Tema

torsdag 15.02 2018

Får tilskudd til brøyting ved grendehus

onsdag 27.09 2017

Økt vegavgift

tirsdag 27.09 2016

Endrer brøyterutinene i Lierne

– Vi er bekymret

– Lengre ruter kan bety at kvaliteten på brøytinga blir dårligere, mener rådmann Karl Audun Fagerli.

onsdag 24.08 2016

Nei til brøyting

Vikna kommune har i mange år brøytet private veger både i Rørvik og i andre deler av kommunen. Nå foreslås det å fjerne denne ordninga.

onsdag 08.06 2016

Fem sanksjoner for dårlig vintervedlikehold – men ingen bøter

Sør-Trøndelag: 3 mill – Namdalen: Null

Mens det har blitt delt ut millionbøter til Mesta for dårlig brøyting og snørydding i Trondheim – er virkeligheten en helt annen i Namdalen.

lørdag 19.03 2016

Styrer plogen med stødig hånd

Det har gått noen uker siden det siste skikkelige snøfallet i Lierne. Per Ove Støbakk (36) ligger ikke på latsida av den grunn.

lørdag 05.03 2016

Pål brøyter seg fram

I 25 år har Pål Mohrsen stått på seint og tidlig for å brøyte og strø vegene til otterøyingene. Nå får han Lørdagsblomsten for sin innsats.

torsdag 21.01 2016

Mange på Høylandet irriterer seg over dårlig brøyting

– Slik skal det ikke være

– Jeg har bodd på Høylandet i over 70 år, og det har aldri vært så dårlig brøytet som det er nå, mener Einar Gundersen (72).

tirsdag 19.01 2016

Kjører bort snøen i natt

Kommunen tar grep – og kjører bort snø i sentrum tirsdag kveld og natt til onsdag.

Brøytekanter til besvær – handelsstanden opprørt

– Når sekundene teller, er det uholdbart med så dårlig brøyting

Her kommer ikke utrykningskjøretøy fram. – Når sekundene teller, er det uholdbart med så dårlig brøyting. Det kan i verste fall stå om liv og død hvis det blir helt stopp i gata, mener Ivar Lund.

1,2 mill. til brøyting i Røyrvik