Tema

torsdag 25.06 2020

Alt tyder på at husstandene i Almli ikke får fritak for bompenger

– Vi føler oss lurt

Camilla Fellmann Kristiansen beskriver det som en real kalddusj at husstandene i Almli etter alle solemerker ikke får fritak for bompenger.

Vil ta direktekontakt med statsrådenveg

– Jeg kommer til å ta dette opp direkte med Hareide, og be ham om å engasjere seg personlig i saken og skjære gjennom slik at den kan få en positiv løsning.

onsdag 24.06 2020

Samferdselsministeren varsler bompengesvar innen kort tid

– Det kan være svært uheldig dersom en beslutning om fritak i dette prosjektet får uønskede presedensvirkninger i tilsvarende saker

Samferdelsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener fritak for bompenger for husstandene i Almli i Namdalseid kan skape svært uheldig presedens.

onsdag 10.06 2020

Nå er det klart når brua åpner igjenylkesveg 17

Beitstadsundbrua er snart ferdig asfaltert, og fv. 17 mellom Strømnes og Østvik åpner for trafikk igjen mandag 15. juni kl. 1700.

torsdag 28.05 2020

Bomstasjonen på Aunmyra åpner med innkreving i uke 24

I over ett år har Camilla ventet på svar om hun får fritak fra bompenger. – Helt tullete at vi ikke får vite noe

Her står Camilla Fellmann Kristiansen ved den nye bomstasjonen på Aunmyra. Ikke lenge før innkrevinga starter, aner hun ikke om hun og sambygdingene i Almli i Namdalseid får fritak for bompenger, slik lovnaden har vært.

tirsdag 19.05 2020

Venter fortsatt på avklaring om fritak for bompenger

– Må gå an å få et ordentlig svarok

Mens bomstasjonen i Almli nærmer seg åpning, venter Namsos kommune fortsatt på svar fra Samferdselsdepartementet om det blir fritak for bompenger for interntrafikk.

torsdag 12.12 2019

Fem millioner kroner til planlegging i perioden 2020–2022

Lakseveg nord på kartet

Fylkestinget i Trøndelag sa torsdag ja til å gå videre med utredninger av Lakseveg nord fra Flerengstrand til Gartland.

onsdag 20.11 2019

Bompenger fra 19. desember på fv.17

Bompengeselskapet Vegamot melder på sin nettside at innkreving av bompenger på nye fylkesveg 17 settes i drift 19. desember.

tirsdag 12.11 2019

Venter på bomavklaring: – Jeg tror folk aksepterer at de må betale, men da må de få noe igjen for pengene

Bare uker før fylkesveg 17 mellom Sprova og Dyrstad i Steinkjer kommune skal åpne, har departement fortsatt ikke behandlet klagen fra Namdalseid kommune av bomplassering på Aunmyra.

fredag 13.09 2019

Lyngstad ber om ny vurdering av bomplassering

Formannskapet i Namdalseid ber Samferdselsdepartementet om at det tas ei ny vurdering av hvor bomstasjonen på Fv 17 skal plasseres i Sprova.

lørdag 24.08 2019

Ikke stem på partiene som vedtok å bygge bru

mandag 03.06 2019

Nå forsvinner bomringen i Namsos

Mandag morgen startet den fysiske demonteringa av bomringen i Namsos.

mandag 27.05 2019

Bomprosjektet på FV 17 er mot folkets vilje og nytteprinsippet:

På tide å stoppe veieieren

Innspill

fredag 03.05 2019

«Oi, står det der ennå? Det skal det ikke gjøre»

Over én måned etter at bomringen i Namsos var historie, står det fortsatt spor etter den langs innfarten til byen.

fredag 05.04 2019

Vegdirektoratet med avklaring i bompenge-spørsmål

Slipper å betale i bommen

Innbyggerne i Almli i Namdalseid kan puste lettet ut. De slipper å betale for intern kjøring i kommunen ved bompassering på Fv. 17 i Sprova.

Det er jo lov å bruke sunn fornuft også i dette bompengeprosjektet

Leserinnlegg

torsdag 04.04 2019

Raser mot bomplassering og betalingsordning på nye Fv. 17:

Ordfører: – Vi føler oss til de grader lurt

Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad raser over at innbyggere i kommunen må betale for det han oppfatter som intern kjøring i kommunen ved bompassering på Fv. 17 i Sprova.

