Tema

mandag 19.02 2018

Positiv trend i kampen mot lakselus fortsetter

Medisinbruken går ned

Kampen mot lakselus kjempes både med mekaniske metoder og legemidler. Men nedgangen i bruk av legemidler fortsatte også i 2017.

mandag 29.05 2017

Propell og frisk sjø fra dypet skal knekke lusa

Fullskala forsøk med en propell nede i ei not som henter opp frisk sjø fra 15 meter, kan være løsninga i kampen mot lakselusa.

tirsdag 09.05 2017

Oppdrettere betaler 50 mill for å få vite mer om lakselusa

Mye akademisk rettet forskning er gjort for å fravriste lakselusa dens hemmeligheter. Men altfor lite praktisk forskning er gjort ute på merdekanten. Det skal det nå gjøres noe med.

mandag 24.04 2017

Elveeierlaget frykter nytt oppdrettsanlegg

Namsenvassdragets elveeierlag advarer mot konsekvensene av et nytt oppdrettsanlegg i utløpet av Gyltfjorden.

torsdag 02.03 2017

Lakseutvalget ber Namsos si nei til Salmars planer ved Aldgården

Frykter smolt fra Namsen blir angrepet av lus

Lakseutvalget for Namsenvassdraget anbefaler på det sterkeste at Namsos kommune sier nei til Salmars søknad om å etablere et oppdrettsanlegg ved Aldgården utafor Otterøya.

mandag 20.02 2017

Mindre legemidler mot lakselus

Havbruksnæringa reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016.

fredag 20.01 2017

Emilsen Fisk, SalmoNor og SinkabergHansen reagerer på PD-forvaltning:

Slik kan det ikke fortsette

mandag 02.01 2017

Analytikerne spår enda høyere laksepriser

«Prisene kan bli så høye at folk slutter å kjøpe»

Gjennomsnittsprisen for laks i 2016 havnet på eventyrlige 62 kr kiloet for fisk solgt på spotmarkedet. Nå tror bransjen at prisen vil stige enda mer i år.

tirsdag 25.10 2016

Sinkaberg-Hansen vant også i lagmannsretten

Lakselusforsker Baard Johannessen anket dommen til lagmannsretten – og tapte igjen. Nå er han dømt til å betale ytterligere tre millioner kroner til dekning av Sinkaberg-Hansen-konsernets saksomkostninger.

torsdag 01.09 2016

Skamik har utviklet mekanisk avlusing for laks opp til kilo kilo:

Nok en «lusenyhet»

«Oppfinnere» jobber med å utvikle mekanisk avlusing på større laks. Nå takler Skamiks avlusingsutstyr laks opp til ti kilo!

tirsdag 16.08 2016

Styrer laksen med lys

Riktig lysbruk kan kontrollere appetitt, kjønnsmodning og styre laksen unna det verste lusebeltet.

torsdag 21.07 2016

Et gedigent skritt i lakseluskampen

Helt uten kjemikaliebruk lusebehandles fantastiske 200 tonn – eller 50.000 – laks i timen. Og det ved den hittil mest skånsomme, mekaniske behandling.

torsdag 07.07 2016

Kan spare 100 millioner

DNA-prøver fra ei vannbøtte i stedet for manuell lusetelling kan spare oppdrettsnæringa for 100 millioner kroner.

tirsdag 21.06 2016

Nytt nettsted går online 22. juni

Følg lusa på nettet

Lakselusa er utskjelt og fryktet. Det brukes store ressurser på overvåking og bekjempelse. Nå kan du følge denne uønska parasitten på nett.

torsdag 16.06 2016

Alvorlige lusangrep i namdalske elver og fjorder

– Sjøørreten kjemper en desperat kamp

Lakselusa truer store deler av sjøørret-bestanden.

lørdag 04.06 2016

Lusekampen går med store skritt i rett retning

Nedgang i medisinbruk mot lakselus

Nye strategier og ikke-medikamentell behandling gjort at medisinbruken mot lakselus har gått ned med 60 prosent.

