Tema

fredag 06.09 2019

Fylkesmannen kontakter departementet: Vil ha nærmere avklaring om motorferdsel i utmark

Fylkesmannen i Trøndelag har sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet vedrørende motorferdsel i utmark.

tirsdag 03.09 2019

Omgjør ikke ATV-vedtak i Lierne

Fylkesmannen i Trøndelag sluttbehandlet tirsdag seks saker der Lierne kommune har åpnet for bruk av ATV i utmark.

mandag 19.08 2019

Ny uenighet mellom Lierne kommune og Fylkesmannen

Krangel om koie på 15 kvm

Oppføring av ei koie på 15 kvadratmeter er gjenstand for en uoverensstemmelse mellom Lierne kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Er Fylkesmannsembetet utgått på dato?

fredag 12.07 2019

Fylkesmannen vil omgjøre ATV-tillatelse: – En alvorlig inngripen i privat næringsliv

Fylkesmannen mener Lierne kommune kan ha handlet i strid med regelverket da de har gitt dispensasjon til bruk av ATV i utmark. – Det er vi ikke enige i, sier rådmann Karl Audun Fagerli.

onsdag 10.07 2019

Fylkesmannen trekker fellingstillatelse på bjørn

Mandag ble det gitt fellingstillatelse på en bjørn i Namsskogan. Onsdag trekker Fylkesmannen tillatelsen. Årsak: Bjørnen er ei binne.

mandag 08.07 2019

Ekstra tilskuddsmidler til skogsveger

Fylkesmannen i Trøndelag opplever en uvanlig stor pågang av søknader om tilskudd til skogsveger. Nå kan de gi flere støtte etter å ha fått ekstra midler.

fredag 05.07 2019

Funn av kadaver både i Grong og Namsskogan

Maktesløse sauebønder får ikke felle bjørn

I morgentimene fredag fant sauebonden i Namsskogan kadaver nummer 15 – selv om besetninga er inngjerdet. Han fortviler over at direktorat og Fylkesmann sier nei til fellingstillatelse av skadebjørnen.

torsdag 04.07 2019

Øystein blir assisterende fylkesmann

Øystein Johannessen er tilsatt som ny assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Trøndelag. 57-åringen som opprinnelig er fra Tromsø tiltrer tidlig i oktober måned.

onsdag 03.07 2019

Har gitt flere tilsagn om tilskudd til trua naturtyper i Leka kommune

fredag 28.06 2019

Slik ser det ut på Sandværet – blir nektet å rydde

Viknaordfører Amund Hellesø (Ap) er veldig kristisk til at Fylkesmannen nekter innsamling av plast og søppel i verneområdene.

tirsdag 25.06 2019

På besøk for å bli orientert om varslersaken

Fylkesmann dro til Leka for å lytte

Fylkesmann Frank Jenssen er tilfreds med Leka kommunes håndtering av varslersaken nå. Men fortsatt har kommunen utfordringer framover.

tirsdag 04.06 2019

Fylkesmannen til Leka for å drøfte ting rundt varslersaken

Fylkesmann Frank Jenssen og en del av hans stab kommer til Leka 25. juni, blant annet for å drøfte problemstillinger rundt den såkalte varslersaken.

onsdag 22.05 2019

Hvordan kan vi få gode liv hele livet?

mandag 13.05 2019

Har ikke nok penger til alle som vil bygge skogsveger

I vår har Fylkesmannen mottatt mange søknader fra grunneiere som vil bygge skogsveger.

fredag 10.05 2019

Får likevel bygge ut vindkraft på Frøya

fredag 05.04 2019

Fylkesmannen avviste klagene

Reguleringsplanen for det omstridte steinbruddet på Hagan er nå endelig vedtatt etter fylkesmannen valgte ikke å sette Nærøy kommunes avgjørelse til side.

mandag 04.03 2019

Ny runde med frivillig vern av skog

30.000 mål med skog vurdert fredet i regionen i en ny runde med frivillig vern.

torsdag 28.02 2019

Kraftsituasjonen i Lierne

– Vi kan ikke sitte stille og vente på at ting skal skje

Libyggen er seg selv lik. Kommer det ikke mer strøm til Sørli, så kan de like godt lage den selv.

tirsdag 22.01 2019

Fylkesmannen tar ikke klagene til følge

Opprettholder ATV-nekt i Lierne: Får ikke kjøre på barmark til utleiehytter

Hytteeierne som fikk sine tillatelser opphevet av Fylkesmannen fikk ikke medhold i sin klage. Nå går saken til Miljødirektoratet.

tirsdag 08.01 2019

Fylkesmannen om utslippstillatelse gitt for Namsvassdammen

– Kunne stilt strengere krav

Det har vært mye støy rundt bygginga av den nye Namsvassdammen. Nå innrømmer Fylkesmannen at han kunne gjort en bedre jobb før utslippstillatelse ble gitt.

