Tema

tirsdag 19.11 2019

Lege feiltolket CT-undersøkelser som påviste kreft hos flere pasienter

En tidligere legespesialist ved Sykehuset Namsos gjorde feil som har fått svært alvorlige følger for flere pasienter. Han har gitt avkall på sin autorisasjon som lege.

mandag 18.11 2019

Nå har lønnsoverskridelsene i helseforetaket passert 100 millioner

Nye tall viser at lønnskostnadene i Helse Nord-Trøndelag nå er 102,3 millioner høyere enn budsjettert.

torsdag 14.11 2019

Dro fra RBK til Namsos

Torsdag morgen gikk Stig Inge Bjørnebye på dagen som sportsdirektør i RBK, slengte seg i bilen og kjørte til Namsos for å holde foredrag om forventninger og press

Spesialsykepleier Trude Modell om nedskjæringene ved sykehusene: – Det blir at vi heller ler enn gråter

I en stadig mer krevende arbeidshverdag er sykepleier Trude Modell redd for at kollegaer ved Sykehuset Namsos snart ikke lenger klarer å stå i jobben.

onsdag 13.11 2019

Lenger ventetid på sykehusene

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter tatt inn til behandling ligger ved utgangen av september 61 dager totalt for helseforetaket.

Akuttmottak-prosjekt skal gi mindre venting – og raskere behandling

Nytt prosjekt skal ruste akuttmottakene ved sykehusene i Namsos og Levanger for framtida. Målet er mindre venting og raskere behandling.

tirsdag 12.11 2019

Slipper pasientene unna?

Kommentar

mandag 11.11 2019

– Veldig bred forståelse i organisasjonen

– Disse tiltakene skal ikke gå utover pasientene i Helse Nord-Trøndelag, snarere tvert imot.

onsdag 06.11 2019

Jubler over reversering av klinikkorganisering i helseforetaket

I tre år har de kjempet mot at én klinikkleder skal lede to avdelinger på to sykehus. Nå har legene i Helse Nord-Trøndelag fått det som de vil.

tirsdag 05.11 2019

Konstituert sykehusdirektør gjør drastiske grep

Kort tid etter at han har inntatt sykehusdirektørstolen, innfører Tor Åm store endringer i Helse Nord-Trøndelag.

torsdag 31.10 2019

Store forsinkelser for ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos

Opprinnelig byggestart skulle være for to år siden. Fortsatt har man ikke landet en løsning for ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos.

onsdag 30.10 2019

Nå får du sjekke inn selv på Sykehuset Namsos

De tidligere kølapp-automatene på sykehusene i Helse Nord-Trøndelag blir langt smartere fra fredag. Da kan dagpasienter sjekke inn seg selv.

torsdag 24.10 2019

To ganger hvert tredje år blir det utbetalt millionerstatninger for skade på barn under fødsel i Helse Nord-Trøndelag

Siden 1995 har det blitt utbetalt 243 millioner i pasienterstatning fra sykehusene i Namsos og Levanger. 30 millioner av disse er erstatning for skade på barn under fødsel.

tirsdag 22.10 2019

Tor Åm (68) starter ryddejobben i helseforetaket med en faktasjekk

Konstituert sykehusdirektør Tor Åm (68) starter jobben med snuoperasjonen i Helse NT

onsdag 16.10 2019

Den nye helsesjefen vil ikke flytte fra Trondheim: – Jeg har pendlet nok i livet

Søker ikke stillingen som Torbjørn Aas' etterfølger som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Lege konstitueres som adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag

Tor Åm tiltrer som ny midlertidig direktør i Helse Nord-Trøndelag fra førstkommende fredag. Han kommer fra stillinga som samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykisk helse ved St .Olavs hospital.

onsdag 09.10 2019

– Et behov for å snakke sammen

Etter to møter på to dager skal foretaksledelsen i Helse Nord-Trøndelag utarbeide sin anbefaling til hvordan helseforetaket skal bli økonomisk bærekraftig.

tirsdag 08.10 2019

Mener helseforetaket kan spare millioner ved å reversere organisering

Avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune mener helseforetaket kan spare millionbeløp ved å reversere Torbjørn Aas sin organisering av klinikkene på Sykehuset Namsos og Levanger.

mandag 07.10 2019

# Utsatte behandlinga av økonomiske tiltak # Kaller inn til ekstraordinært styremøte

– Vi kan ikke fortsette å lure oss selv

77 millioner i overforbruk på lønn. 50 millioner bak budsjett. Helse Nord-Trøndelags økonomiske mareritt fortsetter. Styremedlem Bernt Melby etterlyser nå konkret handling.

