Tema

søndag 15.09 2019

Ellinor Marita Jåma brakk ryggen i et fall i kjellertrappa

Blir provosert over sykehus-innsparinger

Ellinor Marita Jåma følte seg som en byrde da hun var innlagt ved Sykehuset Levanger etter at hun brakk ryggen i et stygt fall. Hun blir provosert av kravene om innsparinger og oppsigelser ved lokalsykehusene.

onsdag 11.09 2019

– De må klare seg med pengene de har

Direktør i Helse Midt-Norge er klar på at Helse Nord-Trøndelag må tilpasse aktiviteten for å få kontroll på økonomien.

– Nedbemanning er ikke løsninga på situasjonen

Overlege Mathis Heibert mener helseforetakets økonomiske situasjon ikke lar seg løse med nedbemanninger.

søndag 08.09 2019

Skal informere 1.250 medlemmer om nedbemanning onsdag og torsdag

– Pengesekken er for liten

Helse Nord-Trøndelag må forbedre drifta med 100 millioner kroner. – Vi lyktes ikke forrige gang. Nå må vi lykkes, sier foretakstillitsvalgt Annbjørg Støa.

torsdag 05.09 2019

Må forbedre driftsresultatet med 100 millioner – varsler nedbemanninger

Helseforetaket må nedbemanne for opp mot 45 millioner

Helse Nord-Trøndelags kritiske økonomiske situasjon får nå alvorlige konsekvenser for de ansatte ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Helseforetaket varsler nå nedbemanninger.

torsdag 29.08 2019

Utskrivingsklare pasienter skaper hodebry for Helse Nord-Trøndelag: Koster 13 millioner kroner i året

Kommuner som ikke står klare til å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene koster helseforetaket 13 millioner i året.

tirsdag 27.08 2019

Klinikkleder Mjøsund forventer reaksjoner

Tidligere lensmann, Klæbu-rådmann Kjetil Mjøsund (51) blir ny leder for Klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag fra nyttår. Han forventer reaksjoner på at han ikke har medisinskfaglig bakgrunn.

Går fra stillinga som rådmann i Klæbu

Kjetil Mjøsund (51) blir klinikkleder i Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag har ansatt Kjetil Mjøsund (51) som ny leder for klinikk for medisin og rehabilitering.

fredag 23.08 2019

Innkalte til dialogmøte etter mange selvmord på kort tid i vår

– Et samfunnsproblem – ikke et helseproblem

– Vi kan ikke anse selvmord som bare et helseproblem. Det er et samfunnsproblem, sier klinikkleder Arnt Moe.

tirsdag 30.07 2019

Camilla og Markus fra Jøa: – Det er ikke noe hysteri på fødeavdelingen

De nybakte foreldrene Camilla og Markus fra Jøa føler seg godt ivaretatt på barselavdelingen – til tross for at sykehuset har måttet innføre en rekke smitteverntiltak – etter flere tilfeller av gule stafylokokker.

torsdag 18.07 2019

Snåsa-ordføreren er bekymret for ambulansesituasjonen

– Folk her blir engstelige

Ordfører Tone Våg i Snåsa, er bekymret for ambulansesituasjonen i kommunen. – Folk her føler ikke at bered- skapen er god nok.

onsdag 17.07 2019

Ambulansen uteble da Arne Marius Kaldal (22) fikk kjeven knust på fest

Arne Marius (22) fikk knust kjeven på fest - men ingen ambulanse kunne komme

Det er natt til søndag. I Snåsa taster Karoline Engen nødnummeret på mobilen. Ved siden av henne ligger fetteren Arne Marius Kaldal blødende på bakken med hjernerystelse og brukket kjeve. «Ta taxi eller skaff privat skyss» er beskjeden hun får fra AMK-sentralen.

mandag 15.07 2019

Avdekket feil og mangler i legespesialist sitt arbeid – nå blir arbeidet gransket

Helse Nord-Trøndelag har varslet fylkeslegen om at helseforetakets interne kvalitetskontroll har avdekket feil og mangler ved en legespesialist sitt arbeid.

onsdag 03.07 2019

Sykehusene og næringslivet utvikler helsetjenesten sammen

Svarer Tore O. Sandvik

«Det dreier seg om å sette pasienten – ikke systemet – i førersetet»

Det er grunn til å glede seg over at norske sykehus behandler stadig flere og at ventelistene går ned. Ikke minst er regjeringens reform, fritt behandlingsvalg, viktig.

mandag 01.07 2019

Listhaug er en trussel

«Skytset må rettes mot rette instans og det er deres egen regjering, men det tør de ikke»

Høyre på Innherred er bekymret for sykehusene i Levanger og Namsos. Det er det all grunn til å gjøre.

torsdag 27.06 2019

Jaras Eiendom AS vant budrunden: «Rehaben» solgt for 4 mill.

