Tema

onsdag 29.04 2020

Gir ikke fritak for eiendomsskatt

Kommunestyret i Bindal har besluttet at det ikke gis fritak for eiendomsskatt og kommunale avgifter for 2020 på bakgrunn av korona-krisen.

onsdag 01.04 2020

– Hver enkelt kommune kjenner sine utfordringer best selv

Søndag gjentok helseminister Bent Høie at regjeringen mener kommuner ikke trenger egne karanteneregler i tillegg til de nasjonale. Leka og Bindal velger likevel å være ekstra strenge.

tirsdag 31.03 2020

Nye karanteneregler fra 1. april

Kriseledelsen i Bindal ønsker å opprettholde strenge karanteneregler fra 1. april og ei uke framover.

søndag 12.01 2020

Nå får ungdommene i Bindal et sted å prate om det som er utfordrende og vanskelig

Bindal kommune starter opp helsestasjon for ungdom fra og med januar 2020.

mandag 04.11 2019

Etterforsker innbruddsraid i Bindal

I uke 43 mottok politiet informasjon om flere innbrudd og tyverier i Bindal.

mandag 30.09 2019

Solbjørg Sagmo tildelt kulturprisen

Engasjert i fire tiår

– Hennes kulturinnsats kan stå som eksempel for andre, sa ordfører Britt Helstad da hun delte ut Bindal kommunes kulturpris søndag.

fredag 06.09 2019

Vender tommelen ned til alle SMIL-søkerne

Tre søknader for totalt vel 340.000 kroner ligger an til å få nei til SMIL-midler fra Bindal kommune.

onsdag 21.08 2019

Analyse

Geografien kan avgjøre ordførerkampen

Mye tyder på at det er geografien som vil avgjøre valget i Bindal 9. september.

Topp motivert for fire nye år: – Mye ugjort

– Ser man på Bindalslista, ville alle partiene som nå er med der inn i Trøndelag. Det er strider mot ønsket til befolkninga.

Har lyst til å bli Bindals neste ordfører

Elin Vareide Lian (53) har flere ganger stilt til valg som SVs ordførerkandidat. Nå mener hun at det er gode sjanser for at hun er Bindals neste ordfører.

onsdag 24.07 2019

Svaberget Smolt har offentliggjort de første tegningene av hovedbygget på Svaberget

Grunnarbeidet på Svaberget er ferdig

Grunnarbeidet på Svaberget er ferdig, og til høsten begynner bygginga av Smolt-anlegget til 600 millioner kroner.

torsdag 27.06 2019

Idrettsmillioner drysser også på Bindal kommune

Tre anlegg i Bindal får 1,34 millioner i spillemidler, men flerbrukshallen på Terråk må vente til neste år på sine første millioner.

mandag 17.06 2019

Ja til masseuttak i Innerreppen i Bindal

torsdag 13.06 2019

Bindal med i havneselskapet

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS ser fram til å ta del i utviklinga i Bindal og være med på å legge til rette for at den fortsetter i positiv retning.

onsdag 05.06 2019

Ønsker å prioritere leskur ved Helstad

torsdag 25.04 2019

Bindal kommunestyre behandler utbedring av Bindal sykehjem torsdag:

Kostnad økt med 24 mill.

Når politikerne i Bindal torsdag skal beslutte videre prosjektering av utbedring ved Bindal sykehjem, må kostnadsramma økes med vel 24 millioner kroner.

søndag 21.04 2019

Feil av Telenor og kommunen setter kjepper i hjulene for Jørgens planer

Folket på Vikestad i Bindalseidet ble lovet bredbånd. Det får de likevel ikke med det første.

torsdag 21.03 2019

Bodøs nye rockehåp Virkelig spilte for alle ungdomsskoleelevene i Bindal

– De mest rørende øyeblikkene har vært på de minste stedene

Elevene satt lydhøre under den neddempede konserten til Virkelig. Nå har bandet planer om å bli både vondere og blodigere.

tirsdag 05.03 2019

Ettersøksgruppa i Bindal har søkt kommunen om ekstra utstyr

torsdag 28.02 2019

– Klarer ikke holde oss innenfor rammene

Bindal kommune har mange prosjekter på gang. Det største av dem – bygging av ny skole og hall – skal stå klart 15. mai. Men å bygge nytt sammen med det gamle har skapt noen utfordringer.

