Tema

onsdag 10.07 2019

Nå skal det bli lettere for namdalingene å bytte fra tog til buss i Steinkjer

Fra 10. august i år starter nye kontrakter i norddelen av Trøndelag etter anbudskonkurransen som ble gjennomført av AtB i fjor. Tilbudet vil blant annet gi bedre korrespondanser enn i dag.

tirsdag 09.07 2019

Mottar over én milliard krone for drift over en tiårsperiode:

SJ dobler antall avganger på Trønderbanen

Innen 2024 vil et gå tog hver halvtime mellom Steinkjer og Trondheim – SJ tror de kan oppnå en passasjervekst på strekningen på 48 prosent innen 2030.

onsdag 03.07 2019

25 passasjerer var for fulle til å bli med flyet

Noen passasjerer «tar av» allerede på Værnes – og må holdes på bakken av politiet. Hittil i 2019 har 25 passasjerer blitt nektet adgang til flyet på grunn av beruselse.

tirsdag 25.06 2019

Namdal luftfartsforum ønsker å påvirke Trøndelag fylkeskommune

– Vi vet hvor skoa trykker

Fylkeskommunen tar over forvaltninga av regionale flyruter i forbindelse med den nye Regionreformen. Nå planlegger Namdal luftfartsforum hvordan de kan være med på å påvirke grunnlaget for flyrutene i Namdalen.

mandag 17.06 2019

Nå skal svenskene kjøre togene nord for Oslo. Vy tapte anbudet

Vy tapte anbudet på en rekke strekninger i Norge.

torsdag 13.06 2019

Pila peker fortsatt riktig veg - oppover!

Ingen kortbaneflyplasser i Norge hadde så stor økning i antallet passasjerer i mai som Namsos.

onsdag 12.06 2019

Bruker av fylkeskommunens overskudd

Bevilget en million til planlegging av utbedring i Hovikberga

Fylkestinget har satt av en million kroner til planlegging av utbedring av vegen forbi Hovikberga på Otterøya.

tirsdag 21.05 2019

Prosjektet «Jøa t´land 24/7»

Flytebru eller ubemannet ferge mest aktuelt for Jøa

Flytebru eller ubemannet ferge er per i dag de mest aktuelle alternativene for Jøa til land. Tradisjonell hengebru virker å være helt uaktuelt.

onsdag 15.05 2019

Ingen store forandringer med «MS Fjord Viking»

Vidar Hop Skyssbåter AS sier den nye hurtigbåten har de samme egenskapene som dagens, og at de ikke har planer om å bruke lenger tid på strekninga. De har også en liten gladnyhet til namdalingene.

fredag 03.05 2019

«Oi, står det der ennå? Det skal det ikke gjøre»

Over én måned etter at bomringen i Namsos var historie, står det fortsatt spor etter den langs innfarten til byen.

mandag 15.04 2019

Avinor må kutte 400–600 millioner kroner

Avinor skal kutte kostnader med ytterligere 400–600 millioner kroner innen 2021.

onsdag 10.04 2019

Disse strekningene får ny asfalt i år

I mai starter asfaltsesongen. Indre Namdal får de største oppgraderingene i regionen.

tirsdag 09.04 2019

Fylkesutvalget støtter banenedlegging

Fylkesutvalget i Trøndelag ser ikke noe behov for en konsekvensutredning omkring Namsosbanen før banen eventuelt legges ned.

søndag 07.04 2019

Alle avganger kansellert

Årsak: Tekniske utfordringer.

torsdag 04.04 2019

Raser mot bomplassering og betalingsordning på nye Fv. 17:

Ordfører: – Vi føler oss til de grader lurt

Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad raser over at innbyggere i kommunen må betale for det han oppfatter som intern kjøring i kommunen ved bompassering på Fv. 17 i Sprova.

Det kommer skilt om smalere veg

Fv 767 forbi Hovikberga vil få nye fareskilt som vil fortelle bilister om både smal veg og farlige svinger.