Helse Nord-Trøndelag har solgt «Rehaben» på Bjørum for fire millioner kroner.

mandag 24.06 2019

Sykehusdrift og økonomi

KRONIKK

tirsdag 18.06 2019

Arnt (50) fra Namsos blir ny klinikkleder i helseforetaket

Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag har fått ny sjef.

torsdag 13.06 2019

Går for felles røntgen-klinikk med St. Olavs

Fra 2020 blir det innført en felles røntgenklinikk for Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.

onsdag 12.06 2019

Raseringen av Nord universitet:

«Folk står ikke i kø for å flytte til steder der kompetansemiljøene brytes ned»

Det var en gang at det offentlige hadde som mål å bygge landet. Utbyggingen av utdanningsinstitusjonene var et viktig virkemiddel. Det var da!

tirsdag 04.06 2019

Flytter grå stær-operasjoner til Namsos

En øyespesialist i Levanger har sagt opp sin avtalehjemmel. Dermed flyttes tilbudet til Namsos.

mandag 03.06 2019

HNT ber Nord universitet bevare helseutdanninger i Levanger og Namsos

Styret i Helse Nord-Trøndelag ber Nord universitet å opprettholde helseutdanningene i både Namsos og Levanger.

Tina Eilertsen slutter som klinikkleder – starter som overlege på fødeavdelinga

– Jeg har vokst opp på denne avdelinga, dette er familien min

Tilbake i tjeneste på vaktrommet på fødeavdelinga på Sykehuset Namsos, får overlege Tina Eilertsen (51) ei hjertelig mottakelse.

søndag 02.06 2019

Ber universitetsstyret beholde Campus Namsos

Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag mener det blir helt feil å redusere sykepleierstudiet i Namsos til et deltidsstudium.

fredag 31.05 2019

Frykter kutt i studietilbud i ytterste konsekvens kan gå ut over befolkninga i Namdalen

Frykter kutt i studietilbud i ytterste konsekvens kan gå ut over befolkninga i Namdalen.

mandag 27.05 2019

Aas innlagt med alvorlig infeksjon – Meirik konstituert som direktør i helseforetaket

Onsdag forrige uke ble direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag innlagt på sykehus. Konstituert direktør Kathinka Meirik må allerede gjøre store omrokeringer.

torsdag 16.05 2019

Universitet i Distrikts-Norge – en akrobatisk akademisk øvelse?

onsdag 15.05 2019

Omdisponerer beredskapen: Sender akuttbil til Ytre Namdal

En ny akuttbil lokalisert på Rørvik skal sørge for at man i Ytre Namdal slipper å benytte seg av ambulanseberedskap i Grong.

torsdag 09.05 2019

Ny sjanse for kombinasjonsbygget

Styret i Helse Nord-Trøndelag krever ny vurdering av om det er mulig å unngå en utsettelse av bygging av kombinasjonsbygg i Namsos.

Ansettelsesstopp, streng vikarbruk og «tilpasse bemanning i forhold til aktivitet» ble marsjordren fra styret

Umiddelbar ansettelsesstopp skal hindre 50 millioners smell i år. På lengre sikt kan ny lokalisering av behandlingstilbud tvinge seg fram, ifølge HNT-ledelsen.

søndag 05.05 2019

4.500 innbyggere i Midt-Norge må bytte sykehus

Pasientflukt gir milliontap

Helse Nord-Trøndelag mister 4.500 pasienter til St. Olavs hospital. Det betyr 44,6 millioner i tapte overføringer årlig.

Nye prognoser: 50 mill. bak budsjett

Helse Nord-Trøndelag styrer mot et underskudd på 50 millioner i 2019. – Situasjonen er ikke økonomisk bærekraftig, sier økonomisjefen.

