruk.

Nytt og unikt undervisningstilbud

Ytre Namdal fagskole lytter til havbruksnæringa når nye undervisningstilbud skal utformes.

Har vokst fra fire til 16 ansatte siden starten for fire år siden

Har det fremdeles styggtravelt

Da de startet Viteq AS for fire år siden, var ambisjonen å skape en bedrift med fire ansatte. Nå er de 16 og vokser fortsatt.

Arbeidsplasser langt utenfor næringa

En rekke arbeidsplasser skapes utenfor det man tradisjonelt kaller oppdrett. Det er frisøren, bilselgeren, snekkeren og ikke minst er det gjengen på Coop marked Naustbukta.

tirsdag 13.03 2018

En autentisk dag i fiskeværet

Vandsøyadagen er tradisjon under Skreifestivalen, og muligheten til å komme ut til det levende fiskeværet har vært populær. Så populær at det er satt opp ekstra avganger i år – som snart er fullbooket.

mandag 12.03 2018

SinkabergHansen holder på å vokse seg ut av fabrikken på Marøya

Har vært med på en eventyrlig vekst

Gyldne tider i oppdrettsbransjen gjør at SinkabergHansen har behov for 22 nye medarbeidere i fast stilling.

Høyeffektiv foring under lusebeltet

Tre år etter at SinkabergHansen tok i bruk undervannsforer for første gang, er produksjonssjef John-Ove Sinkaberg overbevist om effekten.

tirsdag 20.02 2018

Kontroll på oppdrettsanlegg avdekket tre avvik

mandag 19.02 2018

Positiv trend i kampen mot lakselus fortsetter

Medisinbruken går ned

Kampen mot lakselus kjempes både med mekaniske metoder og legemidler. Men nedgangen i bruk av legemidler fortsatte også i 2017.

Fiskeriminister Per Sandberg vil styrke kontrollen

Kamp mot ulovlig fiske

For å sikre at norsk sjømat er lovlig fisket og trygg å spise, intensiverer nå myndighetene kontrollen av fiskeriene.

torsdag 25.01 2018

Rekordlav rømming av laks og ørret

– For fjerde år på rad ser vi en nedgang i antallet rømte laks.

onsdag 24.01 2018

Skarven tar livet av oppdrettslaks og rognkjeks

Skarv skader og tar livet av både laks og rognkjeks denne vinteren. Midt-Norsk Havbruk søker nå om å få felle 40 fugler.

onsdag 27.12 2017

Går sammen for å skape framtidas havbruksnæring

Oppdrettsbedriften Salmar gir ti millioner kroner over fem år til et professorat i havbrukskybernetikk.

tirsdag 19.12 2017

Full kontroll fra styrhuset

Ett av arbeidsområdene til AQS er vask, service og inspeksjon av oppdrettsnøter. Nå tar de i bruk et nytt system som skal føre til mer skånsom vask av nøtene.

Mer enn doblet arbeidsstokken på tre år – spår enda mer vekst i årene som kommer

Vokser seg stor på service i oppdrettsnæringa

Med hovedsete i Flatanger har AQS de siste årene vokst til å bli en av de største private arbeidsgiverne i Namdalen.

mandag 18.12 2017

Moen Marin avslutter 2017 med to nye leveringer

I løpet av de fire siste årene har AquaGen anskaffet sju nye servicebåter fra Moen Marin. Selskapet avslutter 2017 med to nye 10-metringer.

fredag 15.12 2017

Nærøy og Vikna får mest fra Havbruksfondet

På topp i Norge

Tidenes første utbetaling fra Havbruksfondet bekrefter at Nærøy og Vikna sammen blir Norges største oppdrettskommune. Frøya passeres klart.

onsdag 15.11 2017

Roald Dolmen har fått ny jobb – starter i NTS

Roald Dolmen blir leder for strategi og forretningsutvikling i NTS ASA fra 1. januar 2018. Dolmen vil ha hovedfokus på havbruk og nye forretningsområder.

