Tema

tirsdag 30.06 2020

Fem årsverk forsvinner fra Scandic Rock City

– Dette er ei lei effekt av koronaen

Scandic Rock City må nedbemanne med fem årsverk, som følge av at hotellkjeden er i en svært krevende situasjon på grunn av koronakrisen.

torsdag 25.06 2020

Vil ta direktekontakt med statsrådenveg

– Jeg kommer til å ta dette opp direkte med Hareide, og be ham om å engasjere seg personlig i saken og skjære gjennom slik at den kan få en positiv løsning.

onsdag 17.06 2020

Ordføreren skryter av elever og barnehagebarn i Namsos

Deler ut 2.500 is som takk for innsatsen

Hva er vel bedre enn en kald saft-is på en varm sommerdag? Og hva om det er selveste ordføreren som spanderer, som en takk for barnas korona-innsats?

fredag 05.06 2020

Namsos historiske ordfører hadde aldri sett for seg å havne i en slik posisjon

– Nå, og i framtida, trenger vi ei befolkning som ser og jager muligheter, sier namsosordføreren. Søndag fyller byen 175 år.

torsdag 28.05 2020

Bomstasjonen på Aunmyra åpner med innkreving i uke 24

I over ett år har Camilla ventet på svar om hun får fritak fra bompenger. – Helt tullete at vi ikke får vite noe

Her står Camilla Fellmann Kristiansen ved den nye bomstasjonen på Aunmyra. Ikke lenge før innkrevinga starter, aner hun ikke om hun og sambygdingene i Almli i Namdalseid får fritak for bompenger, slik lovnaden har vært.

tirsdag 19.05 2020

Venter fortsatt på avklaring om fritak for bompenger

– Må gå an å få et ordentlig svarok

Mens bomstasjonen i Almli nærmer seg åpning, venter Namsos kommune fortsatt på svar fra Samferdselsdepartementet om det blir fritak for bompenger for interntrafikk.

onsdag 06.05 2020

Ordfører etter ny utsettelse av utbygging av helikopterplattform

– Nå må departementet gripe inn

Ordfører Arnhild Holstad er tindrende klar: Helse- og omsorgsdepartementet må gripe inn og sørge for at det blir utbygd ny helikopterplattform ved Sykehuset Namsos.

søndag 29.03 2020

Gir formannskapet mer makt på grunn av pandemien

Namsos kommunestyre gir formannskapet midlertidig fullmakt til å vedta saker som skulle vært avgjort av kommunestyret.

torsdag 19.03 2020

Appell til Namsos sine innbyggere

I kveld kan du møte ordfører Arnhild - på nett

Korona-krisa tvinger fram nye måter å møtes på. Klokka 18 svarer Namsos-ordfører Arnhild Holstad og varaordfører Kjersti Tommelstad på spørsmål fra innbyggerne via nettmøte her på NAs nettside.

fredag 31.01 2020

Namsos Ap avviser ønsket fra Zephyr

Et enstemmig årsmøte i Namsos Ap sier nei takk til vindkraft i kommunen - og samtidig vil de ikke gå med på Zephyrs ønske om fristforlengelse fram til 2023 for sine planer om vindkraftanleg på Innvordfjellet.

onsdag 22.01 2020

Rekordmange kvinnelige ordførere i Norge

– Skulle bare mangle at det ikke ble flere kvinner

Aldri før har Norge hatt flere kvinnelige ordførere, og i Namdalen regjerer kvinnene i seks av 11 kommuner.

søndag 19.01 2020

Useriøst fra Steinkjer kommune

Meningsinnlegg.

torsdag 21.11 2019

I løpet av 2019 er det blitt 218 færre namdalinger

Jonas Lian Hansen har gjort som mange andre i løpet av 2019: Flyttet fra Namdalen sammen med familien.

torsdag 07.11 2019

Ny runde om Campus Namdal i Namsos formannskap

– Etablering av et Campus Namdal på Nexans-tomta vil bety mye for byutviklinga

Namsos formannskap går inn for at overtakelse av Olav Duun vgs. blir en del av vurderingene rundt et framtidig Campus Namdal.

