Tema

torsdag 24.05 2018

Omforlatels Nærøy, omforlatels!

Leserinnlegg

Modererer kampen om Austra

Politikerne i Nærøy og Vikna har justert sitt synspunkt på spørsmålet om Austras framtidige kommunetilknytning. Fra Lekas side er det fremmet ønsket om å dele Austra mellom Leka og Bindal.

Logo med brua og kysten i fokus

En logo basert på Nærøysundbrua, kysten, bokstavene N og V – og månen – er elementene i den nye logoen som skal benyttes i profileringa av Nærøysund kommune.

onsdag 23.05 2018

Denne sjokkregninga fra Leka ga nabokommunen hakeslepp

For et par uker siden kom det ei overraskende regning på 791.250 kroner til Nærøy kommune. Avsender var Leka kommune.

Denne sjokkregninga fra Leka ga nabokommunen hakeslepp

For et par uker siden kom det ei overraskende regning på 791.250 kroner til Nærøy kommune. Avsender var Leka kommune.

tirsdag 22.05 2018

Klar melding fra Fylkesmannen til kommunene i Indre Namdal

Fylkesmannen med klar melding til kommunene i Indre Namdal

Fredag samles formannskapene i Indre Namdal nok en gang for å diskutere hvordan og hva de skal samarbeide om. Med seg inn i møtet får de et klart råd fra fylkesmann Frank Jenssen.

onsdag 09.05 2018

Mange uklare signaler om Austras framtid på folkemøte

– Tror dere virkelig at vi får beholde goder som legedekninga hvis vi havner i storkommunen?

mandag 07.05 2018

Helstad: – Uaktuelt å delta på møte om Austra

Tirsdag kveld skal Austras framtid diskuteres på folkemøte, men det uten bindalsordfører Britt Helstad i salen.

fredag 04.05 2018

Skal gjennomføre innbyggerundersøkelse om Austra

Har kommet innspill fra innbyggere om at grensene mellom kommunene på Austra bør endres.

fredag 20.04 2018

Departementet: – Nødvendig med rask avklaring om Austra

Fylkesmannen i Trøndelag har fått frist til 1. juni med å komme med endelig tilråding om Austras tilhørighet.

onsdag 14.03 2018

Fylkesmannen på rundtur for å «fornye løftene» til kommunene

Jenssen fikk klar melding

I forbindelse med sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke ble også fylkesmannsembetet ett. Nå er ny fylkesmann for hele Trøndelag, Frank Jenssen, på rundtur i norddelen av fylket for å høre hvor skoa trykker. Og i Ytre Namdal fikk han klar tale.

tirsdag 13.03 2018

Fylkesmann Jensen på rundtur i Namdalen

659 dager igjen til kommunesammenslåing

Fylkesmann Frank Jenssen er på rundtur i Namdalen for å bli bedre kjent med kommunene i den nordligste delen av fylket.

tirsdag 27.02 2018

Ordførerne i Vikna og Nærøy ikke overrasket over at Bindal vil stå alene

– Det tydelige resultatet er lettere å forholde seg til

Ordførerne i Vikna og Nærøy er ikke overrasket over resultatet fra folkeavstemninga i Bindal.

mandag 26.02 2018

Klart nei i Bindal

Håpet gikk i oppfyllelse. Høy valgdeltakelse og et tydelig svar.

Mandag fikk innbyggerne i Bindal muligheten til å si ja eller nei til sammenslåing med nye Nærøysund kommune

Ungdommene brukte stemmeretten

Fortsette som egen kommune og tilhøre Nordland også etter 2020, var det store spørsmålet bindalingene skulle ta stilling til. Det engasjerte både ung og gammel, kanskje aller mest de yngste.

torsdag 22.02 2018

Soga om då hovdingane i Ytri Halfa skulle tvingast saman

Usikkerheten rår på øya med tre kommuner

På Joker Bogen handler folk fra alle tre kommunene på Austra. Her får vi verken et klart ja eller nei.