15 millioner i erstatning til trønderske sauebønder

Det er utbetalt 15.061.153 kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i Trøndelag i løpet av fjoråret.

onsdag 19.12 2018

Gårdsbrukene i Trøndelag blir større

Gårdsbrukene i Trøndelag er i 2018 på gjennomsnittlig 295 dekar. Det er ei økning på 20 prosent siden 2008.

torsdag 29.11 2018

Fylkesmannen skeptisk til møtepraksis: Kan være lovbrudd

Leka kommunes offentlighetspraksis i to ansettelsessaker er trolig et brudd på kommuneloven.

mandag 26.11 2018

«Neste gang du leser at Fylkesmannen «griper inn» så skal du vite at det er fordi vi bryr oss om, og ikke for å være til bry»

torsdag 15.11 2018

ATV-striden mellom Lierne og Fylkesmannen fortsetter

Bekymret over snuoperasjon

Fylkespolitikerne ber Fylkesmannen i Trøndelag snu i den betente ATV-striden med Lierne kommune.

tirsdag 13.11 2018

Advarer mot konsekvenser for næringslivet i Lierne

Ber Fylkesmannen snu

Lierne næringsforening har sendt et åpent brev til Fylkesmannen hvor de argumenterer sterkt for at næringsdrivende må få dispensasjon for barmarkskjøring.

søndag 04.11 2018

– Stort å bli norsk statsborger

– Dette er en høytidsdag. Det er stort å bli norsk statsborger.

onsdag 03.10 2018

Kommunen sa ja - Fylkesmannen sa nei

I juli i år ga Røyrvik kommune tillatelse til barmarkskjøring med ATV. Nå har Fylkesmannen opphevet vedtaket.

tirsdag 25.09 2018

Åpner for felling av tre ulver i Midt-Norge

onsdag 05.09 2018

Helse Nord-Trøndelag har avslått søknaden om offentlig behandling, men har likevel startet den kostbare behandlinga ved privatklinikk i Oslo:

Kreftrammede Terje (66) vet ennå ikke om staten vil dekke nær 2,5 millioner

Om tre-fire uker får kreftrammede Terje Solbakk (66) svar på om immunterapien han har startet på ved privatklinikken Aleris har effekt. Behandling i to år koster vel to millioner, helsevesenet har så langt avslått å dekke dette.

mandag 20.08 2018

Fylkesmannen: Ha budsjettet i balanse før sammenslåinga

Fylkesmannen i Trøndelag oppfordrer alle kommunene som slås sammen 1. januar 2020 til å få orden på økonomien før sammenslåinga.

mandag 25.06 2018

Jobber for at Rock City kan bli undervisningssted

Fylkesmannen har gitt to millioner kroner i støtte til et nytt skoleprosjekt i Namsos. De første elevene kan være på plass i januar 2019.

torsdag 21.06 2018

Klager på avslaget på søknad om å få felle bjørn

Fylkesmannen har avslått Lierne kommunes søknad om skadefellingstillatelse for bjørn. Nå klager kommunen på avslaget.

onsdag 20.06 2018

Gjæslingan-beboer forbannet på kommune og myndigheter

Harald på Sør-Gjæslingan føler seg uthengt som lovbryter

– Jeg har ikke gjort noe som helst galt og finner meg ikke i å bli uthengt som en kriminell, tordner Harald Nygård, født og oppvokst i Sør-Gjæslingan.

mandag 18.06 2018

Savner kartlegging av Svaberget industriområde

tirsdag 12.06 2018

La stor vekt på innbyggerinitiativet fra folket i Gutvik

Fylkesmannen i Trøndelag legger vekt på at et stort flertall av folket i Gutvik selv ønsker en overflytting til nye Nærøysund kommune.

onsdag 06.06 2018

Lite villig til å se gjennom fingrene med ulovlig bygging på Sør-Gjæslingan

Det sitter langt inne at Fylkesmannen gir dispensasjon for de over 20 ulovlige byggetiltakene i Sør-Gjæslingan.