mandag 07.10 2019

Namsosordfører Arnhild Holstad (Ap) reagerer sterkt på forslag til statsbudsjett

– Vi blir straffet, ikke belønnet

Takken for en ekstremt vellykket kommunesammenslåing er ifølge ordfører Arnhild Holstad en kraftig reduksjon i inntektene for Nye Namsos.

søndag 15.09 2019

Senterpartiet har nok snublet litt

fredag 13.09 2019

Ap inngikk samarbeid med SV, MDG, KrF og Rødt i Namsos

Ap inngikk samarbeid med SV, MDG, KrF og Rødt i Namsos

De nye samarbeidskameratene i Namsos for de kommende fire årene er Ap, SV, KrF, MDG og Rødt.

torsdag 12.09 2019

Namsosvalget

Nye Namsos trenger både en sterk posisjon og en sterk opposisjon

I følge artikkel i NA skjønner ikke grasrota i Sp hvorfor partiet ønsker å være i opposisjon framfor posisjon. De ønsker revurdering.

onsdag 11.09 2019

– Oi, det var da voldsomt

Det nyvalgte kommunestyret i Namsos har også en historisk høy kvinneandel.

tirsdag 10.09 2019

Steinar Lyngstad kom med den største bomba da listetoppene samlet seg valgnatta: Sp avviser samarbeid med Ap

Det var Sps Steinar Lyngstad som kom med den største bomba da listetoppene samlet seg valgnatta. Han avviser samarbeid med Ap og sier at Sp vil gå i opposisjon.

mandag 09.09 2019

Sterkt Ap-valg for Namsos i Nye Namsos

Full jubel i Aps valgvake på Otterøya da resultatet fra Namsos ble lest opp.

onsdag 04.09 2019

Namsos Ap på banen:

Vi må tenke nytt – også om demens-omsorg

Først vil vi takke Reidar Tessem for utfordringa om å si noe mer om saker Demensforeninga er opptatt av. Det gjør vi gjerne.

torsdag 29.08 2019

Holstad inviterte Lyngstad til samarbeid på direkten

For åpen mikrofon inviterte ordfører Arnhild Holstad, Sp og Steinar Lyngstad til å diskutere en rødgrønn samarbeidsplattform i nye Namsos.

tirsdag 27.08 2019

49 prosent foretrekker Holstad som ordfører, men hun kan likevel miste jobben

Arnhild Holstad er veldig populær blant velgerne også utenfor eget parti, men selv om folket vil ha henne som ordfører vender de Arbeiderpartiet ryggen.

tirsdag 20.08 2019

Befolkningsnedgang kan koste namdalske kommuner dyrt

Namsos har mistet 34 innbyggere i løpet av de siste seks månedene. Ordfører Arnhild Holstad frykter at kommunens nedgang vil føre til tap på flere millioner kroner.

onsdag 14.08 2019

Studentene er på plass i Namsos

Studentene er på plass i Namsos: Har ikke latt seg skremme

De nye studentene har i svært liten grad latt seg påvirke av all støyen omkring Nord universitet i Namsos – og ser fram til å komme i gang.

torsdag 27.06 2019

Tusen takk, namdalinger

Nå er det endelig klart – Nord universitet skal fortsatt ha et bredt helsefaglig studiemiljø i Namsos. Det vedtok styret onsdag 26. juni

onsdag 26.06 2019

Namsos er fortsatt en universitetsby

– For Namdalen er styrets beslutning helt avgjørende, mente ordfører Arnhild Holstad da vedtaket ble klubbet

torsdag 30.05 2019

Ordføreren reagerer etter NA-oppslag: – Har bedt rådmannen om ei orientering

Søstrene Vikans historie knyttet til Namsos kommunes mangelfulle omsorgstilbud etter moras bortgang, har engasjert både politikere og befolkning. Nå blir eldreomsorg tema på formannskapsmøtet til uka.