onsdag 08.11 2017

Skal avle fram en enda mer effektiv lakselusbekjemper

Investerer 75 millioner i nytt anlegg for rognkjeks

Namdal rensefisk i Flatanger utvider bygninger og kapasitet for å få plass til et helt nytt avlsanlegg for rognkjeks.

søndag 05.11 2017

Venstre vil gi mer penger til Namdalskysten

Både Sør-Gjæslingan og sjøbunnen på Sklinna og Namdalskysten får mer penger dersom Venstre får gjennomslag i forhandlingene.

torsdag 02.11 2017

I Norge satses det nå mye på å finne flere arter i havet som kan bli næring

Lær om uutnyttede arter

Langs kysten vår har vi utallige arter som er regnet som delikatesser andre steder i verden, men som vi ikke har kunnskap eller mottaksapparat til å utnytte.

tirsdag 31.10 2017

Skjellnæringa er langt ifra død

Til tross for nedturer og konkurser er skjellnæringa i Namdalen fremdeles livskraftig og spennende.

Studentene som trekkes mot havet

Flatangerstudentene i Bodø er klar for å ta oppdrettsnæringa videre.

Styrer sjømatbedriftene

Norsk Sjømat skal bli det olje og gass er for Norge i dag fram mot 2050. Robert Eriksson (43) fra Verdal jobber daglig for å bedre rammevilkårene for næringa, og skal gjøre bedriftene i stand til å femdoble produksjonen de neste årene.

70 år med kontinuerlig omstilling i vanskelig bransje

Bygger båter utenfor allfarveg

I 70 år har Kåre Holthe og sønner bevist at det er fullt mulig å dive business litt utenfor allfarveg.

Havneanlegg til 90 millioner midt i skipsleia

Bygger holdeplass langs Riksveg 1

Nå legges snart siste hånd på et nytt havneanlegg nord for Rørvik sentrum som blir liggende midt i skipsleia. Det som kalles Riksveg 1.

Undertegnet samarbeidsavtale

Sammen om utfordringene

SinkabergHansen og Emilsen Fisk undertegnet nylig en viktig samarbeidsavtale. Bedriftene vil samle kompetanse og lære av hverandre.

For få lokale fiskere

Ragnvald Pettersen (76) har holdt på med fisk siden guttedagene, og jobber fortsatt daglig for å utvikle bedriftene sine. Nøkkelen er flere lokale fiskere, mener han

Aqua Nor

Den viktige møteplassen

Siden 1979 har Aqua Nor-messen i Trondheim vært et viktig møtested for havbruksnæringen. Etter 20 år er den så attraktiv at aktører ikke tør la være å komme.

Olav fra Overhalla vil bringe spansk havbruk opp på norsk nivå

Solkysten og sommer hele året er drømmen for mange. Familien Wibe-Øvereng fra Overhalla har flyttet til Albir på Costa Blanca hvor mor er lærer og far skal få satt fart på spansk oppdrettsindustri.

onsdag 04.10 2017

NTS Shipping kjøper 80 meter lange MS Nordkinn

NTS Shipping AS har i dag signert avtale om kjøp av kjøl- og frysefartøyet MS Nordkinn. 

Båt fra KB Dykk i nestenulykke

mandag 02.10 2017

Mistenker dumping av formalin i havet

Formalin er et stoff som er både giftig ved innånding, hudkontakt, svelging og noen mistenker at det er kreftframkallende. Likevel brukes det som konserveringsmiddel i forbindelse med taretråling.

fredag 29.09 2017

Mattilsynet stopper åtte tonn blåskjell som inneholder gift

onsdag 06.09 2017

Avklaring kan bety millioner i inntekter til oppdrettskommuner

Ti millioner til Nærøy

Nettverk Fjord- og kystkommuner har jobbet intenst i mange år for å få på plass en produksjonsavgift for oppdrettslaks. Nå kan det gå mot at det blir en realitet.

tirsdag 05.09 2017

Nordtrønderske stortingskandidater tok turen til Rørvik og havbruksnæringa:

Fikk vist styrken – og delt utfordringene

Hva er viktig for havbruksnæringa? Det var tema da NHO tok med seg stortingskandidatene i fylket til Rørvik.