50 år gammel og sterkere enn noensinne

14. desember er det 50 år siden daværende samferdselsstatsråd Håkon Kyllingmark sto for den høytidelige åpninga av Foldabrua på fylkesveg 17. Nå oppgraderes den til å tåle dagens tunge lastebiler.

Reagerer på plassering av bom på Fv. 17 i Sprova

Kjører kun på gammelvegen – må likevel punge ut for ny veg

Når nye Fv. 17 mellom Dyrstad og Malm er nedbetalt, har Camilla Fellmann Kristiansen punget ut 336.960 kroner for en veg hun ikke kjører på.

Flere avganger i kveld blir kansellert

Sambandet Hofles-Geisnes-Lund blir rammet torsdag kveld.

tirsdag 02.04 2019

Fylkespolitikerne vedtar bompengesatsene ved Steinkjer

Hundrelapp for Steinkjer-tur

Når nyvegen fra Sprova til Steinkjer står ferdig før jul, vil en tur til Steinkjer og tilbake igjen koste 100 kroner og 80 øre for å passere bomstasjonene ved Sprova og Dyrstad på Fv 17 – hvis du har bombrikke. Uten brikke vil det koste 126 kroner.

mandag 01.04 2019

Vil ha mer Namdalsting

Flere politikere etterlyste mer tid til debatt og mer tid til å bli kjent på tvers av kommunegrensene.

Valg av vegtrase tema under Namdalstinget

V og KrF mot strømmen

Namdalstinget er enige i de aller fleste politiske saker. Bortsett fra veg. Mandag var det ting på Høylandet.

fredag 29.03 2019
10

Slik så det ut før og sånn ble det etterpå

Her er noen synlige bevis på hva Namdalsprosjektet har betydd for utviklinga av Namsos.

onsdag 27.03 2019

John Bakken mener det er uforsvarlig at kjøretøy ferdes på fylkesveg 771 mellom Saltbotnkorsen og Gutvik

– Vegen er så dårlig at det ikke kan kalles veg.

– Vegen er så dårlig at det ikke kan kalles veg. Fylkesveg 771 er så trafikkfarlig at vi bør vurdere å ta sjøvegen hit igjen.

tirsdag 26.03 2019

Spør om vegkryss på Spillum

Ombygging av vegkryss på Spillumstranda industriområde for å tilpasses modulvogntog, blir berørt i fylkeskommunens hovedutvalg for veg i april.

fredag 22.03 2019

Legger til rette for tømmerbiler – setter av tre mill. til Foldabrua

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil bevilge 25 millioner til utbedring av mindre bruer på fylkesvegnettet. Foldabrua er tilgodesett med tre millioner kroner.

onsdag 20.03 2019

Gode drosjetilbod i byane og i distrikta

LESERINNLEGG

fredag 15.03 2019

Slutt på taxi døgnet rundt?

MENING

torsdag 14.03 2019

Stadig flere kjørte over Engan uten å betale bomavgift, da sa grunneierne at nok er nok

I de senere åra har stadig flere kjørt over Engan uten å betale bomvegavgifta. Nå har grunneierne innført nytt betalingssystem der man ikke kan snike.

tirsdag 12.03 2019

Dette blir NSB og Nettbuss sitt nye navn

Under det nye navnet, Vy, samles NSB og Nettbuss til én felles merkevare. Mange har allerede reagert på det nye navnet og logoen. Også NAs lesere.

fredag 08.03 2019

Hurtigbåtkai til sommeren

Hvis alt går etter planen, vil den nye hurtigbåtkaia stå klar til å ta imot Foldafjord allerede til sommeren.

tirsdag 05.03 2019

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok å gjøre nytt forsøk på reversering:

Ønsker hurtigrutemøte

Ytternamdalingene Terje Sørvik (Ap) og Pål Sæther Eiden (H) gikk i bresjen for at Trøndelag fylkeskommune skal kreve et nytt møte om anløpstidene for Hurtigruten på Rørvik.

