Tema

mandag 05.03 2018

Fulgte rådet fra folket

Bindal kommune har vedtatt å stå alene, og vil ha med seg hele Austra.

tirsdag 27.02 2018

Folket har talt: Bindalingene vil stå alene

Tror diskusjon om tilhørighet til Trøndelag vil komme

Høy valgdeltakelse og et tydelig svar var håpet da bindalingene hadde levert sine stemmer – og begge ønskene gikk i oppfyllelse. Nå tror ordføreren at spørsmålet om å bli en del av Trøndelag vil komme.

Ordførerne i Vikna og Nærøy ikke overrasket over at Bindal vil stå alene

– Det tydelige resultatet er lettere å forholde seg til

Ordførerne i Vikna og Nærøy er ikke overrasket over resultatet fra folkeavstemninga i Bindal.

mandag 26.02 2018

Klart nei i Bindal

Håpet gikk i oppfyllelse. Høy valgdeltakelse og et tydelig svar.

Mandag fikk innbyggerne i Bindal muligheten til å si ja eller nei til sammenslåing med nye Nærøysund kommune

Ungdommene brukte stemmeretten

Fortsette som egen kommune og tilhøre Nordland også etter 2020, var det store spørsmålet bindalingene skulle ta stilling til. Det engasjerte både ung og gammel, kanskje aller mest de yngste.

Ungdommen bruker stemmeretten

Ved den rådgivende folkeavstemninga i Bindal om kommune og fylkestilhørighet er ungdommene engasjert.

Valget i Bindal

Fire av ti har forhåndsstemt i Bindal

I dag skal bindalingene gi sine politikere råd om Bindal skal bestå som egen kommune eller ikke. Interessen er tydeligvis stor.

torsdag 22.02 2018

Soga om då hovdingane i Ytri Halfa skulle tvingast saman

Usikkerheten rår på øya med tre kommuner

På Joker Bogen handler folk fra alle tre kommunene på Austra. Her får vi verken et klart ja eller nei.

Ønsker og håper på ja

På Bindalseidet møter vi liten tvil. – Vi må glemme følelser og identitet – og se på økonomi, sier to forkjempere for sammenslåing.

– Vi greier oss godt alene

Magne Paulsen har vært på alle folkemøtene i Bindal, og har aldri vært i tvil. Da han leverte stemmen, var det krysset av for nei.

torsdag 11.01 2018

BINDAL

Ja, nei eller blank stemmeseddel

fredag 05.01 2018

Forbereder folkeavstemning

torsdag 14.12 2017

Framtid med Nærøy og Vikna eller alene

Bindalingene får gi råd

Et enstemmig kommunestyre nullstiller prosessen rundt Bindals kommuneframtid. Nå blir det rådgivende folkeavstemning om saken 26 februar 2018.

lørdag 24.09 2016

UKESLUTT

Nå skal jeg puste godt ut i pausen

tirsdag 13.09 2016

– Tragisk for Ytre Namdal

Geir Vinsand i Nivi Analyse har jobbet mye med kommunereform og har god kjennskap til Ytre Namdal og de utfordringene som vil komme i årene som kommer.

- Kunne gitt positiv effekt

Det blir ingen kommunesammenslåing i Ytre Namdal. Næringslivet ville ha en kommune i stedet for to, men folket på Vikna ville det annerledes.

mandag 12.09 2016

Klart ja i Nærøy - klart nei i Vikna

Det brenner et blått lys for en sammenslåing mellom Vikna og Nærøy. Mens det kom et klart ja fra Nærøy så var innbyggerne i Vikna langt mer skeptisk til en sammenslåing. Felles for kommunene er en valgdeltakelse på under 50 prosent.