tirsdag 28.05 2019

Fremmet viktigheten av Nord i møte med statsråd for forskning og utdanning

– Rapporten er mangelfull

– Vi jobber hardt for å belyse de manglene vi mener rapporten fra dekanene ved Nord Universitet inneholder, sier leder i Namdal regionråd, Amund Hellesø.

mandag 27.05 2019

Ordfører med tilsvar:

Hvordan best utvikle et Nord universitet for framtida?

tirsdag 07.05 2019

Namsos-ordføreren fornøyd etter Erna-besøket

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) var glad for signalene statsministeren kom med.

tirsdag 30.04 2019

Slo ring rundt Nord universitet i Namsos

6.000 - 7.000 mennesker møtte opp til støttemarkeringa

Mellom 6.000 og 7.000 personer deltok under støttemarkering på Festplassen for å bevare Nord Universitet i Namsos tirsdag kveld.

onsdag 24.04 2019

Verre enn fryktet

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) beskriver innholdet i rapporten om ny studiestedsstruktur som «verre enn fryktet».

Holstad og Hellesø i åpent brev til styret i Nord:

Men om så studieplasser «bare» flyttes, er det så nøye da? Ja, det er det.

tirsdag 23.04 2019

Hvilken nulltoleranse er det i Namsos kommune?

fredag 05.04 2019

Advarte mot uforutsigbarhet i integreringspolitikken

Fra talerstolen på Aps landsmøte fortalte Namsos-ordfører Arnhild Holstad om hvordan kommunen følte seg «lurt» av UDI.

fredag 29.03 2019

Til høsten kan du stemme på kjøpesenteret

Du kan ikke velge Namsos storsenter inn i kommunestyret, men de siste fire ukene før valget kan du avgi forhåndsstemme i senterets åpningstid.

torsdag 28.03 2019

INNSPILL

Namsos er bomfri

MENINGER

onsdag 20.03 2019

– Vi er stolte over at Åge ble født akkurat her

Namsos-ordfører Arnhild Holstads personlige hilsen til dagens jubilant.

mandag 18.03 2019

Politiet legger ned forbud mot kjøretøy i årets 17. mai-tog

Politiet i Namdalen legger ned forbud mot kjøretøy i årets 17. mai-tog. Trolig blir forbudet permanent.

tirsdag 26.02 2019

Stort engasjement rundt utvikling av Namsos sentrum

Stort engasjement rundt utvikling av Namsos sentrum

– Vi unge ønsker noe som kan trekke oss tilbake til Namsos. Da er det viktig å engasjere seg når vi får mulig- heten, mener leder Mia Viken i ungdomsrådet.

onsdag 20.02 2019

Reaksjoner mot Trond Giskes styreverv i Trøndelag Arbeiderparti:

– Det kan ikke være slik at flinke har større rett til å oppføre seg dårlig

En enstemmig valgkomite i Trøndelag Arbeiderparti vil ha Trond Giske inn i fylkesstyret. Det reagerer namsosordfører Arnhild Holstad på.

torsdag 03.01 2019

Behold Campus Namsos

NA leder

– Universitetet er avgjørende for Namdalens framtid

Amund Hellesø kunne ikke vært mer tydelig i møtet med rektoren ved Nord universitet; Namdalen er avhengig av at campusen i Namsos overlever.

tirsdag 11.12 2018

Flertall for endring av Namsos-budsjettet

Åpner én barnehage hele sommeren

Flertallet i Namsos kommunestyre går inn for at det fortsatt skal være et barnehagetilbud i sommerferien. Forslaget innebærer at Solvang barnehage skal holdes åpen hele sommeren.

Flertall for endring av Namsos-budsjettet

Åpner én barnehage hele sommeren

Flertallet i Namsos kommunestyre går inn for at det fortsatt skal være et barnehagetilbud i sommerferien. Forslaget innebærer at Solvang barnehage skal holdes åpen hele sommeren.

mandag 26.11 2018

Fylkesrådmannen vil selge en lekter til en million kroner til Namsos

– Dette var på tide

Et årelangt arbeid ser ut til å få en ende; Namsos vil få en universelt utformet hurtigbåtkai.

lørdag 24.11 2018
7

Ordføreren fyrte av en «tretrinns-rakett» som lyste opp julebyen

En måned før julaften ble julestemninga for alvor tent på en fullsatt festplass i Namsos lørdag.

tirsdag 20.11 2018

Vil ikke flytte Olav Duun vgs.

