Tema

onsdag 18.12 2019

Bruker fond for å få Leka-budsjettet i balanse

Nå starter prosessen med å etablere samsvar mellom inntekter og utgifter i Leka kommune.

Tidenes førjulsgave snudde skuffelse til glede

SinkabergHansen sponser tre idrettshaller i ytterdistriktet, noe som bidrar til at Rørvik spektrum er inn i budsjettplanen. Det var gode nyheter for ungdomsskoleelevene Karen Tharaldsen, Johannes Loenget og Bendik Emilsen.

fredag 13.12 2019

Mindretallet vil kutte mer og utsette investeringer

Mindretallet i Nærøysund kommunestyre maner til større forsvarlighet i budsjettet enn både rådmannen og ordføreren foreslår i sine budsjettforslag for 2020.

torsdag 28.11 2019

Må tære på fondene for å gå i balanse

Overhalla må tære på fondene for å gå i balanse

Overhalla kommune skal investere i overkant av en kvart milliard de neste fire årene. Samtidig må de tære på sparegrisen for å få driftsbudsjettene i balanse.

onsdag 20.11 2019

Prioriterer idrettshall i Kolvereid – men finner ikke plass i budsjettet til Rørvik Spektrum

Nærøysund kommune satser på et driftsresultat på minus 29,5 millioner, og utsetter idrettshall og brannstasjon på Rørvik. Likevel sitter den nysammeslåtte kommunen igjen med 1,6 milliarder i lånegjeld.

mandag 18.11 2019

Bindal skal spare 9,4 mill. på omorganisering og nedbemanning, men vil unngå oppsigelser

Bindal kommune må spare 9,4 millioner som følge av høyere lånerente og endrede rammebetingelser. På nyåret setter kommunen i gang med nedbemannings- og omorganiseringstiltak.

Bindal kommune må nedbemanne for 9,4 millioner

I Bindal kommunes budsjett er det foreslått en reduksjon på 9,4 millioner i udefinerte nedbemanning- og omorganiseringstiltak innen 2023.

onsdag 19.06 2019

Helseforetaket øker underskuddet: Styret forlanger sterkere lut

Styret i Helse Nord-Trøndelag (HNT) forlanger en tiltaksliste for innsparinger innen september for å få kontroll med økonomien.

torsdag 09.05 2019

Ansettelsesstopp, streng vikarbruk og «tilpasse bemanning i forhold til aktivitet» ble marsjordren fra styret

Umiddelbar ansettelsesstopp skal hindre 50 millioners smell i år. På lengre sikt kan ny lokalisering av behandlingstilbud tvinge seg fram, ifølge HNT-ledelsen.

onsdag 26.12 2018

Sørlie mener budsjettene ble for ambisiøse

Prosjektleder Hege Sørlie for Nærøysund kommune, mener både Vikna og Nærøy kommune burde vært mer sparsomme i sine budsjett for 2019.

tirsdag 18.12 2018

Økte tilskuddet til frivilligsentralene med 100.000 kroner

Gimle fortsatt på vent

Det ble ingen endringer i prioriteringslista for investeringer fra kommunestyret. Helsetomta, Hunn skole og Gimle kommer fortsatt i denne rekkefølgen.

Nærøypolitikerne dundrer på før sammenslåinga og investerer som aldri før

Ved årsskiftet har Nærøy kommune 136 millioner kroner på bok. Derfor dro kommunestyret til og vedtok investeringer for over 200 millioner.

Nærøypolitikerne dundrer på før kommunesammenslåinga

Investerer som aldri før

Ved årsskiftet har Nærøy kommune 136 millioner kroner på bok. Derfor dro kommunestyret til og vedtok investeringer for over 200 millioner.

fredag 14.12 2018

Ville ikke bruke penger på asfalt

Det blir ikke lagt asfalt på den gamle brannstasjonstomta i Namsos sentrum i 2019.

Utsetter planer og reduserer lånebehovet med 43 millioner: – Håper Nærøy tar signalene

Stor enighet da Vikna kommune vedtok historiens siste budsjett.

fredag 07.12 2018

Leka må bruke seks millioner fra fond for å få budsjettet i havn

Leka må legge ned stor innsats for å få balanse mellom inntekter og utgifter i årene som kommer. For de klarer ikke mange år med et tilsvarende stort innhogg i sparekontoen.

tirsdag 04.12 2018

Samlet investeringsramme 2019–2022 omkring 130 millioner kroner.