Lite villig til å se gjennom fingrene med ulovlig bygging på Sør-Gjæslingan

Det sitter langt inne at Fylkesmannen gir dispensasjon for de over 20 ulovlige byggetiltakene i Sør-Gjæslingan.

tirsdag 29.05 2018

Fylkesmannen har talt - Lund overføres til Namsos

Lund grunnkrets overføres til nye Namsos kommune fra 1. januar 2020.

Ønsker å servere elevene mat

Det jobbes nå aktivt for å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag.

torsdag 24.05 2018

Fylkesmannen kritisk til plan om oppdrettsanlegg

Fylkesmannen i Trøndelag har kommet med en innsigelse til planene som åpner for plassering av et oppdrettsanlegg i ytre del av Kolvereidvågen.

Mange høringsuttalelser om oppdrett i Kolvereidvågen

Fylkesmannen kritisk til planen

Fylkesmannen i Trøndelag har kommet med en innsigelse til planene som åpner for plassering av et oppdrettsanlegg i ytre del av Kolvereidvågen.

tirsdag 22.05 2018

Klar melding fra Fylkesmannen til kommunene i Indre Namdal

Fylkesmannen med klar melding til kommunene i Indre Namdal

Fredag samles formannskapene i Indre Namdal nok en gang for å diskutere hvordan og hva de skal samarbeide om. Med seg inn i møtet får de et klart råd fra fylkesmann Frank Jenssen.

fredag 18.05 2018

Fylkesmannen på rundtur i Indre Namdal

Denne uka skal Fylkesmannen på kommunebesøk i Grong, Namsskogan, Røyrvik og Lierne

mandag 26.03 2018

Blir ikke turiststed likevel

onsdag 14.03 2018

Fylkesmannen på rundtur for å «fornye løftene» til kommunene

Jenssen fikk klar melding

I forbindelse med sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke ble også fylkesmannsembetet ett. Nå er ny fylkesmann for hele Trøndelag, Frank Jenssen, på rundtur i norddelen av fylket for å høre hvor skoa trykker. Og i Ytre Namdal fikk han klar tale.

Ikke noe svar på Austras framtid

Lekaordfører Per Helge Johansen fikk ikke svar på hva som blir framtida for den delte øya Austra da kommunen fikk fylkesmann Frank Jenssen på besøk.

søndag 11.03 2018

Null nedbør og langvarig kulde gir ekstrem lav vannføring

– Frykter at fisken dør

Vannføringa i Nordfolla er nå så kritisk lav at fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkes- mannen roper varsko.

fredag 09.03 2018

Null nedbør og langvarig kulde gir ekstrem lav vannføring

– Frykter at fisken dør

Vannføringa i Nordfolla er nå så kritisk lav at fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkes- mannen roper varsko.

Nordtrønderske institusjoner fatter 150 tvangsvedtak i året

Ingen skriver færre tvangsprotokoller i Nord-Trøndelag enn Spillumheimen

Ingen skriver færre tvangsprotokoller i Nord-Trøndelag enn Spillumheimen i Namsos. Fra 2015 til midten av 2017 fattet de kun ett tvangsvedtak.

torsdag 08.03 2018

Liten gjenfangst av rømt laks fra Nærøy

54.000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg i Nærøy. Bare 1.500 ble fanget da Fylkesmannen åpnet for fritt fiske.

fredag 23.02 2018

Fylkesmannen i Trøndelag venter bare på departementets svar

Austras framtid avklares snart

Søknaden fra Gutvik om overflytting til Nærøy er mottatt hos Fylkesmannen. Der avventer man bare svaret fra departementet om hele Austras framtidige skjebne.

torsdag 15.02 2018

Uenighet om tvunget psykisk helsevern:

Fylkesmannen inn i konflikten

Namsos kommune trakk søksmålet mot Helse Nord-Trøndelag – nå er Fylkesmannen koblet inn i konflikten mellom partene.

fredag 09.02 2018

Fylkesmannen har laget bok om kronprinsparets besøk i Namdalen

– Har blitt ei flott minnebok

Boka fra kronprinsparets besøk i Namdalen er her. Tittelen måtte bare bli et kongelig sitat – «Dette er helt fantastisk».

onsdag 24.01 2018

Sikring i Kråkøysundet

onsdag 03.01 2018

Fylkesmannens nyttårskonferanse – om utvikling og muligheter i Trøndelag

– Vi skal legge lista så høyt for Trøndelag at vi kan gå rakrygget under

Store deler av makta i Trøndelag var samlet på Steinkjer til den første felles nyttårskonferansen for et samlet fylke.