Oppmøte bedre enn «fryktet»

Det har vært et jevnt sig med stemmeberettigede i valglokalene på Rørvik og Kolvereid mandag formiddag. Faktisk bedre enn «fryktet».

torsdag 14.07 2016

Rådgivende folkeavstemning i Vikna og Nærøy

Vil ha innspill fra folket

12. september blir det rådgivende folkeavstemning i Vikna og Nærøy. I realiteten skal de avgjøre om de to kommunene skal slå seg sammen.

tirsdag 31.05 2016

«Brexit-spredning» kan ramme norsk økonomi

onsdag 25.05 2016

Avrundet arbeidet med storkommunen

Det tok mindre enn en halv time for ordførerne og rådmennene i Fosnes, Flatanger, Høylandet, Namdalseid, Namsos og Overhalla å oppsummere resultatet av mandagens folkeavstemning.

tirsdag 24.05 2016

Overhalla Sp vil vente til 20. juni før de sier nei

Senterpartiet garanterte at folkets råd skal følges, men ville ikke behandle et forslag om å vedta det nå.

Skal gjennom både «giftemål» og «skilsmisse»

Håper på kjappe vedtak

At det bare var innbyggerne i Namdalseid og Fosnes som sa ja til intensjonsavtalen om kommunesammenslåing, kom ikke som en overraskelse på ledelsen i Namsos.

mandag 23.05 2016

Tydelig råd fra hållingen

Fire av fem vil stå alene

Ordfører Hege Nordheim-Viken fikk et tydelig råd fra sambygdingene: De vil at Høylandet skal bestå.

Overhallingene klart imot storkommune

Et stort flertall av innbyggerne i Overhalla, 63 prosent, stemte for å fortsette som selvstendig kommune.

82 prosent stemte nei på Høylandet

Klart ja fra Fosnes

Innbyggerne i Fosnes sier klart ja til å gå inn i en storkommune. 67,9 prosent stemte for intensjonsavtalen, mens 31,4 prosent stemte nei.

Bra oppslutning i Overhalla

Fylkesrådslederen er for en storkommune, mens 16-åringer stemte for å fortsette som egen kommune.

Ville si sin mening om framtida til kommunen sin

Ungdommen ledet an på Høylandet

Det var periodevis kø for å delta i folkeavstemninga på Høylandet. Og det var tenåringene som viste veg.

Fosnes vil inn i storkommunen

Klart ja i Namdalseid

– Vi ønsket et tydelig råd fra innbyggerne i Namdalseid, og vi har fått det, sier ordfører Steinar Lyngstad. Hele 61,5 prosent gikk inn for kommunesammenslåing.

Massivt nei i Flatanger

Det er ikke tvil om hva innbyggerne i Flatanger mener om ei kommunesammenslåing. Hele 73,8 prosent mener at kommunen skal bestå som egen kommune.

– Vi stemte for framtida

– Det var et lett valg, sa Per A. Sverkmo etter å ha avgitt sin stemme under den rådgivende folkeavstemninga på Namdalseid – uten å røpe hva han hadde krysset av for.

torsdag 31.03 2016

16-åringer får stemme i Overhalla

tirsdag 23.02 2016

Her er dagens notiser

onsdag 10.02 2016

Går for folkeavstemming

torsdag 04.02 2016

9.400 krever folkeavstemning

Torsdag fikk fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik overlevert underskriftene fra folkeaksjonen «Ja til folkeavstemning».

tirsdag 19.01 2016

Folkeavstemning er foreløpig ikke noe folkekrav

Med drøyt to uker igjen til høringsfristen går ut, står ikke folk på barrikadene for å kreve folkeavstemning om et samlet Trøndelag.

tirsdag 15.12 2015

– Overveldende engasjement

Det var mange som ville skrive under for folkeavstemning rundt et Stor-Trøndelag.

mandag 07.12 2015

Samler 19 organisasjoner bak felles mål

Ja til folkeavstemning

Mandag formiddag startet aksjon Ja til folkeavstemning om det skal bli et felles Trøndelag. 19 organisasjoner er allerede med.