Satser på hall og helse

Innføring av eiendomsskatt i Høylandet kommune bidrar til at kommunen kan satse på flere viktige investeringer.

torsdag 29.11 2018

Politikerne endrer på rådmannens budsjett

Vil bygge basseng – i 2022

Det kan likevel bli bygget nytt svømmebasseng i Grong de neste åra. Politikerne mener det er viktigere enn brannverntiltak og oppgraderinger på helsesenteret.

Stramt driftsbudsjett uten økonomisk buffer i Flatanger

Offensive investeringer

Penger fra Havbruks-fondet kommer godt med når Flatanger kommune skal dekke huller i driftsbudsjettet for 2019.

tirsdag 27.11 2018

Bygging og drift av storhall skaper utfordringer – skal spare seks millioner kroner

– De som jobber i kommunen vil få flere oppgaver og må jobbe mer

Inntektene går ned og utgiftene opp. Nå må de ansatte i Røyrvik jobbe enda hardere for lønna. Kommunen skal nemlig kutte driftsutgiftene kraftig.

torsdag 22.11 2018

– Ikke ta fra oss Mot, gjør skolen vår til et bedre sted å være

Ungdommen i Grong har en klar melding til kommunens politikere: Ikke ta fra oss Mot.

tirsdag 20.11 2018

Investeringsforslag i Bindal øker driftsutgiftene og vil medføre nedbemanninger

Investeringer på 220 millioner vil betynedbemanninger

Investeringer for rundt 220 millioner totalt vil øke driftsutgiftene såpass at kommunen må nedbemanne for to og fire millioner i 2021 og 2022.

mandag 19.11 2018

Øker betalingssatsene til innbyggerne i Namdalseid med 2,8 prosent

Økt gjeld gir høye utgifter

Namdalseid kommune styrer mot et nullresultat i 2019, samtidig som gjelda øker med nesten 60 millioner kroner.

onsdag 14.11 2018

Budsjett på sparebluss

Budsjettet for Namsos kommunen for 2019 bærer preg av at den virkelige budsjettjobben med å sy sammen et økonomisk opplegg for en ny kommune starter allerede 15. januar 2019.

mandag 16.04 2018

Helse Nord-Trøndelag har snudd fra røde til svarte tall

Helseforetaket i pluss – men er ikke friskmeldt

Helse Nord-Trøndelag ligger 6,1 millioner foran budsjett etter årets tre første måneder – men den virkelige testen kommer nå i april.

torsdag 08.03 2018

Gjerrigknarkens tur til Paris

Du trenger ikke blakke deg for å oppleve våren i Paris. Her er guiden for deg som vil ha mest mulig for minst mulig penger.

tirsdag 23.01 2018

Lierne går nye veger når det skal kuttes i helse og omsorg

Søker spareråd overalt

Hele kommunen er invitert på dugnad når Lierne nå skal kutte tre millioner kroner i helse og omsorg. Også anonyme forslag er hjertelig velkommen.

onsdag 20.12 2017

Bekymret for svømmeferdighetene

Etter snart tre år uten egen svømmehall, er både lærere og politikere bekymret for skole- elevenes svømme- ferdigheter.

tirsdag 19.12 2017

Trangere tider i Grong

Forbereder harde tak, men først var det julemat

Innbyggerne har vært vant til store kommunale løft de siste åra. men neste år blir det andre boller. Da skal politikerne kutte, kutte og kutte utgifter.

Nyskolen ble igjen tema under budsjettmøtet i Nærøy

Går videre med planene

For noen dager siden offentliggjorde Val videregående skole at de søker om å opprette en grunnskole med plass for opp til 75 elever. Det ble tema når budsjett og økonomiplan skulle diskuteres.

torsdag 14.12 2017

Budsjettet for 2018 vedtatt med noen justeringer

Ingen store sprell

Kommunestyret i Namsos kan ikke beskyldes for å strø om seg med penger, men de fant rom for ekstra helsemillioner.

torsdag 07.12 2017

Rådmannen i Flatanger peker på tomt ved samfunnshuset

Brannstasjon til ti millioner

Rådmann Rune Strøm foreslår å bruke ti millioner kroner på ny brannstasjon i Flatanger.

mandag 04.12 2017

Helseforetaket ber om økt kassakreditt fra 50 til 100 millioner kroner

Legger opp til et nullresultat for helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag går fra et resultatkrav på 70 millioner i 2017 – til null i 2018.

Dagtilbud for personer med demens – realitet i 2018?

Eldreomsorg

søndag 03.12 2017

Hovedtillitsvalgt sykepleier:

– Vi må få på plass mye mer penger

Sykepleierforbundet i Namsos kommune mener rådmannens forslag til helsebudsjett for 2018 på langt nær gjenspeiler det faktiske behovet.