tirsdag 29.08 2017

Moen Marin bygger hybrid fiskebåt

Skal reduserer drivstofforbruket med 25 prosent og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn.

tirsdag 22.08 2017

Ambisiøse mål i næringslivet i Ytre Namdal

Ny start og varig opptur

KRONIKK

søndag 30.07 2017

Bacheloroppgave om namdalsk havbruksnæring

Har mer å gå på

En lokal fiskefôrprodusent og mer kunnskapsstøtte, både når det gjelder utdanning og forskning, vil kunne løfte havbruksnæringa i Namdalen. Nå får næringa selv si sin mening om dette.

onsdag 12.07 2017

Kommunen bevilger 250.000 kroner til fiskere

fredag 30.06 2017

Leka formannskap avviste klagen fra Bjørøya om oppdrett ved Horta

Avslo, men erkjenner feil

Rådmannen erkjenner saksbehandlingsfeil, kommunen avslår likevel klagen, men oppfordrer samtidig Bjørøya om å søke dispensasjon for oppdrettsanlegg ved Hortavær.

mandag 26.06 2017

Vikna og Nærøy har mottatt 400 flyktninger

Sysselsetter 80 prosent

Vikna og Nærøy har mottatt nær 400 flyktninger de siste årene. Med et sultent arbeidsmarked er rundt 80 prosent av disse i jobb eller utdanning per i dag.

onsdag 21.06 2017

Per Sandberg slår tilbake mot kritikk fra kystordførere

– Det er direkte feil å si at jeg trenerer

Nærings- og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener både kystkommunene og NAs leder er på villspor i kritikken rundt den nye produksjonsavgifta for havbruksnæringa.

Sandberg ute av kurs

torsdag 15.06 2017

En skoledag dedikert til det havet har å by på

OFNT har fått støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet for å få de unge til å spise mer sjømat. Onsdag var det klart for første stunt.

Økt omsetning og fantastisk årsresultat for Ytre Namdal Vekst AS

Vekstbedrifta vokser

– Dette er et helt formidabelt resultat, sier daglig leder Ragnar Moen.

mandag 29.05 2017

Tirsdag settes disse 200-lappene i sirkulasjon

tirsdag 23.05 2017

Moderat lusepåvirkning i Nord-Trøndelag og Bindal

Nord-Trøndelag med Bindal har karakteristikken moderat lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

søndag 21.05 2017

Færingen Live tar form - seilingsplanen er klar

Færingen ferdig og sjøsatt

I sommer skal to karer seile en færing fra Bindal og ned til Flatanger. Fra båten skal det sendes nett-tv – 24 timer i døgnet i ni dager i strekk. Nå er seilingsplanen klar.

fredag 12.05 2017

Nei til lakseoppdrett ved Gyltnesset

Truer laksefiske Namsen

Innspill

mandag 08.05 2017

Mistanke om PD i Øksinga

– En svært uheldig situasjon

SinkabergHansen har mistanke om PD på en lokalitet i Øksninga i Bindal.

Langt steg på vegen mot produksjon av rognkjeks

Bare fylkeskommunens velsignelse mangler før Val videregående skole kan starte rognkjeks-produksjon.

fredag 21.04 2017

Har utviklet nytt fagskoletilbud som havbrukstekniker

NTS-gruppen og den namdalske oppdrettsnæringa er pådrivere for utviklinga av et nytt fagskoletilbud som havbrukstekniker.

Studenter lager animasjonsfilm for Salmonor

Vil nå de yngste

Fem studenter fra Nord universitet var på besøk hos Salmonor denne uka. Bestillinga er en animasjonsfilm om rensefisk som skal bli en del av utstillinga i Kystmuseet.

torsdag 20.04 2017

Rørvikbedrift med framtidstro: Bygger for 100 millioner

Prislappen er på 100 millioner kroner når Rørvik Marina nå bygger nytt anlegg på Marøya. Etter planen skal det stå ferdig i første kvartal neste år, og i løpet av tre år håper de å ha økt fra ti til 30 ansatte.

onsdag 19.04 2017

NTS-aksjen steg med 18,6 prosent etter oppkjøpet

tirsdag 18.04 2017

Oppdrettsselskap søker om ny lokalitet i utsikten fra kommunesenteret

Anlegg i Kolvereidvågen?

