Tema

fredag 11.05 2018

Oppgraderes over en toårsperiode

Skal bruke 20 millioner kr på Sørsivegen

Sørsivegen skal oppgraderes over en toårsperiode. I 2018 er det satt av 20 millioner kroner til å fornye vegen.

Grønt lys for søppeldugnad langs vegene

Statsråden vil myke opp reglene og slippe «amatører» til langs enkelte veger for å plukke avfall.

tirsdag 24.04 2018

Isen skaper fortsatt vansker for Foldafjord

tirsdag 17.04 2018

Nordland fylkeskommune foreslår endringer i bussrutene i Bindal

Fortviler over forslag om kutt i busstilbudet

Ordfører Britt Helstad er fortvilet over at all kollektiv transport i helgene foreslås tatt bort.

tirsdag 27.03 2018

Vil utvide båtrute til Vennesund

tirsdag 27.02 2018

Lein klargjør

Namsos lufthavn skal bestå

MENING

mandag 26.02 2018

Leder i transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune er klar i sin tale

– Uaktuelt å kutte i båt- og busstilbudet

– Det blir ikke kutt i kollektivtilbudet i år. Vi skal bygge Trøndelag tettere sammen, ikke bryte det ned, sier leder for transportutvalget, Per Olav Hopsø.

– Lite heldig at det sås tvil om flyplassens eksistens

– Vi må ikke ofre flyplassen i Namsos for å få en ny trase for Nordlandsbanen. Det sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum, som også er leder av samferdselsutvalget i Namdal regionråd.

Leder i transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune er klar i sin tale

– Uaktuelt å kutte i båt- og busstilbudet

– Det blir ikke kutt i kollektivtilbudet i år. Vi skal bygge Trøndelag tettere sammen, ikke bryte det ned, sier leder for transportutvalget, Per Olav Hopsø.

For næringsliv og politikere i Ytre Namdal er samferdselsvalget tatt:

Raskest mulig inn til E6

For politikere og næringsliv i Ytre Namdal har «lakseveg nord» fra Gartland til Flerengstrand førsteprioritet. Men ny «Foldahavsveg» diskuteres gjerne.

onsdag 14.02 2018

LEDER

Ingen god start

Fylkeskommunen skal spare. Det går ut over ferge og hurtigbåt i Namdalen

Fire daglige avganger kan forsvinne

Skremmende utsikter for rutene til både fergesambandet Hofles-Lund og for Foldafjord.

– Visste det ville bli store utfordringer

Hun fikk mye av æren for at Trøndelag ble samlet, og står støtt på at sammenslåing med Nord-Trøndelag som en aktiv part har gitt den beste løsninga også økonomisk.

Hovedutvalgsleder garanterer at Ap skal sikre tilbudet i Namdalen

Vil ikke kutte båttransport

Leder i hovedutvalg for transport i Trøndelag beroliger alle namdalinger: Ap og flertallsgruppa vil sikre at det ikke blir noen kutt verken i ferge- eller hurtigbåtsamband.

tirsdag 13.02 2018

Fylkeskommunen skal spare. Det går ut over ferge og hurtigbåt i Namdalen

Fire daglige avganger kan forsvinne

Skremmende utsikter for rutene til både fergesambandet Hofles-Lund og for Foldafjord.

fredag 26.01 2018

Venstre protesterer

Har gitt utilsiktede utslag

Namdal regionråd har i en uttalelse protestert på at ekspressruta mellom Namsos og Trondheim legges ned.

Reisende reagerer på at Trønderekspressen legges ned

Det er sørgelig at det som har vært et veldig godt tilbud til reisende legges ned, mener damene på Trønderekspressen.

torsdag 25.01 2018

– Det er beklagelig at Trønderbilene nå legger ned sin ekspresslinje

Legger ned ekspressbussen

Ekspressbussen mellom Namsos og Trondheim legges ned fra 1. februar.