Tema

mandag 23.09 2019

Det ligger an til tøffe prioriteringer for politikerne i Nærøysund

Økonomisjefen klar i talen: – Noen av prosjektene må forskyves

I det siste møte i fellesnemnda for Nærøysund kommune var økonomisjef Fred Moen klar på at vedtatte investeringsbudsjett og planer er utfordrende.

tirsdag 18.06 2019

Vedtok å ha to heltidspolitikere i Nærøysund

Både ordfører og varaordfører får 100 prosent stilling i den nye kommunen.

torsdag 31.01 2019

Første samling for fellesnemnda i Namsos kommune – med Lund-delegasjonen på bakerste benk

Lund-delegasjon på historisk stormøte: – Vi føler at vi har blitt veldig godt mottatt

Torsdag møttes kommunestyrene fra tre kommuner og tre representanter fra Lund grendelag til det første møtet i en samlet fellesnemnd for nye Namsos kommune.

fredag 21.12 2018

Viknas folkevalgte svikter fellesnemda

Vikna har ikke klart å stille fulltallig i noen av fellesnemdas møter denne høsten.

torsdag 29.11 2018

Nyttårsgave fra Nye Namsos til lag og foreninger

Deler ut 200.000 kroner

Har du en god ide til aktivitet som involverer innbyggerne i alle de tre kommunene som snart blir en, da har Nye Namsos penger de vil gi bort.

onsdag 17.10 2018

«Personlig har jeg kommet over den perioden jeg følte at vi ble tvangssammenslått»

Dette ble sagt under fellesnemndas møte onsdag:

Senterstrukturen i Nærøysund kommune endelig vedtatt

Ei samla fellesnemnd stilte seg bak tilrådninga fra arbeidsutvalget om senterstrukturen i Nærøysund kommune.

De første ansettelsene klare i Nærøysund kommune

Økonomisjef, IT-sjef og personalsjef er tilsatt.

søndag 09.09 2018

Fellesnemnda med andre behandling av senterstruktur i Nærøysund kommune

Ikke ett skritt nærmere

– Nå må vi være mer konkrete og bestemme oss, sier Steinar Aspli etter møtet i fellesnemnda. Lederen fikk lite nytt ut av møtet.

torsdag 15.03 2018

Høy temperatur i fellesnemnda for Nærøysund

Lederstrid på første møte

Onsdag hadde den nyvalgte fellesnemnda for nye Nærøysund kommune sitt første møte. Det gikk ikke helt smertefritt for seg, og temperaturen ble etter hvert ganske høy.

Høy temperatur i fellesnemnda for Nærøysund

Lederstrid på første møte

Onsdag hadde den nyvalgte fellesnemnda for nye Nærøysund kommune sitt første møte. Det gikk ikke helt smertefritt for seg, og temperaturen ble etter hvert ganske høy.