Tema

onsdag 12.07 2017

Grong kommune får erstatning

onsdag 14.06 2017

Felles kommunestyre 21. august

– Følger opp vedtaket lojalt

Onsdag fikk de fire tvangssammenslåtte kommunene i Ytre Namdal og Bindal lagt fram sine syn i møte med statsråd Sanner.

mandag 17.04 2017

Ordførerne kalt inn til ministeren

Takket nei til Sanner

Ordførerne i de fire kommunene i Ytre Namdal som vil bli vedtatt sammenslått fra 2020, har fått innkalling til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

fredag 24.03 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet om butikk på Bangsund

Sanner sier ja til Bangsund-butikk

Kommunal- og moderniserings-departementet sier ja til dagligvarebutikk på Bangsund. Statens vegvesens klage på reguleringsplanen er ikke tatt til følge.

onsdag 22.03 2017

Vil styrke boligsatsinga i distriktene

Stortingsrepresentant Jorid Nordmelan (Ap) etterlyser en statlig boligpolitikk. Særlig er hun bekymret for distriktene, hvor boligbygging ofte er et tapsprosjekt.

tirsdag 22.11 2016

Uro i Bindal: Ber minister Sanner om hjelp

tirsdag 20.09 2016

Fylkesmannen gir støtte til butikkplaner

Anbefaler regulering

Nå blir det delvis opp til statsråd Sanners departement om det kommer en ny dagligvarebutikk på Bangsund.

tirsdag 21.06 2016

– Stor dag for næringa

– En kjempestor dag. Dette vil gi skognæringa et løft.

onsdag 15.06 2016

Sender søknad om bru til Jøa

Arnhild Holstad og Amund Lein har diskutert bru til Jøa med kommunalminister Jan Tore Sanner i dag.

Fikk nyttige avklaringer

Vikna-ordfører Amund Hellesø var onsdag i Oslo og fikk nyttige avklaringer om kommunereform og framtidig sammenslåing.

tirsdag 07.06 2016

Ei regional gulrot...

Færre frivillige kommunesammenslåinger betyr mer i tilskudd til dem som slår seg sammen. Noe som kan komme Namsos til gode.

fredag 20.05 2016

Kommunalminister Jan Tore Sanner inviterte til Trønderfest

Sanner inviterte til trønderfest med bartekake

Fredag inviterte Jan Tore Sanner til en hiva Trønderfest i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

onsdag 11.05 2016

Regjeringa presenterte framtidas inntekter for kommunene

Sanner: – Toget går nå

Kommuner som frivillig velger å stå alene når reformarbeidet avsluttes til sommeren, må forberede seg på en vesentlig trangere økonomi i lang, lang tid framover.

Ingen bomber fra ministeren

Jan Tore Sanner hadde få overraskelser å komme med til kommunene i Namdalen. Men noen jubel får han ikke.

onsdag 06.04 2016

Færre, men sterkere regioner

tirsdag 05.04 2016

Ønsker flere oppgaver på regionalt nivå

Tirsdag la kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner fram sin regionmelding. Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik håper det vil jobbes mer med fordelinga av oppgaver til det regionale nivået. Se direkte debatt om nye Trøndelag fra klokka 19.00.