Helsekøen og ventelistene i Namsos kommune

Mener staten må ta ansvar

Den snevreste passasjen i helsekøa heter økonomi. Fagforbundet i Namsos mener det må statlige midler på bordet for å fjerne blokkeringer i pasientstrømmen.

Flatanger har tro på framtida

Store investeringer – stramt budsjett

Det kommende året investeres det totalt rundt 60 millioner kroner i Flatanger. Økt lånegjeld fører til at budsjettet for 2018 blir nokså stramt.

onsdag 29.11 2017

Overhalla-budsjettet

Det går mot strammere tider i Overhalla

Samtidig som Overhalla kommune skal investere over 200 millioner kroner de neste årene, vil rådmann Trond Stenvik starte en omstillingsprosess for å bedre kommunens økonomi.

tirsdag 28.11 2017

Budsjettet for Høylandet kommune gir rom for vedlikehold og investeringer

Har større handlerom

I rådmann Liv Elden Djokotos forslag til økonomiplan for 2018-2021/årsbudsjett 2018 ligger det penger til ny brannbil og ombygging av både skole og barnehage.

torsdag 23.11 2017

Uvisst hva budsjettforliket vil bety i kommunene

Budsjettkameratene på Stortinget har inngått forlik om statsbudsjettet for 2018, som blant annet omfatter innføring av en ny lærernorm i grunnskolen – regninga går til kommunene.

onsdag 22.11 2017

Skolesatsing preger Nærøy-budsjettet

Selv om rådmannen mener kommuneøkonomien er solid, er det med en viss bekymring lånegjelda økes betraktelig for å finansiere den nye barneskolen.

fredag 17.11 2017

Leka gjør unna de tunge investeringene nå

Senere blir de mer beskjedent

Formannskapet i Leka har sluttet seg til rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for 2018–2021. Kommunen investerer tungt nå, og det foreslås mer beskjeden pengebruk framover.

onsdag 15.11 2017

Ny prislapp på bru til Jøa – 740 millioner

Statens vegvesen har foretatt ny kostnadsvurdering av hengebru til Jøa.

Fosnesbudsjettet 2018 på sparebluss

Slutt på skole på Salsnes

Salsnes oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2019 som en konsekvens av rådmannens budsjettforslag.

tirsdag 14.11 2017

Namsosbudsjettet 2018

Mangler Tittel

Namsosbudsjettet 2018 uten store overraskelser og en nøktern profil

Prioriterer folkehelse og trivselstiltak

Namsos forbereder seg på overgangen til en ny storkommune, noe budsjettet for 2018 bærer tydelig preg av.

søndag 08.10 2017

Helseforetaket må forbedre de økonomiske resultatene med 250 mill. på fem år

Må gjøre smertelige kutt

Arbeidet med neste års budsjett kan bli en smertefull operasjon for ansatte og pasienter.

torsdag 31.08 2017

Styrelederen: – Strukturelle endringer må til på lengre sikt

Også styreleder Alf Daniel Moen mener det er tid for å gjøre større endringer i Helse Nord-Trøndelag.

onsdag 23.08 2017

Må vente på budsjettbehandlinga

Kommunestyret i Fosnes avslo denne uka en søknad fra Midtre Namdal kirkelig fellesråd om penger til renovering av Dun kirke i år.

fredag 04.08 2017

sofa-ferien

Det er ferietid, men du har egentlig ikke penger til å dra på spennende utflukter. Eller er det nettopp det du har? Over hele verden kan du nemlig sove på en sofa, helt gratis.

onsdag 07.06 2017

Helse Nord-Trøndelag i april:

• Økt ventetid for pasienter • Nedgang i inntekter • Økte lønnskostnader

Helse Nord-Trøndelag fikk i april et resultat som var 11 millioner kroner dårligere enn budsjett.

mandag 08.05 2017

En million til Namsos ungdomsskole

tirsdag 28.03 2017

Helseforetaket 2016: Avvik på 59,5 millioner

Helse Nord-Trøndelag budsjetterte med 53,6 millioner i overskudd – men endte nesten seks millioner i minus. Slik forklarer økonomisjefen de røde tallene i 2016.

torsdag 02.02 2017

– Vi kan ikke fortsette å ha det slik

Stortingskandidat Torgeir Strøm (SV) frykter for rekrutteringa til Sykehuset Namsos.

