Tema

torsdag 03.05 2018

Har levert supermelk i over 25 år

Norske bønder levere kvalitetsmelk i verdensklasse. Melkebøndene Mildrid og Arnstein Skjærvik fra Jøa og Hanne og Johnny Aas fra Inderøy har vært med og bidratt til det.

tirsdag 09.01 2018

Stor interesse for å videreutvikle jordbruket på Leka

19 år og bonde på Leka

Regnet etter folketallet er Leka en av de kommunene hvor jordbruket har størst betydning. Og det er stor interesse for å bringe landbruket enda noen hakk videre. Matias Johansen (19) har overtatt gård og skal satse.

fredag 22.12 2017

Namdalseid har økt verdiskapinga innen landbruket med 39 prosent fra 2010 til 2015

Investerer over åtte millioner i nytt fjøs

Av de ti største landbrukskommunene i Nord-Trøndelag, har verdiskapinga økt mest i Namdalseid de siste fem årene. Tore Kaldahl er en av flere som satser på ei framtid innen landbruket.

onsdag 08.03 2017

Melkeprodusenter hedret

Dyktige melkeprodusenter fra Namdalen har mottatt Tines plakett for levering av elitemelk i 20 år.

torsdag 02.03 2017

Knut Arne kan miste 70.000 i årlig tilskudd

Melkebønder i Bindal kan miste nesten 70.000 kroner i tilskudd i gjennomsnitt om de får samme ordning som nabokommunen i sør etter ei kommune-sammenslåing.

søndag 02.10 2016

Stadig flere bønder velger ekstravagant løsning i fjøset

Kyrne trives best med marmor

Det nye fjøset til Arnt Larsen og Kim Tetlie kan utvilsomt beskrives som steinbra.

onsdag 06.07 2016

Melkebøndene i Nord-Trøndelag ser lysere på framtida enn tidligere

– Folk syntes jeg var «toillåt»

For sju år siden ble Arne Olav Aune den første melkebonden i Grong med robotfjøs. Det har vist seg å være et smart valg.

Færre, men gladere bønder

Landbruksdirektør sammenlikner overgangen fra båsfjøs til robotfjøs med overgangen fra håndmeling til maskin-melking.

mandag 09.05 2016

Gårdsdrift på Leka kan være historie om noen få år

20 av 22 gårdsbruk er i faresonen

Innen 2024 skal alle melkebruk ha løsdrift. På Leka vil den forskriften sannsynligvis rasere det som er av gårdsdrift.

torsdag 28.04 2016

Hedret for topp melkekvalitet

Tre namdalske melkeprodusenter har fått TINEs høyeste utmerkelse for topp melkekvalitet, Sølvtina.

mandag 11.04 2016

Lise fra Namsos fronter nasjonal kampanje

Lise Kaldahl Skreddernes fra Namsos er verdens nordligste melkebonde – og en av fem bønder som fronter en ny kampanje fra Norges Bondelag.

tirsdag 15.03 2016

Hedret for elitemelk i 20 år

Seks melkeprodusenter fra Namdalen har i år mottatt Tines plakett for levering av elitemelk i 20 år.

onsdag 18.11 2015

Bønder tror kravet om at alle skal ha løsdriftsfjøs innen 2024 vil føre til mange tomme fjøs rundt i bygdene

Spår ras av bruksnedleggelser

Innen 2024 skal alle kyr stå i løsdriftsfjøs. Det tror Øvre Høylandet og Kongsmoen Bondelag vil bli en katastrofe for de små gårdsbrukene ute i distriktet.