Tema

mandag 16.09 2019

Mattilsynet innfører ny soneforskrift for å hindre smitte av mædi i Trøndelag

Forbud mot å flytte sau

En ny soneforskrift for mædi ble innført fra mandag, for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger. Regelverket omfatter hele Namdalen.

onsdag 04.09 2019

Mistanke om PD-sykdom i Vikna

Mattilsynet har mistanke om pankreassykdom (PD) i oppdrettsanlegg i Vikna.

tirsdag 03.09 2019

«Etter min mening er dette personforfølgelse av rådmannen på Leka»

Harepest i Trøndelag - her er rådene fra Mattilsynet

Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag i løpet av sommeren. Dette er rådene Mattilsynet gjør ved funn av døde dyr.

søndag 01.09 2019

Venstres ordførerkandidat vil jobbe for bedre legedekning i Nærøysund

– Trussel mot liv og helse

Bjørn Ola Holm mener det er en trussel mot liv og helse at mange av fastlegestillingene i Nærøysund ikke er besatt.

fredag 30.08 2019

Sauesykdommen mædi er påvist på en gård i Namdalen

Dermed blir automatisk 23 besetninger i samme område båndlagt, noe som betyr at gårdbrukerne verken kan flytte eller selge dyrene sine.

onsdag 28.08 2019

12 menn vil etterfølge Svein Helland som Grong-rådmann

Det kom 14 søknader til stillinga som rådmann i Grong etter Svein Helland. To av disse har trukket seg. Dermed gjenstår 12 kandidater – alle menn.

mandag 19.08 2019

NHOs Kommune-NM viser framgang for flere av trøndelagskommunene

Spesielt gode resultater i Vikna

Kystkommunen er den eneste kommunen under 5.000 innbyggere som er på topp 50 i landet, og i Trøndelag er det kun Trondheim som er mer attraktiv.

tirsdag 30.07 2019

Kommunereform gir mer byråkrati

torsdag 11.07 2019

Alarmen har gått i Mattilsynet: Det er konstatert mædi-smittet sau i Trøndelag

Alarmen har gått i Mattilsynet. Onsdag ble det konstatert at det som i utgangspunktet var mistanke om den fryktede sauesykdommen mædi, nå er påvist som mædi i en sauebesetning i tidligere Nord-Trøndelag.

onsdag 10.07 2019

Bondelaget ber bønder være på vakt etter falsk dyrekontroll på Høylandet

Både Bondelaget og Mattilsynet ber bønder om å være på vakt etter at en bonde på Høylandet skal ha fått besøk av noen som utgir seg for å være dyrekontroll.

mandag 08.07 2019

Trøndelag trenger flere lærere

Sammenliknet med i dag har kommunene i Trøndelag behov for minst 185 flere lærerårsverk fram mot 2030.

fredag 05.07 2019

Funn av kadaver både i Grong og Namsskogan

Maktesløse sauebønder får ikke felle bjørn

I morgentimene fredag fant sauebonden i Namsskogan kadaver nummer 15 – selv om besetninga er inngjerdet. Han fortviler over at direktorat og Fylkesmann sier nei til fellingstillatelse av skadebjørnen.

torsdag 04.07 2019

Namsos og Nærøysund plukket ut til pilotprosjekt i Norge

Fire kommuner i Trøndelag er valgt ut som pilot for prosjektet programfinansiering 0-24: Namsos, Frøya, Trondheim og Nærøysund.

onsdag 03.07 2019

Namdalseid best ut i Kommunebarometeret

I sitt siste år som selvstendig kommune kommer Namdalseid best ut av namdalske kommuner i Kommunebarometeret 2019.

fredag 28.06 2019

Får mer penger til utbygging av bedre bredbånd og mobildekning i Trøndelag

– Vi er glad for tildelinga

Trøndelag får ekstrabevilgning på 9,5 millioner kroner fra i NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Slik vil Mattilsynet bekjempe fiskevirus

Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot Pankreassykdom (PD), for å hindre tap for næringa.