Her er Trøndelags første vegdirektør

Eva Solvi (63) blir direktør for den nye vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune.

mandag 04.03 2019

Vil ha Namdalen på samferdselskartet

I løpet av våren skal kommunene i Namdalen komme med sine innspill til ny samferdselsstrategier for Trøndelag

Lysregulering på Foldabrua

Før helga kom sperringene og lysreguleringene på plass på Foldabrua. Nå skal brua forsterkes slik at den tåler vogntog på 60 tonn.

onsdag 27.02 2019

Hurtigrutens anløpsendringer på Rørvik ble tema i fylkestinget onsdag

Fylkesordføreren beklaget

Saksbehandlinga i fylkeskommunen har skapt raseri og fylkesordføreren beklaget.

Overhalla Ap med utspill om Ranembrua:

Overhalla Ap: Ranembrua må med i laksevegprosjektet

Ap-politikerne i Overhalla er lei av at det ikke skjer noe med hensyn til planlegging og bygging av ny Ranembru. Nå vil de ha brua med i Lakseveg Nord-prosjektet.

tirsdag 26.02 2019

Midtre Namdal Lastebileierforening krever at alle veger åpnes for modulvogntog

Ønsker å sikre like konkurransevilkår

– Næringslivet i Namdalen taper hvis ikke både kommunale og fylkeseide veger åpnes for modulvogntog, sier Erik Flasnes.

mandag 25.02 2019

Hovikberga på fylkesveg 767 skaper bekymring for trafikantene

– Dette er en av de verste vegstrekningene jeg har sett langs fylkesvegene våre

En strekning på 80 meter veg skaper daglig bekymringer for de omkring 1.000 innbyggerne på Otterøya. Nå begynner ting å bevege seg.

onsdag 20.02 2019

Reparasjon av skaden på Meosen bru starter mandag

mandag 18.02 2019

Laksevegen nord (og ned)

Leserinnlegg

onsdag 13.02 2019

Startskudd for bomprosjektet Lakseveg nord i 2022?

Innen 1. oktober skal prosjektgruppa legge fram forprosjekt til en bompengefinansiert Lakseveg nord, Gartland-Flerengstrand. Om alle biter faller på plass, kan startskuddet gå i 2022.

fredag 08.02 2019

Ser ikke ut som noe blir gjort med vegen i Hovikberga med det første

Fylkesrådmannen i Trøndelag kan ikke love at det blir gjort noe med vegen ved Hovikberga på Otterøya med det første.

Krever at vegen mellom Salsnes og Breksillan utbedres

Foreldreutvalget ved Salsnes skole er bekymret for barnas sikkerhet når de må kjøre mellom Salsnes og Breksillan for å komme seg på skolen.

onsdag 06.02 2019

Namsos - Steinkjer - Levanger har størst passasjervekst i Trøndelag

Namsos - Steinkjer - Levanger har størst passasjervekst i Trøndelag

Bussruta Namsos – Steinkjer – Levanger hadde en enorm passasjervekst i 2018. Lavere billettpriser kan ha fått flere til å bruke bussen.

tirsdag 05.02 2019

Teknisk trøbbel stanset Jøa-ferga - i drift igjen onsdag morgen

mandag 04.02 2019

Namdalspolitikere stiller spørsmål om farlige fylkesveger

Kun ett prioritert tiltak

Av 39 prioriterte trafikksikkerhetstiltak langs trønderske fylkesveger, er kun ett i Namdalen.

tirsdag 29.01 2019

– Må stå sammen for å realisere laksevegen

Trøndelag fylkeskommune ønsker å se på om det er mulig å få realisert prosjektet Lakseveg nord med oppstart i 2022/2023. Det vil i såfall forutsette ei bred oppslutning fra næringsliv og politisk nivå, og derfor inviterer Namdalskysten næringsforening til frokostmøte.

