Tema

onsdag 13.05 2020

Spreke brødre løp gjennom to fylker og tre kommuner for å nå det store målet: – Det er en fysisk og mental prøvelse

Tre kamerater sto på startstreken da det skulle løpes Austra rundt. Men ei hard løype sørget for at ikke alle kom seg helt til mål.

onsdag 07.11 2018

Tjente 30 millioner: Marius ble mangemillionær på kryptovaluta

Den utflytta bindalingen Marius Kjærstad tjente over 31 millioner kroner på fremadstormende kryptovaluta i 2017.

Mangemillionær på kryptovaluta

Den utflytta bindalingen Marius Kjærstad tjente over 31 millioner kroner på fremadstormende kryptovaluta i 2017.

tirsdag 21.08 2018

Geologer oppdaget ustabile masser under brua

Geologer fant ustabile masser under Bogen bru mellom Nærøy og Bindal. Derfor blir ikke mudringsarbeidene i den gamle ferdselsåra under brua like omfattende som planlagt.

tirsdag 19.06 2018

Tildeler 15 hjort

fredag 01.06 2018

Forlenget svarfrist om Austras framtid

torsdag 24.05 2018

Modererer kampen om Austra

Politikerne i Nærøy og Vikna har justert sitt synspunkt på spørsmålet om Austras framtidige kommunetilknytning. Fra Lekas side er det fremmet ønsket om å dele Austra mellom Leka og Bindal.

onsdag 09.05 2018

Mange uklare signaler om Austras framtid på folkemøte

– Tror dere virkelig at vi får beholde goder som legedekninga hvis vi havner i storkommunen?

mandag 07.05 2018

Helstad: – Uaktuelt å delta på møte om Austra

Tirsdag kveld skal Austras framtid diskuteres på folkemøte, men det uten bindalsordfører Britt Helstad i salen.

fredag 04.05 2018

Skal gjennomføre innbyggerundersøkelse om Austra

Har kommet innspill fra innbyggere om at grensene mellom kommunene på Austra bør endres.

fredag 20.04 2018

Departementet: – Nødvendig med rask avklaring om Austra

Fylkesmannen i Trøndelag har fått frist til 1. juni med å komme med endelig tilråding om Austras tilhørighet.

onsdag 14.03 2018

Ikke noe svar på Austras framtid

Lekaordfører Per Helge Johansen fikk ikke svar på hva som blir framtida for den delte øya Austra da kommunen fikk fylkesmann Frank Jenssen på besøk.

mandag 05.03 2018

Fulgte rådet fra folket

Bindal kommune har vedtatt å stå alene, og vil ha med seg hele Austra.

fredag 23.02 2018

Fylkesmannen i Trøndelag venter bare på departementets svar

Austras framtid avklares snart

Søknaden fra Gutvik om overflytting til Nærøy er mottatt hos Fylkesmannen. Der avventer man bare svaret fra departementet om hele Austras framtidige skjebne.

mandag 15.01 2018

Komite på plass for å jobbe med grensejustering for Gutvik:

– Et enmannsshow av ordføreren

Befolkninga i Gutvik har tatt saken med grensejustering i egne hender, og etter ei folkeavstemning er det ingen tvil: de vil være en del av den nye storkommunen.

fredag 01.12 2017

Leka og Bindal mister «reformmidlene» – Nærøy og Vikna kan få mer

Austras framtid i det blå

Austras framtid er ikke diskutert under kommunalkomiteens behandling av reformreverseringa. Og mens Leka og Bindal mister sine milliontilskudd, kan Vikna og Nærøy få beholde mer av pengene.

onsdag 31.05 2017

Foregangskommunen Nærøy var tidlig også denne gang i klimaskogprosjektet

Første klimaplante i jorda

Nærøy får mye av æra for at regjeringas treårige klimaskogprosjekt kom i gang. Onsdag ble den første klimaskogplanten satt i Nærøys egen jord.

torsdag 04.05 2017

Viser «Hjem!» på Leka

onsdag 26.04 2017

Åpner pengesekken for gammel kanal

Fylkesråd Terje Sørvik vil kaste 875.000 kroner inn i spleiselaget for å rehabilitere kanalene i Aarsethvalen og Kjærstadstrømmen mellom Austra og fastlandet.

