Tema

fredag 01.06 2018
17

Se bildene fra åpningsnatta i Namsen

Det gikk ikke lange tida før den første laksen beit på under årets åpning av laksesesongen i Namsen.

fredag 18.05 2018

Her får du svaret på ørretens hemmeligheter

Våren er tida for ørretfiske i fjorden. Vi ble med sportsfiskelandslinja ved Grong videregående for å høre om de har noen gode tips for å lure ørreten.

onsdag 18.04 2018

Fritt fram for glade lakser

Er du i alderen 14-18 år, glad i å fiske og har en drøm om å få storlaksen på kroken?

onsdag 14.03 2018

Stian Foss Helsø (16) er lykkelig. Han er der han vil være – Midt i Lofotfisket

Guri Kunna videregående skole på Frøya tar turer på Lofotfisket med naturbrukselevene sine hvert år. Det gir innblikk i fiskerifaget.

Arbeidsplasser langt utenfor næringa

En rekke arbeidsplasser skapes utenfor det man tradisjonelt kaller oppdrett. Det er frisøren, bilselgeren, snekkeren og ikke minst er det gjengen på Coop marked Naustbukta.

tirsdag 13.03 2018

Fiskerbondens marked

Lokal mat og håndverk i takt med båtdur og trekkspill

Som alltid under Skreifestivalen blir det mulig å ta en tur til markedsgata hvor lokal mat og håndverk selges i takt med lyden av båtmotorer og trekkspill.

fredag 12.01 2018

Fisket for 18 milliarder kroner

Norske fiskere tok i land fisk for til sammen 18 milliarder kroner i fjor.

torsdag 11.01 2018

Den lure sjørøya

Det jobbes med et prosjekt for å finne mer ut om sjørøya i Aunvassdraget på Kongsmoen. Et av målene er å prøve å finne metoder for å få Europas sørligste sjø- røyestamme opp på gammelt nivå.

onsdag 06.12 2017

Onsdag sto sjømat på timeplanen til Bikuben barnehage

Skolestarterne valgte ut sin egen fisk til lunsj

Målet med sjømat- stuntene til OFNT er å få barn og unge til å spise mer sjømat – og skolestarterne i Bikuben barnehage var ikke tunge å be. På lunsjmenyen sto en feit og fin og norsk en.

onsdag 08.11 2017

Lite utnyttede ressurser fra havet var tema på Horsfjord da unge og voksne fagfolk møttes til fagdag

Med krabbe og kongsnegle på matmenyen

Fiskerifagelevene smakte krabbe og kongsnegle for første gang. I framtida blir det kanskje disse artene og sjøpølse, isgalt og teinefanget reker de må satse på ved sida av torsk og sei.

torsdag 19.10 2017

Bellona reagerer kraftig på giftsaken fra Sklinnabanken

Giftnivået er dramatisk høyt

Først reagerte Bellona på opplysningene om den mulige giftskandalen ved Sklinna, nå kommer også klima- og miljøminister Vidar Helgesen på banen.

tirsdag 17.10 2017

Alt kveitefiske på Sklinnabanken stanses umiddelbart

Frykter giftskandale

Som eneste sted i landet har Fiskeridirektoratet innført totalforbud mot alt kveitefiske på Sklinnabanken grunnet miljøgifter. Nå frykter lokalbefolkninga gamle giftdumpingssynder avdekkes.

tirsdag 26.09 2017

Ikke bare minstevannsproblemer i Åelva

Fiskere underrapporterer

Det foregår under- rapportering av fangster i Åelva. Dette kommer fram i etterkant av problemene med minstevannføring i lakseelva.

torsdag 21.09 2017

Åbjøravassdragets Elveeierlag krever at operatøren holder minstevannsføringa

Regelbrudd gir fiskedød

Gjentatte ganger er kravet til minstevannføring i Åelva brutt, noe som har medvirket til fiskedød, ifølge elveeierlaget. Nå forlanger laget opprydding.

søndag 27.08 2017

Villaksens dag ble markert på Bjøra camping

Fiskeglede for små og stor

For de utålmodige er det fint med et akvarium full av små fisk og krypdyr.

torsdag 24.08 2017

Rekordår mot slutten

Laksesesongen 2017 i Namsenvassdraget vil gå inn i statistikkene som en av de aller beste i moderne tid.

tirsdag 22.08 2017

Mange bryter loven uten å vite det når de fisker krabbe

Bryt ikke klørne av krabben

Sensommeren og høsten er tida for krabbefiske. Ei utbredt misoppfatning gjør at mange påfører krabben unødige, og for den del ulovlige, lidelser.