mandag 28.01 2019

Leverandørkonferanse for E6 Ranheim–Værnes

– Det er nå det skal knyttes kontakter og skrives avtaler

– Her bør bedrifter fra hele fylket kjenne sin besøkelsestid, for det ligger store muligheter i dette prosjektet.

fredag 04.01 2019

Forsterkningsarbeidet på Foldabrua starter i februar

Snart kan landemerket fra 1969 tåle vogntog på 60 tonn

I februar starter arbeidet med å forsterke fagverket under Foldabrua slik at landemerket fra 1969 kan tåle moderne vogntog på 60 tonn.

torsdag 20.12 2018

SV-politiker Liv Aalberg sto i spissen for aksjonen «Nei til bompæng» i 2003. Hun er glad for nyheten om at bompengeinnkrevinga snart er over.

– Det har ikke vært trivsel å betale så mye

– Det har ikke vært trivelig for folk å betale oppimot 100.000 kroner i bompenger, sier Liv Aalberg som imidlertid gleder seg over at bompengeinnkrevinga tar slutt 31. mars.

mandag 17.12 2018

«Dekksgutten» blir landkrabbe etter 52 år

Søndag ettermiddag ruslet matros Svenn Rossøy opp fergelemmen på Ølhammeren for siste gang etter 33 år på Jøa-ferga.

torsdag 13.12 2018

Mer busstrøbbel for elever i Bangdalen

Skolebussen kom ikke

Foreldre i Bangdalen har fått nok og krever strakstiltak for å få orden på skoleskyssen.

mandag 10.12 2018

Grong Høyre vil ikke privatisere veg

Partiene snakker varmt om distriktene. Men i formannskapet vedtar de politikk som rammer kommunens ytterkanter, hardest. Merkelig, mener Høyre, som vil droppe vegprivatisering.

tirsdag 04.12 2018

Billigere nyveg

mandag 03.12 2018

Anilyn trodde hun var på veg heim til Rørvik – endte opp på kald do i bare pyjamasen ved fergeleiet på Holm

I kulda på Holm satt Anilyn Emaas Sandberg på toalettrommet og ventet kun iført pyjamas – uten å egentlig ane hvor hun befant seg.

søndag 25.11 2018

Vil frede hurtigrutetilbudet mellom Namsos og Ytre Namdal

Det går ikke an å legge ned hurtigbåten mellom Namsos og Ytre Namdal, for så å skulle bygge opp tilbudet igjen om noen år når folk har fått andre vaner enn å reise kollektivt.

fredag 23.11 2018

Venstre vil frede hurtigbåttilbudet mellom Namsos og Ytre Namdal

Vil frede hurtigrutetilbudet mellom Namsos og Ytre Namdal

Det går ikke an å legge ned hurtigbåten mellom Namsos og Ytre Namdal, for så å skulle bygge opp tilbudet igjen om noen år når folk har fått andre vaner enn å reise kollektivt.

mandag 19.11 2018

Nå er det Namdalen sin tur til å få store vegprosjekt

Et samlet Namdal regionråd har satt ned ei gruppe som skal jobbe for Laksevegen Nord mellom Flerengstranda på Vikna og E6 på Gartland.

mandag 12.11 2018

Passasjertallene fortsetter å stige i Namdalen

Begge lufthavnene i Namdalen har solid økning i passasjertallene så langt i år.

Passasjertallene fortsetter å stige i Namdalen

Begge lufthavnene i Namdalen har solid økning i passasjertallene så langt i år.

Foldafjord på verksted, Frøyfart inn som reserve

Fosen Namsos Sjø varsler om bytte av fartøy på sambandet Namsos - Rørvik - Leka i forbindelse med årlig verkstedopphold.

fredag 02.11 2018

Hurtigbåten står i fare

Hurtigbåttilbudet mellom Namsos-Rørvik og Leka står i fare. – Båtruta betyr alt og må berges, mener passasjerene.

tirsdag 30.10 2018

– Hva gjøres videre?