Har bedt om å bli erstattet

søndag 06.10 2019

«Bærekraft 22»-prosjektet i Helse Nord-Trøndelag nær ved å havarere

Konsulentregning på 1,2 millioner kroner

Tautrekking, kulturkollisjon, lokaliseringsstrid og mer til holdt på å torpedere arbeidet i den styrevedtatte prosjektgruppa «Bærekraft 22» i Helse Nord-Trøndelag.

torsdag 03.10 2019

Økonomisjefen i Helse Nord-Trøndelag trakk seg i protest mot kuttprosessen

Konstituert økonomisjef Tove Indal valgte å si opp jobben i protest etter at Torbjørn Aas la fram ukjente budsjettkutt.

onsdag 02.10 2019

Styrelederen om sykehusdirektørens avgang

Konflikt gjorde økonomisk krise uløselig

Torsdag ga de legetillitsvalgte opp å få til et bedre samarbeidsklima med direktøren i Helse Nord-Trøndelag. Dagen etter tok Torbjørn Aas selv initiativ til å fratre sin stilling.

«En ny sykehusdirektør kommer ikke til dekket bord. Konfliktnivået fjernes ikke over natta»

Hun blir fungerende direktør i Helse Nord-Trøndelag

Kathinka Meirik har blitt forespurt – og har takket ja til å bli fungerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Tidligere styreleder Alf Daniel Moen: – Klokt av Aas å trekke seg

Tidligere styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen, sier Torbjørn Aas har stått i en ekstremt krevende situasjon over tid, og mener det var en klok avgjørelse å trekke seg.

Hovedtillitsvalgt for legene: – Aas sin avgang er en naturlig konsekvens av fraværende tillit

Hovedtillitsvalgt Mathis Heibert for overlegeforeninga ved Sykehuset Namsos mener Torbjørn Aas gjorde en fatal feil allerede i starten av sin tid som direktør i helseforetaket.

Aas: – Jeg vil ikke være til hinder

Torbjørn Aas legger ikke skjul samarbeidsproblemene internt i helseforetaket– og sier at bakgrunnen for at han nå slutter er at han ikke «ønsker ikke å være den som hindrer muligheten for å løse foretakets utfordringer».

Torbjørn Aas slutter som direktør i Helse Nord-Trøndelag

Under et ekstraordinært styremøte onsdag morgen informerte Torbjørn Aas styret at han fratrer stillinga som direktør i Helse Nord-Trøndelag med umiddelbar virkning.

tirsdag 01.10 2019

Situasjonen forverret: Gikk 4,2 millioner i minus i august

Helse Nord-Trøndelag må spare mer enn seks millioner kroner per måned for å snu de røde tallene.

torsdag 26.09 2019

Regjeringa vurderer å endre responstidmålet

Helsedepartementet tror ikke det er klokt å bruke de pengene som trengs for å nå dagens responstidmål.

Vil koste 300 millioner hvis ambulansene skal komme innen fristen

For at ambulansene skal kunne rykke ut fort nok til å innfri dagens responstidmål, trenger Helse Midt-Norge 38 flere biler anslår de selv. Men helseforetaket fraråder selv å skaffe disse ambulansene.

søndag 15.09 2019

Ellinor Marita Jåma brakk ryggen i et fall i kjellertrappa

Blir provosert over sykehus-innsparinger

Ellinor Marita Jåma følte seg som en byrde da hun var innlagt ved Sykehuset Levanger etter at hun brakk ryggen i et stygt fall. Hun blir provosert av kravene om innsparinger og oppsigelser ved lokalsykehusene.

onsdag 11.09 2019

– De må klare seg med pengene de har

Direktør i Helse Midt-Norge er klar på at Helse Nord-Trøndelag må tilpasse aktiviteten for å få kontroll på økonomien.

