Tema

onsdag 27.03 2019

Arbeidene på gigantprosjektet Nye Nedre Fiskumfoss er i gang

Arbeidene på gigantprosjektet Nye Nedre Fiskumfoss er i gang

De første gravemaskinene er på plass for å starte forberedelsene. Når påska er over, fyres de første store salvene av.

torsdag 14.03 2019

Vil ha strenge miljøkrav i Øvre Namsen

Stenging av laksetrapper, krav om minstevannføring og en rekke krav om utredninger og avbøtende tiltak. Det er noen få av innspillene omkring revisjon av konsesjonene for Øvre Namsen.

torsdag 28.02 2019

Kraftsituasjonen i Lierne

– Vi kan ikke sitte stille og vente på at ting skal skje

Libyggen er seg selv lik. Kommer det ikke mer strøm til Sørli, så kan de like godt lage den selv.

torsdag 07.02 2019

– Industrien kan ikke stoppe opp på grunn av for lite strøm

Sentrale politikere har forståelse for den fortvilte kraftsituasjonen i Sørli, men mer strøm kan ingen av dem love.

onsdag 05.12 2018

Kommunene krevde revisjon i 2013 – nå kommer saken på høring

NVE har brukt fem år på å bestemme seg

Konsesjonene for regulering av kraftverk og damanlegg i øvre del av Namsenvassdraget er fra 1940- og 1950-tallet. Kommunene i Indre Namdal mener tida er overmoden for å sette nye krav.

mandag 17.09 2018

Høring om to nye kraftverk i Høylandet

NVE har to konsesjonssøknader om kraftverkutbygging ute på høring. Begge er på Høylandet og de ligger bare drøyt to kilometer fra hverandre.

mandag 03.09 2018

Bekymring for kraftsituasjonen i Ytre Namdal

Høyres gruppeleder i fylkesutvalget, Pål Sæther Eiden, vil ta opp kraftsituasjonen i Ytre Namdal på utvalgsmøtet 11. september.

onsdag 18.07 2018

Lokalbefolkninga mener NTE vanligvis skaper større problemer enn sommerens tørke

– Ikke uvanlig at det er så lite vann her

Vannmagasinene i Midt-Norge er knusktørre denne sommeren. Men ved Namsvatnet er de vant med at vannet står så lavt nesten hver sommer.

onsdag 02.05 2018

Skader på strømlinene betyr ekstraarbeid for Statnett

Må bytte 78 kilometer med høyspentkabel

Statnett nærmer seg slutten av kraftutbygginga mellom Namsos og Roan, men skader på flere kilometer med kabel gjør at det blir en del ekstraarbeid.

onsdag 25.04 2018

– Dette er et solid resultat

NTE forbedret driftsresultatet med 394 millioner i 2017.

torsdag 22.03 2018

Ja til kraftverk i Brekkvasselva

søndag 18.03 2018

Bindal sier nei til ny konsesjonskraftavtale med Nordland fylkeskommune

– Vi mener det er riktig både moralsk og etisk at tidligere avtaler videreføres

I lag med tre andre kraftkommuner i Nordland har Bindal takket nei til å gå inn i en ny avtale med fylkeskommunen om deling av overskudd fra salg av konsesjonskraft.

fredag 16.03 2018

Magasinene i Midt-Norge tømmes i rekordfart

Svenskene redder oss

Til tross for at innholdet i magasinene stuper, skyter ikke strømprisen i været. Forklaringa er blant annet at vi er en del av det europeiske markedet.

torsdag 22.02 2018

Vil bygge kraftverk i Brekkvaselva

Olle Michelsen ønsker å bygge kraftverk rett nord for Brekkvasselv sentrum. Kraftverket kan så å si gjøre grenda selvforsynt med strøm.

torsdag 21.12 2017

Plathes eiendommer fikk ja til kraftverk

Kraftutbygging i Terråkelva

Norges vassdrags- og energidirektorat har sagt ja til kraftutbygging i Terråkelva.

fredag 15.12 2017

Kraftlinjeutbygginga i Namdalen nærmer seg slutten

Siden oppstarten av første byggetrinn av kraftledningutbygginga mellom Namsos og Surna startet i 2016, har Statnett nå kommet halvvegs i utbygginga.

mandag 06.11 2017

Anbefaler utmelding av Kraftfylka

Fylkesrådmannen tilrår at Nord-Trøndelag melder seg ut av interessesamarbeidet Kraftfylka.

mandag 23.10 2017

Avslag til Grytbogen og Marfosselva kraftverk

Det ble avslag til kraftverkene Grytbogen og Marfosselva fra Olje- og energidepartementet.

torsdag 05.10 2017

Elektrisk motorveg

Nesten 40 meter over bakken henger arbeiderne i sol og i regn. Ingenting skal stoppe dem i å bli ferdig med den nye kraftlinja mellom Namsos og Åfjord i tide.