Leder av hovedutvalget for veg i Trøndelag er skuffet over resultatet etter opprustingsarbeidet på Sørsivegen. Hun vil ha svar på hvorfor det har blitt slik.

torsdag 25.10 2018

Den nye asfalten på Sørsivegen går i oppløsning

Slår sprekker kort tid etter at den ble lagt

Sørsivegen i Overhalla fikk i høst etterlengtet nytt dekke, men idyllen har allerede begynt å slå sprekker.

Den nye asfalten på Sørsivegen går i oppløsning

Slår sprekker kort tid etter at den ble lagt

Sørsivegen i Overhalla fikk i høst etterlengtet nytt dekke, men idyllen har allerede begynt å slå sprekker.

onsdag 17.10 2018

Holm treffer ikke riktig adressat

Trønderbilene svarer

tirsdag 16.10 2018

Beklager Trønderbilene, dette er for dårlig

Innspill

Leka-ferga er innstilt for andre gang i dag på grunn av teknisk trøbbel

Beklager Trønderbilene, dette er for dårlig

Innspill

mandag 08.10 2018

Vil bruke 73,1 milliarder på samferdsel

onsdag 26.09 2018

72,4 mill til skredsikring

Fylkesvegene i Trøndelag får 72,4 millioner kroner i skredsikringsmidler, foreslår regjeringa i statsbudsjettet.

mandag 24.09 2018

Ingunn Lysø har etterlyst gang- og sykkelveg i mange år – fredag ble hun nesten påkjørt

Etterlyser handling etter nær døden-opplevelse

Bare noen timer etter at Ingunn Lysø stilte spørsmål i kommunestyret om gang- og sykkelveg på Marøya, var hun centimeter unna å bli påkjørt langs vegen.

mandag 17.09 2018

Nytt forsøk på bru til Jøa – på utradisjonelt vis

Fylkeskommunen vil gå utradisjonelt til verks når de vil sette fart i arbeidet med å sikre fastlandsforbindelse til Jøa.

fredag 07.09 2018

Bruker 20,5 millioner kroner på fylkesveg 7040

Sørsivegen oppgraderes

Arbeidet er i gang med å gi deler av Sørsivegen mellom Namsos og Grong en sårt tiltrengt fornying.

tirsdag 04.09 2018

Måtte sende sønnen i grøfta for ikke å bli påkjørt

Ida Fjukstad Svendsen har hatt flere ubehagelige opplevelser langs Grindavegen. Denne gangen kunne det som startet som en koselig tur med sønnen ha blitt deres siste.

onsdag 29.08 2018

Fylkesdirektøren for samferdsel på befaring

«Når man vet at Overhalla har mye industri, så skjønner vi godt at infrastrukturen får juling.»

Ranem bru og utfordringene knyttet til flomsikring av utsatte vegstrekninger ved Namsen var tema da fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem onsdag besøkte Overhalla.

Beste halvårsresultat i historien for Torghatten

Torghatten ASA melder om det beste første halvårsresultat for selskapet noen gang.

mandag 13.08 2018

Ferga til Borgan i rute igjen

fredag 20.07 2018

– Du må regne med ekstra lang ventetid

Vegarbeid mellom Foldereid og Kongsmoen fører til at ekstra mange tar ferga.

fredag 13.07 2018

Etter raset har mange tatt en bomtur til Bogen, både bilister, syklister og gående

Oppgitt over dårlig skilting

På grunn av for dårlig skilting på Kjelleidet havner mange i Bogen og må snu. For syklistene betyr det over ei mil ekstra på setet.

torsdag 12.07 2018

Statens vegvesen mener det blir svært krevende å utbedre fylkesveg etter raset ved Årsetfjorden

Frykter vegen blir stengt i lang tid

– Dette kom ikke som noe sjokk, sier dagpendler Ann-Kristin Halsen om at fylkesveg 771 ved Årsetfjorden kan bli stengt lenge, svært lenge.