– Nedbemanning er ikke løsninga på situasjonen

Overlege Mathis Heibert mener helseforetakets økonomiske situasjon ikke lar seg løse med nedbemanninger.

søndag 08.09 2019

Skal informere 1.250 medlemmer om nedbemanning onsdag og torsdag

– Pengesekken er for liten

Helse Nord-Trøndelag må forbedre drifta med 100 millioner kroner. – Vi lyktes ikke forrige gang. Nå må vi lykkes, sier foretakstillitsvalgt Annbjørg Støa.

torsdag 05.09 2019

Må forbedre driftsresultatet med 100 millioner – varsler nedbemanninger

Helseforetaket må nedbemanne for opp mot 45 millioner

Helse Nord-Trøndelags kritiske økonomiske situasjon får nå alvorlige konsekvenser for de ansatte ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Helseforetaket varsler nå nedbemanninger.

torsdag 29.08 2019

Utskrivingsklare pasienter skaper hodebry for Helse Nord-Trøndelag: Koster 13 millioner kroner i året

Kommuner som ikke står klare til å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene koster helseforetaket 13 millioner i året.

tirsdag 27.08 2019

Klinikkleder Mjøsund forventer reaksjoner

Tidligere lensmann, Klæbu-rådmann Kjetil Mjøsund (51) blir ny leder for Klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag fra nyttår. Han forventer reaksjoner på at han ikke har medisinskfaglig bakgrunn.

Går fra stillinga som rådmann i Klæbu

Kjetil Mjøsund (51) blir klinikkleder i Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag har ansatt Kjetil Mjøsund (51) som ny leder for klinikk for medisin og rehabilitering.

fredag 23.08 2019

Innkalte til dialogmøte etter mange selvmord på kort tid i vår

– Et samfunnsproblem – ikke et helseproblem

– Vi kan ikke anse selvmord som bare et helseproblem. Det er et samfunnsproblem, sier klinikkleder Arnt Moe.

tirsdag 30.07 2019

Camilla og Markus fra Jøa: – Det er ikke noe hysteri på fødeavdelingen

De nybakte foreldrene Camilla og Markus fra Jøa føler seg godt ivaretatt på barselavdelingen – til tross for at sykehuset har måttet innføre en rekke smitteverntiltak – etter flere tilfeller av gule stafylokokker.

torsdag 18.07 2019

Snåsa-ordføreren er bekymret for ambulansesituasjonen

– Folk her blir engstelige

Ordfører Tone Våg i Snåsa, er bekymret for ambulansesituasjonen i kommunen. – Folk her føler ikke at bered- skapen er god nok.

onsdag 17.07 2019

Ambulansen uteble da Arne Marius Kaldal (22) fikk kjeven knust på fest

Arne Marius (22) fikk knust kjeven på fest - men ingen ambulanse kunne komme

Det er natt til søndag. I Snåsa taster Karoline Engen nødnummeret på mobilen. Ved siden av henne ligger fetteren Arne Marius Kaldal blødende på bakken med hjernerystelse og brukket kjeve. «Ta taxi eller skaff privat skyss» er beskjeden hun får fra AMK-sentralen.

mandag 15.07 2019

Avdekket feil og mangler i legespesialist sitt arbeid – nå blir arbeidet gransket

Helse Nord-Trøndelag har varslet fylkeslegen om at helseforetakets interne kvalitetskontroll har avdekket feil og mangler ved en legespesialist sitt arbeid.

onsdag 03.07 2019

Sykehusene og næringslivet utvikler helsetjenesten sammen

Svarer Tore O. Sandvik

«Det dreier seg om å sette pasienten – ikke systemet – i førersetet»

Det er grunn til å glede seg over at norske sykehus behandler stadig flere og at ventelistene går ned. Ikke minst er regjeringens reform, fritt behandlingsvalg, viktig.

mandag 01.07 2019

Listhaug er en trussel

«Skytset må rettes mot rette instans og det er deres egen regjering, men det tør de ikke»

Høyre på Innherred er bekymret for sykehusene i Levanger og Namsos. Det er det all grunn til å gjøre.

torsdag 27.06 2019

Jaras Eiendom AS vant budrunden: «Rehaben» solgt for 4 mill.

