Tema

fredag 03.07 2020

Mener rovdyrforvaltning bør flyttes

– Vi har i dag en statsråd som driver rovdyrforvaltninga som det var hans eget enkeltmannsforetak

Senterpartiets stortingsrepresentanter Sandra Borch og Heidi Greni var fredag i Namdalen for å møte beitenæringa. Tema var selvfølgelig rovdyrsituasjonen i distriktet.

torsdag 25.06 2020

For tre år siden lå Overhalla på mobbetoppen – nå er kommunen langt under snittet

I 2017 svarte hele 16 prosent av ungdomsskoleelevene i Overhalla at de ble mobbet på skolen. Årets resultat: Fire prosent.

søndag 21.06 2020

Bodil lengter etter kolleger – nå kan hun få det

Karrieresenteret i Trøndelag har lyst ut fire stillinger i Nord-Trøndelag. Potensielt kan alle havne i Namsos.

tirsdag 16.06 2020

Mener vernebestemmelsene virker mot sin hensikt

Fiskerne i området rundt Borgan og Frelsøy opplever at fuglene har forsvunnet, på tross av strenge vernetiltak. De mener tiltakene kan ha hatt motsatt effekt.

fredag 05.06 2020

Ny detaljregulering av Gullholmstanda friområde

Vil tilpasse plan til virkeligheten

I stedet for å håndheve dagens reguleringsplan og behandle dispensasjonssøknader, ber Fylkesmannen Namsos kommune tilpasse reguleringsplanen for Gullholmstranda til å stemme med virkeligheten.

Befaring på smal fylkesveg mellom Breksillan og Lund

Ingen løfter om oppgradering

Fylkesveg 769 mellom Breksillan og Lund er mange steder smal, har dårlig dekke og svake kanter. Nå har fylkets vegdirektør vært på kjøretur langs vegen. Hun skjønner frustrasjonen over dårlig veg, men kan ikke love noen penger.

torsdag 04.06 2020

Må legge fram mer detaljert plan for å få bygge ut Sverres gate 33

Sentrum Namsos eiendom AS må legge fram en detaljert reguleringsplan hvis de ønsker å bygge ut Sverres gate 33 i Namsos sentrum.

NA MENER OM SYKEHUSET NAMSOS:

Vi kan ikke akseptere en slik forskjellsbehandling eller manglende prioritering

mandag 25.05 2020

Nærgående elg skaper utrygghet i boligfeltet

I mange år har innbyggerne på Salsbruket vært plaget med innpåsliten elg som store deler av året er bofaste i hagene deres. Nå er det slutt på tålmodigheten med skogens konge.

søndag 24.05 2020

900 innbyggere håper på mer penger til trafikkfarlig strekning

– Nå er det Hovikbergas tur

Fylkesrådmannen foreslår utbedringer for 4,4 millioner kroner på begge sider av Hovikberga, men den farligste strekninga er ikke med i forslaget.

torsdag 14.05 2020

Endringer for søskenmoderasjon i barnehage og SFO skaper debatt i Nærøysund: – Jeg fant det ut ved en ren tilfeldighet

Jim Rune Laugen har tre barn – to i barnehage, og ei i førsteklasse. Da han skulle søke om plass i SFO fant han ut at samstilling av søskenmoderasjon mellom søsken i barnehage og SFO fjernes fra høsten av.

mandag 11.05 2020

– Vi har sett på gebyrnivået, og ser at inntektene er for høye i forhold til utgiftene

Administrasjonen i Nærøysund kommune skal legge fram et forslag om endrede kommunale gebyrer for vann og avløp.

tirsdag 05.05 2020

Heftig debatt om kommunale avgifter i Nærøysund: – Regninga kommer oftere enn før og beløpet er større

Flere har oppdaget at faktura med kommunale avgifter kommer oftere enn før – og at beløpet samtidig har økt.

mandag 04.05 2020

Jan (74) har lenge drømt om ny hytte ved sjøen – det skulle vise seg å bli vanskelig

Jan Nyborg (74) vil rive den gamle hytta og sette opp en ny ti meter unna. Kommunen sier ja, men Fylkesmannen stritter i mot.

