Tema

torsdag 23.04 2020

Forslag om å bevilge mer penger til vegvedlikehold har skapt uenighet mellom de lokale fylkespolitikerne

Terje Settenøy (Frp) sier det er trist at flertallet på fylket ikke ser behovet for økt vegvedlikehold. Steinar Aspli (Sp) beskriver utspillet som useriøst.

onsdag 22.04 2020

Torgeir Strøm (SV) bekymret for forsyningssikkerheten

Vil bygge nye kornlager

17 år etter at Norge avviklet de store lagrene av matkorn mener fylkestinget at det er på høy tid å reetablere slike lagre over hele landet. Minst ett av lagrene bør ligge i kornfylket Trøndelag.

Her deltar Anna (23) på det historiske fylkestinget: – Det har gått overraskende bra med 59 personer på samme nettmøte

Fylkespolitikeren fra Steinkjer har flyttet til Namsos – og med det har Namdalen fått et talerør i hovedutvalget for kultur.

tirsdag 03.03 2020

Ønsker å gjøre Fingalshula tilgjengelig for folk

Setter Riksantikvaren på saken

– Dette viser at fylket ser hvor viktig hula er, og at den bør vies større oppmerksomhet, sier Eiden (H) etter saken om Fingalshula ble tatt opp i Fylkestinget.

onsdag 26.02 2020

Jøbyggen jublet på fylkestinget

– En viktig etappeseier for oss

Håpet om bru til Jøa lever i beste velgående, ifølge leder Gunn Ågot Leite i aksjonsgruppa.

Jøa-jubel etter gledelig bru-vedtak i fylkestinget

Vedtok å utrede mulighetene for å bygge flytebru til Jøa.

torsdag 20.02 2020

Frykter for arbeidsplassene i distriktene

Pål Sæther Eiden frykter det i framtida kan bli fylkeskommunale brøytebiler i stedet for lokale entreprenører.

torsdag 12.12 2019

Fem millioner kroner til planlegging i perioden 2020–2022

Lakseveg nord på kartet

Fylkestinget i Trøndelag sa torsdag ja til å gå videre med utredninger av Lakseveg nord fra Flerengstrand til Gartland.

onsdag 11.12 2019

Campus Namdal i fylkestinget

Avklaring våren 2020

Våren 2020 vil fylkestinget i Trøndelag si endelig ja eller nei til å gå inn i et samarbeid om Campus Namdal.

Følg fylkestinget direkte fra kl. 11

tirsdag 10.12 2019

Nå går startskuddet for gang- og sykkelveg på Marøya

Flertallsgruppa på fylket setter av 15 millioner i oppstartbevilgning.

onsdag 16.10 2019

Fylkestinget i Trøndelag ble konstituert onsdag

Fem namdalinger i hovedutvalg for næring

Terje Sørvik (Ap) er nyvalgt leder for hovedutvalget for næring, mens Torgeir Strøm (SV) blir nestleder.

fredag 20.09 2019

Disse skal styre fylket de neste fire årene

onsdag 11.09 2019

Tore O. Sandvik (Ap) fortsetter som fylkesordfører

Tomas I. Hallem (Sp) blir varaordfører etter forhandlingsbrudd fra MDG, som var tilbudt varaordføreren fra dem begge.

tirsdag 10.09 2019

Nærøysund blir godt representert i fylkespolitikken

Terje Sørvik (Ap), Terje Settenøy (Frp), Steinar Aspli (Sp) og Pål Sæther Eiden (H) har alle fått plass i fylkestinget etter valget.

torsdag 13.06 2019

Fylkestinget ber Nord-styret om å skrinlegge forslaget om ny struktur

Med 71 mot fem stemmer vedtok fylkestinget å be styret i Nord universitet om å skrinlegge rektors forslag om flytting av utdanningstilbud og fagmiljø.