Fylkespolitikerne i hovedutvalget for utdanning innstiller på at Olav Duun videregående skole skal bli hvor den er.

tirsdag 13.11 2018

«Det vil være galskap å legge ned»

Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, er klar i sin tale. – Nord universitet er en særdeles viktig institusjon for både Namsos og Namdalen.

«Det vil være galskap å legge ned»

Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, er klar i sin tale. – Nord universitet er en særdeles viktig institusjon for både Namsos og Namdalen.

Alle vil ha Holstad som ordfører

De fire arbeiderlagene i det som skal bli Nye Namsos er enige om en ting: De ønsker Arnhild Holstad som sin ordførerkandidat.

torsdag 01.11 2018

Det nye avfallsanlegget skal bygges på Spillum

Duoen Holstad/Tyldum hadde snakket sammen og la fram et nytt forslag for utbygging av nytt avfallsanlegg for MNA. Men lokaliseringa på Spillum står fast.

Det nye avfallsanlegget skal bygges på Spillum

Duoen Holstad/Tyldum hadde snakket sammen og la fram et nytt forslag for utbygging av nytt avfallsanlegg for MNA. Men lokaliseringa på Spillum står fast.

mandag 15.10 2018

HUNT 4 på plass i Namsos

– Jeg vil fortsatt være 178 centimeter

Namsos-ordfører Arnhild Holstad strekker seg så lang hun er. Hun har minst to mål med sin deltakelse i helseundersøkelsen.

onsdag 03.10 2018

– Stor ære å få prisen

Da Eldres råd skulle dele ut prisen for årets ildsjel, var det en svært beæret Gerd Nordmeland som ble ropt opp for sin innsats for eldre i kommunen.

fredag 21.09 2018

Ingen MNA-konklusjon foreløpig

Det er mye som skal avklares før MNA eventuelt får etablere seg på Spillumstranda.

fredag 14.09 2018

Ordføreren overrasket VM-helten

Grunnlaget for VM- sølvet ble lagt heime i hagen under Klompen i Namsos.

fredag 07.09 2018

Ryktet forteller at..., sier Ståle Selnes til Namsos-ordfører Arnhild Holstad

– Nei, bommen skal vekk

– Er det sant at bomringen rundt Namsos blir stående for å finansiere bru til Jøa?

tirsdag 28.08 2018

Ap krever strakstiltak for å redde fastlegeordninga

Namsos-ordfører Arnhild Holstad og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol mener helseminister Bent Høie må iverksette umiddelbare tiltak for å hindre at fastlegeordninga går i oppløsning.

lørdag 18.08 2018

Servet inn den nye volleyballbanen på Spillum

Tidligere volleyballspiller og ordfører Arnhild Holstad i Namsos kommune er ikke i tvil om at sandvolleyballbanen på Spillum vil bli et populært tilbud. I sommer har den fått seg et solid løft.

onsdag 15.08 2018

Skoleåret på Nord universitet offisielt i gang

Ordføreren ønsket studentene velkommen med sjekketriks

Med et rekordstort kull på Nord universitet i Namsos, møtte nye og gamle studenter opp til studiestart onsdag. Der fikk de med seg noen velvalgte sjekketriks på vegen av ordfører Arnhild Holstad.

mandag 13.08 2018

Namsosordføreren frykter for representativiteten i lokalpolitikken

– Alvorlig bekymret for den politiske rekrutteringa

Arnhild Holstad (55) frykter for utviklinga av lokaldemokratiet. – At politikk synes å bli stadig mindre attraktivt er alvorlig, sier Ap-politikeren.

søndag 05.08 2018

Kongen og ordfører hedret Inger

Med kort fra Hans majestet Kongen og blomster fra Namsos kommune, ble det en fin markering da Inger Alice Ragnfrid Haarstad rundet 100 år.

torsdag 28.06 2018

– Meldingene om en fryktkultur i kommunen er foruroligende

– Slik skal vi selvsagt ikke ha det i Namsos kommune, sier ordfører Arnhild Holstad, om påstandene om trusler om oppsigelser.

torsdag 21.06 2018

«Å støte Sp ut mot høyresida, er ikke et sjakktrekk av Ap.»

