Tema

fredag 11.05 2018

Har inngått regionalt samarbeid med Helse Midt-Norge om BUP

Stor forbedring i ventetid

Barne- og ungdomspsykiatrien har senket ventetida med 30 prosent på en måned. – En betydelig bedring, sier medisinsk fagsjef i Helse Nord-Trøndelag.

onsdag 18.04 2018

Portrett

Fra politi til «røver»

Som politimester kjempet han for åpenhet. Som helsedirektør har Torbjørn Aas blitt kritisert for å være lukket.

tirsdag 17.04 2018

Helse Nord-Trøndelag står i stor fare for å ikke klare kravene til helseminister Bent Høie

Barne- og ungdomspsykiatrien har store problemer med å oppfylle kravet på ventetid. Nils Kvernmo mener direktør Torbjørn Aas nå må søke hjelp hos Helse Midt-Norge.

mandag 16.04 2018

Helse Nord-Trøndelag har snudd fra røde til svarte tall

Helseforetaket i pluss – men er ikke friskmeldt

Helse Nord-Trøndelag ligger 6,1 millioner foran budsjett etter årets tre første måneder – men den virkelige testen kommer nå i april.

lørdag 14.04 2018

LEDER

Røntgen-varsko

tirsdag 10.04 2018

Stor misnøye med arbeidsforholdene i Helse Nord-Trøndelag

Flere av de ansatte svarer at de sjelden rekker å ta pause eller spise i løpet av en arbeidsdag

Halvparten av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag er misfornøyd med arbeidsforholdene.

Stor misnøye med arbeidsforholdene i Helse Nord-Trøndelag

Flere av de ansatte svarer at de sjelden rekker å ta pause eller spise i løpet av en arbeidsdag

Halvparten av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag er misfornøyd med arbeidsforholdene.

fredag 23.03 2018

Ruster seg for framtida

Den nye innovasjonsklinikken til Helse Nord-Trøndelag har vært åpen i en måneds tid. Allerede viser den tegn til å bære frukter.

tirsdag 20.03 2018

Kent Jørgen (37) ble henvist til å ligge på badet på sykehuset

Med store smerter og gråten i halsen synger han ut sin fortvilelse. Hvor er verdigheten?

mandag 19.03 2018

Ny utredning av ADHD kan gi redusert ventetid

Helse Nord-Trøndelag har utfordringer med å redusere ventetida på Bup. Nevropsykolog Reiel Storheil Pedersen kan sitte med svaret på hvordan de skal lykkes.

torsdag 15.03 2018

«Slå sammen helseforetakene»

tirsdag 13.03 2018

«Stemmen det er verdt å lytte til»

Kommentar:

«Stemmen det er verdt å lytte til»

Kommentar:

mandag 12.03 2018

Nytt styre skjerper oppfølginga av BUP

Absolutte krav om at ventetida må ned innen psykisk helsevern.

– Går til oppgaven med stor ydmykhet

Ingrid Finboe Svendsen ledet mandag sitt første styremøte i Helse Nord-Trøndelag. – Et verv jeg ikke kunne si nei til, sier 56-åringen.

mandag 05.03 2018

Arne Flaat inn i styret i St. Olavs Hospital

Tidligere direktør i Helse Nord-Trøndelag, Arne Flaat fra Overhalla, ble mandag valgt inn i styret i St. Olavs Hospital.

onsdag 28.02 2018

«Leger ved Sykehuset Levanger» med nye anonyme personangrep

– Jeg synes utspillet er illojalt

Tillitsvalgt Mathis Heibert er redd skittkastinga i media vil få langt større konsekvenser enn interne stridigheter.

«Leger ved Sykehuset Levanger» med nye anonyme personangrep

– Jeg synes utspillet er illojalt

Tillitsvalgt Mathis Heibert er redd skittkastinga i media vil få langt større konsekvenser enn interne stridigheter.

tirsdag 27.02 2018

Helse Nord-Trøndelag vil ikke kutte i antall liggedøgn etter fødsel

Her får nybakte mødre være så lenge de vil

Stadig flere sykehus planlegger å redusere liggetida etter fødsel. På Sykehuset Namsos kan nybakte mødre være så lenge de vil.