Fylkestinget sier nei til mer vindkraft i Trøndelag

Fylkestinget sier tydelig nei til NVEs vinkraftplan for Trøndelag.

onsdag 12.06 2019

Bruker av fylkeskommunens overskudd

Bevilget en million til planlegging av utbedring i Hovikberga

Fylkestinget har satt av en million kroner til planlegging av utbedring av vegen forbi Hovikberga på Otterøya.

tirsdag 23.04 2019

Fylkestinget i Trøndelag samles onsdag og torsdag:

Spørrelystne namdalinger

AtBs billettpriser, havvindpark utenfor Trøndelag, framtida til Norsk revyfaglig senter og utfasing av olje og gass er tema namdalingene tar opp i fylkestinget denne uka.

onsdag 13.02 2019

Sp vil ikke legge ned et eneste campus ved Nord universitet

Flertallet i fylkesutvalget i Trøndelag gikk denne uka inn for å støtte resolusjonen fra fylkesårsmøtet i Senterpartiet som må kunne kalles et sterkt forsvar av en desentralisert unversitetsstruktur.

tirsdag 27.11 2018

«Karavoli attglatt» skal varme prisvinner

Vinneren av Trøndelags kulturpris slipper å fryse. Et eksklusivt pledd er blant de synlige bevisene prismottakeren får.

tirsdag 20.11 2018

Vil ikke flytte Olav Duun vgs.

Fylkespolitikerne i hovedutvalget for utdanning innstiller på at Olav Duun videregående skole skal bli hvor den er.

torsdag 04.10 2018

Ingen endring av skoleskyssordninga

Det blir ingen endring av skoleskyssordninga. Elever som bor noen meter for nærme skolen til å få gratis skoleskyss, vil ikke nå fram med sine krav.

torsdag 14.06 2018

«Det er mye smått og stort vi skal bry oss med på fylkestinget.»

Lyser ut fire kontrakter om vegvedlikehold

Åpner for små entreprenører

Fylkestinget har vedtatt å lyse ut fire nye driftskontrakter for vegvedlikehold de neste fem årene. Ytre Namdal er et av områdene hvor det kan åpnes for mindre entrepriser.

onsdag 13.06 2018

Viste politikerne at Namsos er langt mer enn bare rock

Fylkespolitikerne kom til rockebyen, men reiste heim i visshet om at kulturlivet i Namsos er mye mer enn bare rock.

Får 15 millioner til tilrettelagt transport for funksjonshemmede

Sagt på tinget

May Britt Lagesen (Ap) vil ha en åpnere fylkeskommune

– Folk må få vite hva som foregår

Fylkeskommunen er blitt mindre tilgjengelig for folk flest etter sammenslåinga, mener Arbeiderparti-toppen. Hun er bekymret for både fylkeskommunens legitimitet og rekruttering av framtidige politikere.

En million til gang- og sykkelveg i Namdalseid

Nå blir det gang- og sykkelvegen langs Fv 17 mellom Berre og Fallet i Namdalseid. Det sørget flertallet i fylkestinget for.

mandag 11.06 2018

Fylkestingets sommermøte i Namsos

Åge rocket i gang fylketstingets sommermøte

Åge Aleksandersen og ordfører Arnhild Holstad ga politikerne den råeste åpninga av et fylkesting noensinne, ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Miljøpartiet de Grønne vil bevare Samfunnshuset

Framtida til Namsos samfunnshus vil bli et tema under fylkestingets møte i Namsos onsdag og torsdag.

torsdag 26.04 2018

Trygt heim for en 50-lapp

onsdag 13.12 2017

Holdt sin siste tale i det siste fylkestinget i Nord-Trøndelag

Vi legger ikke ned noe, vi bygger noe nytt, var hovedbudskapet da Anne Marit Mevassvik holdt sin aller siste tale i det aller siste fylkestinget i Nord-Trøndelag.

torsdag 19.10 2017

Sånn skal de løfte fram Namdalen

– Vi har uante muligheter

Et samlet Trøndelag gir Namdalen mange muligheter. Men da må man utnytte dem, og jobbe sammen på tvers av partigrensene noen ganger, mener namdalsspolitikerne.

onsdag 18.10 2017

«Halve» namdalsbenken blir samferdselspolitikere

Namdalen baner veg

Hele åtte av Namdalens 14 fylkestingsrepresentanter får samferdsel som jobb nummer én de neste åra.