Mens Midt-Norsk Havbruk/Bjørøya søker oppdrettslokalitet i Kolvereidvågen, åpnes det for oppdrett i Indre Opløfjord gjennom forslag til kommuneplanens arealdel. Sånt blir det protester av.

tirsdag 11.04 2017
6

Vinterfiske ga mersmak

En ivrig gjeng ungdomsskoleelever fikk prøve seg som fiskere med utgangspunkt i fiskeværet på Vandsøya.

onsdag 05.04 2017

Har aldri opplevd dårligere vinterfiske i Vikna

Historisk dårlig

Aldri på sine 20 år i fiskemottaket i Vandsøya har Øivind Pettersen opplevd så dårlig vinterfiske som i år. – Innsiget kom aldri, sier han.

onsdag 29.03 2017

En torsk skal ut i verden

Fiskeriene langs kysten av Nord-Trøndelag har viktige for folk i årtusener. Først som sjølberging og etter hvert også som ei stor eksportnæring. Og begge deler er fremdeles viktige i dag.

Torsk til et fiskespisende Nederland

Den torsken som vi noen dager før hentet på Rørvik skulle til fiskehandleren Adri & Zoon i Yerseke. Klokka sju mandag morgen var vi på plass for å se hva de gjorde med fisken.

39 timer i lastebil med torsk til Nederland

Fisk har det travelt. Fra vi satte oss i den ferdiglastede traileren inne på området til Rørvik Fisk og til vi lastet av fisken fra Namdalskysten i Yerseke sør i Nederland, tok det 39 timer. Det gir en gjennomsnittshastighet på 60 kilometer i timen.

fredag 24.03 2017

Kunnskapsrikt og interessant på konferansen Blå mat – grønn logistikk

Belyste tanker og utfordringer

– Vi vet at det er mulig, spørsmålet er om det er vilje, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus.

mandag 20.03 2017

Ja til oppdrett nord for Salsnes

tirsdag 14.03 2017

Barnas «opptrappingsarrangement» til Skreifestivalen

Rekordmange på studietur

Hele 94 barn og 27 voksne fra hele 12 barnehager i Nærøy og Vikna sørget for en pangstart på årets Skreifestival.

mandag 13.03 2017

Skreien lar vente på seg også i viknaværa

Seint innsig og landligge

Skreien lar vente på seg, og meldinger om sørveststorm denne uka skaper stillhet ved Vandsøya fiskemottak.

tirsdag 07.03 2017

Tillater oppdrett i Jøssundfjorden

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS tillatelse til å etablere et oppdretts- anlegg i Jøssundfjorden.

Ungdom har viktig praksis på båt under skreifisket i Vesterålen

Myhres eventyr i Myre

Om bord på M/K Havblomst er Mats Myhre (17) fra Vikna i sitt ess – som praktikant under skreifisket.

søndag 05.03 2017

Far og sønn Stavang fra Nærøy fisket opp torskekvoten i løpet av en måned

Fisket opp torskekvoten i løpet av en måned

Jan Terje Stavang og sønnen Ørjan Stavang fra Nærøy har brukt en måned i Vesterålen på å fiske opp årets torskekvoten. Nå vender de nesa heim og kan se tilbake på en rimelig kort og god skreisesong.

onsdag 22.02 2017

Får 1 milliard i «bonus»

– Skaper et kraftsenter

Den nye kommunen i Ytre Namdal blir Norges aller største oppdrettskommune og vil flytte tyngdepunktet i nye Trøndelag nordover, mener Høyre og Venstre.