onsdag 01.02 2017

Smalhans for Helse Nord-Trøndelag i 2017

Må bruke kraftigere redskap enn ostehøvel

Helse Nord-Trøndelag må spare inn mellom 60 og 80 millioner kroner. Det medfører blant annet investeringskutt.

mandag 23.01 2017

Ny runde om husleia

tirsdag 20.12 2016

Endelig budsjett vedtatt etter to runder i kommunestyret

Lekabudsjettet kom i havn

Legger 1,1 mill. i sparebøssa for framtida.

mandag 19.12 2016

Boligfelt i Hildresåsen utsatt

Åtte millioner til vegpakke

Overhalla kommunestyre vil bruke åtte millioner kroner i en egen tiltakspakke på kommunale veger i 2017.

tirsdag 13.12 2016

Budsjettet for Flatanger 2017

Bygger for framtida

Ny brannstasjon, utbygging av pleie- og omsorgstunet og investering i nye boliger. Det er bare noen av planene Flatanger kommune har for de neste årene.

fredag 09.12 2016

Prioritering av spillemidler

torsdag 08.12 2016

Budsjettdebatten preget av at Vikna er en «annerledes-kommune»

De gode voksesmertene

– Vi er en annerledes-kommune i hele Kyst-Norge, fastslo Kjartan Tørum (Sp). Derfor tar da også Vikna kommune imot «voksesmertene» med glede.

Budsjettdebatten preget av at Vikna er en «annerledes-kommune»

De gode voksesmertene

– Vi er en annerledes-kommune i hele Kyst-Norge, fastslo Kjartan Tørum (Sp). Derfor tar da også Vikna kommune imot «voksesmertene» med glede.

Følg kommunestyret LIVE

Følg Nexans-saken og se hvem som får årets kulturpris.

mandag 05.12 2016

«Vi har en betydelig økonomisk utfordring»

For å håndtere framtidige investeringer må Helse Nord-Trøndelag sørge for å ha et overskudd på 80 millioner kroner neste år.

fredag 02.12 2016

Har ikke råd til nytt når oppvekstsenteret står ferdig

Nå er det bråstopp i Røyrvik

Ei trimløype på Børgefjellsenteret er den eneste nye investeringa Røyrvik har råd til de neste fire åra. Nå ønsker rådmannen å utrede eiendomsskatt for å øke inntektene noe.

tirsdag 29.11 2016

Overhalla styrker fondsreservene

Solid økonomi

Lavere kommunale avgifter, nye tunge investeringer og styrking av fondsreservene. Det er Overhalla kommune anno 2017 sett gjennom rådmannens budsjettforslag.

Venstre bryter budsjettforhandlingene

Den fastlåste konflikten om klimapolitikken får Venstre til å bryte forhandlingene med Høyre og Frp om neste års statsbudsjett. Men partiet stenger ikke døren helt.

onsdag 23.11 2016

Stort behov for investeringer på Høylandet

Eiendomsskatt kan være løsninga

Det er behov for investeringer på vel 11 millioner i Høylandet kommune. Og det kan bety at en av Namdalens siste kommune uten eiendomsskatt må innføre den omdiskuterte inntekten.

tirsdag 22.11 2016

Skal få bade i egen svømmehall

Får rådmannen det som han vil, kan grongningene igjen bade i egen hall.

mandag 21.11 2016

Trangt, men greit bindalsbudsjett

Utfordringene kommer fra 2018

Rådmann Knut Toresen har lagt fram sitt forslag til budsjett for neste år og forslag til økonomiplan for årene som kommer. Og det er i det siste at utfordringene kommer.

Storinvestering i hall

Det største enkeltprosjektet i forslaget til investeringsbudsjett som rådmannen har lagt fram, er ny hall og ombygging av Terråk skole.

mandag 07.11 2016

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for Namsos i 2017

Åtte millioner til stigebil

I rådmannens forslag til budsjett for 2017 i Namsos velger han å høre på de ansatte i brannvesenet, og setter av 8 millioner kroner til stigebil.

søndag 09.10 2016

Her er Magnes tips til studentene

søndag 15.05 2016

300 mill. mer til rusfeltet

Nå vil staten gi 300 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet.

onsdag 11.05 2016

Nærøy er landets nest største oppdrettskommune:

Nærøy får 20 mill. ekstra

Som Norges nest største oppdrettskommune kan Nærøy få 20 millioner kroner i årlige ekstrainntekter fra det foreslåtte havbruksfondet.

mandag 09.05 2016

– Skyter seg selv i foten

Staten tilbyr et jordbruksoppgjør på 90 millioner kroner, og kutter dermed budsjettoverføringene med 70 millioner kroner.