Naturreservatet utvides

Ny fylkesmann holder nyttårskonferanse

For første gang er nøkkelpersoner i nye Trøndelag samlet til felles nyttårskonferanse i Steinkjer.

tirsdag 02.01 2018

Festtalene er byttet ut med jobbing - for folk, lokalsamfunn og livsgrunnlaget

Til beste for Trøndelag

Innspill

fredag 24.11 2017

Historisk dag da Namdal regionråd ble stiftet i Røyrvik

Fylkesmann-lærling imponert over namdalingene

Fylkesmann-lærling Frank Jenssen er imponert over det man har klart i Namdalen. – Men det er nå den store jobben starter.

mandag 13.11 2017

Feiret nye statsborgere

Rundt 85 nye statsborgere deltok i den årlige statsborgerseremonien på Steinkjer i helga,

torsdag 09.11 2017

Nytt konsesjonsnederlag

Landbruksdirektoratet vil ikke omgjøre Fylkesmannens vedtak. Dermed må hållingen Sverre Tyldum flytte til Grong.

onsdag 08.11 2017

Oppdaget skader i utmark ved Elgsjøen i Overhalla

Ulovlig kjøring anmeldt

Under befaring ved Elgsjøen i Overhalla ble det oppdaget ferske kjørespor og -skader etter en terrengmotorsykkel.

søndag 05.11 2017

Fylkesmannen opphever rivingsvedtak

Feil i saksbehandlinga

Fylkesmannen har opphevet Namsos kommunes vedtak om å gi tillatelse til riving av Høknes gård. Saksbehandlingsfeil har ført til at vedtaket anses som ugyldig.

torsdag 02.11 2017

Bondelaget med tydelige utfordringer til landbruksbyråkratene

Har store forventninger

Nord-Trøndelag bondelag har store forventninger til et sammenslått Trøndelag når det gjelder samarbeid og utvikling i landbruket.

onsdag 01.11 2017

Økoprisen 2017 gikk til Overhalla

Lene Lervik Glømmen og Magnus Glømmen fra Overhalla fikk prisen som årets øko-bønder i Nord-Trøndelag da prisen fra Fylkesmannen ble delt ut for første gang.

mandag 23.10 2017

Fylkesmannen advarer mot dispensasjoner i strandsonen

Vikna kommune får refs

Fylkesmannen reagerer på antall dispensasjonssøknader for bygging i strandsonen på Vikna. Rådmannen ber Fylkesmannen huske at kommunen har Norges lengste strandlinje på 2.460 kilometer.

onsdag 18.10 2017

Kronprinsparets besøk dokumenteres

Fylkesmannen har bevilget 280.000 kroner i støtte for å lage bok om kronprinsparets besøk i Namdalen.

fredag 06.10 2017

Omfattende barnevernssak etter barnedødsfallet

Overhalla får krisetilskudd

Barnevernstjenestens arbeid etter barnedødsfallet i Overhalla i sommer er så omfattende og kostnadskrevende at Fylkesmannen har gitt kommunen 800.000 kroner i kriseskjønn.

Fordeler 15 mill. kroner

Fylkesmannen har fordelt totalt 15 millioner kroner i tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Det er gitt tilskudd til blant annet skogbrannslokking og avvikling av asylmottak.

torsdag 05.10 2017

Flyktninger kom ikke - kommuner får kompensert utgifter

Fire namdalske kommuner får delvis kompensert utgifter knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt.

onsdag 04.10 2017

Fylkesmannen avslår søknad fra Flatanger settefisk om utvidelse av produksjonen

Fylkesmannen sier nei til Flatanger settefisk

– Avgjørelsen fra Fylkesmannen er ei blokkering av videre utvikling for oss. Det vil selvsagt komme en klage, sier daglig leder i Flatanger settefisk, Morten Lund.

torsdag 28.09 2017

For egen regning

Inges fantastiske punktum

onsdag 27.09 2017

Ryan ble takket av som fylkesmann - nå starter jobben med nye Namsos

Vil dyrke optimismen hos folk

Inge Ryan får kun én dag fri mellom jobben som fylkesmann og prosjektleder i nye Namsos. – Søndag skal jeg planlegge møte med ordførerne, sier han og smiler.