Helse Nord-Trøndelag vil ikke kutte i antall liggedøgn etter fødsel

Her får nybakte mødre være så lenge de vil

Stadig flere sykehus planlegger å redusere liggetida etter fødsel. På Sykehuset Namsos kan nybakte mødre være så lenge de vil.

onsdag 21.02 2018

Ordførerne i Vikna og Nærøy protesterer kraftig på kuttforslag fra HNT

Vil sloss for ambulansen

– Dette er full overkjøring, sukker nærøyordfører Steinar Aspli. Sammen med sin kollega i Vikna har han sendt en lang og velbegrunnet protest mot den planlagte reduksjonen i ambulanseressursen.

mandag 12.02 2018

Samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag og Namsos kommune

Gir trygge fritidsrammer

I ett år har Namsos kommune gitt mennesker med Asperger et fritidstilbud. Nå håper de flere trønderske kommuner vil gjøre det samme.

torsdag 08.02 2018

Helse Nord-Trøndelag åpner nettsted for innovasjon og forskning

Her åpner styrelederen innovasjonsklinikken

Helse Nord-Trøndelag ruster opp for framtidas utfordringer. Torsdag åpnet de en nyutviklet innovasjonsklinikk.

Helse Nord-Trøndelag åpner nettsted for innovasjon og forskning

Helse Nord-Trøndelag åpner innovasjonsklinikk

Helse Nord-Trøndelag ruster opp for framtidas utfordringer. Nå lanserer de en egen innovasjonsklinikk.

onsdag 07.02 2018

MENINGER

Er uttrykk for misnøye mobbing?

Arne Okkenhaug har mange gode og viktige poenger i sitt innlegg. Men lik en fotballkamp, må begge lag møtes på samme bane.

mandag 05.02 2018

Framtida til sykehusdirektøren avklart: Styret gir ham full tillit

Sykehusdirektør Torbjørn Aas har full tillit, fastslår styret i Helse Nord-Trøndelag.

torsdag 01.02 2018

NA mener

Pakker i helseforetaket

torsdag 25.01 2018

Tjenestetilbudet til pasient koster kommunen 10 millioner i året

Namsos trekker søksmålet mot Helse Nord-Trøndelag

I fjor stevnet Namsos kommune Helse Nord-Trøndelag etter uenigheter om kostnader for en person underlagt tvunget psykisk helsevern. Nå trekker de søksmålet.

torsdag 18.01 2018

Helse Nord-Trøndelag reduserer beredskapen

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har fortsatt en situasjon med høyt belegg – men reduserer beredskapen ved begge sykehusene.

tirsdag 16.01 2018

Beate Skillingstad inn i styret for Helse Midt-Norge

– En fornøyd ansatt gir ofte en fornøyd pasient

Beate Skillingstad blir den første representanten fra Namdalen i styret i Helse Midt-Norge på fire år.

Slik er det nye styret i Helse Midt-Norge

Beate Skillingstad fra Rørvik skal være med å lede sykehusene i Midt-Norge.

fredag 22.12 2017

Tilsvar til «Hva er overlege Eldens egentlig agenda?»

«Jeg har stilt åpne kritiske spørsmål og påpekt uheldig eller manglende ledelse.»

torsdag 21.12 2017

Konflikten med legene

tirsdag 19.12 2017

«Det er slett ikke første gangen edder og galle sprutes ut av illsinte overleger»

fredag 15.12 2017

Krasjlander sykehusdirektør Aas helikopterlandingsplassen i Levanger?

Overleger roper varsko

Innspill

onsdag 13.12 2017

Friskgården vant kontrakt til 60 millioner

Skal levere 15 dagplasser og 9.000 polikliniske konsultasjoner til Helse Midt-Norge – til en verdi av 15 millioner i året.

torsdag 07.12 2017

Unngår trolig oppsigelser – men flere ansatte må omstilles

Slik er nedbemanningsplanen

En omfattende nedbemanningsprosess nærmer seg slutten. Men Helse Nord-Trøndelag mangler fortsatt 7,5 millioner før de er i mål.