Her er Trøndelags ordfører

Her får Tore O. Sandvik overrakt det nye kjedet som bevis på at han er Trøndelags første ordfører.

tirsdag 17.10 2017

Klart for sammenslåing - og nå skal hun feire litt

Da vedtaket om å slå sammen trøndelagsfylkene ble fattet, droppet hun feiringa. Men onsdag kveld blir det i alle fall ett glass sjampanje for Anne Marit Mevassvik.

onsdag 27.09 2017

Trøndelags nye fylkesting

Ap splittes av hemmelig avtale

Ap har samlet Trøndelag, men sliter med å bli enige selv. Innad i partiet foregår det en tøff maktkamp mellom nord og sør.

fredag 22.09 2017

Hvem fortjener Fylkeskulturprisen 2017?

Det er fem år siden kulturprisen i Nord-Trøndelag gikk til en namdaling. Det kan du gjøre noe med.

onsdag 14.06 2017

«Fylkesordførerens kontor» blir egen enhet i nye Trøndelag

– Det blir fort en suppe av politikk og administrasjon

Fylkesordførerens kontor får en gruppe ansatte som jobber på direkte bestilling fra politikere. Det gir rolleblanding, frykter Høyre.

Følg fylkestinget direkte

onsdag 26.04 2017

Vil ikke redde matteundervisninga

Fylkesråd May Britt Lagesen (Ap) vil ikke gripe inn og redde samfunnsfaglig matematikk ved Olav Duun videregående skole.

mandag 24.04 2017

SV vil hindre salg av NTE-aksjer

Onsdag vedtar fylkestinget å overdra NTE til 23 kommuner i Nord-Trøndelag. SV er for avtalen, men ønsker to endringer i siste liten.

tirsdag 06.12 2016

Mener staten må på banen hvis Jøa skal få bru

Staten må bidra med minst 300–400 millioner for å få fergefri fjordkryssing mellom Jøa og fastlandet i det som blir Namsos kommune etter 2020.

Fylkesrådslederens tale

Les fylkesrådsleder Anne-Marit Mevassviks tale til Fylkestinget.

Stai fikk kulturprisen

Barnebokforfatter og kunstner Kari Stai  fra Inderøy fikk fylkets kulturpris i 2016.

tirsdag 13.09 2016

Møte i Arbeidsutvalget/Trøndelag fylkeskommune

onsdag 22.06 2016

Den politiske hverdagen i Trøndelag har startet

Namdalen får fire representanter i arbeidsutvalget som skal lede det politiske arbeidet fram mot samlinga av Trøndelag til et fylke.

Fylkestingene møtes i Trondheim

Følg sendinga fra klokka 10.

onsdag 15.06 2016

Fylkestingspolitikerne fikk «årets beste lunsj»

Å servere nesten 80 politikere og byråkrater i fylkeskommunen, er ingen sak for kokkene på Skage frivilligsentral.

Viste fram resultatet av trøndersk bondevett

Går for tre milliarder

Tirsdag sa fylkesrådslederen at det er trøndersk bondevett som skal gjøre at Trøndelag lykkes. Onsdag fikk hun se hvor langt man kan komme dersom man bruker det riktig.

tirsdag 14.06 2016

Nå skal hun lede Trøndelag

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) skal lede fellesnemda når fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag slår seg sammen.

Følg fylkestinget direkte

søndag 12.06 2016

Historisk fylkesting i Mevassvik sin heimkommune Det aller siste møtet

Fylkesrådsleder får siste tinget på heimebane

Først samlet hun Trøndelag til ett rike. Denne uka samles fylkestinget i Nord-Trøndelag til tidenes siste ordinære fylkesting i Overhalla.

Rollebytter i fylkesråd og fylkesting

Senterpartiets gruppeleder Tomas Iver Hallem er nærmest programforpliktet til å stemme mot fylkesrådets innstillinger. Det er bare ett problem.

tirsdag 24.05 2016

Høyre går ut av fylkesrådet

Høyre velger å gå ut av fylkesrådet etter det de oppfatter som tillitsbrudd fra Ap og KrF.

onsdag 11.05 2016

Frykter varslere ikke blir ivaretatt

Torgeir Strøm (SV) er tilfreds med at et enstemmig fylkesting ser alvorlig på avvikene som er avdekket i Norsk digital læringsarena. Strøm er mer skeptisk til oppfølginga av varslerne.

torsdag 28.04 2016

De folkerike kommunene får størst innflytelse i NTE

Tapte energikampen

Røyrviks ordfører kjørte ens ærend til Stiklestad for å følge eierskapsdebatten om NTE. Det var en skuffet mann som satte seg i bilen da det hele var over.