Ønsker og håper på ja

På Bindalseidet møter vi liten tvil. – Vi må glemme følelser og identitet – og se på økonomi, sier to forkjempere for sammenslåing.

– Vi greier oss godt alene

Magne Paulsen har vært på alle folkemøtene i Bindal, og har aldri vært i tvil. Da han leverte stemmen, var det krysset av for nei.

Statsråden vil ikke gi bindalingene råd

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil ikke gi bindalingene råd foran den rådgivende folkeavstemninga.

Kommunal- og moderniseringsministeren om nye Namsos kommune

– Gir større muskler

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er ikke i tvil: Nye Namsos kommune blir mer robust til å takle framtidas utfordringer.

Nærøy-firma frir til bindalingene før mandagens folkeavstemning

Åtte firma og Kolvereid Handelsstandsforening går fredag ut med annonser i fire aviser og ber bindalingene stemme for kommunesammenslåing.

søndag 18.02 2018

Kommunesammenslåing med ungdommelig blikk:

«Glem kranglinga og finn gode løsninger»

Ungdomsrådene i Nærøy og Vikna var med under fellesmøtet i Namsos før helga og rådet er krystallklart: Glem kranglinga og finn gode løsninger.

fredag 16.02 2018

684 dager igjen – la stridsøksa til side

Det veldig viktige døgnet

Nærøy og Vikna har gått fra steile fronter og stor uenighet på noen punkter, til en felles uttalelse med felles mål i løpet av bare 24 timer. Spørsmålet om kommunesenter blir stående åpent.

torsdag 15.02 2018

Kommunesammenslåinga:

Nærøy og Vikna må bli enige innen en måned

Nærøy og Vikna kommunestyrer har fått kniven på strupen om å bli enige, ellers vil departementet gripe inn i prosessen.

Kommunesammenslåinga:

Nærøy og Vikna må bli enige innen en måned

Nærøy og Vikna kommunestyrer har fått kniven på strupen om å bli enige, ellers vil departementet gripe inn i prosessen.

onsdag 14.02 2018

Gutvik-folket sender søknad om overflytting nå

Men nær 90 prosent flertall vedtok folkemøtet i Gutvik tirsdag kveld å sende søknaden om overflytting til Nærøy.

tirsdag 13.02 2018

Bindalsordføreren ønsker seg et klart råd fra folket, men:

Et splittet folkemøte

Ordfører Britt Helstad har bedt et klart råd fra bindalingene i folkeavstemninga om kommunetilhørighet. Folkemøtet på Horsfjord ga få klare svar.

mandag 12.02 2018

Opposisjonen på offensiven før folkemøtene i Bindal

Sloss for storkommune

På fire år vil Bindal kommune gå med et totalt underskudd på 36 millioner og bruke opp nesten alle sparepengene. Derfor vil opposisjonen til Nærøy og Vikna.

tirsdag 06.02 2018

Erna mener større kommuner gir styrket demokrati

– Håper Bindal blir med

Statsministeren roser namdalske kommuner for godt samarbeid, men skulle ønske Bindal også ble med i den nye storkommunen.

mandag 05.02 2018

Alle bindalinger skal vite hva de stemmer over 26. februar:

Får 12 sider med fakta

En 12-siders brosjyre med faktaopplysninger skal gi bindalingene grunnlag for å avgi stemme om kommunesammenslåing eller ikke 26. februar.

torsdag 01.02 2018

Det nye navnet på storkommunen blir Nærøysund

I dag kunngjorde navnekomiteen sitt forslag til navn på storkommunen som blir en realitet når Nærøy og Vikna slås sammen fra 1. januar 2020. Det nye navnet blir Nærøysund.