Ordfører: – Vil anbefale på det sterkeste at dette ikke gjøres

Namsos-ordfører Arnhild Holstad reagerer skarpt på den mulige utsettelsen.

– Utsettelsen er svært dramatisk for Sykehuset Namsos

Tusenvis av namdalinger har slått ring om Nord universitet. Nå seiler det opp en ny kampsak på Sykehuset Namsos.

torsdag 28.03 2019

Nytt og utvidet tilbud for rusavhengige

Nå styrker helseforetaket tilbudet for rusavhengige

Stadig flere av pasientene som henvises til Helse Nord-Trøndelag misbruker narkotiske rusmidler. Nå styrker helseforetaket tilbudet for rusavhengige.

onsdag 27.03 2019

Antall klager innen barne- og ungdomspsykiatrien har økt dramatisk

I løpet av to år har antall klager innen barne- og ungdomspsykiatrien økt dramatisk.

mandag 25.03 2019

Akuttmedisinsk pilotprosjekt har vekket nasjonal interesse

– Røyrvik er en liten, men modig kommune

I 2015 ble ambulansestasjonen i Røyrvik nedlagt. Da tok kommunen selv grep – og nå kan modellen vise veg for framtidas ambulansetjeneste i små kommuner.

En av tre ansatte i Helse Nord-Trøndelag mener de har for stor arbeidsbelastning

En tredel av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag svarer i en fersk undersøkelse at de har for stor arbeidsbelastning.

tirsdag 19.03 2019

Nær dobling i fristbrudd

101 pasienter fikk ikke helsehjelp innenfor datoen de hadde krav på i februar

Fra februar 2018 til februar 2019 har antall fristbrudd i Helse Nord-Trøndelag økt med 48 prosent.

Havnet 3,5 millioner bak budsjett i februar

Helse Nord-Trøndelag fikk et økonomisk resultat på minus 3,5 millioner kroner i februar.

onsdag 27.02 2019

Helseministeren råder Namsos kommune å søke om refusjon

Helseminister Bent Høie går langt i å anbefale Namsos kommune om å søke Helsedirektoratet om refusjon for kostnadene knyttet til den drapsdømte kvinnen.

mandag 25.02 2019

Tar i bruk nytt system som har blitt utskjelt i det danske helsevesenet

Om to år innfører Helse Midt-Norge Helseplattformen. Den leveres fra samme selskap som har blitt utskjelt i det danske helsevesenet.

mandag 18.02 2019

Positive til reforhandling om kombinasjonsbygg

Helse Nord–Trøndelag vil svare positivt på henvendelsen fra Namsos kommune om å reforhandle intensjonsavtalen om kombinasjonsbygg i Namsos.

Helseforetaket hevder avtale ville gitt kommunen mulighet til å gå i pluss

– Det er uforståelig at Namsos kommune avslo denne avtalen

– Namsos kommune avslo et tilbud som ville gitt dem muligheten til å gå i null – og sannsynligvis heller gå i pluss.

søndag 17.02 2019

Foreslo avtale – men klarte ikke å bli enig med helseforetaket

Namsos kommune tilbød Helse Norge-Trøndelag en midlertidig løsning, men ble ikke enige om avtaleteksten.

fredag 15.02 2019

Legger ned alle sengeplasser på alderspsykiatri i Namsos

Helse Nord-Trøndelag avvikler samtlige sengeplasser på alderspsykiatri ved klinikk for psykisk helse og rus.

tirsdag 12.02 2019

Har ikke bruk for «Rehaben» på Bjørum, nå skal den selges

Helse Nord-Trøndelag legger ut «Rehaben» i Namsos for salg. Prislappen er foreløpig ikke kjent.

fredag 08.02 2019

Slik fordeles innsparingstiltakene per klinikk i helseforetaket

– Betydelig risiko knyttet til innsparingstiltakene

Fredag legger Stein Erik Breivikås fram hvordan Helse Nord-Trøndelag skal effektivisere driften med 40 millioner kroner.

torsdag 07.02 2019

18 prosent økning i ventetid for barn og unge i psykiatrien fra 2017 til 2018

18 prosent økning i ventetid for barn og unge i psykiatrien

I fjor sommer la barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk fram en tiltaksplan for å få ned ventetidene. Nye tall viser at ventetidene gikk opp – i stedet for ned i 2018.