fredag 01.05 2020

Vet han kommer til å få tøffe tak. Men gleder seg til å ta fatt i ny jobb

– Vi må rydde opp i de utfordringene som har vært på Leka

Kommunestyret i Leka valgte torsdag den utflytta lekværingen Odvar Aardahl som ny kommunedirektør.

tirsdag 21.04 2020

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Regjeringen vil gi kommunene mer makt i byggesakene

Nye tanker om Nye Veier, send takk til regjeringen

torsdag 16.04 2020

Helge Orten (H) leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité:

Korona-fart på veibygging

tirsdag 17.03 2020

Sagde ned nesten 60 år med historie

I nesten 60 år har poppeltreet stått støtt ved kirka i Namsos. Men nå har bygartneren sagd ned det over 23 meter høye treet.

lørdag 14.03 2020

Toppledelsen i Helsedirektoratet satt i karantene

En medarbeider i Helsedirektoratet har testet positivt på koronasmitte. Det medfører at hele toppledelsen i direktoratet settes i karantene.

torsdag 12.03 2020

Rådmannen ber om fullmakt til å kjøpe bygård i Namsos

Rådmannen legger 85 millioner i potten for å få kloa i Forsikringsgården

Namsos kommune ber politikerne om fullmakt til å legge inntil 85 millioner kroner på bordet for å kjøpe og pusse opp Abel Meyers gate 10 i Namsos sentrum.

torsdag 05.03 2020

Slyngstad ferdig som rådmann i Leka kommune

Arbeidet med å skaffe en erstatter starter umiddelbart.

søndag 01.03 2020

Byråkrati eller menneskelighet?

Et gårdbrukerpar på Innherred har mistet hele sitt produksjonstilskudd  for 2019. (Bondebladet nr.9, 27. februar 2020.)

torsdag 27.02 2020

Nå starter jakta på Ryans etterfølger – som får tittelen kommunedirektør

Inge Ryan blir siste rådmann i Namsos kommune. Etterfølgeren får tittelen kommunedirektør.

fredag 21.02 2020

Nærøysund topp tre i landet – Røyrvik på jumboplass

Blant alle landets kommuner er det kun Hemsedal og Bærum som slår den nye kommunen på Namdalskysten. Røyrvik er derimot på bunnen av Framtidsbarometeret.

Statsetater samarbeider om tilsyn på kysten

Oppdrettsanlegg langs kysten må regne med uanmeldte besøk i 2020 når flere statsetater jobber sammen om å løse tilsynsoppgaver.

tirsdag 18.02 2020

Sjekk jaktforskriftene

Utdaterte jaktforskrifter

Fylkeskommunen har sendt brev til alle kommunene i Trøndelag og bedt dem sjekke om de forskriftene som regulerer jakt er oppdatert. Eller om de i det hele tatt finnes.

mandag 03.02 2020

Har ikke bedt om å få pendlerstatusen forlenget

Den omstridte pendlerstatus-avtalen til Leka-rådmann Solveig Slyngstad gikk ut 31. januar. Ifølge ordfører Elisabeth Helmersen har rådmannen ikke bedt om å få den forlenget.

torsdag 23.01 2020

Varslingssaken forsinket på grunn av manglende uttalelse fra rådmannen

Men nå har Solveig Slyngstad skrevet kontradiksjonsnotatet, og sier hun skal fremme det i neste uke.

tirsdag 21.01 2020

Veksten i fjell-landbruket skal fortsette

Nytt landbruksprosjekt i støpeskjea

For kommunene i Indre Namdal er landbruket en stor og viktig del av næringslivet. I regi av det nye og sammenslåtte landbrukskontoret for Lierne, Røyrvik og Namsskogan er det nå dratt i gang et nytt prosjekt som skal bringe den viktige næringa enda noen steg videre.

mandag 16.12 2019

Kobler ikke utslipp fra røyeoppdrett til syk fisk

Utslipp av organisk avfall fra røyeoppdrettet ved Ulen settes ikke sammenheng med utbruddet av soppsykdom i villfisken.