Helse Nord-Trøndelag har solgt «Rehaben» på Bjørum for fire millioner kroner.

mandag 24.06 2019

Sykehusdrift og økonomi

KRONIKK

tirsdag 18.06 2019

Arnt (50) fra Namsos blir ny klinikkleder i helseforetaket

Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag har fått ny sjef.

torsdag 13.06 2019

Går for felles røntgen-klinikk med St. Olavs

Fra 2020 blir det innført en felles røntgenklinikk for Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.

onsdag 12.06 2019

Raseringen av Nord universitet:

«Folk står ikke i kø for å flytte til steder der kompetansemiljøene brytes ned»

Det var en gang at det offentlige hadde som mål å bygge landet. Utbyggingen av utdanningsinstitusjonene var et viktig virkemiddel. Det var da!

tirsdag 04.06 2019

Flytter grå stær-operasjoner til Namsos

En øyespesialist i Levanger har sagt opp sin avtalehjemmel. Dermed flyttes tilbudet til Namsos.

mandag 03.06 2019

HNT ber Nord universitet bevare helseutdanninger i Levanger og Namsos

Styret i Helse Nord-Trøndelag ber Nord universitet å opprettholde helseutdanningene i både Namsos og Levanger.

Tina Eilertsen slutter som klinikkleder – starter som overlege på fødeavdelinga

– Jeg har vokst opp på denne avdelinga, dette er familien min

Tilbake i tjeneste på vaktrommet på fødeavdelinga på Sykehuset Namsos, får overlege Tina Eilertsen (51) ei hjertelig mottakelse.

søndag 02.06 2019

Ber universitetsstyret beholde Campus Namsos

Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag mener det blir helt feil å redusere sykepleierstudiet i Namsos til et deltidsstudium.

fredag 31.05 2019

Frykter kutt i studietilbud i ytterste konsekvens kan gå ut over befolkninga i Namdalen

Frykter kutt i studietilbud i ytterste konsekvens kan gå ut over befolkninga i Namdalen.

mandag 27.05 2019

Aas innlagt med alvorlig infeksjon – Meirik konstituert som direktør i helseforetaket

Onsdag forrige uke ble direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag innlagt på sykehus. Konstituert direktør Kathinka Meirik må allerede gjøre store omrokeringer.

torsdag 16.05 2019

Universitet i Distrikts-Norge – en akrobatisk akademisk øvelse?

onsdag 15.05 2019

Omdisponerer beredskapen: Sender akuttbil til Ytre Namdal

En ny akuttbil lokalisert på Rørvik skal sørge for at man i Ytre Namdal slipper å benytte seg av ambulanseberedskap i Grong.

torsdag 09.05 2019

Ny sjanse for kombinasjonsbygget

Styret i Helse Nord-Trøndelag krever ny vurdering av om det er mulig å unngå en utsettelse av bygging av kombinasjonsbygg i Namsos.

Ansettelsesstopp, streng vikarbruk og «tilpasse bemanning i forhold til aktivitet» ble marsjordren fra styret

Umiddelbar ansettelsesstopp skal hindre 50 millioners smell i år. På lengre sikt kan ny lokalisering av behandlingstilbud tvinge seg fram, ifølge HNT-ledelsen.

søndag 05.05 2019

4.500 innbyggere i Midt-Norge må bytte sykehus

Pasientflukt gir milliontap

Helse Nord-Trøndelag mister 4.500 pasienter til St. Olavs hospital. Det betyr 44,6 millioner i tapte overføringer årlig.

Nye prognoser: 50 mill. bak budsjett

Helse Nord-Trøndelag styrer mot et underskudd på 50 millioner i 2019. – Situasjonen er ikke økonomisk bærekraftig, sier økonomisjefen.

Ordfører: – Vil anbefale på det sterkeste at dette ikke gjøres

Namsos-ordfører Arnhild Holstad reagerer skarpt på den mulige utsettelsen.