Blir rådmann i både Nærøy og Vikna

søndag 16.06 2019

Store investeringsbehov for å sikre vannkvaliteten

Vi tar rent vann i krana som en selvfølge, men hvordan står det egentlig til med vannsikkerheten i Namdalen.

fredag 14.06 2019

Alle vannverk i Namdalen har høydebasseng bortsett fra Namsos – der har de samme løsning som i Askøy

Derfor har drikkevannet i Namdalen høy kvalitet

Rene vannkilder og god vannbehandling gjør at drikkevannet i Namdalen holder god standard. Likevel er det en rekke faktorer som potensielt kan sørge for krise, mener Torger Hundseth i Mattilsynet.

fredag 07.06 2019

Erfaren byråkrat spurt om å bli setterådmann i Leka

Tidligere kommunaldirektør Roald Huseth skal forespørres om å være setterådmann i Leka kommune.

torsdag 06.06 2019

Melder «overgang» fra Overhalla til Namsos

Roger Johansen (49) blir ny kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift i Namsos kommune.

fredag 31.05 2019

Vil bruke 22 millioner på Gimle – ungdomsklubben får lokaler

Gimlehallen i Overhalla skal i løpet av de nærmeste årene få en ansiktsløfting til drøyt 20 millioner kroner.

tirsdag 28.05 2019

Slutter som Grong-rådmann

Svein Helland slutter som rådmann i Grong 1. desember – 31 år etter at han tiltrådte stillinga.

onsdag 22.05 2019

Sju vil etterfølge Ruud

mandag 20.05 2019

Befolkningstatistkken etter første kvartal

Færre namdalinger

Vi blir stadig færre namdalinger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolknings- nedgangen i Namdalen, inkludert Bindal, var på 92 personer i årets tre første måneder.

tirsdag 14.05 2019

Vi lurer på hvor mye lidelse som skal til før det er “alvorlig lovbrudd”?

Innlegg fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 9. april 2019, “Hjelpeplikten – gjelder det Mattilsynet?” Svar fra Mattilsynet 3. mai 2019, “Dyrebeskyttelsen gir et feilaktig bilde”  Elisabeth Schei-Berg. seniorrådgiver, veterinær. Mattilsynet, region midt

søndag 12.05 2019

Skolen legges ned til høsten, det er fraflytting og nå er stillheten og naturen under press på Salsnes

Egill Vatne og Ruth Vendil Vatne frykter varige og skadelige konsekvenser om de ikke lykkes i å stoppe planene om masseuttak på Salsnes.

fredag 10.05 2019
10

Et glimt av historien til uteliggerne i Grefsenåsen etter krigen er nå bevart

Historien og hytta til Harald fra Overhalla lever videre

Den 12 kvadratmeter store hytta til avdøde Harald Grande fra Overhalla er den eneste som er igjen etter bostedsløse i Oslo etter krigen. Nå er den restaurert og historien lever videre.

torsdag 18.04 2019

Ber folk på tur samle jervebæsj

Ny kommune byr på ny festival

100 dager før Nærøysund kommune ser dagens lys, vil nykommunen samle folket til storstilt festival.

onsdag 03.04 2019

Fra rådmann i Nærøy til rådmann i Brønnøy

Helge Thorsen har fått ny rådmannsjobb.

fredag 29.03 2019

Mattilsynet har lagt fram rapporten om dyrevelferden i 2018

Mattilsynet avdekket flere tilfeller av alvorlig vanskjøtsel

Mattilsynet i region Midt avviklet ett dyrehold i Namdalen i 2018, og flere kan stå for tur.

fredag 15.03 2019

Flyktningene flykter fra Nærøy, men Khaled og familien har bestemt seg for å bli

– Det er fryktelig mange som ikke kommer seg ut i skikkelig jobb. På tre år har over 20 av mine syriske venner dratt fra Kolvereid, sier Khaled Rajab.