fredag 06.12 2019

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved 14 sykeheimer i Trøndelag

Avdekket flere lovbrudd ved pleie- og omsorgstunet i Flatanger

Da Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med pleie- og omsorgstunet i Flatanger, ble det avdekket flere lovbrudd.

torsdag 05.12 2019

Ny kommunelov vil ha kjønnsnøytrale titler

Ut med rådmann – inn med kommunedirektør: Nå får Hege ny arbeidstittel

Nye Nærøysund kommune tar i bruk kjønnsnøytral tittel på kommunens øverste administrative toppsjef, og slår følge med Grong som er den første i Namdalen med kommunedirektør.

Frustrert hilsen fra Anne Ulvig til Monica Mæland:

Kunne ikke ledelsen i Høyre heller lytte litt til Distrikts-Høyre?

mandag 18.11 2019

Bindal skal spare 9,4 mill. på omorganisering og nedbemanning, men vil unngå oppsigelser

Bindal kommune må spare 9,4 millioner som følge av høyere lånerente og endrede rammebetingelser. På nyåret setter kommunen i gang med nedbemannings- og omorganiseringstiltak.

Bindal kommune må nedbemanne for 9,4 millioner

I Bindal kommunes budsjett er det foreslått en reduksjon på 9,4 millioner i udefinerte nedbemanning- og omorganiseringstiltak innen 2023.

fredag 25.10 2019

Omfattende luse-utbrudd i Namdalen – Mattilsynet beskriver situasjonen som dramatisk og setter inn alle ressursene de har

Mattilsynet har varslet oppdretterne i Namdalen om at det blir utslakting dersom det ikke blir kontroll på situasjonen. Nå har oppdrettsnæringa også fått seg et ekstra problem, i form av en ny type lus.

torsdag 17.10 2019

Sykehusøkonomi

Statens ansvar for sykehusene

Den økonomiske situasjonen i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal er meget vanskelig. Reduksjon i sykehusenes virksomhet varsles.

tirsdag 01.10 2019

Åpnet spisested etter smilefjes fra Mattilsynet

tirsdag 24.09 2019

Legevaktsamarbeidet slår sprekker: Indre og Ytre Namdal dropper bakvakt

Da kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune tok tak etter å ha avdekket alvorlig systemsvikt i bakvaktordninga i Ytre og Indre Namdal, ble belastninga for stor for legene.

Spisested i Namsos måtte stenge på dagen

Ban Thai takeaway måtte stenge dørene med umiddelbar virkning da Mattilsynet var innom på kontroll.

torsdag 19.09 2019

Ny rådmann tilsatt i Grong

Bjørn Ståle Aalberg fra Leksvik tilbys stillinga som ny rådmann i Grong etter Svein Helland.

mandag 16.09 2019

Mattilsynet innfører ny soneforskrift for å hindre smitte av mædi i Trøndelag

Forbud mot å flytte sau

En ny soneforskrift for mædi ble innført fra mandag, for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger. Regelverket omfatter hele Namdalen.

onsdag 04.09 2019

Mistanke om PD-sykdom i Vikna

Mattilsynet har mistanke om pankreassykdom (PD) i oppdrettsanlegg i Vikna.

tirsdag 03.09 2019

«Etter min mening er dette personforfølgelse av rådmannen på Leka»

Harepest i Trøndelag - her er rådene fra Mattilsynet

Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag i løpet av sommeren. Dette er rådene Mattilsynet gjør ved funn av døde dyr.

søndag 01.09 2019

Venstres ordførerkandidat vil jobbe for bedre legedekning i Nærøysund

– Trussel mot liv og helse

Bjørn Ola Holm mener det er en trussel mot liv og helse at mange av fastlegestillingene i Nærøysund ikke er besatt.

fredag 30.08 2019

Sauesykdommen mædi er påvist på en gård i Namdalen

Dermed blir automatisk 23 besetninger i samme område båndlagt, noe som betyr at gårdbrukerne verken kan flytte eller selge dyrene sine.