tirsdag 26.06 2018

Venstre fremmet forslag om å prioritere opprusting av Fv 769

Fv 769 er inne både på Namsos’ og på Nye Namsos prioriterte liste til handlingsprogram for veg 2019–2022 etter forslag fra Venstre.

onsdag 13.06 2018

En million til gang- og sykkelveg i Namdalseid

Nå blir det gang- og sykkelvegen langs Fv 17 mellom Berre og Fallet i Namdalseid. Det sørget flertallet i fylkestinget for.

tirsdag 12.06 2018

Gangvegen på Foldereid blir fylkespolitikk

torsdag 31.05 2018

På god veg i fylkets største vegprosjekt

Første spadetak ble gjort i mars 2017. Nå er det i overkant av ett år før de første bilistene kan kjøre på den nye fylkesveg 17.

søndag 27.05 2018

Leder for samferdselsutvalget i Namdal regionråd om forslag til nytt bomprosjekt

– Vi må ta bomring-debatten

Under forrige namdalsting la samferdselsutvalget fram sitt hovedmål: «Moderne infrastruktur». For å få fortgang og større drift kan bompenger være løsninga.

onsdag 16.05 2018

Samferdsel var tema på folkemøte på Leka

Leka Arbeiderparti tok opp samferdsel i alle former da de inviterte lekværingene til folkemøte.

fredag 11.05 2018

Oppgraderes over en toårsperiode

Skal bruke 20 millioner kr på Sørsivegen

Sørsivegen skal oppgraderes over en toårsperiode. I 2018 er det satt av 20 millioner kroner til å fornye vegen.

Grønt lys for søppeldugnad langs vegene

Statsråden vil myke opp reglene og slippe «amatører» til langs enkelte veger for å plukke avfall.

tirsdag 24.04 2018

Isen skaper fortsatt vansker for Foldafjord

tirsdag 17.04 2018

Nordland fylkeskommune foreslår endringer i bussrutene i Bindal

Fortviler over forslag om kutt i busstilbudet

Ordfører Britt Helstad er fortvilet over at all kollektiv transport i helgene foreslås tatt bort.

tirsdag 27.03 2018

Vil utvide båtrute til Vennesund

tirsdag 27.02 2018

Lein klargjør

Namsos lufthavn skal bestå

MENING

mandag 26.02 2018

Leder i transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune er klar i sin tale

– Uaktuelt å kutte i båt- og busstilbudet

– Det blir ikke kutt i kollektivtilbudet i år. Vi skal bygge Trøndelag tettere sammen, ikke bryte det ned, sier leder for transportutvalget, Per Olav Hopsø.

– Lite heldig at det sås tvil om flyplassens eksistens

– Vi må ikke ofre flyplassen i Namsos for å få en ny trase for Nordlandsbanen. Det sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum, som også er leder av samferdselsutvalget i Namdal regionråd.

Leder i transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune er klar i sin tale

– Uaktuelt å kutte i båt- og busstilbudet

– Det blir ikke kutt i kollektivtilbudet i år. Vi skal bygge Trøndelag tettere sammen, ikke bryte det ned, sier leder for transportutvalget, Per Olav Hopsø.

For næringsliv og politikere i Ytre Namdal er samferdselsvalget tatt:

Raskest mulig inn til E6

For politikere og næringsliv i Ytre Namdal har «lakseveg nord» fra Gartland til Flerengstrand førsteprioritet. Men ny «Foldahavsveg» diskuteres gjerne.

søndag 25.02 2018

Venstre mener to-tre milliarder vegkroner kan benyttes bedre

Vil bygge ny kystveg

En ny kystveg, som kan korte reisetida Rørvik– Namsos til rundt en time, mener Venstre kan være vegen å gå.

torsdag 22.02 2018

Mener bompenger kan finansiere utbedring av Naklingsvingene

Utbedring av Naklingssvingene og hele laksevegen opp til Gartland vil koste to til tre milliarder kroner. De blir trolig løst ved bompengefinansiering.