– Utsettelsen er svært dramatisk for Sykehuset Namsos

Tusenvis av namdalinger har slått ring om Nord universitet. Nå seiler det opp en ny kampsak på Sykehuset Namsos.

torsdag 28.03 2019

Nytt og utvidet tilbud for rusavhengige

Nå styrker helseforetaket tilbudet for rusavhengige

Stadig flere av pasientene som henvises til Helse Nord-Trøndelag misbruker narkotiske rusmidler. Nå styrker helseforetaket tilbudet for rusavhengige.

onsdag 27.03 2019

Antall klager innen barne- og ungdomspsykiatrien har økt dramatisk

I løpet av to år har antall klager innen barne- og ungdomspsykiatrien økt dramatisk.

mandag 25.03 2019

Akuttmedisinsk pilotprosjekt har vekket nasjonal interesse

– Røyrvik er en liten, men modig kommune

I 2015 ble ambulansestasjonen i Røyrvik nedlagt. Da tok kommunen selv grep – og nå kan modellen vise veg for framtidas ambulansetjeneste i små kommuner.

En av tre ansatte i Helse Nord-Trøndelag mener de har for stor arbeidsbelastning

En tredel av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag svarer i en fersk undersøkelse at de har for stor arbeidsbelastning.

tirsdag 19.03 2019

Nær dobling i fristbrudd

101 pasienter fikk ikke helsehjelp innenfor datoen de hadde krav på i februar

Fra februar 2018 til februar 2019 har antall fristbrudd i Helse Nord-Trøndelag økt med 48 prosent.

Havnet 3,5 millioner bak budsjett i februar

Helse Nord-Trøndelag fikk et økonomisk resultat på minus 3,5 millioner kroner i februar.

onsdag 27.02 2019

Helseministeren råder Namsos kommune å søke om refusjon

Helseminister Bent Høie går langt i å anbefale Namsos kommune om å søke Helsedirektoratet om refusjon for kostnadene knyttet til den drapsdømte kvinnen.

mandag 25.02 2019

Tar i bruk nytt system som har blitt utskjelt i det danske helsevesenet

Om to år innfører Helse Midt-Norge Helseplattformen. Den leveres fra samme selskap som har blitt utskjelt i det danske helsevesenet.

mandag 18.02 2019

Positive til reforhandling om kombinasjonsbygg

Helse Nord–Trøndelag vil svare positivt på henvendelsen fra Namsos kommune om å reforhandle intensjonsavtalen om kombinasjonsbygg i Namsos.

Helseforetaket hevder avtale ville gitt kommunen mulighet til å gå i pluss

– Det er uforståelig at Namsos kommune avslo denne avtalen

– Namsos kommune avslo et tilbud som ville gitt dem muligheten til å gå i null – og sannsynligvis heller gå i pluss.

søndag 17.02 2019

Foreslo avtale – men klarte ikke å bli enig med helseforetaket

Namsos kommune tilbød Helse Norge-Trøndelag en midlertidig løsning, men ble ikke enige om avtaleteksten.

fredag 15.02 2019

Legger ned alle sengeplasser på alderspsykiatri i Namsos

Helse Nord-Trøndelag avvikler samtlige sengeplasser på alderspsykiatri ved klinikk for psykisk helse og rus.

tirsdag 12.02 2019

Har ikke bruk for «Rehaben» på Bjørum, nå skal den selges

Helse Nord-Trøndelag legger ut «Rehaben» i Namsos for salg. Prislappen er foreløpig ikke kjent.

fredag 08.02 2019

Slik fordeles innsparingstiltakene per klinikk i helseforetaket

– Betydelig risiko knyttet til innsparingstiltakene

Fredag legger Stein Erik Breivikås fram hvordan Helse Nord-Trøndelag skal effektivisere driften med 40 millioner kroner.

torsdag 07.02 2019

18 prosent økning i ventetid for barn og unge i psykiatrien fra 2017 til 2018

18 prosent økning i ventetid for barn og unge i psykiatrien

I fjor sommer la barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk fram en tiltaksplan for å få ned ventetidene. Nye tall viser at ventetidene gikk opp – i stedet for ned i 2018.

tirsdag 05.02 2019

HNT må legge fram innsparingstiltak på 40 millioner

Helse Nord-Trøndelag brukte i 2018 over 67 millioner kroner mer enn budsjettert på lønn.

fredag 25.01 2019

• Full krangel om økonomisk ansvar for drapsdømt kvinne

Namsos kommune saksøker helseforetaket for andre gang - krever 27 millioner

Namsos kommune går til søksmål mot Helse Nord-Trøndelag – for andre gang på under to år.

tirsdag 22.01 2019

– Om ambulansen forsvinner, vil det rive hjertet ut av oss alle

Leka-ordfører Per Helge Johansen mener forslaget om ambulansestasjon på Kjelleidet er uakseptabelt.

søndag 20.01 2019

Styrker ambulanseflåten med «super-ambulanse» til 4,5 mill.