Maktkamp og personangrep

Innlegg

- Mulig å gjennomføre nedbemanninga uten oppsigelser

Helse Nord-Trøndelag har kommet i mål med nedbemanningsprosessen. Nå tror direktør Torbjørn Aas at helseforetaket slipper å si opp ansatte.

onsdag 06.12 2017

Helseforetaket

Fagfolkene har tillit

tirsdag 05.12 2017

Omorganisering i Helse Nord-Trøndelag

Et hundretalls leger står opp mot helsedirektøren

Har du tillit til dine fagfolk, legene du skal lede? Tillitsvalgte og fagfolk ved Helse Nord-Trøndelag stiller spørsmålet til direktør Torbjørn Aas i dette debattinnlegget.

– Vi har ikke en sjanse til å nå målsettinga

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk klarer ikke å overholde kravene om ventetid for pasienter. Nå ligger de 23 dager over det Helse Nord-Trøndelag har satt som mål.

Omorganisering i Helse Nord-Trøndelag

Omorganisering blottet for tillit

mandag 04.12 2017

Helseforetaket ber om økt kassakreditt fra 50 til 100 millioner kroner

Legger opp til et nullresultat for helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag går fra et resultatkrav på 70 millioner i 2017 – til null i 2018.

mandag 27.11 2017

Sykepleierne frykter for pasientsikkerheten

torsdag 23.11 2017

For egen regning

Når overleger sporer av

tirsdag 21.11 2017

– En ren latterliggjøring

– Arne H. Sollie sitt sleivspark fra Facebook, er en ren latterliggjøring av Sollie all den tid avisene ikke trykker hele innlegget hans.

Fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer

– Trist og diskriminerende

Snorre Ness mener måten overlege Arne Holst Sollie valgte å ordlegge seg på er diskriminerende.

mandag 20.11 2017

Overlege ved Sykehuset Levanger:

«Ansett psykisk utviklingshemmede som ledere, de finner sjelden på dyre omorganiseringer»

Overlege i Helse Nord-Trøndelag skaper sterke reaksjoner etter krass kritikk i Facebook- innlegg.

torsdag 16.11 2017

Fredag legger hun fram Aps alternative helsebudsjett

Ville styrket sykehusene

1,4 milliarder mer til sykehusene og i 2,2 milliarder mer til helse, er løsninga i Aps alternative helsebudsjett som legges fram på fredag.

fredag 10.11 2017

Ikke spar på bekostning av pasientene

onsdag 08.11 2017

Har invitert kommuner til mobilt røntgenprosjekt

tirsdag 07.11 2017

På fem år har lønnskostnadene i helseforetaket økt med 420 millioner

På fem år har Helse Nord-Trøndelag økt med 357 årsverk – og lønnskostnadene har vokst med 420 millioner kroner.

onsdag 01.11 2017

Klinikkleder har funnet tre av 13 millioner i innsparinger:

– Realistisk med oppsigelser

På en måned må klinikkleder Tina Eilertsen finne en måte å kutte lønnskostnader for ti millioner.

tirsdag 31.10 2017

Aas fikk full støtte av sykehusstyret

Administrerende direktør Torbjørn Aas fikk støtte fra styret for arbeidet med organisering av fire klinikker, som ble besluttet tirsdag i forrige uke.

Foreløpige prognoser fra klinikkene: Klarer å spare halvparten av kravet

Må trolig ty til oppsigelser

Helse Nord-Trøndelag skal nedbemanne for 54 millioner. Nye prognoser fra klinikkene ved sykehusene i Namsos og Levanger, viser at de foreløpig ikke klarer å spare mer enn under halvparten.

torsdag 26.10 2017

Legene i helseforetaket i konflikt med direktør Torbjørn Aas

Opprør mot ny organisering

Det er legeopprør i Helse Nord-Trøndelag, etter at direktør Torbjørn Aas tirsdag besluttet ny organisering i fire klinikker.

tirsdag 24.10 2017

De økonomiske problemene fortsetter

Helse Nord-Trøndelag havnet bak budsjett også i september.