onsdag 28.08 2019

12 menn vil etterfølge Svein Helland som Grong-rådmann

Det kom 14 søknader til stillinga som rådmann i Grong etter Svein Helland. To av disse har trukket seg. Dermed gjenstår 12 kandidater – alle menn.

mandag 19.08 2019

NHOs Kommune-NM viser framgang for flere av trøndelagskommunene

Spesielt gode resultater i Vikna

Kystkommunen er den eneste kommunen under 5.000 innbyggere som er på topp 50 i landet, og i Trøndelag er det kun Trondheim som er mer attraktiv.

tirsdag 30.07 2019

Kommunereform gir mer byråkrati

torsdag 11.07 2019

Alarmen har gått i Mattilsynet: Det er konstatert mædi-smittet sau i Trøndelag

Alarmen har gått i Mattilsynet. Onsdag ble det konstatert at det som i utgangspunktet var mistanke om den fryktede sauesykdommen mædi, nå er påvist som mædi i en sauebesetning i tidligere Nord-Trøndelag.

onsdag 10.07 2019

Bondelaget ber bønder være på vakt etter falsk dyrekontroll på Høylandet

Både Bondelaget og Mattilsynet ber bønder om å være på vakt etter at en bonde på Høylandet skal ha fått besøk av noen som utgir seg for å være dyrekontroll.

mandag 08.07 2019

Trøndelag trenger flere lærere

Sammenliknet med i dag har kommunene i Trøndelag behov for minst 185 flere lærerårsverk fram mot 2030.

fredag 05.07 2019

Funn av kadaver både i Grong og Namsskogan

Maktesløse sauebønder får ikke felle bjørn

I morgentimene fredag fant sauebonden i Namsskogan kadaver nummer 15 – selv om besetninga er inngjerdet. Han fortviler over at direktorat og Fylkesmann sier nei til fellingstillatelse av skadebjørnen.

torsdag 04.07 2019

Namsos og Nærøysund plukket ut til pilotprosjekt i Norge

Fire kommuner i Trøndelag er valgt ut som pilot for prosjektet programfinansiering 0-24: Namsos, Frøya, Trondheim og Nærøysund.

onsdag 03.07 2019

Namdalseid best ut i Kommunebarometeret

I sitt siste år som selvstendig kommune kommer Namdalseid best ut av namdalske kommuner i Kommunebarometeret 2019.

fredag 28.06 2019

Får mer penger til utbygging av bedre bredbånd og mobildekning i Trøndelag

– Vi er glad for tildelinga

Trøndelag får ekstrabevilgning på 9,5 millioner kroner fra i NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Slik vil Mattilsynet bekjempe fiskevirus

Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot Pankreassykdom (PD), for å hindre tap for næringa.

Blir rådmann i både Nærøy og Vikna

søndag 16.06 2019

Store investeringsbehov for å sikre vannkvaliteten

Vi tar rent vann i krana som en selvfølge, men hvordan står det egentlig til med vannsikkerheten i Namdalen.

fredag 14.06 2019

Alle vannverk i Namdalen har høydebasseng bortsett fra Namsos – der har de samme løsning som i Askøy

Derfor har drikkevannet i Namdalen høy kvalitet

Rene vannkilder og god vannbehandling gjør at drikkevannet i Namdalen holder god standard. Likevel er det en rekke faktorer som potensielt kan sørge for krise, mener Torger Hundseth i Mattilsynet.

fredag 07.06 2019

Erfaren byråkrat spurt om å bli setterådmann i Leka

Tidligere kommunaldirektør Roald Huseth skal forespørres om å være setterådmann i Leka kommune.

torsdag 06.06 2019

Melder «overgang» fra Overhalla til Namsos

Roger Johansen (49) blir ny kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift i Namsos kommune.

fredag 31.05 2019

Vil bruke 22 millioner på Gimle – ungdomsklubben får lokaler

Gimlehallen i Overhalla skal i løpet av de nærmeste årene få en ansiktsløfting til drøyt 20 millioner kroner.

tirsdag 28.05 2019

Slutter som Grong-rådmann

Svein Helland slutter som rådmann i Grong 1. desember – 31 år etter at han tiltrådte stillinga.

onsdag 22.05 2019

Sju vil etterfølge Ruud

mandag 20.05 2019

Befolkningstatistkken etter første kvartal

Færre namdalinger

Vi blir stadig færre namdalinger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at befolknings- nedgangen i Namdalen, inkludert Bindal, var på 92 personer i årets tre første måneder.

tirsdag 14.05 2019

Vi lurer på hvor mye lidelse som skal til før det er “alvorlig lovbrudd”?

