Tema

søndag 05.04 2020

Barnevernet i Ytre Namdal: – Tør å stille spørsmål

Før helga slo barnevernstjenesten i Midtre Namdal alarm på grunn av at antall bekymringsmeldinger har blitt halvert under koronakrisen. I Ytre Namdal ser de den samme trenden.

torsdag 02.04 2020

Barnevernet slår alarm: Antall bekymringmeldinger halvert under koronakrisen

– Det er grunn til å tro at vi ikke klarer å plukke opp tilfeller der barn er i vanskelige situasjoner, sier leder Kirsti Myrvang for barnevernstjenesten i Midtre Namdal.

torsdag 30.01 2020

Ingen barn er drittunger!

Vi har en jobb å gjøre i det kommunale barnevernet. Altfor ofte gjøres det dårlige vurderinger når det er aktuelt med omsorgsovertagelser av barn.

mandag 18.11 2019

I ni år var jeg redd deg.:

Hvorfor ble du fostermor?

onsdag 13.11 2019

Turbulent vinter i barnevernet koster kommunen 10 mill. ekstra

Første halvår i 2019 henla barnevernet i Ytre Namdal nesten halvparten av bekymringmeldingene. Likevel førte den turbulente vinteren i barnevernet til en baksmell på 10 millioner kroner.

torsdag 05.09 2019

Vern av barn. Et samfunnsansvar.

torsdag 20.12 2018

Namdalskommuner er blant de svakeste i landet

Barnevernet får stryk

– Barn i Namdalen har ikke fått det de har krav på. Det beklager vi, sier barnevernsleder Kirsti Myrvang i Midtre Namdal.

mandag 29.10 2018

Oppløftende halvårsrapport i Ytre Namdal:

Oppløftende halvårsrapport for barnevernet i Ytre Namdal

Omorganiseringa av barnevernet i Ytre Namdal ser allerede ut til å være et riktig trekk, mener barnevernsleder Heidi Aune.

fredag 26.10 2018

200 barn trenger fosterheim

Det et stort behov for flere fosterheimer i Midt-Norge.

mandag 30.04 2018

Nytt prosjekt skal bøte på mangelen av fosterheimer i Trøndelag

Håper flere vil åpne dørene for fosterbarn

Mangel på fosterheimer i Trøndelag gjør at Bufetat nå drar ut i distriktene for å rekruttere nye fosterforeldre.

mandag 16.04 2018

Barnevernet i skvis

søndag 15.04 2018

Barnedødsfallet i Overhalla har tappet barnevernet for ressurser

Kun 11 av 50 unger fikk lovpålagt oppfølging

Barnedødsfallet i Overhalla i juni har vært krevende for barnevernet i Midtre Namdal som på langt nær klarte å gjennomføre lovpålagte oppgaver i fjor.

torsdag 29.06 2017

Barnevernet i Midtre Namdal samkommune har tatt hånd om de tre barna

– Søsknene er i krise

– De vet at de har mistet søstera si og at mora og stefaren er siktet og fengslet. Barna i familien er i krise, sier barnevernsleder Kirsti Myrvang.

tirsdag 27.06 2017

Foreldre pågrepet og siktet

Treåring utsatt for vold - ligger i koma

Mor og stefar er pågrepet og siktet etter at et tre år gammelt barn ble innbrakt til lege med livstruende skader.

tirsdag 25.04 2017

Har tatt store grep etter barnevernskandalen

Har tatt store grep etter barnevernskandalen

Etter fem år har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nå avsluttet tilsynssaken mot barnevernet i Midtre Namdal samkommune.

mandag 24.04 2017

Stor nedgang i bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i Ytre Namdal

«Negativ omtale skaper mistillit til barnevernet»

Den nye kvartalsrapporten for barnevernet i Ytre Namdal viser en halvering av bekymringsmeldinger sammenliknet med året før. Barnevernslederen tror negativ omtale i media er noe av grunnen.

fredag 21.04 2017

Utvidet barnevernsvakt i fylket

torsdag 20.04 2017

Barnevernet på flyttefot

tirsdag 28.03 2017

Stort behov for fosterheim til barn

Over 200 barn i Midt-Norge trenger fosterheim. Nå ønsker Bufetat å rekruttere fosterheimsfamilier.

mandag 18.04 2016

Positive tall for barnevernet i fjor

Antall bekymringsmeldinger har normalisert seg, og fristbrudd i Ytre Namdal ligger under landsgjennomsnittet for barnevernstjenesten.

fredag 13.11 2015

Fortsatt etterslep for barnevernet i Midtre Namdal

Barnevernet i Midtre Namdal får fem nye stillinger

Barnevernet i Midtre Namdal, som omfatter Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger, sliter fortsatt med stort etterslep når det gjelder behandling av saker. Nå får tjenesten tilført fem nye stillinger.

torsdag 15.10 2015

«Kristins» ekteskap ble et helvete

Et fire års langt ekteskap ble et mareritt for «Kristin». Dagene var preget av vold, og det var først da et familiemedlem tok affære, at den 40 år gamle kvinnen kom ut av ektemannens voldshelvete.

onsdag 23.09 2015

– Må tørre å tenke nytt

Velferdsdirektøren i Nord-Trøndelag kom med en klar utfordring til Stortinget.

fredag 21.08 2015

Yter ikke forsvarlig tjeneste

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag retter kritikk mot Bufetat Midt etter omfattende tilsyn.

mandag 22.06 2015

– Tilsyn ganske vanlig

Barnevernsleder Trine Gartland Gåsbakk synes tilsyn er positivt på mange vis, og er ikke ukjent med at det blir igangsatt tilsyn mot barnevernstjenesten.

– På dypeste alvor

Kommunalsjef Bjarne Myrvang i Grong sier han tar klagene som har kommet inn på en saks- behandler i barnevernet, på dypeste alvor.

Klager på barnevernet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har med få ukers mellomrom opprettet to tilsynssaker mot Barnevernstjenesten i Indre Namdal. I tillegg er en saksbehandler innklaget for aggressiv og truende oppførsel.

onsdag 17.06 2015

– Ser lys i tunnelen

Grong får hjelp fra Stortinget til å betale regninga i barnevernstiltak.

onsdag 25.03 2015

– Barnevernet på riktig veg

– Vi er på rett veg og vi begynner å nå noen av målene vi har satt oss. Men vi har fortsatt for lang saksbehandlingstid, sier Kirsti Myrvang, leder i barnevernet i Midtre Namdal samkommune.