Bindalsungdommen vil ha leksefri skole – og lengre skoledager

Presenterte ideen for kommunestyret torsdag.

onsdag 13.02 2019

Nå blir det bedre merking av handikapplasser på Terråk

torsdag 07.02 2019

Fylkesmannnen varsler pålegg mot Bindal

Oppvekstsjefen jakter tastefeil

Fylkesmannen i Nordland hevder Bindal kommune ikke oppfyller minste-timetallet i skolen og varsler pålegg. – Tastefeil, svarer kommunen.

mandag 28.01 2019

Prioriterer trafikksikkerhet ved skoler og barnehager

Bindal kommune skal i løpet av våren vedta en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2019–2022.

tirsdag 15.01 2019

Hele opposisjonen i Bindal kan ende på ei liste

Mandag kveld møttes representanter for SV, Sp, H og V i Bindal for å diskutere mulighetene for ei felles liste til høstens kommunevalg.

tirsdag 20.11 2018

Investeringsforslag i Bindal øker driftsutgiftene og vil medføre nedbemanninger

Investeringer på 220 millioner vil betynedbemanninger

Investeringer for rundt 220 millioner totalt vil øke driftsutgiftene såpass at kommunen må nedbemanne for to og fire millioner i 2021 og 2022.

mandag 29.10 2018

Søker tomt til oppstilling av maskiner og mellomlagring av masse

5

Har spredd glede i 75 år – hedret med kommunens kulturpris

Under høstkonserten på Vonheim søndag ettermiddag ble Bindal kommunes kulturpris delt ut til Bindalseidet songlag.

torsdag 25.10 2018

Politikontakt Mogstad i Bindal har sagt opp

fredag 12.10 2018

Har søkt om tilskudd til tursti

torsdag 11.10 2018

Vil forbedre trafikkfarlig p-plass ved Solstad kirke

torsdag 28.06 2018

Terråk skole ikke i bruk før høsten 2019

Elever og lærere må belage seg på mer ventetid

Elever og lærere må smøre seg med ekstra tålmodighet – for det vil ta lengre tid enn antatt å bygge ny skole på Terråk.

tirsdag 26.06 2018

Endringer i Bindals tannhelsetjeneste

tirsdag 12.06 2018

Ulike reaksjoner på Fylkesmannens anbefaling om Austra:

Dette sier ordførerne om Fylkesmannens anbefaling om Austra

Ordførerne i både Bindal og Leka maner til kamp mot anbefalingene fra Fylkesmannen om grensejustering på Austra. En noe mer forsiktig nærøyordfører ønsker gutvikfolket velkommen til Nærøysund.

torsdag 31.05 2018

Bindal kommune kan unngå å bruke så mye fra disposisjonsfondet i 2019–2021

«Sparer» 5,4 millioner

Som egen kommune forventer rådmannen at inntektene i Bindal øker og bruken av disposisjonsfondet kan reduseres med godt over fem millioner kroner i perioden 2019–2021.

torsdag 22.02 2018

Soga om då hovdingane i Ytri Halfa skulle tvingast saman

Usikkerheten rår på øya med tre kommuner

På Joker Bogen handler folk fra alle tre kommunene på Austra. Her får vi verken et klart ja eller nei.

Ønsker og håper på ja

På Bindalseidet møter vi liten tvil. – Vi må glemme følelser og identitet – og se på økonomi, sier to forkjempere for sammenslåing.

– Vi greier oss godt alene

Magne Paulsen har vært på alle folkemøtene i Bindal, og har aldri vært i tvil. Da han leverte stemmen, var det krysset av for nei.

Statsråden vil ikke gi bindalingene råd

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil ikke gi bindalingene råd foran den rådgivende folkeavstemninga.

Talgø Møre Tre vil bygge leilighetsbygg

Nærøy-firma frir til bindalingene før mandagens folkeavstemning

Åtte firma og Kolvereid Handelsstandsforening går fredag ut med annonser i fire aviser og ber bindalingene stemme for kommunesammenslåing.

onsdag 21.02 2018

Bindal bør si JA!