Reagerer på plassering av bom på Fv. 17 i Sprova

Kjører kun på gammelvegen – må likevel punge ut for ny veg

Når nye Fv. 17 mellom Dyrstad og Malm er nedbetalt, har Camilla Fellmann Kristiansen punget ut 336.960 kroner for en veg hun ikke kjører på.

tirsdag 02.04 2019

Fylkespolitikerne vedtar bompengesatsene ved Steinkjer

Hundrelapp for Steinkjer-tur

Når nyvegen fra Sprova til Steinkjer står ferdig før jul, vil en tur til Steinkjer og tilbake igjen koste 100 kroner og 80 øre for å passere bomstasjonene ved Sprova og Dyrstad på Fv 17 – hvis du har bombrikke. Uten brikke vil det koste 126 kroner.

søndag 31.03 2019

Telleverket i bomringen er stanset og lyssignalene er slokt

Telleverket i bomringen er stanset og lyssignalene er slokt

Etter 5.928 dager, 371,5 millioner kroner i bompenger og over 35 millioner passeringer er verdens minste bomring historie.

fredag 29.03 2019
10

Slik så det ut før og sånn ble det etterpå

Her er noen synlige bevis på hva Namdalsprosjektet har betydd for utviklinga av Namsos.

torsdag 28.03 2019

INNSPILL

Namsos er bomfri

MENINGER

Ola ble tilhenger

Han var for bompenger da Namdalsprosjektet ble etablert. Ola Larsen står fortsatt ved at det var riktig at ble et spleiselag.

Ola ble motstander

Søndag 31. mars heiser Ola Myrvold flagget på balkongen i Kleppen når bomringen går over i historien.

Bompengeprosjektet i kroner og øre

Når verdens minste bomring stenges i helga, vil bilistene ha betalt inn til sammen 371,5 millioner kroner til prosjektet.

Flagger for resultatet

For egen regning

onsdag 13.03 2019

Nå blir det slutt på kvitteringslyset på bomstasjonene

Om drøye to uker rives bomstasjonen i Namsos ned – og fra 6. april slukkes alle lyssignaler på bomstasjoner over hele landet.

onsdag 13.02 2019

Startskudd for bomprosjektet Lakseveg nord i 2022?

Innen 1. oktober skal prosjektgruppa legge fram forprosjekt til en bompengefinansiert Lakseveg nord, Gartland-Flerengstrand. Om alle biter faller på plass, kan startskuddet gå i 2022.

torsdag 20.12 2018

SV-politiker Liv Aalberg sto i spissen for aksjonen «Nei til bompæng» i 2003. Hun er glad for nyheten om at bompengeinnkrevinga snart er over.

– Det har ikke vært trivsel å betale så mye

– Det har ikke vært trivelig for folk å betale oppimot 100.000 kroner i bompenger, sier Liv Aalberg som imidlertid gleder seg over at bompengeinnkrevinga tar slutt 31. mars.

Årets beste julegave

Så er det klart: Det som ble kalt verdens minste bomring fjernes fra 31. mars 2019.

torsdag 15.11 2018

Klart for prosjekt Lakseveg nord

Vurderer bompenger

Namdal regionråd skal over helga ta stilling til opprettelsen av ei gruppe som skal jobbe med planlegging, finansiering og organisering av vegoppgradering fra Vikna og til E6.

torsdag 07.06 2018

Namdal regionråds sommermøte

– Skal bompenger fortsatt være en strategi for å få fart i utbyggingene?

Innen 1. juli skal kommunene og regionrådet i Namdalen komme med sine innspill til en samlet vegstrategi for Trøndelag.

mandag 04.06 2018

Innkreving hele døgnet har slått positivt ut

Namdal Bomvegselskap hadde 29,3 millioner kroner i driftsinntekter i fjor. Det er ei økning på 3,4 mill. fra 2016.

Innkreving hele døgnet har slått positivt ut

Namdal Bomvegselskap hadde 29,3 millioner kroner i driftsinntekter i fjor. Det er ei økning på 3,4 mill. fra 2016.

søndag 27.05 2018

Tyldum: – Vi må ta bompengedebatten

Under forrige namdalsting la samferdselsutvalget fram sitt hovedmål: «Moderne infrastruktur». For å få fortgang og større drift kan bompenger være løsninga.

Leder for samferdselsutvalget i Namdal regionråd om forslag til nytt bomprosjekt

– Vi må ta bomring-debatten

Under forrige namdalsting la samferdselsutvalget fram sitt hovedmål: «Moderne infrastruktur». For å få fortgang og større drift kan bompenger være løsninga.

tirsdag 22.05 2018

Vil ha bomring for å få fortgang i utbygging av vegnettet i Namsos og Overhalla

Foreslår nytt Namdalsprosjekt finansiert av bompenger

Odd Erling Brøndbo mener politikerne seriøst bør vurdere et nytt bompengeprosjekt for å oppgradere vegnettet i Namsos og Overhalla.