søndag 01.05 2016

Solid helseoverskudd

Helse Midt-Norge har gjort opp 2015 med et overskudd som er over ti millioner kroner bedre enn budsjettert.

tirsdag 12.04 2016

Uten gatelys i fire år

Innbyggere på Saltbuodden på Statland lurer på hvor lysstolpene som skulle settes opp for flere år siden har blitt av.

torsdag 18.02 2016

Ti millioner mer til Otterøy

Kommunestyret i Namsos valgte, riktig nok med en dårlig smak i munnen, å bevilge ytterligere ti millioner til oppgradering av Otterøy oppvekstsenter.

mandag 21.12 2015

Flyttet på noen budsjettkroner

Kommunestyret i Overhalla plusset på budsjettet for 2016 med en halv million kroner og foretok noen rokeringer av investeringer de neste fire årene i sitt første budsjett.

torsdag 10.12 2015

Samstemt budsjettdebatt i Vikna

De 23 representantene i Vikna kommunestyre klarte å bli enige om samtlige punker i budsjettet, bortsett fra ei mindre investering.

Bred enighet om Namsos-budsjettet

Rådmann Gunnar Lien fikk ros fra alle politiske leire da kommunestyret i Namsos behandlet budsjettet og økonomiplanen. Ikke et eneste tall ble flyttet på hans forslag.

onsdag 09.12 2015

Frykter nedleggelse

Får ikke Frivilligsentralen i Namsos driftstilskudd fra kommunen, blir dørene stengt ved årsskiftet.

tirsdag 08.12 2015

Høylandet-budsjettet blir strammere og strammere

Legger ned barnehage

Høylandet kommunes budsjett blir strammere og strammere for hvert år. Neste år blir barnehagen på Kongsmoen lagt ned.

onsdag 02.12 2015

Investerer 185 millioner i 2016-2019

Satser tungt framover

Når det gjelder driftsbudsjettet har Overhalla god kontroll på økonomien, noe som gjør at det er mer spennende å se hva de planlegger framover.

søndag 29.11 2015

Skal investere for 42 millioner neste år

Offensivt grongbudsjett

Rådmannen har funnet penger til å ferdigstille kulturhuset i «en jafs». Men ordføreren er spent på hvordan kommunens økonomi blir i 2017.

fredag 27.11 2015

Venstre vil investere i folkehelse og IT i skolen

Vil ha folkehelsehall

Namsos Venstre vil ha hallen på Bangsund og en frivilligkoordinator inn i budsjettet for 2016. Partiet mener dette er viktige investeringer i folkehelse.

torsdag 26.11 2015

Må redusere drifta med 1,8 millioner i 2016

Ned på sparebluss

Flatanger må redusere driftskostnadene i 2016, og rådmannen legger fram en ny spareplan.

onsdag 18.11 2015

- Dagens tjenestetilbud kan ikke opprettholdes

Som tidligere varslet må Nord-Trøndelag fylkeskommune stramme inn de kommende årene.

mandag 16.11 2015

Nærøy har allerede lånegjeld på over en halv milliard – og låner mer:

Smertegrensa tøyes

Med en halv milliard i gjeld er smertegrensa alt nådd i Nærøy, mener økonomisjefen. Likevel foreslår rådmannen nye investeringer som vil øke gjelda til 640 millioner kroner i 2019.

mandag 09.11 2015

Vikna-budsjett uten store overraskelser

Vikna-rådmann Roy Ottesen la mandag fram neste års budsjett, som er uten de helt store utskeielsene.

Rådmannens budsjettforslag og handlingsplan for 2016–2019

«Det går likar no» i Namsos kommune

Selv om Rock Citys framtidige skjebne er uavklart og rådmann Gunnar Lien ikke helt har konkludert med hvordan de økonomiske etterdønningene skal takles, gir rådmannens budsjettforslag grunnlag for å hevde at «det går likar no».

torsdag 15.10 2015

Fylkesrådet varsler dårligere offentlige tjenester i årene som kommer

Vil ikke si noe om hva som blir kuttet

Fylkesrådet varsler betydelige kutt i dagens tjenestetilbud i den kommende fireårsperioden. Men hvor kuttene kommer vil ikke politikerne ikke si ett eneste ord om før senere i høst.

onsdag 26.11 2014

- Mitt tøffeste budsjett

– Dette er det tøffeste budsjettet vi har vært med på , sier rådmann Karl Audun Fagerli og ordfører Alf Robert Arvasli i Lierne.