Næringslivet depper ikke over å miste skoletomta

Lokalt næringsliv har ingen motforestillinger mot at ny idrettshall i Rørvik blir plassert på skoletomta.

torsdag 14.03 2019

Ny flerbrukshall vil velte planene til private aktører på skoletomta

Ny idrettshall bør plasseres på skoletomta i Rørvik sentrum. Dermed må Talgø Invest, Skeidar, Idehus Namdal og Norbolig finne seg annen tomt.

onsdag 06.03 2019

Produkt trekkes tilbake etter mistanke om salmonella

BAMA trekker tilbake produktet «Eksotisk Miks» fra markedet etter mistanke om salmonellasmitte.

Nå starter arbeidet med reguleringsplanen for Kolvereid sentrum

Du kan bli med på å påvirke utviklinga

Nærøy kommune inviterer til åpent plankontor når arbeidet med reguleringsplanen for Kolvereid sentrum nå starter. Samtidig forteller de at en etterlengtet park skal være ferdig til sommeren.

tirsdag 05.03 2019

Nærøy-rådmann søker jobb i Brønnøy kommune

torsdag 28.02 2019

Ungdata-rapporten viser at trøndersk idrettsungdom er blant de mest aktive i landet

Trøndersk idrettsungdom er blant de mest aktive i landet

Idrett har fortsatt en sterk posisjon blant norsk ungdom. Blant de mest aktive i den aktuelle aldersgruppa her til lands, er trøndersk idrettsungdom.

fredag 22.02 2019

Resten av lederkabalen i Nærøysund er lagt

Det er nå klart hvilke roller de to nåværende rådmennene i Nærøy og Vikna skal ha etter sammenslåinga.

torsdag 21.02 2019

Åpent møte om reguleringsplan for sentrum

Vil du være med å påvirke den nye reguleringsplanen for Namsos sentrum har du sjansen førstkommende tirsdag kveld.

onsdag 20.02 2019

Ytre Namdal-kommunene og Bindal nær 200 millioner i pluss

De fire kommunene i Ytre Namdal og Bindal oppnådde samle netto driftsresultat på nesten 200 millioner kroner i 2018. Også uten havbruksfondet skinner tallene i gull.

tirsdag 19.02 2019

Flere kommuner med millionoverskudd i 2018:

Nye Namsos 27 mill. i pluss

God skatteinngang, god budsjettdisiplin og tildeling fra havbruksfondet er gjennomgangsmelodien i kommuneregnskapene som nå legges fram.

søndag 17.02 2019

Utbrudd av ILA i Nærøy

Mattilsynet har påvist laksesykdommen ILA på en lokasjon som drives av Salmonor AS i Nærøy.

onsdag 13.02 2019

Sa ja til Brennholmen – nei til Avelvær vest

Nærøypolitikerne fulgte rådmannen: de sa nei til Abelvær vest og ja til Brennholmen på Abelvær øst.

tirsdag 12.02 2019

– Det minste problemet blir å bruke opp pengene

I møte i arbeidsutvalget i forrige uke la Hege Sørlie fram hva tilskuddene til sammenslåingskommunene blir brukt til. Det minste problemet er å bruke opp pengene i følge den framtidige rådmannen.

mandag 11.02 2019

Vikna på jumboplass i kommunetesten

Vikna er dårligst av samtlige 48 trønderske kommuner på å kommunisere ut opplysninger om ulike tjenester og tilbud. Ordfører Amund Hellesø synes det er trist.

søndag 10.02 2019

Terje fra Overhalla er Norges beste saksbehandler

Norges beste saksbehandler på byggesaker finner du på kommunehuset i Overhalla.

onsdag 06.02 2019

Nærøy behandler forslag til to hytteområder på Abelvær

På Abelvær vest bør det ikke anlegges noe fritids- og turistområde, men på østsida anbefaler rådmannen at søker får godkjent reguleringsplanen for fritidsområde.