NA mener

tirsdag 05.06 2018

Namsos-ordføreren vil framskynde deler av kommunesammenslåinga

Vil framskynde deler av kommunesammenslåinga

Namsosordfører Arnhild Holstad ønsker å samle administrasjonen i Nye Namsos lenge før kommunene skal slås sammen. Inge Ryan blir trolig rådmann for kommunene fra årsskiftet.

torsdag 24.05 2018

LO la fram grelle eksempler på brudd på lover og regler

La fram grelle eksempler på brudd på lover og regler

LO i Namsos og omegn vil ha alle namdalinger med på laget for å motvirke det de kaller en brutalisering av arbeidslivet i Namdalen.

onsdag 25.04 2018

Her kan det bli Campus Namdal

Nord universitet ønsker seg nye lokaler i Namsos. Namsos kommune har planer om nytt rådhus. Olav Duun videregående skole signaliserer interesse for ei samlokalisering. I tillegg vil det lokale næringslivet være med.

Drømmer om en ny og moderne bydel

Her kan det bli Campus Namdal

Nord universitet ønsker seg nye lokaler i Namsos. Namsos kommune har planer om nytt rådhus. Olav Duun videregående skole signaliserer interesse for ei samlokalisering. I tillegg vil det lokale næringslivet være med.

torsdag 15.02 2018

Namdalinger inn i sentrale parti-utvalg

Skal utvikle ny Ap-politikk

To namdalske Ap-kvinner skal bidra til å meisle ut partiets nye politikk fram mot neste års landsmøte.

torsdag 01.02 2018

Klar melding fra bangsundingene Emma (11) og Oda Eline (15)

Klar melding fra de unge: – Bygg idrettshall nå!

De yngste på Bangsund etterlyser et mer variert fritidstilbud. Og skal man få til det, må det bygges en idrettshall. For dagens gymsal holder rett og slett ikke mål.

onsdag 10.01 2018

Ordfører Arnhild Holstad tok seg jobb som helsefagarbeider

En lærerrik arbeidsdag på helsehuset

For få varme hender og for få institusjonsplasser, men det er også mye bra innenfor eldreomsorgen. Det fikk ordfører Arnhild Holstad erfare da hun var helsearbeider for en dag.

onsdag 03.01 2018

To år til storkommunen er et faktum – ordførertrioen vil fortsette

Slik blir det nye kommunestyret i storkommunen

Om to år er «nye» Namsos etablert. De tre ordførerne i Namsos, Namdalseid og Fosnes er alle villige til å fortsette sitt politiske engasjement – men bare en kan ta på seg ordførerkjedet etter 1. januar 2020.

mandag 11.12 2017

Samarbeidspartiene foreslår endringer i Namsos-budsjettet

Mer til helse og omsorg

Ap, Høyre, KrF og Sp synes rådmannens budsjettforslag er for passivt, spesielt med tanke med utfordringene i helse- og omsorgssektoren.

søndag 26.11 2017

Foreldremøte om russetida - Namsos-ordfører er bekymret

Se opptak av foreldremøtet om russefeiring her

Rekordmange russebusser, et høyt pengeforbruk – og et høyt tidsforbruk. Namsos-ordfører Arnhild Holstad er redd at russetida vil fortsette å eskalere.

mandag 13.11 2017

Valgt til ny ordfører i Midtre Namdal samkommune

Ordførere i Namdalen avviser at de møtes i utrengsmål

Ingen støtte til møtevegring

Lekas ordfører får ingen støtte blant ordførere i Namdalen om at det er for mye unødig møtevirksomhet på regionalt nivå.

tirsdag 24.10 2017

June (15) var ordfører for en dag

– Oj, så fint kjedet var!