NTEs styreleder: – Ikke bland politikk og butikk

Styreleder Bjørnar Skjevik i NTE er fornøyd med at eierskapsfordelinga endelig er avklart. Han håper kommunene framover vil opptre som like ansvarlige eiere som fylkeskommunen har vært.

– Ran av kraftkommunene

Temperaturen var høy da Fylkestinget diskuterte framtidig eierskap i NTE.

onsdag 27.04 2016

Fylkestinget vedtok å slå seg sammen med Sør-Trøndelag

Kjempet imot til siste slutt

Nei-mannen Torgeir Strøm fikk æren av å legge fram saken som gjør at Nord-Trøndelag går inn i historiebøkene i 2018.

tirsdag 26.04 2016

Historisk fylkesting på Stiklestad

Trøndelag fylkesting har med 21 mot 14 stemmer vedtatt å søke om å få slå seg sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

søndag 24.04 2016

Regjeringa åpner for å ta millioninntekter fra kraftkommunene

Kan få dobbelt svarteper i NTE-saken

Kraftkommunene risikerer å miste «alt» når NTE-saken behandles i fylkestinget torsdag. – Eneste vi får tilbake er «gleden» alle naturinngrepene gir oss.

torsdag 03.03 2016

Her innser Hallem at slaget om fylkeskommunen er tapt

Ingen folkeavstemning

Før fylkesrådet skal behandle høringsuttalelsene, har flertallet i fylkestinget forkastet innholdet i de fleste av dem.

onsdag 02.03 2016

Nordtrønderne mest engasjert i debatten og mest skeptisk til et samlet Trøndelag

– Styrker kravet om folkeavstemning

De fleste høringsuttalelsene i Nord-Trøndelag ber om folkeavstemning. Nå mener Senterpartiet at Arbeiderpartiet må senke skuldrene og lytte til grasrota. Stein Nervik

tirsdag 01.03 2016

Følg fylkestinget "Live" fra Hell

Denne uka arrangerer Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner felles fylkesting på Scandic Hell på Værnes.

tirsdag 16.02 2016

Foreslår NTE-fordeling etter tre kriterier

Fylkesrådet foreslår å fordele eierskapet til NTE etter tre kriterier: 75 prosent etter innbyggertall, 15 prosent etter naturkapital og 10 prosent likt fordelt på alle kommuner.

mandag 01.02 2016

Fylkesrådslederen med klar tale om NTE-eierskapet

Har ikke sansen for utspillet fra ordførerne i Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer

– Vi er i en prosess og det er for tidlig for meg som fylkesrådsleder å konkludere. Men å tro at bare innbyggertallet i kommunene skal legges til grunn, er ikke et godt utgangspunkt for den videre debatten.

fredag 22.01 2016

Det viktigste tema ble borte ved fylkestingsvalget

fredag 11.12 2015

Fylkestinget diskuterte eierskapsmodellen i NTE

Stor uenighet om NTE

Flertallet i fylkestinget tar sikte på å vedta en ny eiermodell for NTE i mars 2016.

onsdag 09.12 2015

Ville utsette hele trøndelagsdebatten

Senterpartiet ville utsette sammenslåingsdebatten. Flertallet i fylkestinget vil holde seg til tidsplanen.

Trøndelagsdebatten har startet

Debatten i fylkestinget omkring Trøndelagsutredninga er i gang. Diskusjonen vil dreie seg om fylkessammenslåing til ett Trøndelag.

torsdag 15.10 2015

Fylkesrådet varsler dårligere offentlige tjenester i årene som kommer

Vil ikke si noe om hva som blir kuttet

Fylkesrådet varsler betydelige kutt i dagens tjenestetilbud i den kommende fireårsperioden. Men hvor kuttene kommer vil ikke politikerne ikke si ett eneste ord om før senere i høst.

onsdag 14.10 2015

Firkløver fra Namdalen på topp i Nord-Trøndelags maktelite

De skal styre hele fylket

Her er firkløveret fra Namdalen som skal styre Nord-Trøndelag de neste fire årene.

tirsdag 13.10 2015

Vil fortsatt ha to domstoler

«Dette er en sak der det haster å sende ut signal»

Fortsatt to tingretter i fylket er en sak verdt å kjempe for. Derfor benyttet Siw Bleikvassli (H) initiativretten til å ta opp saken på fylkestingets første dag.