Ja - og Nei-siden med sine anbefalinger:

Bindal på egne bein – eller en utkant

tirsdag 20.02 2018

To fylker og to kommuner med fellesprosjekt til 3,8 millioner

Før helga ga Fylkesmannen i Nordland klarsignal for mudring mellom Årsetvalen og Kjærstadstraumen. To kommuner og to fylker er sammen om prosjektet til 3,8 millioner.

torsdag 15.02 2018

Bindal gikk over fem millioner i pluss

Rådmannen som mener Bindals økonomi framover tilsier kommunesammenslåing, legger fram et regnskap med 5,3 millioner kroner i pluss.

Avviser de dystre spådommene fra opposisjonen

Bindalsordfører Britt Helstad avviser spådommene fra H, V og SV om underskudd på totalt 36 millioner kroner på fire år framover.

mandag 12.02 2018

Opposisjonen på offensiven før folkemøtene i Bindal

Sloss for storkommune

På fire år vil Bindal kommune gå med et totalt underskudd på 36 millioner og bruke opp nesten alle sparepengene. Derfor vil opposisjonen til Nærøy og Vikna.

mandag 05.02 2018

Alle bindalinger skal vite hva de stemmer over 26. februar:

Får 12 sider med fakta

En 12-siders brosjyre med faktaopplysninger skal gi bindalingene grunnlag for å avgi stemme om kommunesammenslåing eller ikke 26. februar.

torsdag 25.01 2018

Grundig forarbeid vil gi politikerne råd om kommunesammenslåing

Alle i Bindal kan bli hørt

Tre folkemøter, tre valglokaler, forhåndsstemming, brevstemming og stemmerett for 16-åringer skal gi bindalspolitikerne råd om å gå sammen med Nærøy og Vikna – eller ikke.

torsdag 04.01 2018

Bindal vil gjøre seg lekker for turistene

Tilreisende til Bindal har ikke all verden med tilbud å velge blant. Men det skal nå bli endring på.

onsdag 03.01 2018

Må tilbakebetale ti mill. i «reformpenger»

– Vi hadde trengt de pengene til konsulenter inntil vi får prosjektleder på plass, sier Vikna-ordfører Amund Hellesø etter at staten krever tilbake ti millioner i «reformpenger».

Vikna og Nærøy har startet sammenslåingsprosessen

1.000 ansatte venter i spenning

Sammenslåingsprosessen mellom Nærøy og Vikna er i gang. Rundt 1.000 ansatte venter i spenning.

torsdag 14.12 2017

Framtid med Nærøy og Vikna eller alene

Bindalingene får gi råd

Et enstemmig kommunestyre nullstiller prosessen rundt Bindals kommuneframtid. Nå blir det rådgivende folkeavstemning om saken 26 februar 2018.

Julesang og kommunereform

tirsdag 12.12 2017

Foreldrene på Bindalseidet frustrert over trussel om husleieøkning på skolen

Frykter 500.000 i økning

Foreldrene som utgjør arbeidsutvalget ved Bindalseidet skole er frustrert og oppgitt over manglende forutsigbarhet fra Bindal kommune.

fredag 01.12 2017

Leka og Bindal mister «reformmidlene» – Nærøy og Vikna kan få mer

Austras framtid i det blå

Austras framtid er ikke diskutert under kommunalkomiteens behandling av reformreverseringa. Og mens Leka og Bindal mister sine milliontilskudd, kan Vikna og Nærøy få beholde mer av pengene.

torsdag 30.11 2017

Kommunalkomiteen «freder» Leka og Bindal – vil slå sammen Nærøy og Vikna

Fire sammenslåtte kommuner blir til to

Ordførerne i Nærøy og Vikna velger nå å gå videre med sammenslåingsprosssen. I Leka jubles det for friheten, mens bindalsordfører Britt Helstad åpner for at folket kan velge den nye storkommunen.

onsdag 22.11 2017

Bindalingene skal stemme

tirsdag 21.11 2017

Smak av Pyrrhosseier

onsdag 01.11 2017

Bilister skremt og litt forbannet over nytt ras

70 kubikk stein raste over fylkesvegen i Bindal

På nytt har det gått et ras på fylkesveg 17. Denne gangen i Dypvika i Bindal. Folk er nå skremt og lei.

tirsdag 31.10 2017

Nærøyrådmann og lekværing Helge Thorsen ga sambygdingene klar beskjed:

– Det er av sine egne...