mandag 29.01 2018

Trenger mer tid på nytt kommunenavn

fredag 26.01 2018

Sammenslåings-prosess på skinner

Arbeidet med å slå sammen Fosnes, Namdalseid og Namsos til en kommune, går «på skinner». Fredagens møte i fellesnemnda var i alle fall preget av enighet.

torsdag 25.01 2018

Leka Arbeiderparti har seg selv å takke mener fylkesleder i Venstre

Leka Arbeiderparti har seg selv å takke

Grundig forarbeid vil gi politikerne råd om kommunesammenslåing

Alle i Bindal kan bli hørt

Tre folkemøter, tre valglokaler, forhåndsstemming, brevstemming og stemmerett for 16-åringer skal gi bindalspolitikerne råd om å gå sammen med Nærøy og Vikna – eller ikke.

fredag 19.01 2018

Næringslivet møtte politikerne til debatt om kommunesammenslåinga

– Dette blir akkurat så bra som vi ønsker det selv

Hva blir vi etter sammenslåinga? Det var spørsmålet da næringslivet inviterte til debatt om kommunesammenslåinga.

torsdag 18.01 2018

Senterpartiet i Grong vil skrote samarbeidet i Indre Namdal

– Har mer å hente sammen med Overhalla og Høylandet

Gruppeleder Erik Seem tar til orde for tettere samarbeid med Høylandet og Overhalla. På lang sikt ønsker han kommunesammenslåing og en kanskje enda større kommune enn de tre.

tirsdag 16.01 2018

Næringslivet krever et ord med i laget

Inviterer til åpent møte med debatt mellom politikerne og næringslivet.

Lokalpolitiker overrasket over ordfører-reaksjon

– Å spille uvitende er tull

Mari-Anne Hoff (SV) har ventet på at innbyggerne i Gutvik skulle si noe – og er overhodet ikke overrasket over at de nå vil søke seg til Nærøy.

– Vi ønsker dem velkommen om de ønsker det selv

Ordfører Steinar Aspli er positiv til å ta imot Gutvik som en del av Nærøy kommune.

mandag 15.01 2018

Forbauset over at Gutvik vil ha omkamp

Per Helge Johansen, ordfører i Leka kommune, ble overrasket da NA informerte han om at befolkninga i Gutvik har bestemt å gå videre med ei grensejustering.

Komite på plass for å jobbe med grensejustering for Gutvik:

– Et enmannsshow av ordføreren

Befolkninga i Gutvik har tatt saken med grensejustering i egne hender, og etter ei folkeavstemning er det ingen tvil: de vil være en del av den nye storkommunen.

Departementet vurderer saken på nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gjøre en ny vurdering av den videre prosessen i Austra-saken.

onsdag 10.01 2018

Forbereder seg til historisk sammenslåing

– Skal tenke framover

3. februar vil Nye Namsos Arbeiderparti se dagens lys. – Det er noe vi ser veldig fram til, sier Marte Jensen i Namsos Ap.

tirsdag 09.01 2018

Folket vil ha Ytre Namdal kommune

Ytre Namdal er det foretrukne navnet på den nye storkommunen.

mandag 08.01 2018

Nå avgjøres kommunenavnet

Navnet på den nye storkommunen i Namdal blir Ytre Namdal, Nærøy, Nærøysund eller Folla/Folda.

torsdag 21.12 2017

Utsatte nytt betalingssystem

Kommunene som står som eiere av Namdal Rehabilitering IKS betaler ut fra hvor mange plasser de disponerer ved senteret. Flere kommuner vil endre dagens betalingsmodell.

torsdag 14.12 2017

Framtid med Nærøy og Vikna eller alene

Bindalingene får gi råd

Et enstemmig kommunestyre nullstiller prosessen rundt Bindals kommuneframtid. Nå blir det rådgivende folkeavstemning om saken 26 februar 2018.

fredag 08.12 2017

Anbefaler forhandling med Nærøy og Vikna

Bindalsrådmann Knut Toresen anbefaler kommunestyret å gå i forhandlinger med Nærøy og Vikna om kommunesammenslåing fra 2020.