torsdag 24.08 2017

God kraftproduksjon førte til godt halvårsresultat for NTE

NTE oppnådde i første halvår et driftsresultat på 438 millioner kroner – noe som er 149 millioner kroner bedre enn i tilsvarende periode i fjor.

torsdag 17.08 2017

Fylkesmannen negativ til kraftverk-planer

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa: Strindelva og Jørstadelva. Årsaken er hensyn til blant annet reindrift, vassdragsvern og landskap.

fredag 28.07 2017
2

Magasinene fylles opp

Fra tomt til fullt på ett år

På ett år har vannstanden i Tunnsjøen steget flere meter. NTE forteller at magasinene har godt med vann foran vinteren.

fredag 14.07 2017

Selg ikke arvesølvet

tirsdag 04.07 2017

Får bygge to småkraftverk

Namdal kraft får bygge to nye småkraftverk øst for Namsen.

torsdag 29.06 2017

NVE gir klarsignal for Reina kraftverk

Clemens Kraft AS får løyve til å bygge Reina kraftverk i Overhalla. Kraftverket skal kunne produsere strøm for om lag 330 husstander når det står ferdig.

søndag 18.06 2017

Reåpnet norsk-svensk kraftverk

Lørdag feiret NTE og samarbeidspartnere i Sverige at det nå er klart for femti nye år med svensk-norsk fornybar el-kraftproduksjon.

onsdag 26.04 2017

Svekket NTE-resultat

Lav energiproduksjon ga et driftsresultat som er 73 millioner kroner svakere enn i 2015. Fylket får utbetalt et utbytte på 167 millioner kr fra sitt eget kraftselskap.

tirsdag 21.03 2017

Skylder på kraftprisen

Regjeringen mener det er lav kraftpris, ikke høy rente, som er årsaken til at kommunene mister inntekter. Men de vil vurdere rentesatsen.

Taper store beløp på kunstig høy rente

Til kamp for kraftmillioner

Over natta har verdien på norske kraftverk falt med 54 milliarder kroner. Det betyr milliontap for norske kraftkommuner, som nå går til kamp for å øke kraftinntektene.

torsdag 27.10 2016

Skattesjokk for kraftkommunene

Skattesjokk for kraftkommunene

For et par dager siden fikk Grong kommune beskjed om at de mister 2,7 millioner kroner i inntekter neste år. – Det kom som lyn fra klar himmel, sier ordføreren.

mandag 26.09 2016

Skogseiendommen Elstad på nye hender

Gårdsbruk i Grong solgt for 10,4 millioner

Gårdsbruket Elstad i Grong er solgt for 10,4 millioner kroner.

fredag 23.09 2016

Her kan ett av ni nye kraftverk i Indre Namdal bli bygget

Vanskelig for NVE

Etter to uker med debatt og befaringer, legger grunneiere og reineiere stridsøksa til side og drar på elgjakt. Mens Tord Solvang i NVE må starte jobben med å finne ei løsning alle kan leve godt med.

fredag 16.09 2016

Presset på Sørsamene

Kraftutbygging største trusselen

torsdag 15.09 2016

Full splid mellom grunneiere og reineiere

Grunneier frykter at han ikke får bygge småkraftverk på eiendommen sin fordi reindrifta har opplevd nederlag i flere store utbyggingssaker.

«Uopprettelige konsekvenser»

Rådmannen i Namsskogan er kritisk til flere av de planlagte kraftverkene i kommunen.

onsdag 31.08 2016

Fylkesmannen er både for og mot småkraftverk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt uttalelse til høring vedrørende ni planlagte småkraftverk i Namdalen.

Rådmann mener reindrifta må tåle kraftverket

Departementet bør ikke godta at ulempene for reindrifta er for store til at det kan etableres kraftverk i Grytbogen.

mandag 29.08 2016

GRONG

Ja til småkraftverk i Grøndalselva

tirsdag 26.07 2016

Namsen Live om Trongfossen

Mange har hørt om Trongfossen i Namsskogan. Men veldig få har sett det store fossefallet.

søndag 03.07 2016

«Halve» Røyrvik møtte opp på åpning av nytt kraftverk

– Kraftjuvelen i Norge

Fylkesmann Inge Ryan minnet publikum om fjellkommunens betydning for velstanden i Nord-Trøndelag da han åpnet Nyvikelva kraftverk søndag.

fredag 01.07 2016

Nei til Grytbogen og ja til Grønlielva kraftverk

mandag 06.06 2016

Fornuften seiret

Kraftkommunenes inntekter

fredag 03.06 2016

Under stadig press

Selv om konsesjonskrafta er reddet, kan kraftkommunene tape andre inntekter.

Nå kan Stian smile

Etter en vinter og vår med dårlige nyheter, kunne endelig ordførerne i kraftkommunene smile. Inntektene fra konsesjonskrafta er reddet.

