Tema

søndag 01.10 2017

Vil gjerne ha både nytt og gammelt regionråd

Johansen mot strømmen

Leka kommunestyre går inn som medlem av nye Namdal regionråd. Ordføreren vil imidlertid beholde Ytre Namal regionråd, stikk i strid med de to andre kommunene.

tirsdag 20.06 2017

Leka, Vikna og Nærøy med felles, overordnet handlingsplan

En lik ruspolitikk for alle

Innbyggerne i Leka, Vikna og Nærøy skal få uttale seg før kommunene vedtar en felles og overordnet ruspolitisk handlingsplan. Aldersgrenser, skjenketider og holdningsskapende arbeid skal bli likt.

onsdag 29.03 2017

Kaotisk Kystgruppemøte der kommunereform naturlig nok var et stort tema

Kaotisk Kystgruppemøte avdekket stor uenighet

Det er stort meningssprik imellom politikere og kommuner om vegen videre mot Stortingets vedtak om sammenslåing av de fire kommunene i Ytre Namdal.

torsdag 05.01 2017

Johansen leder Kystgruppen

tirsdag 27.12 2016

Bredbåndsprosjekt til 20 millioner

På vårparten sendes trolig anbudsdokumentene ut for en felles bredbåndutbygging til minimum 20 millioner i Ytre Namdal.

onsdag 14.12 2016

Kystgruppen fikk orientering fra fagpersonell i Ytre Namdal

Helsekritikken får støtte

Den beintøffe kritikken fra kommunelege Trond Iversen i Bindal mot Helse Nord-Trøndelag ble understøttet av fagfolk da Kystgruppen onsdag ble orientert.

fredag 21.10 2016

Ytternamdalske ungdommer i toppen av en trist statistikk

Først med rusdebut

Med en gjennomsnittsalder for alkoholdebut på henholdsvis 13,5 og 13,8 år ligger Nærøy og Vikna i landstoppen. Med en felles overordnet ruspolitisk handlingsplan ønsker kommunene i Ytre Namdal å snu dette.

torsdag 06.10 2016

Fiber til Austafjord

Kystgruppen har fått 11,5 millioner til utbygging av bredbånd. På ytre deler av Vikna er de klare til å ta sin del av potten.

fredag 16.09 2016

RØRVIK

Flere fikk tilskudd

tirsdag 12.01 2016

Planer om bygging av anlegg for skiskyting/langrenn, og fotballhall

Anbefaler samarbeid

Kystgruppen mener kommunene i Ytre Namdal bør gå sammen for å utvikle regionale idrettsanlegg.