tirsdag 05.12 2017

Fire kommuner ble til to

Navnekonkurransen fortsetter uansett

Navnekonkurransen var nyttig selv om bare to av fire går sammen.

fredag 01.12 2017

Leka og Bindal mister «reformmidlene» – Nærøy og Vikna kan få mer

Austras framtid i det blå

Austras framtid er ikke diskutert under kommunalkomiteens behandling av reformreverseringa. Og mens Leka og Bindal mister sine milliontilskudd, kan Vikna og Nærøy få beholde mer av pengene.

Lekværingene drøftet framtida som egen kommune allerede torsdag kveld

Lekværingene drøftet framtida som egen kommune

Lekværingene skiftet umiddelbart fokus fra reversering til full gass framover. Raskere båt til arbeidsmarkedet på Rørvik er første mål.

torsdag 30.11 2017

Kommunalkomiteen «freder» Leka og Bindal – vil slå sammen Nærøy og Vikna

Fire sammenslåtte kommuner blir til to

Ordførerne i Nærøy og Vikna velger nå å gå videre med sammenslåingsprosssen. I Leka jubles det for friheten, mens bindalsordfører Britt Helstad åpner for at folket kan velge den nye storkommunen.

Overrasket Aspli - fornøyd Hellesø

Kommunalkomiteens innstilling om å slå sammen Nærøy og Vikna kommuner tas til etterretning av de respektive ordførerne, som begge er innstilte på å videreføre sammenslåingsprosessen.

Vikna og Nærøy blir slått sammen

Det er enighet på Stortinget om at de to store kommunene i Ytre Namdal slås sammen.

torsdag 23.11 2017

Grong har akutt dårlig økonomi - rådmann ønsker kommunesammenslåing

Legger ikke skjul på hvor kuttene vil komme

Økonomien i Grong er nå så trang at rådmannen ber om grønt lys for å utrede kommunesammenslåing som sparetiltak.

Sandstad kritisk til eget parti

KrF-veteran Johannes Sandstad fra Nærøy er misfornøyd med hvordan eget parti har håndtert tvang i Ytre Namdal.

Full jubel i øykommunen

– Leka vil blomstre

Både unge og eldre jubler for at Leka forblir selvstendig. Det sikrer både skolen og kommunale arbeidsplasser, mener ungdomsskoleelevene i øykommunen.

onsdag 22.11 2017

Bindalingene skal stemme

tirsdag 21.11 2017

– Vikna og Nærøy er fortsatt sammenslått

Vikna-ordfører Amund Hellesø er litt usikker på hva KrF-vedtaket betyr for Vikna og Nærøy. Hans kollega i Nærøy tror det må vedtas en ny sammenslåing.

En gledens dag for Lisbeth Berg-Hansen

– Vi er nordlendinger og forblir nordlendinger

På fem måneder er gråt og skuffelse snudd til lykke for Lisbeth Berg-Hansen.

Leka og Bindal kan få fortsette som egne kommuner

«Jeg er så rørt at nå renner tårene»

KrF sørger for flertall for reversering av små tvangskommuner. Leka-ordføreren tror nesten ikke det han får høre.

mandag 20.11 2017

Leka fikk hjelp av KrF-ordfører

Kristelig Folkeparti er det partiet som kan avgjøre om det blir mulig for Leka å gå til omkamp om kommunereformen. Lekaordføreren har gjort alt for å informere stortingsgruppa deres så mye som mulig.

torsdag 16.11 2017

Bindal og framtidig kommunetilhørighet

– Ordførerens usannheter

Innspill

tirsdag 14.11 2017

Lekka setter ned arbeidsgruppe på fire

fredag 10.11 2017

Inge Ryan skal møte alle ansatte i den nye storkommunen

Startet «hilse-turneen» på Namdalseid

– Dette skal vi få til! Dette skal bli bra! Det var gjennomgangsmelodien da påtroppende rådmann Inge Ryan i det som skal bli den nye storkommunen Namsos, møtte de ansatte ved Namdalseid skole.

fredag 03.11 2017

Inge Ryan med håndfast mål: Skal håndhilse på 2.000 ansatte

– Jeg skal møte alle de ansatte i det som blir den nye storkommunen. Jeg skal besøkte arbeidsplassene og ønsker å hilse på alle – ta dem i hånda.