Mange ville takke av Ryan

Godordene satt løst da fylkesmann Inge Ryan ble takket av på Statens hus i dag.

torsdag 17.08 2017

Fylkesmannen negativ til kraftverk-planer

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa: Strindelva og Jørstadelva. Årsaken er hensyn til blant annet reindrift, vassdragsvern og landskap.

onsdag 09.08 2017

Hvem blir årets økobonde?

Har du noen gode forslag, vil gjerne Fylkesmannen ha navnene!

– Vi må forholde oss til vedtaket

Ordfører angrer på å ha sagt ja til felles kommunestyre

Oppfordrer til folkeopprør

Et felles kommunestyre står for døra i den nye storkommunen, og Leka-ordfører Per Helge Johansen er klar i sin tale: – Tida er kommet for at folket skal gå til handling!

mandag 31.07 2017

Godkjenner milliongaranti

Opphever konsesjonsvedtak

onsdag 26.07 2017

Herlaug-sti får penger

Gir penger for å utbedre råteskader på Leka bygdemuseum

Trenger turnusplasser for fysioterapeuter

onsdag 19.07 2017

Fylkesmannen mener denne hytta er omtrent fem ganger større enn det som er tillatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ber Vikna kommune redegjøre for hvorfor et hytteanlegg ved Fjellseng i Vikna er vesentlig større enn det reguleringsplanen tillater.

mandag 17.07 2017

Fylkesmann Ryan kalte tvangssammenslåinga et overtramp mot Leka

Fortsatt lojal mot vedtaket

Kritiserte Fylkesmannen stortingsflertallet da han hevdet reformvedtaket var et overtramp mot lokaldemokratiet? – Nei, jeg bare gjentok den anbefalinga Fylkesmannen har avgitt, sier Inge Ryan.

onsdag 28.06 2017

Fylkesmannen svært imponert etter besøk hos vinnerne av Beiteprisen 2016

– Det første som slo meg er hvor godt dyra har det her

I 2016 ble Beiteprisen for første gang gitt til et gårdsbruk i Ytre Namdal. Tirsdag var fylkesmann Inge Ryan på besøk.

onsdag 21.06 2017

Mener Statskog hogger for mye ungskog

Skogeiere og fylkesmann kritiserer Statskog

Skogeiere og fylkesmann er kritisk til at den store statlige skogeieren hogger ned mye ungskog. – Vi forventer mer av Statskog, sier fylkesskogmesteren.

Fylkesmannen har satt ned foten

Stopper omstridt oppdrettsanlegg

Salmar Farming får ikke bygge oppdrettsanlegg ved Aldgården i Namsos.

tirsdag 20.06 2017

Tilskudd til friskliv

fredag 26.05 2017

Kommunene kan kreve absolutt alle for gebyr til renovasjon:

Må betale selv om de ikke leverer søppel

Hytteeiere har i utgangspunktet ikke plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlinga. Men kommunen kan uansett kreve at eiere av fritidsboliger betaler gebyr.

onsdag 03.05 2017

Møtte politikere og næringsliv på Val

På sin rundtur i Ytre Namdal var arbeidsutvalget innom Val videregående skole der de fikk møte både politikere og næringsliv.

tirsdag 02.05 2017

Brøt loven under tvungen helsehjelp utført under narkose

– Rettssikkerheten ikke ivaretatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ser alvorlig på at rettssikkerheten til sårbare pasientgrupper ikke blir ivaretatt.

tirsdag 25.04 2017

Motstanderne til oppdrettsanlegg får støtte

Klart nei fra Fylkesmannen

Fylkesmannen sier klart nei til akvakultur i åpne merder både i Indre Follafjord og i Oppløyfjorden.

Har tatt store grep etter barnevernskandalen

Har tatt store grep etter barnevernskandalen

Etter fem år har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nå avsluttet tilsynssaken mot barnevernet i Midtre Namdal samkommune.

mandag 10.04 2017

Fylkesmannen ser kommunene i kortene

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal på beredskapstilsyn til fire kommuner i Namdalen.

Mannsdominert ledergruppa hos Fylkesmannen i Trøndelag

Beklager lav kvinneandel

Sju menn – og to kvinner danner ledergruppa hos Fylkesmannen i Trøndelag. – Ledergruppa burde hatt flere kvinner, sier Inge Ryan.

fredag 07.04 2017

Dette blir fylkesmannens ledere

mandag 27.03 2017

Vil ha kandidater til jordvernpris

Den nasjonale jordvernprisen deles ut for første gang i 2017. Fylkesmannen ber om forslag på aktuelle kandidater i Nord-Trøndelag innen 27. mars.