Tema

tirsdag 14.01 2020

97 prosent vil ikke endre skatt på kraftproduksjon

Sanderud-utvalget vil redusere vertskommunenes inntekter fra kraftproduksjon. Det er det er det nesten ingen andre som vil.

Godkjente utbygging med vilkår

Litt tilfeldig dukket et avisutklipp fra 1953 opp hos namsskoganordfører Stian Brekkvassmo. Det utklippet klargjør klart hvorfor det er så mange kraftverk i Indre Namdal.

fredag 13.12 2019

Sterkt kritisk til ny kraftskatt

Kraftsalve fra eierne

Eierne i NTE, kommunene i gamle Nord-Trøndelag, er sterkt kritiske til konklusjonene i utredningen som kan føre til økt beskatning av vannkraft.

tirsdag 05.11 2019

Skisserte konsekvensene av forslag fra kraftskatteutvalget overfor stortingspolitikere

– I mine øyne er det et verdivalg for Norge. Skal vi ha svenske tilstander?

Kampen om kraftinntektene er et spørsmål om et være eller ikke være for kraftkommunene i Norge, mener namsskoganordfører Stian Brekkvassmo.

fredag 11.10 2019

Kraftskatt – er utvalet på rett spor?

Vasskraft er ein av Noreg sine viktigaste naturressursar, og vil også i framhaldet vera ryggrada i energisystemet vårt.

fredag 04.10 2019

175 distriktskommuner står i fare for å miste rundt 4 milliarder kroner i årlige inntekter

Ranet av kraftkommunene

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle fremme forslag til hvordan skattesystemet kunne tilpasses for å øke investeringene i vannkraft har levert et forslag som tar vekk milliardinntekter fra kommunene uten å legge til rette for økte investeringer.

Her er konsekvensene av Kraftskatteutvalgets forslag, ifølge LVK

Trønderske kommuner vil tape 188 millioner hvert år

Fem kommuner i Namdalen vil gå glipp av over 41,5 millioner kroner til sammen hvert år, hvis Kraftskatteutvalgets forslag får gjennomslag.