tirsdag 05.02 2019

HNT må legge fram innsparingstiltak på 40 millioner

Helse Nord-Trøndelag brukte i 2018 over 67 millioner kroner mer enn budsjettert på lønn.

fredag 25.01 2019

• Full krangel om økonomisk ansvar for drapsdømt kvinne

Namsos kommune saksøker helseforetaket for andre gang - krever 27 millioner

Namsos kommune går til søksmål mot Helse Nord-Trøndelag – for andre gang på under to år.

tirsdag 22.01 2019

– Om ambulansen forsvinner, vil det rive hjertet ut av oss alle

Leka-ordfører Per Helge Johansen mener forslaget om ambulansestasjon på Kjelleidet er uakseptabelt.

søndag 20.01 2019

Styrker ambulanseflåten med «super-ambulanse» til 4,5 mill.

Helse Nord-Trøndelag styrker ambulansetjenesten med det klinikkleder Øystein Sende beskriver som «en intensivavdeling på hjul».

torsdag 10.01 2019

28. januar innføres det døgnbemanning på nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag

– Et pasienttilbud som kan bidra til å redde liv

Fra slutten av januar styrker Helse Nord-Trøndelag akuttberedskapen. Ei forbedring som kan redde liv, mener avdelingsoverlege Stephan Schüler.

torsdag 03.01 2019

Behold Campus Namsos

NA leder

– Universitetet er avgjørende for Namdalens framtid

Amund Hellesø kunne ikke vært mer tydelig i møtet med rektoren ved Nord universitet; Namdalen er avhengig av at campusen i Namsos overlever.

– Kan medføre store utfordringer

– Dersom campus i Namsos blir nedlagt, vil det utfordre oss kraftig på rekruttering, sier direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas.

onsdag 19.12 2018

Peker på utredning av felles laboratorietjenester med St. Olavs hospital

– Ingen økonomisk gevinst

Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs får etter alle solemerker felles ledelse for bildediagnostikk. Nå peker Helse Midt-Norge på at helseforetakets laboratorietjenester kan være neste på lista.

søndag 16.12 2018

Antall månedsverk stiger i høy fart for Helse Nord-Trøndelag

Varsler lønnstiltak i 2019

Etter sommeren har månedsverkene i Helse Nord-Trøndelag steget til værs. I 2018 har lønnskostnadene kostet helseforetaket 4,2 millioner mer per måned sammenliknet med 2017.

fredag 14.12 2018

Antall månedsverk stiger i høy fart for Helse Nord-Trøndelag

Varsler lønnstiltak i 2019

Etter sommeren har månedsverkene i Helse Nord-Trøndelag steget til værs. I 2018 har lønnskostnadene kostet helseforetaket 4,2 millioner mer per måned sammenliknet med 2017.

onsdag 12.12 2018

Klinikker kan bli pålagt nye nedbemanninger

To av klinikkene kom ikke i mål med nedbemanningsprosessen i Helse Nord-Trøndelag. Nå åpner ledelsen for at andre klinikker kan bli nødt til å ta støyten.

Klinikker kan bli pålagt nye nedbemanninger

To av klinikkene kom ikke i mål med nedbemanningsprosessen i Helse Nord-Trøndelag. Nå åpner ledelsen for at andre klinikker kan bli nødt til å ta støyten.

søndag 09.12 2018

Styremedlem i Helse Nord-Trøndelag:

Kritiserer ledelsen i helseforetaket – krever smartere fordeling av oppgaver

Helse Nord-Trøndelag har ikke klart å nedbemanne slik styret krever. Nå mener eierrepresentant for Helse Midt-Norge at foretaket må se på funksjonsfordelinga mellom sykehusene.

torsdag 06.12 2018

– Vi er i en situasjon hvor realisering av kombinasjonsbygget ikke er mulig

For over ett år siden inngikk Namsos og Helse Nord-Trøndelag en intensjonsavtale om nytt kombinasjonsbygg. Siden da har prosjektet stått stille.

onsdag 05.12 2018

Innspill:

Helse på budsjettet

Sykehusstrid i nord kan bety 12.000 nye pasienter til Namsos

En ny rapport peker på Mo i Rana som lokasjon for nytt akuttsykehus på Helgeland. Det gjør at 12.000 pasienter tar et steg nærmere Sykehuset Namsos.

tirsdag 27.11 2018

Besluttet felles ledelse av røntgenavdelinger med St. Olavs hospital

Styrelederen brukte dobbeltstemmen i røntgensaken

Styreleder Ingrid Finboe Svendsen brukte dobbeltstemmen sin for å avgjøre at Helse Nord-Trøndelag skal avvikle sin egen administrasjon av røntgenavdelingene på sykehusene.