Ny rapport: Forventer kraftig økning av pasienter

Ny rapport avdekker ei enorm økning i antall pasienter på sykehusene i fylket.

onsdag 18.10 2017

Kalddusj for folket på Leka

«Jeg tror målet er å legge ned ambulansen på Leka»

Leka har i dag ei legedekning og en ambulansetjeneste som mange større kommuner kan misunne dem. Men nå kan sistnevnte være truet.

søndag 08.10 2017

Helseforetaket må forbedre de økonomiske resultatene med 250 mill. på fem år

Må gjøre smertelige kutt

Arbeidet med neste års budsjett kan bli en smertefull operasjon for ansatte og pasienter.

torsdag 05.10 2017

Milliardprosjektet som vil endre samhandling for pasienter og helsemedarbeidere

– En helt ny pasienthverdag

En ny elektronisk pasientjournal vil revolusjonere informasjonsflyten for pasienter i Midt- Norge.

tirsdag 03.10 2017

For lang ventetid på barne- og ungdomspsykiatrien

– Systemet fungerer ikke optimalt

– Vi føler vel at vi ikke kan sende barn og unge ut til et system vi mener ikke fungerer optimalt, sier avdelingsleder Åsmund Bang ved barne- og ungdoms-psykiatrisk poliklinikk.

Bekymret for økonomien

Nedbemanning og mer effektiv drift er det som skal snu pilen oppover for Helse Nord-Trøndelag.

tirsdag 26.09 2017

18 dager over ventetidsmålet

Ventetida på BUP skal være på maks 40 dager. Nå ligger den på 61.

Styrer mot underskudd på 12 mill.

Lavere aktivitet – og høyere bemanning enn budsjettert gjør at Helse Nord-Trøndelag fortsetter den negative økonomiske utviklinga.

mandag 11.09 2017

NA mener

Gode krefter til alles beste

Kommunen og helseforetaket undertegnet intensjonsavtale om kombinasjonsbygg

Sykehusdirektør: – En merkedag!

Namsos kommune gir Helse Nord-Trøndelag ei hjelpende hånd for å få realisert kombinasjonsbygg på Sykehuset Namsos raskere.

onsdag 06.09 2017

Sykefravær koster helseforetaket over 100 millioner

Helse Nord-Trøndelag har hatt det laveste sykefraværet i Helse Midt-Norge. Nå ligger de på sykefraværs-toppen.

søndag 03.09 2017

Ung gutt alvorlig skadet i motocross-ulykke

Hendelsen skjedde i Råbakkan søndag ettermiddag.

fredag 01.09 2017

Arbeiderpartiet om sykehusøkonomien i Nord-Trøndelag

Vil bevilge 63 millioner mer per år

Ap vil styrke sykehusøkonomien i Nord-Trøndelag, men forordner en hestekur som ikke bidrar til annet enn delvis å dekke opp allerede eksisterende underskudd.

torsdag 31.08 2017

Styrelederen: – Strukturelle endringer må til på lengre sikt

Også styreleder Alf Daniel Moen mener det er tid for å gjøre større endringer i Helse Nord-Trøndelag.

Flere turnusleger til sykehusene i Namsos og Levanger

Lokker til seg nye leger

Fylkets to sykehus har over flere år jobbet for å bli mer attraktive blant turnusleger. Nå mener de å se positive resultater.

tirsdag 29.08 2017

Prognoser: Helse Nord-Trøndelag er 70 mill. bak budsjett

Må kutte 70-90 stillinger

Sykehusdirektør Torbjørn Aas brukte ordet krise da han tirsdag beskrev den økonomiske situasjonen i Helse Nord-Trøndelag.

tirsdag 01.08 2017

Slår tilbake mot kritikk fra kolleger på Sykehuset Levanger

– Det foregår en daglig maktkamp mellom sykehusene

De ble beskyldt for juks av sine egne. Nå slår overleger ved Sykehuset Namsos knallhardt tilbake mot kritikken.

mandag 31.07 2017

– Det er veldig ålreit at de som gjør jobben i hverdagen får gode, oppriktige og velmente tilbakemeldinger

– Det kjennes veldig godt at noen tar seg bryet med å få påpekt at det er veldig mye bra i helsetjenesten.

fredag 07.07 2017

Storkontrakt til Namdal rehabilitering

Namdal rehabilitering ble fredag tildelt en kontrakt verdt 100 millioner fra Helse Midt-Norge. Nå må de utvide.

onsdag 05.07 2017

Ordførere kritiske til ambulansekutt

Helse Nord-Trøndelag har allerede gjennomført en nedjustering av ambulanseberedskap i kommunene. Flere ordførere er kritiske.

tirsdag 04.07 2017

Rammer Vikna, Lierne, Grong, Snåsa og Osen

Færre ambulanser i sommer på grunn av anstrengt økonomi

50 færre ambulansedøgn i kommunene Vikna, Snåsa, Grong, Lierne og Osen/Roan skal ikke gi dårligere beredskap.