Innlegg fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 9. april 2019, “Hjelpeplikten – gjelder det Mattilsynet?” Svar fra Mattilsynet 3. mai 2019, “Dyrebeskyttelsen gir et feilaktig bilde”  Elisabeth Schei-Berg. seniorrådgiver, veterinær. Mattilsynet, region midt

søndag 12.05 2019

Skolen legges ned til høsten, det er fraflytting og nå er stillheten og naturen under press på Salsnes

Egill Vatne og Ruth Vendil Vatne frykter varige og skadelige konsekvenser om de ikke lykkes i å stoppe planene om masseuttak på Salsnes.

fredag 10.05 2019
10

Et glimt av historien til uteliggerne i Grefsenåsen etter krigen er nå bevart

Historien og hytta til Harald fra Overhalla lever videre

Den 12 kvadratmeter store hytta til avdøde Harald Grande fra Overhalla er den eneste som er igjen etter bostedsløse i Oslo etter krigen. Nå er den restaurert og historien lever videre.

torsdag 18.04 2019

Ber folk på tur samle jervebæsj

Ny kommune byr på ny festival

100 dager før Nærøysund kommune ser dagens lys, vil nykommunen samle folket til storstilt festival.

onsdag 03.04 2019

Fra rådmann i Nærøy til rådmann i Brønnøy

Helge Thorsen har fått ny rådmannsjobb.

fredag 29.03 2019

Mattilsynet har lagt fram rapporten om dyrevelferden i 2018

Mattilsynet avdekket flere tilfeller av alvorlig vanskjøtsel

Mattilsynet i region Midt avviklet ett dyrehold i Namdalen i 2018, og flere kan stå for tur.

fredag 15.03 2019

Flyktningene flykter fra Nærøy, men Khaled og familien har bestemt seg for å bli

– Det er fryktelig mange som ikke kommer seg ut i skikkelig jobb. På tre år har over 20 av mine syriske venner dratt fra Kolvereid, sier Khaled Rajab.

Næringslivet depper ikke over å miste skoletomta

Lokalt næringsliv har ingen motforestillinger mot at ny idrettshall i Rørvik blir plassert på skoletomta.

torsdag 14.03 2019

Ny flerbrukshall vil velte planene til private aktører på skoletomta

Ny idrettshall bør plasseres på skoletomta i Rørvik sentrum. Dermed må Talgø Invest, Skeidar, Idehus Namdal og Norbolig finne seg annen tomt.

onsdag 06.03 2019

Produkt trekkes tilbake etter mistanke om salmonella

BAMA trekker tilbake produktet «Eksotisk Miks» fra markedet etter mistanke om salmonellasmitte.

Nå starter arbeidet med reguleringsplanen for Kolvereid sentrum

Du kan bli med på å påvirke utviklinga

Nærøy kommune inviterer til åpent plankontor når arbeidet med reguleringsplanen for Kolvereid sentrum nå starter. Samtidig forteller de at en etterlengtet park skal være ferdig til sommeren.

tirsdag 05.03 2019

Nærøy-rådmann søker jobb i Brønnøy kommune

torsdag 28.02 2019

Ungdata-rapporten viser at trøndersk idrettsungdom er blant de mest aktive i landet

Trøndersk idrettsungdom er blant de mest aktive i landet

Idrett har fortsatt en sterk posisjon blant norsk ungdom. Blant de mest aktive i den aktuelle aldersgruppa her til lands, er trøndersk idrettsungdom.

fredag 22.02 2019

Resten av lederkabalen i Nærøysund er lagt

Det er nå klart hvilke roller de to nåværende rådmennene i Nærøy og Vikna skal ha etter sammenslåinga.

