Tema

tirsdag 12.06 2018

Lavere omsetning og resultat i Statskog

Lavere omsetning og resultat for Statskog

Statskogs omsetning og resultat ble noe lavere i 2017 enn i året før. Omsetninga var på 380 millioner kroner.

tirsdag 23.01 2018

Ny skogplante-rekord i Statskog

Statsråd Jon Georg Dale besøkte Statskog tirsdag hvor både arronderingssalg, skogplanting og forvaltning av skog var blant diskusjonstemaene.

fredag 26.05 2017

Årsrapport med positivt resultat

Digitalt løft for Statskog

Årsregnskapet for Statskog viser bedre resultat enn i 2015, samtidig som statsforetaket har gjort et stort digitalt løft som har sikret fellesskapet fem millioner dekar ekstra eiendom.

tirsdag 31.01 2017

Formannskapet fulgte Liens råd på hans siste arbeidsdag

Vil utrede nytt rådhus, flytte kulturskole og opplæringssenter

Namsos formannskap vil utrede bygging av nytt rådhus, flytte kulturskolen ut av Geilin og også finne nye lokaler til Namsos opplæringssenter.

fredag 27.01 2017

Skisserer fire alternativer for nytt rådhus i Namsos

– ABC-tomta er det beste alternativet for rådhus

Det «nye rådhuskvartalet» seiler opp som det heteste alternativet for nytt rådhus i Namsos.

onsdag 25.01 2017

«Kjære Rådmann! Ta på dæ helseuniform ferr ei vækka, da skjønne du korr pengan bør gå te!!!»

Rådmannens antydning om at Namsos samfunnshus bør rives blir ikke tatt godt imot av alle.

tirsdag 24.01 2017

Vil rive Samfunnshuset – og bygge rådhus

Namsos samfunnshus er i svært dårlig stand, og helt uegnet som kontor- og servicebygg og slett ikke brukbart som framtidig rådhus.

mandag 05.12 2016

Namsos kommune kjøper bygninger og tomt

Enige om Nexans-pris på 28 millioner

Namsos kommune og Nexans Norway AS er enige om en pris på 28 millioner kroner for bygninger og eiendommen i Namsos sentrum. Kommunestyret skal behandle avtalen torsdag kveld.

mandag 07.11 2016

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for Namsos i 2017

Åtte millioner til stigebil

I rådmannens forslag til budsjett for 2017 i Namsos velger han å høre på de ansatte i brannvesenet, og setter av 8 millioner kroner til stigebil.

onsdag 19.10 2016

Lien ny Statskog-sjef

Namsos-rådmann Gunnar Lien (46) er ansatt som ny administrerende direktør i Statskog.

onsdag 12.10 2016

Færre enslige mindreårige flyktninger

Kjøpte hus til 3,7 mill. og ansatte ti personer. Men flyktningene lar vente på seg.

Sengene er redd opp. Alt er på plass, men de enslige mindreårige flyktningene som Namsos har sagt ja til å bosette, lar vente på seg.

torsdag 15.09 2016

– Rusproblemet er ikke større enn andre steder

– Det er helt feil å si at problemene med rus blant ungdommen er større i Namsos – og det er for enkelt å skylde på at kommunen har kuttet ut Mot-samarbeidet.

tirsdag 30.08 2016

– Det ville vært tryggere med egen driftsenhet

Rådmann Gunnar Lien beklager at Namdalen ikke lenger vil være en driftsenhet med ledelse i Namsos i Trøndelag politidistrikt.

mandag 15.08 2016

Han skal informere deg om byen du bor i

– Endelig har jeg ansatt en jeg ikke kan kjefte på for å være på Facebook i arbeidstida!

torsdag 19.05 2016

802 namsosinger spurt om kommunesammenslåing

Sju av ti positive til storkommune

Namsosingene er positive til sammenslåing med sine nabokommuner. – Et klart signal som det er lett å forholde seg til, sier rådmann Gunnar Lien.

søndag 01.05 2016

Rock City leier ut kontorplasser til lav pris

Rock City leier ut åtte kontorplasser til 1.000 kroner per måned. Det er så billig at ingen i ledelsen vil si det høyt.

torsdag 14.04 2016

18 vil bli kommunikasjonsrådgiver i Namsos

Rådmann Gunnar Lien er fornøyd med søkermassen til nyopprettet stilling i Namsos kommune.

onsdag 06.04 2016

Feil og misvisende

Rådmann i Namsos, Gunnar Lien, mener det er helt feil å si at dårlig kommuneøkonomi er årsaken til at NTE Arena blir lite brukt.

fredag 19.02 2016

Rådmannen om videre planer for Nexans-bygget

Industripark erstatter Nexans?

Namsosrådmann Gunnar Lien forteller det er bred politisk enighet om ny næringsvirksomhet knyttet til Nexans-eiendommen.

fredag 12.02 2016

– Vil vite hva han skal bruke opptakene til

Rådmann Gunnar Lien sier kommunen har tillit til at Raaen ivaretar brukernes interesser, men de vil ikke slippe råderetten til opptakene av konserten.

Namsos kommune med rekordoverskudd

56,2 millioner i pluss

Både ansatte og politikere får skryt av rådmann Gunnar Lien etter at det fredag ble kjent at Namsos kommunes regnskap for 2015 viser et netto driftsresultat på 56,2 millioner kroner.

lørdag 08.08 2015

Departementet stiller spørsmål om Rock City

Kulturdepartementet vil vite mer om etterbruken av Rock City. Det synes rådmann Gunnar Lien i Namsos er et godt tegn.

torsdag 05.02 2015

Tror Rock City kan drives uten fast ansatte

Namsos-rådmann Gunnar Lien mener at aktiviteten i Rock City AS må justeres ned til et minimum. Han ser mulighet for at selskapet kan drives videre på prosjektbasis, uten faste ansatte.

onsdag 28.01 2015

Til Stortinget for å drøfte Rock City

I dag skal Namsos-ordfører Morten Stene, rådmann Gunnar Lien og Høyre-politiker Tom C. Prytz møte sentrale politikere i Oslo for å drøfte Rock Citys framtid.

torsdag 15.01 2015

Vil innføre gateleie

Rådmann Gunnar Lien i Namsos vil ha betalt for leie av gatene i indre og ytre del av bykjernen i Namsos.

onsdag 14.01 2015

– Forstår frustrasjonen

Rådmann Gunnar Lien forstår at de pårørende ved Otterøy bo- og velferdssenter er frustrerte over manglende informasjon. Han lover grundig informasjon videre i prosessen.