fredag 01.02 2019

Disse avtrykkene har ført til storstilt ulvejakt i Lierne

Da jegerne fant ferske ulvespor høyt til fjells, gikk det kaldt nedover ryggen til reindriftseier.

torsdag 31.01 2019

– Nå må dere stå samlet

Det er rådet fra Senter for ledelse, som i dag har lagt fram rapporten sin for Leka kommunestyre.

torsdag 24.01 2019

Næringsliv og flyktningtjeneste i Ytre Namdal utvekslet erfaringer

Integreringa kan bedres

Næringslivet etterlyser bedre oppfølging fra flyktningtjenesten. Språk- og arbeidspraksis for flyktninger har fortsatt et forbedringspotensial i Ytre Namdal.

mandag 21.01 2019

Nå starter jakta på Nærøysunds kommunevåpen

Nå starter jakta på Nærøysunds kommunevåpen

Blir det en blanding mellom Nærøy og Vikna - eller blir det noe helt nytt når Nærøysund kommune nå skal få eget kommunevåpen? Det kan du være med på å bestemme.

fredag 18.01 2019

Lilly (89) på Frp-lista: – Jeg er så engasjert at jeg ikke klarer å holde kjeft

I sitt 90. år står Lilly Olsen på valg for Nærøysund Frp, men i følge henne selv er det ingen sensasjon.

torsdag 17.01 2019

Lauritzen ordførerkandidat med knapt flertall

Vant over Steinar Aspli med kun fire stemmer.

Hørt i Senterpartiets nominasjonsmøte

Her er noe av det som ble sagt da hele 107 medlemmer møtte opp på nominasjonsmøte torsdag kveld:

tirsdag 15.01 2019

– Må innrømme at jeg er spent

Lars Kirkeby-Garstad er ikke i tvil om at det er mange følelser i spill i forkant av Senterpartiets nominasjonsmøte torsdag. – Alle er ikke like samstemte.

mandag 07.01 2019

Før jul hadde Mattilsynet en innsamlingsaksjon av villkatter på Varpnes i Namsos

Villkatter avlivet: – De fleste sto uten mulighet til å overleve vinteren

Villkattene på Varpnes var avmagret da de ble fanget og avlivet : – De fleste sto uten mulighet til å overleve vinteren, sier Hilde Vatnar Selnes i Mattilsynet.

Flatangerordføreren er glad for at sambygdingene står på for å øke folketallet

Etterlengtet babyboom

Man skulle nesten tro flatangerordfører Olav Jørgen Bjørkås hadde gjort statsministerens ord til sine – ett år på forskudd.

I 2018 ble det født 14 nye flatangringer. Så høye fødselstall har det ikke vært i kystkommunen på 17 år

Ny giv gir arbeidsplasser og mange nyfødte

Ungdommen flytter heim igjen, får jobb – og mange barn. I fjor ble det født mange flere flatangringer enn på lenge. Og tre søsken bidro til befolkningsveksten med hver sin nydelige baby.

søndag 06.01 2019

Namsskogans ordfører om utfordringene til Indre Namdal:

«Skal vi samle fagmiljøene, må det legges ned skoler, barnehager og sykeheimer. Men da tvinger vi i realiteten også folk til å flytte»

– Det er umulig å få til kommunesammen- slåinger i Indre Namdal dersom man samtidig ønsker å opprettholde dagens spredte bosetting.

fredag 04.01 2019

Før jul hadde Mattilsynet en innsamlingsaksjon av villkatter på Varpnes i Namsos

Villkatter avlivet: – De fleste sto uten mulighet til å overleve vinteren

Villkattene på Varpnes var avmagret da de ble fanget og avlivet : – De fleste sto uten mulighet til å overleve vinteren, sier Hilde Vatnar Selnes i Mattilsynet.

tirsdag 11.12 2018

Andreas Wahl gjorde naturvitenskap til fengende underholdning for skoleungdommen i Namsos