søndag 22.01 2017

Leka vil utrede konsekvensen av å miste innbyggerne i Gutvik

Har ikke gitt opp Austra

Denne uka skal kommunestyret på Leka bestemme om de skal bruke 122.000 kroner på nok en konsekvensutredning. Denne gangen er det kommunens skjebne om de mister befolkninga på Austra som skal utredes.

torsdag 08.12 2016

Unikt kulturminne på innersida av Austra

Vil gjenåpne kanal fra 1880-årene

Mellom øya Austra og fastlandet går det en trang og grunn kanal. I 1880-årene ble kanalen gravd ut og steinsatt, slik at båter kunne passere trygt selv på fjære sjø. Opp igjennom årene er det unike kulturminnet fylt med grus og stein.

mandag 28.11 2016

Vil bevise viktigheten av Leka som egen kommune

Kampen om Leka

Leka kommune har bestilt en konsekvensanalyse fra Bygdeforskning for å bevise viktigheten for innbyggerne at de skal bestå som herrer i eget hus.

søndag 30.10 2016

Kampen om Austra er langt fra over

Det er slettes ikke sikkert at spørsmålet om grensene på Austra kan avgjøres som en enkel grensejustering.

fredag 30.09 2016

Deler Austra, ellers én ny kommune

De nordtrønderske innbyggerne på Austra bør gå til Nærøy, mens departementet må vurdere fylkesgrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Ellers foreslår ikke Fylkesmannen andre kommunesammenslåinger enn de frivillige som alt er klare.

torsdag 29.09 2016

Fylkesmannen i Nordland om kommunesammenslåing

Rører ikke Austra

Fylkesmann Hild-Martha Solberg i Nordland har ingen løsning når det gjelder kommune- og fylkesgrenser på Austra.

fredag 16.09 2016

– Austra bør tilhøre Nærøy

Austra bør tilhøre Nærøy kommune og Trøndelag fylke. Det mener formannskapet i Nærøy.

torsdag 30.06 2016

Ber fylkesmenn ordne opp

Arbeidsgruppa fra folkemøtet på Bindalseidet ber nå fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag sammen med Kommunaldepartementet formelt medvirke til at Bindalshalvøya og Austra blir en del av Vikna/Nærøy.

fredag 13.05 2016

Austra snur fra Nærøy til Bindal

Hele 60 prosent av Austras befolkning mener det er behov for en grensejustering, men i den aller siste undersøkelsen vil et klart flertall tilhøre Bindal kommune.

torsdag 21.04 2016

«Det er en misforståelse å tro at reformen er en sykdom som går over, og at alt blir som før igjen.»

FOLKEMØTE OM AUSTRAS FRAMTID

Tre av fem må trolig vekk snart

Disse tre ordførerne og to fylkesmennene har ansvar sammen for 221 innbyggere på halvøya Austra. Nå krever mange færre «eiere»!

tirsdag 19.04 2016

Klare for folkemøte om Austra

Håper på engasjement

Onsdag møtes kommunene Bindal, Leka og Nærøy og fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag for å avklare Austras skjebne.

torsdag 07.04 2016

– Kommunen vil rives fra hverandre!

Mister Leka kommune gutvikfolket til nabokommunen, vil kommunen vår rives fra hverandre!

mandag 04.04 2016

Lekaordføreren vil ha grensene på Austra som i dag

Kritisk for Leka

Ordfører Per Helge Johansen mener det vil være kritisk for Leka om de mister de 57 innbyggerne i Gutvik til en annen kommune.

søndag 20.03 2016

Håper å avklare Austras skjebne i april

Austras skjebne blir trolig avklart 20. april. Da møtes Bindal, Leka og Nærøy kommuner og fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag.

onsdag 02.03 2016

Fra positiv til skeptisk

Den mest prominente beboeren på Austra, Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen har lite tro på at grensejusteringer på Austra og kommunesammenslåinger vil føre noe bra med seg.

onsdag 13.01 2016

Austra-folket vil til Nærøy

Et overveldende flertall av innbyggerne på Austra ønsker ei samling av øya i en kommune og ett fylke.