torsdag 21.02 2019

Åpent møte om reguleringsplan for sentrum

Vil du være med å påvirke den nye reguleringsplanen for Namsos sentrum har du sjansen førstkommende tirsdag kveld.

onsdag 20.02 2019

Ytre Namdal-kommunene og Bindal nær 200 millioner i pluss

De fire kommunene i Ytre Namdal og Bindal oppnådde samle netto driftsresultat på nesten 200 millioner kroner i 2018. Også uten havbruksfondet skinner tallene i gull.

tirsdag 19.02 2019

Flere kommuner med millionoverskudd i 2018:

Nye Namsos 27 mill. i pluss

God skatteinngang, god budsjettdisiplin og tildeling fra havbruksfondet er gjennomgangsmelodien i kommuneregnskapene som nå legges fram.

søndag 17.02 2019

Utbrudd av ILA i Nærøy

Mattilsynet har påvist laksesykdommen ILA på en lokasjon som drives av Salmonor AS i Nærøy.

onsdag 13.02 2019

Sa ja til Brennholmen – nei til Avelvær vest

Nærøypolitikerne fulgte rådmannen: de sa nei til Abelvær vest og ja til Brennholmen på Abelvær øst.

tirsdag 12.02 2019

– Det minste problemet blir å bruke opp pengene

I møte i arbeidsutvalget i forrige uke la Hege Sørlie fram hva tilskuddene til sammenslåingskommunene blir brukt til. Det minste problemet er å bruke opp pengene i følge den framtidige rådmannen.

mandag 11.02 2019

Vikna på jumboplass i kommunetesten

Vikna er dårligst av samtlige 48 trønderske kommuner på å kommunisere ut opplysninger om ulike tjenester og tilbud. Ordfører Amund Hellesø synes det er trist.

søndag 10.02 2019

Terje fra Overhalla er Norges beste saksbehandler

Norges beste saksbehandler på byggesaker finner du på kommunehuset i Overhalla.

onsdag 06.02 2019

Nærøy behandler forslag til to hytteområder på Abelvær

På Abelvær vest bør det ikke anlegges noe fritids- og turistområde, men på østsida anbefaler rådmannen at søker får godkjent reguleringsplanen for fritidsområde.

fredag 01.02 2019

Disse avtrykkene har ført til storstilt ulvejakt i Lierne

Da jegerne fant ferske ulvespor høyt til fjells, gikk det kaldt nedover ryggen til reindriftseier.

torsdag 31.01 2019

– Nå må dere stå samlet

Det er rådet fra Senter for ledelse, som i dag har lagt fram rapporten sin for Leka kommunestyre.

torsdag 24.01 2019

Næringsliv og flyktningtjeneste i Ytre Namdal utvekslet erfaringer

Integreringa kan bedres

Næringslivet etterlyser bedre oppfølging fra flyktningtjenesten. Språk- og arbeidspraksis for flyktninger har fortsatt et forbedringspotensial i Ytre Namdal.

mandag 21.01 2019

Nå starter jakta på Nærøysunds kommunevåpen

Nå starter jakta på Nærøysunds kommunevåpen

Blir det en blanding mellom Nærøy og Vikna - eller blir det noe helt nytt når Nærøysund kommune nå skal få eget kommunevåpen? Det kan du være med på å bestemme.

fredag 18.01 2019

Lilly (89) på Frp-lista: – Jeg er så engasjert at jeg ikke klarer å holde kjeft

I sitt 90. år står Lilly Olsen på valg for Nærøysund Frp, men i følge henne selv er det ingen sensasjon.

torsdag 17.01 2019

Lauritzen ordførerkandidat med knapt flertall

Vant over Steinar Aspli med kun fire stemmer.

Hørt i Senterpartiets nominasjonsmøte

Her er noe av det som ble sagt da hele 107 medlemmer møtte opp på nominasjonsmøte torsdag kveld:

tirsdag 15.01 2019

– Må innrømme at jeg er spent

Lars Kirkeby-Garstad er ikke i tvil om at det er mange følelser i spill i forkant av Senterpartiets nominasjonsmøte torsdag. – Alle er ikke like samstemte.