– Dere må aldri slutte å stille spørsmål

Gjennom ild, vann, en god dose humor – og litt alvor – tok vitenskapsformidler Andreas Wahl elevene i Namsos med på en spennende vitenskapelig reise.

søndag 09.12 2018

Skuffelse hos Gutvik-folket som vil til Nærøysund

– Foreløpig må vi leve med dette, og det klarer vi

Gutvik-folket som ønsket overflytting til Nærøysund er skuffet over vedtaket som sier de fortsatt skal være en del av Leka.

tirsdag 04.12 2018

Ingen van(n)lig jobb

Vannkoordinatoren får som oppgave å sørge for at alt vann i Namdalen forvaltes med utgangspunkt i miljøhensyn.

torsdag 29.11 2018

– Ingen mister jobben, men flere må være innstilt på omstilling

Alle beholder jobben, og ingen går ned i lønn. Men flere må finne seg i andre arbeidsoppgaver, og mange ansatte i nykommunen har uttrykt bekymring.

– Ingen mister jobben, men flere må være innstilt på omstilling

Alle beholder jobben, og ingen går ned i lønn. Men flere må finne seg i andre arbeidsoppgaver, og mange ansatte i nykommunen har uttrykt bekymring.

tirsdag 27.11 2018

Rådmannen trekker seg fra søkerlista på nytt

På kort tid søker Leka-rådmann Solveig Slyngstad (60) seg bort fra kommunen – og på ny trekker hun seg fra søkerlista.

Bygging og drift av storhall skaper utfordringer – skal spare seks millioner kroner

– De som jobber i kommunen vil få flere oppgaver og må jobbe mer

Inntektene går ned og utgiftene opp. Nå må de ansatte i Røyrvik jobbe enda hardere for lønna. Kommunen skal nemlig kutte driftsutgiftene kraftig.

onsdag 21.11 2018

Vikna og Nærøy går mot ei samla gjeld på 1 milliard

Milliardgjeld setter investeringer på vent

Den største utfordringa rådmennene i Vikna og Nærøy ser i sine egne budsjetter – og i det som fra neste år av blir et felles budsjett – er lånegjelda.

tirsdag 20.11 2018

Heimløse katter er et økende problem – og på Varpnes har det gått over styr

Villkatter skal fanges og avlives

Mattilsynet retter en pekefinger mot katte- eiere og tar grep etter at flere døde og syke villkatter er funnet på Varpnes i Namsos.

Bare fire av 13 kommuner har befolkningsvekst i tredje kvartal

41 flere i Namdalen

Namsos har størst vekst i folketallet i tredje kvartal. Namsskogan har mest nedgang,

mandag 19.11 2018

Øker betalingssatsene til innbyggerne i Namdalseid med 2,8 prosent

Økt gjeld gir høye utgifter

Namdalseid kommune styrer mot et nullresultat i 2019, samtidig som gjelda øker med nesten 60 millioner kroner.

onsdag 14.11 2018

Slyngstad trakk søknad om å bli rådmann på Røros

Leka-rådmann Solveig Slyngstad har trukket sin søknad om å bli ny rådmann i Røros kommune.

mandag 05.11 2018

Idrettsbanen raderes bort i ny sentrumsplan

Friidrettsleder: – Det er tungt å få et slikt signal

Friidrettsmiljøet på Kolvereid fortviler. For i den nye sentrumsplanen for Kolvereid finnes ikke friidrettsanlegget.

Idrettsbanen raderes bort i ny sentrumsplan

Friidrettsleder: – Det er tungt å få et slikt signal

Friidrettsmiljøet på Kolvereid fortviler. For i den nye sentrumsplanen for Kolvereid finnes ikke friidrettsanlegget.

fredag 02.11 2018

Sigrid blir kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling

Sigrid Tørriseng Angen (43) er ansatt som kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling i nye Namsos kommune. Hun blir en av fem kvinner i en ledergruppe bestående av ni, der flertallet er under 45 år.