Nærøyrådmann Helge Thorsen – bosatt på Leka – tok et oppgjør med sine sambygdinger i kommuneformprosessen. Thorsen frykter nøling kan koste kommunene titalls millioner.

tirsdag 17.10 2017

Støtter reformarbeidet

mandag 09.10 2017

Gleder seg til å ta nyskolen på Terråk i bruk. Men det blir først om et år

Får ny skole til 85 millioner

Terråk skal få en ny og flott skole. Men før den tid blir det mye busskjøring for ungdomsskoleelevene som skal flytte til Kjella.

mandag 02.10 2017

Fristen for navneforslag på den nye storkommunen gikk ut i helga:

Her kan du stemme på din favoritt

Vi har plukket ut de mest realistiske forslagene du kan stemme på. Hva mener du er det beste navnet?

Hvorfor bør Bindal, Leka, Nærøy og Vikna slås sammen?

Fordelene er åpenbare

Innspill

fredag 29.09 2017

Bindal satser trolig ikke på reversering

Ettersom valget ikke gir noe regjeringsskifte, er det tvilsomt om Bindal kommune vil bruke ressurser på en reverseringssøknad om kommunesammenslåing.

Flertallet i kommunestyret fulgte bindalsrådmannens råd

Må flytte til Kjella-skolen

Bare en stemte mot flytting av ungdomstrinnet ved Terråk skole til Kjella skole midlertidig mens Terråk skole bygges om. Forventer oppstart ved Kjella skole er 16. oktober.

torsdag 28.09 2017

Frykter kuttforslag for hurtigbåtruta er dramatisk for pendlere og andre:

Ber inn til protestmøte

– Dette er dramatisk for befolkninga som bor vegløst i Bindalsfjorden, sier Terje Moe om forslaget til innskrenkninger i hurtigbåtruta.

torsdag 07.09 2017

Paulsen som nordkoreansk nyhetsoppleser

onsdag 06.09 2017

Godt valg i Bindal – med Venstre under sperregrensen

onsdag 23.08 2017

Fikk det svaret hun ønsket seg fra Jonas Gahr Støre

Nei til kommunetvang

Ordfører i Bindal, Britt Helstad, møtte onsdag arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Hun ville ha bekreftelse på at Arbeiderpartiet ville reversere vedtaket om kommunesammenslåing med tvang.

mandag 21.08 2017

Ordførerne under lupen på temamøte

Historisk møte på Leka

Det startet med protestplakater og tale fra aksjonsgruppa, og endte med dialog mellom de fire kommunene.

80 kommunestyrerepresentanter samlet for drøfting

– Vi må involvere befolkninga

Det er kun to måneder til navneforslaget på den nye storkommunen må leveres. Mandag startet drøftinga.

Enige om å styrke samarbeidet

I forkant av det felles kommunestyre for Vikna, Nærøy, Leka og Bindal ønsket kommunene å ha temamøte om kommunereformen. Det ble starten på en dag med mye prat – og få avgjørelser.

onsdag 26.07 2017

Lange tradisjoner for sommerjobber i Bindal kommune

– De er gullet vårt!

– De er framtida vår, så det er viktig at vi tar godt vare på dem. De er jo mulige arbeidstakere.

onsdag 12.07 2017

Kommunen bevilger 250.000 kroner til fiskere

fredag 23.06 2017

Teknologi skal erstatte hender i Bindal kommune

Har ikke nok folk til å håndtere eldrebølgen

I erkjennelse av at Bindal nå og i framtida vil slite med å skaffe nok hender i omsorgstjenestene, skal kommunen satse på velferdsteknologi. Det vedtok kommunestyret torsdag.

fredag 16.06 2017

Fikk krav om eiendomsskatt på rønne det ikke har bodd folk i på 50 år

– Dette finner jeg meg rett og slett ikke i

1500 kroner i eiendomsskatt kan være sure penger å ut med for mange. Men når de 1.500 kronene skal betale eiendomsskatt på ei ubeboelig rønne, blir det reaksjoner.

mandag 12.06 2017

Kommunereformen i Ytre Namdal

Arbeidet starter i august

Arbeidet med å slå sammen Nærøy, Vikna, Leka og Bindal til en kommune, vil ikke starte før i august.