Vil ha et nytt Namdalsprosjekt for å få fortgang i utbygging av vegnettet i Namsos og Overhalla

Foreslår nytt Namdalsprosjekt finansiert av bompenger

Odd Erling Brøndbo mener politikerne seriøst bør vurdere et nytt bompengeprosjekt for å oppgradere vegnettet i Namsos og Overhalla.

torsdag 12.04 2018

Vil binde Trøndelag bedre sammen

Bygginga av Beitstadsundbrua er godt i gang, de første kineserne er på plass og alt er bare fryd og gammen, ifølge leder Gunn Iversen Stokke (Sp) i Hovedutvalg for veg.

torsdag 22.02 2018

Mener bompenger kan finansiere utbedring av Naklingsvingene

Utbedring av Naklingssvingene og hele laksevegen opp til Gartland vil koste to til tre milliarder kroner. De blir trolig løst ved bompengefinansiering.

Mener bompenger kan finansiere utbedring av Naklingsvingene

Utbedring av Naklingssvingene og hele laksevegen opp til Gartland vil koste to til tre milliarder kroner. De blir trolig løst ved bompengefinansiering.

søndag 21.01 2018

83.000 færre passeringer

Færre passerte gjennom bomstasjonene i Namsos i 2017 enn året før. Men den marginale nedgangen får ingen konsekvenser for når bomringen skal fjernes.

onsdag 30.08 2017

Nå må du betale døgnet rundt når du passerer gjennom bomringen i Namsos

Mona velger å se positivt på bomavgifta

Torsdag kveld er siste gang du kan kjøre gjennom bomringen i Namsos uten å betale. Fra fredag blir det innkreving døgnet rundt – sju dager i uka.

mandag 28.08 2017

Bomavgift på Fosslandsvegen

torsdag 15.06 2017

Innfører bompenger hele døgnet – sju dager i uka

Bomringen rives i 2019

Fra 1. september blir det bompenger hele døgnet i bomringen rundt Namsos. Kommunestyret ønsket ikke å innføre nytt system og forlenge innkrevinga fram til 2020.

onsdag 14.06 2017

SV uenig i omlegging av bompengesystemet

Fortsatt gratis kveld og helg

Namsos SV støtter ikke forslaget om å kreve bompenger døgnet rundt i bomringen rundt Namsos. Saken skal behandles av kommunestyret torsdag kveld.

onsdag 31.05 2017

Kommunestyrene i Overhalla og Namsos sluttbehandler omlegging av takst- og rabattstruktur i Namdal bompengeselskap før sommerferien

Går for heldøgns innkreving av bompenger

Tida med betalingsfritak i bomringen på kveld og helg kan være over. Hvis innkreving hele døgnet innføres, kan bilistene være ferdig med å betale bompenger i april 2019.

torsdag 11.05 2017

Utsetter endring av bomavgifta

I løpet av sommeren skulle bompengesystemet for bomringen rundt Namsos bli endret. Nå blir innføringa utsatt.

mandag 08.05 2017

Vegforening får øke bomavgift

mandag 24.04 2017

Bomstasjonene står til sommeren 2020

En eller annen gang i 2020 vil gjelda i Namdal bomvegselskap være nedbetalt – etter cirka 17,5 års innkreving.

Forslag om omlegging av takst- og rabattsystemet for bomringen

Slutt på «halv pris»

I løpet av sommeren kan rabattsystemet for bomringen rundt Namsos bli endret. Da blir det blant annet slutt på bompasseringer til «halv pris».

Statens vegvesen foreslår ny bompenge-innkreving

Vil kutte i rabatten

Statens vegvesen vil ha slutt på forskuddsbetaling og høye rabatter på bomvegprosjekter. Det betyr endringer for Namdalsprosjektet.

onsdag 22.03 2017

Økt vegavgift på Hølbekkvegen i Lierne

onsdag 01.03 2017

Trafikantene slippes løs i november 2019 – kan være nedbetalt i 2032

Milliardprosjektet kan betales ned på 12 år

Onsdag tok Statens vegvesen det første spadetaket på et av de største vegprosjektene i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

fredag 17.02 2017

Klart for utbygginga av Fv 17 og Fv 720

Første spadetak 1. mars

Ventetida er over for gjengen som skal stå for Fv 17-prosjektet. 1. mars starter de opp maskinene.

fredag 10.02 2017

Anleggsstart i løpet av 2017

Finansiering på plass for Fv 17-prosjektet

Fv 17-prosjektet skal finansieres basert på en lik fordeling mellom bompenger og fylkets midler.

fredag 03.02 2017

Frp-ere jobber aktivt mot Fylkesveg 17-prosjekt

– Betaler ikke for lokalveg i Steinkjer

Nord-Trøndelag Frp tar Fylkesveg 17 til partiets stortingsgruppe og jobber for at prosjektet havner i skrivebordsskuffen for godt.