Sigrid blir kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling

Sigrid Tørriseng Angen (43) er ansatt som kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling i nye Namsos kommune. Hun blir en av fem kvinner i en ledergruppe bestående av ni, der flertallet er under 45 år.

torsdag 01.11 2018

PD-situasjonen bedre enn fryktet

Men fortsatt er situasjonen usikker.

søndag 28.10 2018

Mattilsynet legger ned avdelingskontoret i Ytre Namdal

Amund Hellesø og Steinar Aspli er ikke fornøyde med valget Mattilsynet har tatt om å legge ned kontoret på Kolvereid.

torsdag 25.10 2018

Alvorlig varslersak i Leka kommune - rådmannen avviser anklagene

En svært alvorlig varslersak mot lekarådmann Solveig Slyngstad ble behandlet av kontroll-utvalget forleden. Slyngstad avviser anklagene.

fredag 19.10 2018

– Det er ikke hver dag du får være med på å bygge en kommune

Den første rådmannen i Nærøysund kommune er glad for å være på plass.

onsdag 17.10 2018

Senterstrukturen i Nærøysund kommune endelig vedtatt

Ei samla fellesnemnd stilte seg bak tilrådninga fra arbeidsutvalget om senterstrukturen i Nærøysund kommune.

La barna erfare og mestre livet

Innspill

mandag 08.10 2018

Hjelper Kirkens bymisjon med å varme

På mangfoldshuset i Nærøy har de strikket flere oransje skjerf som skal henges opp i Norges gater før årets Tv-aksjon.

torsdag 04.10 2018

Tre sentrale ansatte i Leka kommune slutter på samme tid:

Avviser uro i staben

Tre sentrale stillinger i lille Leka kommune er lyst ledig samtidig, men rådmannen avviser at det er uro i administrasjonen.

mandag 01.10 2018

Elever fikk være forskere for en dag – så nærmere på Ungdata-tall

Hurtigforskning på høyt nivå

Hvorfor er andelen ungdommer i Nye Namsos som synes det er vanskelig å få seg venner, over 20 prosent, og hvorfor har over 30 prosent av ungdommene drukket alkohol det siste året?

fredag 28.09 2018

– Politikk er en manneverden

Da beslutninga om senterstrukturen i Nærøysund kommune ble tatt, satt det kun ei kvinne rundt bordet.

Startet diskusjonen om politisk organisering

Amund Hellesø mener ei forutsetning for å få til det politiske i den nye kommunen blir å ha to frikjøpte politikere.

Ryan tar over i januar

torsdag 27.09 2018

«Der hvor Viknas innspill var konkret og løsningsorientert, var Nærøys bidrag til vegen videre prosess, prosess og atter prosess.»

Kommentar

Nærøy og Vikna står på stedet hvil i senterdebatten

Verken Nærøy eller Vikna så muligheten til å gå videre med forslagene gruppene hadde med seg inn i møtet om senterstruktur, og er ikke nærmere løsning når det går mot slutten av den første av to møtedager på «nøytral grunn».

onsdag 26.09 2018

Namsos Venstre om den nye regionreformen

"Vi kan ikke la angsten for det ukjente og nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene"

13 dyrehold politianmeldt på åtte måneder

På åtte måneder er 13 dyrehold i Midt-Norge anmeldt til politiet.

tirsdag 25.09 2018

Brannvesen i Nye Namsos i egen regi

tirsdag 18.09 2018

Vil redde skolen på Salsnes med ny skoleløsning

I 12. time foreslår Venstre å redde skolen på Salsnes. Samtidig tar partiet til orde for det de håper kan bli den nye standarden for grendeskoler: Oppvekstsenter med barnehage og småskole.

Fem millioner kroner i tilskudd til Sør-Gjæslingan

Et tilskudd på fem millioner kroner skal ruste opp offentlig eide bygninger og vedlikeholde kulturlandskapet i Sør-Gjæslingan.

Lie blir rådmann i Namdalseid

mandag 17.09 2018

Om nye Namsos:

Det ligger et sagasus over Bangsund