Kommunenes kraftinntekter er reddet

– Seier for den sunne fornuft

Høyre, Venstre, KrF og Frp er enige om å skrote regjeringas forslag om å endre ordninga med konsesjonskraft.

mandag 09.05 2016

Fem aktører vil sette opp ti småkraftverk i Namsskogan og Grong

Vil bygge for 500 mill

Blir samtlige ti søknader innvilget, blir det bygget vannkraftverk til en verdi av en halv milliard kroner.

onsdag 27.04 2016

- Tilferdsstillende 2015-resultat

NTEs konsernsjef er fornøyd med 2015 til tross for lav kraftpris og høy skatt. Samtidig registrerer selskapet kundeøkning både på kraft og breibånd.

tirsdag 26.04 2016

Adjø, solidaritet

fredag 22.04 2016

Få bygge kraftverk i Fiskløysa

Her blir det bygd vannkraftverk.

søndag 06.03 2016

Her er forklaringa på hvborfor det er viktig for kraftkommunene å få innflytelse i NTE

– Stiller ikke opp med gratis natur

Allerede neste år kan Vikna miste to millioner i eiendomsskatt fra vindkrafta. Mister de denne inntekta, blir det vindkraftstopp i kommunen.

onsdag 02.03 2016

Fylkeskommunen, NTE og eierskap i pose og sekk

tirsdag 23.02 2016

Statnett ett skritt nærmere ny linje mellom Namsos og Åfjord

Millionkontrakter venter

Utbygginga på Fosen betyr at Statnett fortsetter planlegginga med å bygge ny kraftlinje mellom Namsos og Åfjord. Målet er å starte arbeidet til våren.

Bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge

- Det er en veldig god nyhet at det nå blir en vindkraftutbygging i Trøndelag, sier næringsminister Monica Mæland (H).

tirsdag 16.02 2016

Kraftkommunene om forslag til NTE-eierskap

Namsskogan føler seg forbigått

Namsskogans ordfører Stian Brekkvassmo er oppgitt over fylkesrådets forslag. For fylkets mest kraftrike kommune ville det vært mer lønnsomt om staten overtok hele NTE.

søndag 31.01 2016

Det fremstår litt som et familiedrama for åpen scene

fredag 29.01 2016

Senterpartiet er uten troverdighet

Fremtidens NTE og fordeling

mandag 18.01 2016

Fordelinga av NTE

Reagerer på krav fra storkommunene om at folketall alene skal avgjøre eierskapet:

Ny krangel om NTE-aksjene

De store kommunenes krav om å fordele eierskapet i NTE kun basert på folketall skaper grobunn for et eierskap preget av konflikter.

onsdag 06.01 2016

Namdalsordførerne enige om NTE-fordeling

Vil gi mer til de aller minste kommunene

Etter en drøy times drøfting var samtlige namdalsordførere enige om hvordan et framtidig eierskap skal fordeles mellom kommunene, dersom Nord-Trøndelag går inn i Stortrøndelag.

mandag 14.12 2015

Bygger ny høyspentlinje i Namsskogan til 100 millioner

Ruster opp nett for en mrd.

Mens de fleste av oss forbereder oss til jul, jobber et tjuetalls menn i skogen med å gjøre strømforsyninga vår enda sikrere.

tirsdag 17.11 2015

– Dette er en god og seriøs eier

Tidligere hovedaksjonær, Statkraft, mener Aquila Capital vil bli en god eier for Småkraft AS.

onsdag 11.11 2015

Jo mer regn, jo billigere strøm

Historisk lave priser

Aldri før har strømprisen vært lavere enn i år. NTE ber alle sjekke strømavtalene sine så de får være med på prisfesten.

fredag 30.10 2015

Skal diskutere mulig overtakelse av eierskap med kommunene

Lite penger i NTE

Kommuner som tror at framtidig eierskap av NTE skal bidra til bedret økonomi, kan få seg en ubehagelig overraskelse. Kraftselskapets konto er nemlig knusktørr ifølge styrelederen.

tirsdag 13.10 2015

Planlegger renovering av kraftstasjon til 600–700 millioner kroner

Planlegger kraftstasjon til 600–700 millioner kroner

NTE Energi As har søkt NVE om å få starte planlegging av en helt ny kraftstasjon ved Nedre Fiskumfoss.

tirsdag 29.09 2015

Mye regn gjør at NTE spår billig strøm ut 2016

En fuktig sommer og høst gjør at vi kan gå vinteren i møte uten å frykte gigantiske strømregninger.

fredag 28.08 2015

OVERHALLA

Sier ja til kraftverk

lørdag 25.07 2015

Kraftmillioner renner ut av Namsskogan og Røyrvik hvert år

Vil gi pengene tilbake

Namsskogan og Røyrvik vil få årlige ekstrainntekter på flere millioner dersom Venstre får det som de vil etter valget.

tirsdag 21.07 2015

NVE gir løyve til nytt kraftverk i Lierne

NVE har gitt tillatelse til et nytt kraftverk i Fiskløysa i Lierne.