Tema

torsdag 05.04 2018

To kommuner i pluss, en hadde merforbruk

Barnevernet i minus

Mens Vikna og Leka holdt seg innenfor budsjettrammene, hadde Nærøy et overforbruk på knappe to millioner til barnevernstjenesten i 2017.

fredag 06.10 2017

Omfattende barnevernssak etter barnedødsfallet

Overhalla får krisetilskudd

Barnevernstjenestens arbeid etter barnedødsfallet i Overhalla i sommer er så omfattende og kostnadskrevende at Fylkesmannen har gitt kommunen 800.000 kroner i kriseskjønn.

tirsdag 18.07 2017

Regelbrudd i barnehage vil bli rettet opp

torsdag 22.06 2017

Brev fra barnevernet ble liggende ubesvart hos lege i fem måneder

– Det som har skjedd er ikke bra i det hele tatt

Da legen ble syk, ble brevet fra Barnevernet liggende ubesvart i mer enn fem måneder. Til slutt så barnevernet seg nødt til å klage til fylkeslegen.

torsdag 27.04 2017

Lærdom av skandalen

onsdag 21.09 2016

Statusrapport fra Midtre Namdal barnevern

– Vi er på rett veg

En ny statusrapport fra Midtre Namdal barnevern viser at de er godt i gang med en snuoperasjon, men de står fortsatt overfor noen utfordringer.

tirsdag 03.05 2016

Barnevernet er på jakt etter tilsynspersoner

– Vi trenger stadig flere

Behovet for tilsynspersoner tilknyttet barnevernet i Midtre-Namdal er stort. Derfor oppfordrer alle kommunene folk til å ta kontakt.

fredag 08.04 2016

Slå sammen eller ikke?

onsdag 06.04 2016

Lytt til barnehage-lærerne!

fredag 11.03 2016

Hvordan sikre gode demokratiske prosesser?