June Husby (15) stikker fram hodet mens Arnhild Holstad legger ordførerkjedet om halsen til utplasseringseleven.

mandag 18.09 2017

Ønskes velkommen med musikk og flagg

Namsosingene vil ønske kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit velkommen med musikk, flagg og mye folk i området utenfor NTE Arena.

onsdag 16.08 2017

Historiske studenter ble ønsket velkommen til fakultetet

2017-kullet er de første studentene på fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet i Namsos. Onsdag ble de ønsket velkommen til campus.

mandag 29.05 2017

Coop-sjefene møtte namsosordfører

Butikkplanene i det blå

Blir det butikk på Bangsund? Kanskje – eller kanskje ikke.

tirsdag 23.05 2017

Felles heimeside til Nye Namsos

Felles heimeside til Nye Namsos

Med ny heimeside og logo skal innbyggere og ansatte i Nye Namsos finne alt av informasjon de trenger på én plattform.

torsdag 18.05 2017

Ønsker tettere samarbeid med kommunen rundt russefeiringa

Mener bussene skaper splid, ikke samhold

Årets russ roper varsko om en pengegalopp som har gjort russetida til en konkurranse, ikke en feiring.

tirsdag 16.05 2017

Økt husleie skal gi penger til bedre arbeidsforhold

– Må ha tålmodighet

Namsos kommune har fortsatt tro på at Rock City kan være en næringshage for kulturbransjen. Men først må fasilitetene bedres.

onsdag 19.04 2017

Slutter som varaordfører - blir leder i næringsforeninga

Amund Lein går av som Høyres varaordfører i Namsos. 34-åringen begynner 1. august i stillinga som daglig leder i Namsos næringsforening.

torsdag 30.03 2017

Protesterer mot elendige forhold på skolen

Demokrati i praksis-klassen på 8. trinn har engasjert seg for å påvirke lokalpolitikerne til å investere penger for å få en bedre skole-hverdag for alle nåværende og framtidige elever på Namsos ungdomsskole.

onsdag 29.03 2017

Ordføreren vil avvise forslaget fra Frp

Ordfører Arnhild Holstad (Ap) ber kommunestyret om å avvise Frps forslag til vedtak.

mandag 06.03 2017

Ormesaft til frokost, Holm?

Innlegg

søndag 05.03 2017

Må sikre sykehusbygget

NA mener

fredag 03.03 2017

Stiller seg disponibel til å bygge nytt kombinasjonsbygg:

– Namsos kommune vil strekke seg langt

Ordfører Arnhild Holstad vil strekke seg langt for at Sykehuset Namsos får sitt nye kombinasjonsbygg.

tirsdag 14.02 2017

Otterøya består som egen valgkrets

fredag 27.01 2017

Millionlønn for rådmannen

Når Ketil Sørvig begynner som rådmann i Namsos kommune 1. februar, får han ei årslønn på én million kroner.

torsdag 26.01 2017

Ketil Sørvig blir rådmann for tredje gang

Ketil Sørvig (63) blir ny rådmann i Namsos kommune fram til kommune-sammenslåinga

fredag 06.01 2017

Det kommer nye flyruter

Det blir endringer i det upopulære rutetilbudet som Widerøes har lagt opp til.

fredag 09.12 2016

Mange møtte opp på befaring på butikktomta på Bangsund

Statsråden tar avgjørelsen på nyåret

Samfunnshuset var fylt nesten til randen under den åpne høringa om butikktomt på Bangsund og langt de fleste ble med på befaringa.

mandag 05.12 2016

Namsos kommune kjøper bygninger og tomt

Enige om Nexans-pris på 28 millioner

Namsos kommune og Nexans Norway AS er enige om en pris på 28 millioner kroner for bygninger og eiendommen i Namsos sentrum. Kommunestyret skal behandle avtalen torsdag kveld.

torsdag 01.12 2016

Kommunaldepartementet kommer i neste uke

– Still opp, bangsundinger!

Bangsund vel håper på folkeaksjon når Kommunal-departementet kommer på befaring på butikktomta på Bangsund fredag om ei uke.