Besluttet felles ledelse av røntgenavdelinger med St. Olavs hospital

Styrelederen brukte dobbeltstemmen i røntgensaken

Styreleder Ingrid Finboe Svendsen brukte dobbeltstemmen sin for å avgjøre at Helse Nord-Trøndelag skal avvikle sin egen administrasjon av røntgenavdelingene på sykehusene.

mandag 26.11 2018

– 2019 blir et knalltøft år

– Vi har et knalltøft år i vente, fastslår administrerende direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag etter at styret mandag sa nei til å vedta et 2019-budsjett som går ti millioner kroner i minus.

– 2019 blir et knalltøft år

– Vi har et knalltøft år i vente, fastslår administrerende direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag etter at styret mandag sa nei til å vedta et 2019-budsjett som går ti millioner kroner i minus.

onsdag 21.11 2018

Styrer mot underskudd på 25 millioner kroner

– En krevende oppgave

Klinikk for kirurgi styrer mot et underskudd på over 25 millioner kroner i 2018. Klinikkleder Tina B. Eilertsen beskriver situasjonen som krevende.

Mangler 11 mill. på nedbemanning

Vil øke kassakreditt

tirsdag 20.11 2018

Styringsgruppe anbefaler felles røntgenklinikk med St. Olavs hospital

– Fare for små sykehus

Etablering av en felles røntgenklinikk er en fare for små sykehus, mener radiologgruppa ved Sykehuset Namsos.

Nesten fem millioner bak budsjett

fredag 02.11 2018

- Finansieringsmodellen ligger fast

Det foreligger ingen planer for endring av inntektsfordelingen mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppspill rundt dette i diverse medieoppslag har ingen rot i virkeligheten, sier statsråd Bent Høie.

tirsdag 30.10 2018

Søker prosjektstilling i helseforetaket

NA-journalist blant søkerne.

torsdag 18.10 2018

Immunterapien ser ut til å virke – og nå tar endelig helseforetaket millionregninga

Kreftsyke Terje Solbakk kan slippe jubelen løs. Immunterapien inntil 2,5 millioner kroner virker – og Helse Nord-Trøndelag vil endelig ta regninga og fortsette behandlinga.

tirsdag 09.10 2018

Gir kvinnen helsehjelp etter spesialistlovgivninga

– Vårt ansvar for denne pasienten er nedfelt i loven om psykisk helsevern, sier medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag.

onsdag 05.09 2018

Helse Nord-Trøndelag har avslått søknaden om offentlig behandling, men har likevel startet den kostbare behandlinga ved privatklinikk i Oslo:

Kreftrammede Terje (66) vet ennå ikke om staten vil dekke nær 2,5 millioner

Om tre-fire uker får kreftrammede Terje Solbakk (66) svar på om immunterapien han har startet på ved privatklinikken Aleris har effekt. Behandling i to år koster vel to millioner, helsevesenet har så langt avslått å dekke dette.

tirsdag 04.09 2018

HNT selger til Nærøy kommune

I styremøtet i Helse Nord-Trøndelag tirsdag ble det klart at DPS Kolvereid blir solgt til Nærøy kommune for åtte millioner kroner.

torsdag 23.08 2018

– Rekruttering blir avgjørende

Nå tas det innovative grep for å sikre lege- rekrutteringa utenfor storbyene. Deler av medisinstudiet ved NTNU flyttes fra Trondheim – til Namsos og Levanger.

onsdag 11.07 2018

LHL-foreningene i Ytre Namdal om ambulansenedbygginga

Mener nedbygging av ambulansene truer liv og helse

LHL-medlemmer i Leka, Nærøy, Vikna og Trøndelag Nord slår alarm: Ambulansenedbygginga truer liv og helse. Og responstida er dessuten under enhver kritikk!

