Tema

torsdag 19.09 2019

Ny rådmann tilsatt i Grong

Bjørn Ståle Aalberg fra Leksvik tilbys stillinga som ny rådmann i Grong etter Svein Helland.

mandag 08.04 2019

Velferdsteknologi skal spare penger i eldreomsorgen i Grong

Skal spare 9,5 millioner

Torsdag skal kommunestyret i Grong si ja eller nei til investeringer i teknologi som skal gi eldre mulighet til å bo heime lenger.

onsdag 24.10 2018

SV: Interpellasjon om jernbanepolitikk

SVs Steinar Sæternes har levert en interpellasjon om jernbanepolitikk til Grong kommunestyres møte 25. oktober.

fredag 22.06 2018

Sverre Tyldum må selge gården

Fratatt konsesjonen på Duun

Mot Høyres ene stemme, vedtok kommunestyret i Grong å inndra konsesjonen på Duun gård. Nå må Sverre Tyldum selge gården innen to måneder.

torsdag 21.06 2018

Tøffe innsparingstiltak i Grong

Tøffe innsparingstiltak, men skolen i Harran berges

De fleste vil merke det når Grong kommune reduserer utgiftene med 8 millioner kroner. Men ingen mister jobben. Ikke i denne omgang i alle fall.

Tøffe innsparingstiltak i Grong

Tøffe innsparingstiltak, men skolen i Harran berges

De fleste vil merke det når Grong kommune reduserer utgiftene med 8 millioner kroner. Men ingen mister jobben. Ikke i denne omgang i alle fall.

tirsdag 19.12 2017

Trangere tider i Grong

Forbereder harde tak, men først var det julemat

Innbyggerne har vært vant til store kommunale løft de siste åra. men neste år blir det andre boller. Da skal politikerne kutte, kutte og kutte utgifter.

torsdag 07.09 2017

Politikerne i Grong fikk seg en overraskelse

Men konsesjonssaken på Duun var ikke død

Da Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak i konsesjonssaken på Duun gård i sommer, trodde politikerne at saken var ferdig. De kunne ikke tatt mer feil.

torsdag 01.06 2017

Stiller spørsmål ved ordførerens habilitet

Anne Ulvig mener ordfører Skjalg Åkerøy kan ha opptrådt på en måte som har gjort ham inhabil.

Anne Ulvig anker konsesjonsnekten på Elstad gård

– Forskjellsbehandling

Anne Ulvig mener Grong kommunestyre driver med grov forskjellsbehandling og har vikarierende motiver når de nekter henne konsesjon på Elstad gård.

torsdag 27.04 2017

Arbeiderpartiet bråsnudde på oppløpssida

– Vi ønsker å utfordre lovverket

Kun Høyre stemte mot da Grong kommunestyre overraskende vedtok å nekte Anne Ulvig konsesjon på Elstad gård. – Vi ønsker å utfordre lovverket, sier ordføreren.

torsdag 16.03 2017

Barnefattigdom bekymrer SV

Grong er blant kommunene med høyest andel fattige barn i fylket. Nå tar SV saken opp i kommunestyret.

tirsdag 16.02 2016

Grong kommunestyre kutter greina mot vest

Går for naboene i nord

Høyre og Senterpartiets kamp for fortsatt å åpne for sammenslåing med Overhalla og Høylandet kommuner nådde ikke fram. Arbeiderpartiet og SV går i stedet «all in» med Røyrvik og Namsskogan.