Tema

torsdag 22.02 2018

Mener bompenger kan finansiere utbedring av Naklingsvingene

Utbedring av Naklingssvingene og hele laksevegen opp til Gartland vil koste to til tre milliarder kroner. De blir trolig løst ved bompengefinansiering.

Mener bompenger kan finansiere utbedring av Naklingsvingene

Utbedring av Naklingssvingene og hele laksevegen opp til Gartland vil koste to til tre milliarder kroner. De blir trolig løst ved bompengefinansiering.

torsdag 15.06 2017

Innfører bompenger hele døgnet – sju dager i uka

Bomringen rives i 2019

Fra 1. september blir det bompenger hele døgnet i bomringen rundt Namsos. Kommunestyret ønsket ikke å innføre nytt system og forlenge innkrevinga fram til 2020.

onsdag 14.06 2017

SV uenig i omlegging av bompengesystemet

Fortsatt gratis kveld og helg

Namsos SV støtter ikke forslaget om å kreve bompenger døgnet rundt i bomringen rundt Namsos. Saken skal behandles av kommunestyret torsdag kveld.

onsdag 31.05 2017

Kommunestyrene i Overhalla og Namsos sluttbehandler omlegging av takst- og rabattstruktur i Namdal bompengeselskap før sommerferien

Går for heldøgns innkreving av bompenger

Tida med betalingsfritak i bomringen på kveld og helg kan være over. Hvis innkreving hele døgnet innføres, kan bilistene være ferdig med å betale bompenger i april 2019.

torsdag 11.05 2017

Utsetter endring av bomavgifta

I løpet av sommeren skulle bompengesystemet for bomringen rundt Namsos bli endret. Nå blir innføringa utsatt.

mandag 24.04 2017

Statens vegvesen foreslår ny bompenge-innkreving

Vil kutte i rabatten

Statens vegvesen vil ha slutt på forskuddsbetaling og høye rabatter på bomvegprosjekter. Det betyr endringer for Namdalsprosjektet.

onsdag 22.03 2017

Økt vegavgift på Hølbekkvegen i Lierne

fredag 03.02 2017

Frp-ere jobber aktivt mot Fylkesveg 17-prosjekt

– Betaler ikke for lokalveg i Steinkjer

Nord-Trøndelag Frp tar Fylkesveg 17 til partiets stortingsgruppe og jobber for at prosjektet havner i skrivebordsskuffen for godt.

lørdag 02.07 2016

84 mill. igjen å kreve inn

Namdal Bomvegselskap hadde et noe svakere driftsresultat i 2015, uten at det får noen betydning for når bomringen rundt Namsos skal tas ned.

fredag 13.05 2016

Foreslår bompenger for Trolldalen-løsning

Det er nå 25 år siden nytt tunnelprosjekt gjennom Trolldalen ble lansert – uten at noe har skjedd. Nå luftes tanken om bompengefinansiering.

torsdag 10.03 2016

Avviser bytur med gammeltraktor'n

– Sjekk bomregninga

Trond Henrik Hansen på Utvorda betalte regninga – så begynte han å tenke: Har jeg vært på bytur med traktoren?

mandag 07.12 2015

Nystartet pendlerforening i Namdalseid

Vil ha ny debatt om bompenger

Namdalseid pendlerforening mener bomprosjektet på Fylkesveg 17 gjør det mindre attraktivt å bo på Namdalseid.

Pendlerne rammes

Av Egil Bulling, Lars Helbostad, Stein Erik Hanssen, Eva Aune, Elin Måøy, Arne Magnar Bratberg, Tor-Arild Hansen, Erlend Gystad - Namdalseid pendlerforening.

søndag 09.08 2015

Vil spare namdalingene for store bomutgifter på Fv 17

Foreslår ny trasé

De kaller planen for helt horribel og vil spare namdalingene for bompenger. Derfor legger de nå fram forslag til ny trasé på Fv 17 – over Bratbergåsen.