torsdag 02.02 2017

Departementet ikke ferdig med bompengesøknad for Fylkesveg 17

Frykter at prosjektet kan bli skrinlagt

– Jeg frykter at Fremskrittspartiet i regjering er i ferd med å torpedere hele Fv 17-prosjektet vårt, sier fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp).

onsdag 19.10 2016

Regjeringa vil fjerne særordninger i bompengeprosjekter

Kan gi mindre rabatt

Regjeringa vil forenkle innkrevingssystemet i landets bomringer. Rabatter skal standardiseres og særordninger fjernes.

torsdag 18.08 2016

Sjåfør nekter å godta bot etter bomrasering

Sjåføren hos Trønderbilene som smadret bomringen på Østbyen i juni, nekter å vedta den store bota etter ulykka.

onsdag 10.08 2016

Nei da, det er ikke gratis...

tirsdag 12.07 2016

Solvik-Olsen satte bomrekord

Ingen samferdselsminister har samlet inn så mye bompenger som Frps Ketil Solvik-Olsen. Han skylder på stortingsflertallet.

lørdag 02.07 2016

84 mill. igjen å kreve inn

Namdal Bomvegselskap hadde et noe svakere driftsresultat i 2015, uten at det får noen betydning for når bomringen rundt Namsos skal tas ned.

torsdag 30.06 2016

Nå må du betale bompenger igjen

Etter å ha vært ute av drift i halvannen uke, krever bomstasjonen på Østbyen igjen inn penger.

tirsdag 21.06 2016

– Vi antar det vil komme ei regning

Sjåføren som smadret bomstasjonen med bussen blir tatt vare på.

– Ikke kapasitet til å rykke ut

Klokka er 10.45, det er mandag. Uhellet skjer noen hundre meter fra politistasjonen i Namsos, men politiet har ikke kapasitet til å rykke ut.

Buss fra Trønderbilene meide ned bomstasjonen på Østbyen i Namsos

Gratis passering på ubestemt tid

Bomstasjonen på Østbyen ligger nede for telling etter påkjørselen mandag. Det betyr at det er gratis å passere - foreløpig på ubestemt tid.

mandag 20.06 2016

Buss meide ned bomstasjonen

Det oppsto trafikk-kaos da en buss kjørte inn i bomstasjoen på Østbyen mandag formiddag.

torsdag 19.05 2016

Dyrere bomveger i Lierne

fredag 13.05 2016

Foreslår bompenger for Trolldalen-løsning

Det er nå 25 år siden nytt tunnelprosjekt gjennom Trolldalen ble lansert – uten at noe har skjedd. Nå luftes tanken om bompengefinansiering.

torsdag 21.04 2016

Tanker om forlenget bompengeinnkreving

Fylkesråd for samferdsel, Frode Revhaug, har lansert tanken om forlenget bompengeinnkreving i Namsos for å få realisert bedre transportløsninger mellom Namsos og Overhalla.

torsdag 10.03 2016

Avviser bytur med gammeltraktor'n

– Sjekk bomregninga

Trond Henrik Hansen på Utvorda betalte regninga – så begynte han å tenke: Har jeg vært på bytur med traktoren?

mandag 07.12 2015

Nystartet pendlerforening i Namdalseid

Vil ha ny debatt om bompenger

Namdalseid pendlerforening mener bomprosjektet på Fylkesveg 17 gjør det mindre attraktivt å bo på Namdalseid.

Pendlerne rammes

Av Egil Bulling, Lars Helbostad, Stein Erik Hanssen, Eva Aune, Elin Måøy, Arne Magnar Bratberg, Tor-Arild Hansen, Erlend Gystad - Namdalseid pendlerforening.

søndag 09.08 2015

Vil spare namdalingene for store bomutgifter på Fv 17

Foreslår ny trasé

De kaller planen for helt horribel og vil spare namdalingene for bompenger. Derfor legger de nå fram forslag til ny trasé på Fv 17 – over Bratbergåsen.

fredag 26.06 2015

Økte bominntektene med en million

Nedbetalinga av Namdalsprosjektet er i rute, og alt tyder på at bommene forsvinner i løpet av 2019.

fredag 27.03 2015

– Ingen bom i nord

Fylkestinget skal vedta bompengesøknad for Fv 17/Fv 720 i Verran/Steinkjer med mulighet også for å satse på bompenger i Namsos og Namdalseid.

mandag 19.01 2015

Må betale for nytt datasystem til bomstasjonene

Må ut med 1 mill. i året

– Bilistene vil ikke merke noe til dette daglig, men det kan hende det tar noe lengre tid før vi er ferdig, forteller Randi Dille.