Tema

onsdag 13.09 2017

Nytt kontrollområde for PD

Mattilsynet planlegger å opprette et nytt kontrollområde for PD i Nord-Trøndelag.

onsdag 02.08 2017

Fiskeforvalter Anton Rikstad redd furunkuloseutbrudd kan føre til massedød i elva

Frykter dødelig utbrudd

Fiskeforvalter Anton Rikstad er ikke i tvil om at det har brutt ut furunkulose i Ferga i Namdalseid. Nå frykter han massedød i Årgårdsvassdraget.

torsdag 22.06 2017

Kjerkol krever svar fra fiskeriministeren

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol ber fiskeriminister Per Sandberg om å garantere for å oppheve PD-sona i Ytre Namdal.

onsdag 21.06 2017

PD-virus påvist i Flatanger

Mistanken om PD-virus ved Marine Harvests anlegg i Feøyvika er bekreftet.

søndag 11.06 2017

Marine Harvest går mot PD-endring

Møter lokal motbør

Oppdrettsgiganten Marine Harvest vil beholde dagens PD-forskrift der Nord-Trøndelag fungerer som bekjempelsessone mot spredning av sykdommen videre nordover.

mandag 08.05 2017

Bekrefter PD-mistanke

Salmonor AS bekrefter at de på fredag 5. mai fikk informasjon fra Mattilsynet om mistanke om PD på lokalitet Risværgalten. Samme dag ble andre oppdrettsselskaper i området varslet om mistanken.

søndag 07.05 2017

Nettsted: PD-mistanke på Risværgalten

Salmonor er blitt varslet av Mattilsynet om mistanke om virussykdommen PD på lokaliteten Risværgalten.

fredag 03.02 2017

Enda et tilfelle av PD-smitte

Mattilsynet opprettholder strategien

Mattilsynet bekrefter funn av PD-virus i nok et oppdrettsanlegg Ytre Namdal.

mandag 30.01 2017

Oppdrettsnæringa svarer Mattilsynets direktør Bjørn Røthe Knudsen

Mangelfull dokumentasjon

tirsdag 14.07 2015

Oppdrettsnæringa i Ytre Namdal skal holde Nord-Norge sykdomsfritt:

– Dyrt å være «filter»

Mattilsynet og Midt-Norsk Havbruk har kontroll over PD- utbruddet, men usikkerheten vil være der et par uker. Bransjen i distriktet føler uansett et sterkt press som «filter» mot sykdomsspredning nordover.

mandag 13.07 2015

Laksesykdommen Pancreas Disease påvist i Vikna

Mattilsynet bekrefter at viruset Pancreas Disease er påvist i ei laksemerde i Vikna.

tirsdag 07.07 2015

Mistanke om fiskesykdommen PD i Vikna

Mattilsynet får svar fredag

Mattilsynet og oppdretter venter spent på prøvesvar etter at en fisk har testet positivt på fiskesykdommen PD ved lokaliteten Humulen i Vikna.