fredag 19.05 2017

Ønsker en utvidelse av båndtvangen for hund

torsdag 18.05 2017

Venstre-lagene i Ytre Namdal og Bindal i kommunesenterdebatten

Rørvik og Kolvereid må dele

Venstre-lagene i Ytre Namdal og Bindal er enige om å foreslå en flersentermodell med ordfører på Kolvereid og rådmann på Rørvik i en ny storkommune. Rørvik vil trolig bli kalt administrasjonssenter.

torsdag 20.04 2017

2.200 kilometer strandlinje skal ryddes

Oppdrag: Strandrydding

Snakk om gedigent oppdrag: 2.200 kilometer strandlinje i Ytre Namdal og Bindal skal bli ryddet i sommer.

torsdag 23.02 2017

Opposisjonen jubler

Opposisjonspartiene i Bindal jubler over meldinga om at kommunen kan bli tvangssammenslått og flyttet til nabofylket.

onsdag 22.02 2017

– Bindalinger blir ikke trøndere lenge

– Nå blir Bindal som en fis i en storm. Men vi blir ikke trøndere lenge, sier Lisbeth Berg-Hansen.

tirsdag 21.02 2017

Aftenposten: Leka, Nærøy, Bindal og Vikna blir slått sammen til én kommune

Regjeringa godtar ikke at de fire kommunene i Ytre Namdal skal stå alene, og slår dem sammen til én kommune.

lørdag 18.02 2017

VG: Leka, Bindal, Nærøy og Vikna kan bli tvangssammenslått

– Helt uvirkelig

Helt fram til lørdag morgen trodde ordfører Per Helge Johansen at Leka skulle fortsette som egen kommune. Så ringte VG.

fredag 17.02 2017

Historisk overskudd

Viknarådmann Roy Harald Ottesen kan presentere et historisk godt driftsresultat med 11,5 millioner i pluss for 2016. Også nabokommunene havner godt på plussida.

tirsdag 07.02 2017

Må bytte 10.000 meter sjøkabel

Skaden er så omfattende at hele kabellengden på 10.000 meter må byttes.

mandag 06.02 2017

Store deler av Bindal er uten mobildekning, internett og fasttelefon

Ordfører: – Totalt avskåret fra omverdenen

Bindalinger som har vært uten forbindelse med omverdenen kjører nå rundt for å finne små steder der det finnes dekning for mobil og data.

mandag 30.01 2017

Klart for kraftverkbygging i Bindal og i Lierne

Bygger 40 GWh småkraft

Norsk Grønnkraft har overtatt konsesjonen på utbygging av Grytendalelva i Bindal og Fiskløysa i Lierne fra NTE Energi AS, og planlegger utbygging med byggestart tidlig i 2017.

tirsdag 22.11 2016

Ordfører Britt Helstad avviser kritikken fra opposisjonen i Bindal

Klager til ministeren

Opposisjonen i Bindal er kritisk til prosessen rundt kommunereformen, og i et brev underskrevet av Høyre, Venstre og SV til Kommunaldepartementet ber de kommunalministeren ta grep.

mandag 21.11 2016

Trangt, men greit bindalsbudsjett

Utfordringene kommer fra 2018

Rådmann Knut Toresen har lagt fram sitt forslag til budsjett for neste år og forslag til økonomiplan for årene som kommer. Og det er i det siste at utfordringene kommer.

onsdag 02.11 2016

Går mot felles råd

Hillbjørg måtte til Fylkesmannen med dødsbo-oppgjør

Fikk redusert regninga med 10.000

tirsdag 18.10 2016

10,7 millioner inn på kontoen

Bindal kommune kan glede seg over 10,7 millioner grønne oppdrettskroner inn på konto.

onsdag 28.09 2016

Bindal blir en politiutkant

Politireformen krever at minst 90 prosent av befolkninga skal ha maks 45 minutter reiseveg til nærmeste tjenestested. Det kan samtlige bindalinger se langt etter.

mandag 01.08 2016

Vikna fortsatt best i Namdalen

Indre Namdal kommer dårlig ut i kommunerangering.

onsdag 27.07 2016

Først skal jeg bruke energi på å få bytta regjering. Den nåværende forstår ikke distriktene.

Lisbeth Berg-Hansen takker nei til ny runde på Stortinget

Tidligere fiskeriminister og Ap-representant Lisbeth Berg-Hansen fra Bindal takker nei til ny nominasjon på Stortingsvalglista for 2017.