Tema

torsdag 22.03 2018

Ja til kraftverk i Brekkvasselva

torsdag 22.02 2018

Vil bygge kraftverk i Brekkvaselva

Olle Michelsen ønsker å bygge kraftverk rett nord for Brekkvasselv sentrum. Kraftverket kan så å si gjøre grenda selvforsynt med strøm.

torsdag 21.12 2017

Plathes eiendommer fikk ja til kraftverk

Kraftutbygging i Terråkelva

Norges vassdrags- og energidirektorat har sagt ja til kraftutbygging i Terråkelva.

mandag 23.10 2017

Avslag til Grytbogen og Marfosselva kraftverk

Det ble avslag til kraftverkene Grytbogen og Marfosselva fra Olje- og energidepartementet.

torsdag 17.08 2017

Fylkesmannen negativ til kraftverk-planer

Fylkesmannen fremmer innsigelse til to planlagte kraftverk i Snåsa: Strindelva og Jørstadelva. Årsaken er hensyn til blant annet reindrift, vassdragsvern og landskap.

torsdag 29.06 2017

NVE gir klarsignal for Reina kraftverk

Clemens Kraft AS får løyve til å bygge Reina kraftverk i Overhalla. Kraftverket skal kunne produsere strøm for om lag 330 husstander når det står ferdig.

søndag 18.06 2017

Reåpnet norsk-svensk kraftverk

Lørdag feiret NTE og samarbeidspartnere i Sverige at det nå er klart for femti nye år med svensk-norsk fornybar el-kraftproduksjon.

tirsdag 21.03 2017

Skylder på kraftprisen

Regjeringen mener det er lav kraftpris, ikke høy rente, som er årsaken til at kommunene mister inntekter. Men de vil vurdere rentesatsen.

mandag 26.09 2016

Skogseiendommen Elstad på nye hender

Gårdsbruk i Grong solgt for 10,4 millioner

Gårdsbruket Elstad i Grong er solgt for 10,4 millioner kroner.

fredag 23.09 2016

Her kan ett av ni nye kraftverk i Indre Namdal bli bygget

Vanskelig for NVE

Etter to uker med debatt og befaringer, legger grunneiere og reineiere stridsøksa til side og drar på elgjakt. Mens Tord Solvang i NVE må starte jobben med å finne ei løsning alle kan leve godt med.

onsdag 31.08 2016

Fylkesmannen er både for og mot småkraftverk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har avgitt uttalelse til høring vedrørende ni planlagte småkraftverk i Namdalen.

Rådmann mener reindrifta må tåle kraftverket

Departementet bør ikke godta at ulempene for reindrifta er for store til at det kan etableres kraftverk i Grytbogen.

mandag 29.08 2016

GRONG

Ja til småkraftverk i Grøndalselva

søndag 03.07 2016

«Halve» Røyrvik møtte opp på åpning av nytt kraftverk

– Kraftjuvelen i Norge

Fylkesmann Inge Ryan minnet publikum om fjellkommunens betydning for velstanden i Nord-Trøndelag da han åpnet Nyvikelva kraftverk søndag.

fredag 01.07 2016

Nei til Grytbogen og ja til Grønlielva kraftverk

fredag 03.06 2016

Under stadig press

Selv om konsesjonskrafta er reddet, kan kraftkommunene tape andre inntekter.

mandag 09.05 2016

Fem aktører vil sette opp ti småkraftverk i Namsskogan og Grong

Vil bygge for 500 mill

Blir samtlige ti søknader innvilget, blir det bygget vannkraftverk til en verdi av en halv milliard kroner.

tirsdag 17.11 2015

– Dette er en god og seriøs eier

Tidligere hovedaksjonær, Statkraft, mener Aquila Capital vil bli en god eier for Småkraft AS.

tirsdag 13.10 2015

Planlegger renovering av kraftstasjon til 600–700 millioner kroner

Planlegger kraftstasjon til 600–700 millioner kroner

NTE Energi As har søkt NVE om å få starte planlegging av en helt ny kraftstasjon ved Nedre Fiskumfoss.

tirsdag 29.09 2015

Mye regn gjør at NTE spår billig strøm ut 2016

En fuktig sommer og høst gjør at vi kan gå vinteren i møte uten å frykte gigantiske strømregninger.