Norbolig har storslagne planer på Marøya:

Vil gi bort milliontomt til rådhus i den nye storkommunen

Norbolig legger nå fram det største enkeltstående prosjektet Ytre Namdal har sett, og med i planene ligger et nytt rådhus. Blir kommunene enige om sammenslåing – får de tomta gratis.

tirsdag 31.10 2017

Nærøyrådmann og lekværing Helge Thorsen ga sambygdingene klar beskjed:

– Det er av sine egne...

Nærøyrådmann Helge Thorsen – bosatt på Leka – tok et oppgjør med sine sambygdinger i kommuneformprosessen. Thorsen frykter nøling kan koste kommunene titalls millioner.

tirsdag 17.10 2017

Støtter reformarbeidet

søndag 08.10 2017

Krever svar fra lekaordføreren

Mari-Anne Hoff (SV) vil ha svar fra ordføreren hvorfor ikke flere blir rådført når det skal bestemmes om Leka skal delta på regionale møter.

torsdag 05.10 2017

Reverseringssøknaden gikk fra Leka til Stortinget torsdag

Svar klart først mot jul

Torsdag gikk søknaden om reversering av sammenslåingsvedtaket fra Leka kommune til Stortingets kommunalkomite. Et svar er trolig ikke klart før mot jul.

tirsdag 03.10 2017

Lekas reverseringshåp i en tynn tråd

Olaug Bollestad (KrF) mener kommunesammenslåing ikke egner seg for omkamp i Stortinget.

mandag 02.10 2017

Fristen for navneforslag på den nye storkommunen gikk ut i helga:

Her kan du stemme på din favoritt

Vi har plukket ut de mest realistiske forslagene du kan stemme på. Hva mener du er det beste navnet?

Hvorfor bør Bindal, Leka, Nærøy og Vikna slås sammen?

Fordelene er åpenbare

Innspill

fredag 29.09 2017

Bindal satser trolig ikke på reversering

Ettersom valget ikke gir noe regjeringsskifte, er det tvilsomt om Bindal kommune vil bruke ressurser på en reverseringssøknad om kommunesammenslåing.

torsdag 28.09 2017

Bare SVs Mari-Anne Hoff gikk imot kommunestyrets flertall:

Leka søker reversering av tvang

Mot én stemme vedtok Leka kommunestyre å sende søknad om reversering av det såkalte tvangsvedtaket. Mari-Anne Hoff (SV) gikk mot og foreslo folkeavstemning.

Kommunal navnekomite

onsdag 13.09 2017

Ordførerne ønsker hjelp til nytt kommunenavn

Nå kan du foreslå navn på kommunen

Arbeidet med kommunereformen i Ytre Namdal og Bindal går videre etter valget. Nå går startskuddet for den vanskelige jobben med å gi en ny kommune navn og det mangler ikke på forslag.

tirsdag 12.09 2017

Frykter råere sentralisering

Nærøyordfører Steinar Aspli (Sp) frykter at den blåblå-regjeringa blir enda råere i sentraliseringsiveren.

søndag 10.09 2017

Til tross for usikkerhet rundt kommunesammenslåing velger stadig flere unge å flytte tilbake

Ung optimisme på Leka før valget

Mange frykter hva en kommunesammenslåing vil medføre, men de unge på Leka har stor tro på framtida.

onsdag 06.09 2017

Venstre vil ha Rørvik som kommunesenter i Ytre Namdal

Venstre-lagene i Ytre Namdal går inn for Rørvik som kommunesenter i den nye storkommunen som er under utredning.