Jubler over sammenslåinga

– Større kommune gir bedre vilkår, sier Roald Dolmen. Han mener regjeringa må bestemme seg for kommunesenter i samme slengen.

torsdag 02.02 2017

Lyser ut sju stillinger

NTE satser på havbruk

Oppdrettsnæringa er stor – og i vekst. Nå vil NTE tredoble selskapets omsetning i blå sektor.

tirsdag 31.01 2017

Rekordresultat for NorseAqua i Bindal

– Vi styres av noe annet enn det å bli rik

Lars Berg-Hansen og hans ni ansatte i NorseAqua kan se tilbake på et forrykende 2016. Fasiten viser rekordresultat og kraftig omsetningsvekst.

mandag 30.01 2017

Plei pasienten, ikke drep ham

torsdag 26.01 2017

SinkabergHansen mister flere tusen tonn råstoff fra produksjonen

– Situasjonen er brutal for veldig mange

Et hundretalls ansatte blir permittert samtidig som ungdommene må begynne å lete etter andre sommerjobber.

Betent sak fikk endelig vedtak i Leka kommunestyre:

Alle sa nei til oppdrett

Oppdrettsanlegg i Kleppråsa på Horta er ikke aktuelt. Leka kommunestyre fattet torsdag et enstemmig vedtak i den betente saken.

tirsdag 17.01 2017

Nyttårsønsket fra fiskerinæringen:

Forutsigbare vilkår

fredag 06.01 2017

Elever fra VG1 Naturbruk skal snart mønstre på

Forbereder seg til tøffe dager på lofotfisket

Både fysiske og psykiske forberedelser må til når elevene ved Naturbruk skal være med på lofotfiske for første gang.

tirsdag 03.01 2017

Dykkefeber i Namdalen

Flere unge namdalinger velger å gå dykkerskole. Namdalske selskaper innenfor havbruksnæringa trenger dem, men også andre medarbeidere med relevant kompetanse.

mandag 19.12 2016

Nei til nye oppdrettsanlegg i Indre Foldafjord

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avslår søknadene fra Salmonor AS om utslippstillatelser for nye fiskeoppdretts-lokaliteter ved Bogan og Teplingan i Indre Foldafjord i Nærøy kommune.

torsdag 15.12 2016

Har kartlagt havbruksnæringa i Trøndelag

– Utviklinga er spesielt god

En ny analyse viser at Namdalen står for hele 97 prosent av verdi- skapinga i havbruket i Nord-Trøndelag.

fredag 09.12 2016

Ønsker å tilføre havbruksfondet større midler:

SV-forslag får kyststøtte

Sosialistisk Venstreparti frykter at veksten i oppdrettsnæringa uteblir, slik at det vedtatte havbruksfondet ikke tilfører kommunene de forventete midlene.

Ber spesielt Frp ta grep

– De politiske partiene i Vikna – i særdeleshet Fremskrittspartiet – har et ansvar for å sette trøkk på sine respektive moderparti i PD-saken.

Ber fiskeriministeren komme med alternative tiltak for å forebygge og bekjempe PD

– Truer arbeidsplasser

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) mener dagens PD-forskrift truer virksomheter og arbeidsplasser i oppdrettsnæringa.

fredag 02.12 2016

500 kroner om du fanger rømt laks

10.766 laks har forsvunnet

Etter ulykka der en båt kjørte inn i et oppdrettsanlegg utenfor Osen, har Fylkesmannen nå åpnet for fritt fiske i området, og selskapet har utlovet en dusør på 500 kroner for hver laks.

torsdag 01.12 2016

Fikk 2.500 meter garn i sjøen få timer etter lakserømming

Kjørte inn i laksemerd

Da de ansatte på Bjørøya AS kom på jobb onsdag morgen, oppdaget de skader på anlegget etter at en båt hadde kollidert med ei merd, og de fryktet rømming av laks.

Dårlig laksegenerasjon i fjor

onsdag 30.11 2016

Båt kjørte inn i et oppdrettsanlegg

mandag 28.11 2016

Sjøsetting av Norsk Fisketransports nyeste brønnbåt

ytt flaggskip i flåten

Norsk Fisketransports nyeste brønnbåt har en prislapp på 300 millioner kroner. Lørdag ble skroget sjøsatt i Tyrkia, og våren 2017 leveres den.