Klinikkleder: – Påstander uten rot i virkeligheten

– Det er mer enn vanskelig å kommentere kritikk som er generell uten å vite hva den går mot eller på, eller som bygger på påstander som ikke har rot i virkeligheten.

fredag 06.07 2018

– Ikke trygg på at vi får hjelp raskt nok

Joe Halvard Braseth er bekymret for gjestenes sikkerhet i dag – og tør knapt tenke på hvordan det blir om ambulansetilbudet i Namdalen svekkes. Nå krever han svar fra helseforetaket.

torsdag 05.07 2018

Sørhelgelendingene er i harnisk over at det foreslås å lage et storsykehus i regionen

– Vi vil heller til Namsos

– Vi drar heller sørover til Sykehuset Namsos enn til et storsykehus i Mo i Rana, sier Kari Anne B. Andreassen, nestleder i regionrådet på Sør- Helgeland.

onsdag 04.07 2018

Direktøren svarer: – Vi tar selvsagt budskapet på alvor

Direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, mener innbyggerne vil få den nødvendige helsehjelpa de trenger – også i sommer.

Aksjonsgruppe krever svar fra direktøren i Helse Nord-Trøndelag

– Vil få en dominoeffekt for hele Namdalen

Arnhild Holstad ser med bekymring på den reduserte ambulansekapasiteten i Snåsa.

tirsdag 03.07 2018

Inngår samarbeid med svensk helseforetak

Helse Nord-Trøndelag har undertegnet en intensjonsavtale med Region Jämtland Härjedalen.

torsdag 28.06 2018

CT-maskiner på sykehusene i Namsos og Levanger rammet av driftsstans

onsdag 27.06 2018

– Vi må bruke tallene til å bli enda bedre

– At vi fra 2013 til 2017 må ut med over 50 millioner for å dekke feilbehandling og skader etter behandlingssvikt, det må og skal bidra til refleksjon og motivasjon for å jobbe med kvalitetsforbedring.

På fire år har antall klager på pasientbehandling økt med 15,1 prosent

Flere klager på pasientbehandling. Fra 2013 til 2017 har antall erstatningssaker i Helse Midt-Norge økt med 15,1 prosent.

onsdag 20.06 2018

– Når vi skal utvikle Trøndelag, er dette ryggraden vi bygger det rundt

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore. O Sandvik (48), fikk onsdag et innblikk i utfordringene til Helse Nord-Trøndelag.

– Når vi skal utvikle Trøndelag, er dette ryggraden vi bygger det rundt

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore. O Sandvik (48), fikk onsdag et innblikk i utfordringene til Helse Nord-Trøndelag.

torsdag 07.06 2018

«Ei felles bekymring for investeringsmidler»

Direktøren ved St. Olavs hospital håper radiologmiljøet i Namsos greier å dempe «frykt-aspektet» ved et tettere en røntgensamarbeid i Trøndelag.

onsdag 06.06 2018

Ambulansestasjoner på Leka, i Lierne og Namsskogan kan forsvinne

Helse Nord-Trøndelag vil opprettholde 15 ambulansestasjoner nord i Trøndelag, men flere av dagens stasjoner kan bli flyttet eller nedlagt.

tirsdag 05.06 2018

Røntgenavdelinga opp som styresak etter sommeren

Frykter at ressursene sentraliseres

Etter gjentatte dialogmøter er ikke Bo Frederiksen beroliget. Han frykter for framtida til røntgenavdelinga ved Sykehuset Namsos.

mandag 04.06 2018

Store forskjeller mellom sykehusene i fylket

Feriekabalen ser mye bedre ut i Namsos enn i Levanger

Ved Sykehuset Levanger er det stor mangel på sykepleiere i sommer. Ved Sykehuset Namsos er situasjonen en helt annen.

søndag 03.06 2018

Står per i dag uten spesialister i barne- og ungdomspsykiatrien

Spesialistkrise i Namsos

Ventetidene i barne- og ungdomspsykiatrien er dobbelt så høye som kravet – og nå står Helse Nord-Trøndelag overfor en bemanningskrise i Namsos.