Pasientenes trygghet og tilgjengelighet for helsetjenester

Unødig helsekrangel

fredag 30.06 2017

Styreleder Moen om sykehusdebatten

Et felles tilbud - to gode sykehus

Innspill

tirsdag 27.06 2017

Ressursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?

fredag 23.06 2017

Å sette pasientgrupper og sykehus opp mot hverandre

Leserinnlegg

torsdag 22.06 2017

Godfoten på sykehuset

For egen regning

onsdag 21.06 2017

Skal øve og slår full alarm

Sykehuset Namsos skal teste sin beredskap og slår trippelalarm.

fredag 16.06 2017

Nærmer seg enighet om kombinasjonsbygget i Namsos

Arbeidet med det nye kombinasjonsbygget kan starte allerede til høsten.

Klinikkleder for kirurgi i Levanger og Namsos:

– Påstandene faller på sin egen urimelighet

De ble beskyldt for juks. Men klinikkleder for kirurgi Tina Eilertsen fastslår at kritikken er uberettiget.

Stortingspolitikere: – Sykehuset Namsos er ikke truet

Ingvild Kjerkol (Ap) og Elin Agdestein (H) avviser at de ble villedet da de jobbet for at Sykehuset Namsos fortsatt skulle ha akuttberedskap.

Unyanserte påstander

Innspill

torsdag 15.06 2017

Overleger spør

Helseforetaket på lag med din helse?

Levanger-leger går hardt ut mot: • Akuttmottaket i Namsos • Kombinasjonsbygget i Namsos

Beskylder egen arbeidsgiver for juks

Levanger-leger beskylder Helse Nord-Trøndelag for å ha jukset med grunnlaget for akutt-beredskapen ved Sykehuset Namsos.

mandag 12.06 2017

Fungerende økonomisjef frykter ny millionsmell

Sommeren 2016 havnet Helse Nord-Trøndelag 40 millioner bak budsjett. Nå frykter fungerende økonomisjef Stein Erik Breivikås at det samme vil skje igjen i 2017.

Går i dialog med Namsos kommune

Fredag skal Helse Nord-Trøndelag og Namsos kommune diskutere bygging av et nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Namsos.

Legene vil utsette neste fase av pasientorientert organisering

Aas i oppvaskmøte med legene

Legene ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger har hatt et oppvaskmøte med direktør Torbjørn Aas – og framsatt en rekke ønsker til direktøren.

onsdag 07.06 2017

Helse Nord-Trøndelag i april:

• Økt ventetid for pasienter • Nedgang i inntekter • Økte lønnskostnader

Helse Nord-Trøndelag fikk i april et resultat som var 11 millioner kroner dårligere enn budsjett.

tirsdag 06.06 2017

Helse Nord-Trøndelag ønsker å gå i dialog med Namsos kommune

Har ikke råd – utsetter kombinasjonsbygg

Helse Nord-Trøndelags pressede økonomi gjør at det planlagte kombinasjonsbygget ved Sykehuset Namsos utsettes med flere år.

fredag 02.06 2017

Ap mener deres budsjettforslag ville «reddet» Helse Nord-Trøndelag

Ap mener de ville «reddet» Helse Nord-Trøndelag

Med Aps budsjettforslag hadde Helse Nord-Trøndelag unngått helt den dramatiske kuttlista som nå foreligger. Ingvild Kjerkol tror Namdalen er et perfekt utstillingsvindu for partiets politikk og iver for samhandlingskultur.

mandag 08.05 2017

Nye prognoser viser at Helse Nord-Trøndelag styrer mot 30 millioner bak budsjett i 2017

Må se på personalkostnadene

Nå mener Torbjørn Aas at personalkostnadene må under lupen.

tirsdag 02.05 2017

Brøt loven under tvungen helsehjelp utført under narkose

– Rettssikkerheten ikke ivaretatt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ser alvorlig på at rettssikkerheten til sårbare pasientgrupper ikke blir ivaretatt.

fredag 07.04 2017

Kommunereformen kan åpne for sengepost

Nytt håp for lokalt DPS

Da sengeposten på Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) på Kolvereid ble lagt ned i 2015, kom det massive protester. Nå er det en mulighet for at det atter kan bli aktivitet i hele bygget.