onsdag 13.04 2016

Her er lakselusas nye fiende

Marine Harvest kjører i gang verdens største avlusningssystem.

mandag 11.04 2016

Lusa ute av sekken

Oppdretterne vil øke lusegrensa for vekst med 150 prosent. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.

tirsdag 15.03 2016

Lusespylerprodusenten Skamik med nytt produkt

Selvdrevet flåte

Skamik AS har en plan om å ha minst fem produkter i sin portefølje innen utgangen av året i tillegg til lusespyleren. Først ut er en selvdrevet lekter.

torsdag 21.01 2016

Sinkaberg-Hansen har gjort et kjempesprang i kampen mot lusa

Lykkes med lusestrategi

Mekanisk avlusing og et helt nytt regime for hvor og når fisken blir satt i sjøen har gjort at Sinkaberg-Hansen har sluppet unna tvungen nedslakting i 2015.

torsdag 14.01 2016

Syk laks til 900 millioner

Det er sterke mistanker om at laksesykdommen PD har rammet et anlegg i Nord-Trøndelag og dette kan medføre et potensielt tap på 900 millioner kroner.

torsdag 17.12 2015

Marine Harvest region Nord har avluset 65.000 tonn uten kjemikalier i 2015

Avluser laks med sjøvann

Oppdrettsgiganten har en visjon om å bekjempe luseplagene på mest mulig miljøvennlig måte.

onsdag 16.12 2015

Frykt for lusevanndumping

Fiskere og forskere slår alarm om dumping av lakselus i havet, lus som våkner til live igjen. Det skjer også i Namdalen, de lærde strides likevel om faren.

onsdag 18.11 2015

Satser 100 millioner kroner

Vil bruke rognkjeks for å bekjempe luseproblemene i Midt-Norge.

mandag 19.10 2015

«Offshore-turnus» har også nådd oppdretterne

Med lang kjøring ut til oppdrettsanlegget har de første røkterne nå begynt å jobbe turnus med overnatting på forflåten.

Nær gjennombrudd i lusekampen

Smolt som ble satt ut på en ny lokalitet inne i Tosenfjorden i april har nesten ikke hatt lus. Veteran Finn Sinkaberg er nå optimist med tanke på et gjennombrudd i kampen mot lusa.

torsdag 08.10 2015

Tar kampen mot lusa

Lakselussituasjonen er verre enn på mange tiår, men nå står Gull Service AS i Ottersøy klar til å ta kampen mot lusa med sin ferske investering Deck Hauler.

mandag 28.09 2015

– Viktig påminnelse om Namsfjorden

Elveeierne i Namsenvassdraget mener den siste tids oppblomstring av lakselus, viser hvorfor det vil være feil å åpne for oppdrett i Namsfjorden.

tirsdag 22.09 2015

Lusa utfordrer matregionens tiårsmål

NYN mener lakselusa er den største trusselen mot matregionens framtidige vekstambisjoner.

mandag 21.09 2015

Konsentrasjoner er nå så høye at det gir dyrevelferdsproblemer:

Dramatisk luseplage

Enkelte oppdrettsanlegg har nå så høy lusekonsentrasjon at det utgjør dyrevelferdsmessige problemer. Ifølge avdelingsleder John B. Falch i Mattilsynet er situasjonen dramatisk.

søndag 13.09 2015

Jakta på det perfekte gen

Ved å forske på genene til laksen har næringa nå kommet en lang veg i kampen mot lus og andre sykdommer på oppdrettslaks.

onsdag 26.08 2015

Formannskapet i Namsos på befaring

– Nyttig å få kunnskap om lakselusa

– Det er godt å se at næringa tar problemet med lus på alvor, mener formannskapet i Namsos. Tirsdag fikk de innblikk i forskningsprosjektet som planlegges i Namsenfjorden.

torsdag 15.01 2015

AQS med nye antilus-båter

Flatanger-selskapet AQS AS har kjøpt seg opp i Haugaland Shipping AS og tar i bruk to nye fartøy i kampen mot lakselus.