tirsdag 05.09 2017

Trenger mer tid til å finne nytt kommunenavn

fredag 01.09 2017

Opplever å ha folket i ryggen i prosessen med å skape Nye Namsos

Positive holdning varmer ordførere

– Du må tro det var artig å lese NA den dagen! sier Fosnes-ordfører Trygve Sandvik og virker nærmest rørt.

onsdag 30.08 2017

Kristen (77): – Olav Duun blir aldri namsosing

Foran bautaen til Jøas store dikter, fastslår Kristen Dille (77) en gang for alle: – Olav Duun er jøbygg, han blir aldri namsosing!

1. januar 2020 blir Namdalseid, Fosnes og Namsos sammenslått til ny storkommune som vil hete Namsos. Vi dro til Namdalseid og Fosnes for å snakke med de «nye» namsosingene

Martin (76): – Bønder er det eneste vi kan tilby

På tunet utenfor kårboligen på Vengstad har Martin og Kari Anne Elden en miniatyrgård – som bærer navnet «Armoa».

onsdag 23.08 2017

Historisk fellesmøte i de tre kommunene i Nye Namsos

Frivillighet, trygghet og tillit

– Framtida vil vise at vi har gjort et riktig valg, sa Steinar Lyngstad da han ønsket velkommen til en historisk dag på Jøa.

mandag 21.08 2017

KOMMENTAR

Per Helge og de rause storebrødrene

Enige om å styrke samarbeidet

I forkant av det felles kommunestyre for Vikna, Nærøy, Leka og Bindal ønsket kommunene å ha temamøte om kommunereformen. Det ble starten på en dag med mye prat – og få avgjørelser.

mandag 14.08 2017

Nå starter prosessen mot kommunesammenslåing

Lokalisering et ikke-tema

De fire kommunestyrene i Ytre Namdal skal mandag møtes på Leka. På agendaen står mange diskusjoner og få avgjørelser.

fredag 11.08 2017

Leka-ordføreren brukte kommunens hjemmeside til valgkamp for Sp

SV-veteran: – Nå er det nok, Per Helge!

At ordfører Per Helge Johansen har brukt Leka kommunes hjemmeside til et valgkamputspill, har satt sinnene i kok på Leka. Nå er det nok, mener Mari-Anne Hoff (SV).

De hersens små kommunene

Leka-ordførerens kamp mot sammenslåing

Nå er det nok!

onsdag 09.08 2017

– Vi må forholde oss til vedtaket

onsdag 02.08 2017

Åtte millioner deles ut til de to nye namdalskommunene

– Veldig gledelig nyhet

Regjeringa gir de to nye namdalskommunene åtte millioner kroner. Nå kommer en et skritt nærmere bru på Jøa, og bedre bredbånd i Ytre Namdal.

fredag 14.07 2017

Departementet utfordrer de fire sammenslåingskommunene:

Våpen og navn må vedtas

De fire kommunene i Ytre Namdal og Bindal oppfordres til å bli enige lokalt om nytt navn. Kommunestyre og fylkesting får rett til å vedta kommunevåpen og flagg. Noe forslag fra rådmennene kommer imidlertid ikke.

onsdag 28.06 2017

Entusiasmen blant ordførerne varierer, tross mange titall milliontilskudd:r

Et historisk fellesmøte

De fire kommunene får over 50 millioner fra staten for prosessen med å slå seg sammen. Entusiasmen blant de fire ordførerne er mildest talt varierende.

torsdag 15.06 2017

Ikke alle tvinges

For egen regning

onsdag 14.06 2017

Felles kommunestyre 21. august

– Følger opp vedtaket lojalt

Onsdag fikk de fire tvangssammenslåtte kommunene i Ytre Namdal og Bindal lagt fram sine syn i møte med statsråd Sanner.