Helse Nord-Trøndelag styrker ambulansetjenesten med det klinikkleder Øystein Sende beskriver som «en intensivavdeling på hjul».

torsdag 10.01 2019

28. januar innføres det døgnbemanning på nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag

– Et pasienttilbud som kan bidra til å redde liv

Fra slutten av januar styrker Helse Nord-Trøndelag akuttberedskapen. Ei forbedring som kan redde liv, mener avdelingsoverlege Stephan Schüler.

torsdag 03.01 2019

Behold Campus Namsos

NA leder

– Universitetet er avgjørende for Namdalens framtid

Amund Hellesø kunne ikke vært mer tydelig i møtet med rektoren ved Nord universitet; Namdalen er avhengig av at campusen i Namsos overlever.

– Kan medføre store utfordringer

– Dersom campus i Namsos blir nedlagt, vil det utfordre oss kraftig på rekruttering, sier direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas.

onsdag 19.12 2018

Peker på utredning av felles laboratorietjenester med St. Olavs hospital

– Ingen økonomisk gevinst

Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs får etter alle solemerker felles ledelse for bildediagnostikk. Nå peker Helse Midt-Norge på at helseforetakets laboratorietjenester kan være neste på lista.

søndag 16.12 2018

Antall månedsverk stiger i høy fart for Helse Nord-Trøndelag

Varsler lønnstiltak i 2019

Etter sommeren har månedsverkene i Helse Nord-Trøndelag steget til værs. I 2018 har lønnskostnadene kostet helseforetaket 4,2 millioner mer per måned sammenliknet med 2017.

fredag 14.12 2018

Antall månedsverk stiger i høy fart for Helse Nord-Trøndelag

Varsler lønnstiltak i 2019

Etter sommeren har månedsverkene i Helse Nord-Trøndelag steget til værs. I 2018 har lønnskostnadene kostet helseforetaket 4,2 millioner mer per måned sammenliknet med 2017.

onsdag 12.12 2018

Klinikker kan bli pålagt nye nedbemanninger

To av klinikkene kom ikke i mål med nedbemanningsprosessen i Helse Nord-Trøndelag. Nå åpner ledelsen for at andre klinikker kan bli nødt til å ta støyten.

Klinikker kan bli pålagt nye nedbemanninger

To av klinikkene kom ikke i mål med nedbemanningsprosessen i Helse Nord-Trøndelag. Nå åpner ledelsen for at andre klinikker kan bli nødt til å ta støyten.

søndag 09.12 2018

Styremedlem i Helse Nord-Trøndelag:

Kritiserer ledelsen i helseforetaket – krever smartere fordeling av oppgaver

Helse Nord-Trøndelag har ikke klart å nedbemanne slik styret krever. Nå mener eierrepresentant for Helse Midt-Norge at foretaket må se på funksjonsfordelinga mellom sykehusene.

torsdag 06.12 2018

– Vi er i en situasjon hvor realisering av kombinasjonsbygget ikke er mulig

For over ett år siden inngikk Namsos og Helse Nord-Trøndelag en intensjonsavtale om nytt kombinasjonsbygg. Siden da har prosjektet stått stille.

onsdag 05.12 2018

Innspill:

Helse på budsjettet

Sykehusstrid i nord kan bety 12.000 nye pasienter til Namsos

En ny rapport peker på Mo i Rana som lokasjon for nytt akuttsykehus på Helgeland. Det gjør at 12.000 pasienter tar et steg nærmere Sykehuset Namsos.

tirsdag 27.11 2018

Besluttet felles ledelse av røntgenavdelinger med St. Olavs hospital

Styrelederen brukte dobbeltstemmen i røntgensaken

Styreleder Ingrid Finboe Svendsen brukte dobbeltstemmen sin for å avgjøre at Helse Nord-Trøndelag skal avvikle sin egen administrasjon av røntgenavdelingene på sykehusene.