Nye koster i fylkestinget

Pål Sæther Eiden (H) fra Vikna er valgt til ny fylkesordfører, mens Åste Marie Lande Lindau (Krf) fra Namsos er ny fylkesvaraordfører.

onsdag 23.09 2015

Trer inn i fylkespolitikken

Pål Sæther Eiden fra Vikna er Høyres fylkesordførerkandidat.

torsdag 17.09 2015

Vil utgjøre en forskjell

Åste Marie Lande Lindau (37) gjør lynkarriere og blir fylkesvaraordfører.

onsdag 16.09 2015

Kan han bli fylkesordfører?

– Jeg vil gjerne bli fylkesordfører, hvis Anne Marit Mevassvik vil, sier Jahn K. Winge.

tirsdag 15.09 2015

Sterk støtte

Nesten halvparten av velgerne i Fosnes stemte SV ved fylkestingsvalget.

Kjønnsbalanse i fylkestinget

Fylkestinget er i kjønnsbalanse – og balansen bedres med Åste Marie L. Lindau som ny fylkesvaraordfører.

fredag 04.09 2015

Høy temperatur da Tomas Iver Hallem (Sp) møtte Anne Marit Mevassvik (Ap) på fylkesrådslederens kontor

– Sp vil bygge mur rundt fylket

– Senterpartiet slår ikke ring om Nord-Trøndelag. De vil bygge en mur!

Tre toppkandidater med forskjellige meninger og løsninger, men alle:

Vil ivareta Namdalen

De er uenige om mye, men kan i alle fall enes om en ting: – Vi skal ivareta Namdalens interesser.

tirsdag 18.08 2015

Ønsker hastevedtak om Fv 17

onsdag 12.08 2015

Støtter kunstnere i Nord-Trøndelag

Fylkestinget gir kunststipend til unge som ønsker å videreutvikle seg.

torsdag 11.06 2015

Protesterte mot salg av NTE

Fagforeninger fra hele Trøndelag var samlet til demonstrasjon på Stjørdal for å vise sin motstand mot den varslete eierskapsmeldinga i NTE.

Fylkestinget vurderer salg av NTEs virksomheter

I ettermiddag skal fylkestinget behandle den omstridte eierskapsmeldinga for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

onsdag 10.06 2015

Framtidig eierskap i NTE til behandling i fylkestinget

Frykter kommunene taper

I siste liten har kraftkommunene i fylket fått en juridisk betenkning. Nå ber de fylkeskommunen ta en ny runde om NTEs framtidige eierskap.

tirsdag 28.04 2015

Kjemper for samlet Trøndelag

Flertallet i fylkestinget kjemper for sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag.

tirsdag 21.04 2015

– Blant våre dyktigste

– Ingrid Marie Hildrum er en av våre aller dyktigste ungdomspolitikere, fastslår KrFU-leder Emil André Erstad.

Namdalen må stole mest på damene i tinget

Namdalen må først og fremst stole på damene i fylkespolitikken.

torsdag 12.02 2015

Fv 17 som krigen i Midtøsten

Striden om Fv 17 sammenliknes med krigen i Midtøsten.

fredag 06.02 2015

Vil ikke offentliggjøre hvor bomstasjonene kommer

Vegvesenet og styringsgruppa har nå klart forslag for Fv 17/Fv 720-prosjektet.

tirsdag 02.12 2014

Ida Jenshus får kulturprisen

Fylkeskommunen ga i år kulturprisen til steinkjerartisten Ida Jenshus.

- Fylkeskommunens framtid er usikker og uavklart

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) tok sterk avstand fra forslagene om å åpne for flere byfylker i sin tale til fylkestinget.